Etikett: BUP

Barnpsykiatri och psykofarmaka

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag skriver jag och Birgitta Nordvall, gruppledare i landstinget, på VKs debattsida om barn och ungdomspsykiatrin i Västerbotten och den situation som råder. Det bör inte komma som en nyhet, men att tillgängligheten fortsätter att vara så dålig i vårt län är fullkomligt oacceptabelt. Vi skriver också om den motion som Kristdemokraterna i Umeå lämnat in om en elevhälsogaranti.

Det är mer än ett sammanträffande att i en annan artikel kan vi läsa att Västerbotten tillhör ett av de län som har störst förskrivning av anti depressiva läkemedel och ADHD mediciner till barn. Är det så att med långa köer till BUP och sena insatser blir medicin en enkel lösning eller är det någonting annat som gör att Västerbotten skiljer sig från mängden? Oavsett så är det fakta som oroar och jag håller med Bruno Hägglöf, professor i barn och ungdomspsykiatri att det är dags att lägga ett fokus på andra åtgärder. http://www.vk.se/plus/1340732/manga-barn-i-lanet-far-psykofarmaka

Min och Birgittas debattartikel:

Satsa mer på barnpsykiatrin

För en tid sedan gav en rapport det glädjande beskedet att Västerbottningar mår bäst i landet. Men undersökningar och statistik visar att det finns mycket kvar att göra när det gäller den psykiska ohälsan hos våra barn och unga. Rotlöshet, ångest och bristande framtidstro är vardag för alltför många barn.

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Västerbottens läns landsting har fortfarande sämst tillgänglighet i landet. Meningen är att 90 procent av barnen och ungdomarna ska ha fått ett första besök inom 30 dagar. Men i Västerbotten är siffran endast 29 procent!

Bakom varje siffra i statistiken finns barn och ungdomar som varje dag kämpar med stora svårigheter i sina liv. Bakom varje siffra finns också familjer som varje dag lider av att de inte får hjälp med sitt barns psykiska ohälsa.

Socialdemokraterna har inte prioriterat barnens bästa under sina många år vid makten i landstinget. Därför har inte landstinget uppfyllt målen inom vårdgarantin som den tidigare Alliansregeringen införde. Misslyckandena att uppfylla målen har i sin tur lett till att Västerbotten har gått miste om statliga medel – pengar som skulle ha gått till att korta köerna till BUP.

I april månad införde BUP i Västerbotten remisskrav för att få bukt på de långa köerna. Men statistiken visar att situationen inte har förbättrats jämfört med för ett år sedan.

Ett förslag från Kristdemokraterna och Alliansen är att införa vårdval som innebär att även andra vårdgivare ska kunna genomföra utredning och behandling. Vi vill också lägga mer resurser på barnhälsovårdens förebyggande verksamhet så att barnfamiljerna får stöd snabbare. Tidiga insatser minskar på sikt behovet av specialistvård och det minskar i sin tur trycket på BUP.

I landstinget har Kristdemokraterna även lämnat in en motion om att inrätta ett barnskyddsteam. Då blir det lättare för vården att tidigare upptäcka, anmäla och förhindra att barn blir misshandlade.

Resultatet av Unga14, en stor folkhälsoundersökning bland unga i 13-18 års ålder i Umeå kommun, visar att allt för många barn och unga mår dåligt.

Många känner sig nere, har svårt att somna, har ont i magen eller i huvudet. Särskilt illa är det för unga flickor. 13 procent av tjejerna och fem procent av killarna uppger att de har mått dåligt eller mycket dåligt de senaste tolv månaderna.

I Umeå kommun har Kristdemokraterna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa en elevhälsogaranti. Den ger elever rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning att möta behovet. Även den åtgärden syftar till att barn och ungdomar ska få hjälp i ett tidigt skede. Dessutom kan elevhälsan göra mycket av utredningsarbetet – vilket minskar trycket inom BUP.

Den psykiska ohälsan i barn- och ungdomsåren riskerar att fortsätta i vuxenlivet om man inte får hjälp. Därför är en tidig insats för dessa unga så oerhört viktig.

Det ger bättre möjligheter att hantera livsproblem och minskar risken för framtida psykisk ohälsa.

Birgitta Nordvall
Veronica Kerr

Uppväxtvillkor ska prioriteras

Av , , Bli först att kommentera 6

VK skriver att Barn och Ungdomspsykiatrin i Umeå inte klarar vårdgarantin och har hundratals barn kö för utredning. Vårdgarantin innebär att man har rätt till vård inom 90 dagar även om jag anser att även tre månader kan vara för lång tid. När det gäller barn och unga som mår dåligt och som behöver hjälp för att klara vardagen är det av yttersta vikt att man snabbt får hjälp.

Landstingets Alliansen skrev i sitt förslag till landstingsplan för 2012-2015:
 
”Väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin är fortfarande oacceptabelt långa. Enligt vårdgarantin ska väntetiden vara högst 30 dagar för nybesök och ytterligare högst 30 dagar tills behandling sätts in.  
Det är också en stor omställning att gå från barnpsykiatrin till vuxenpsykiatri, därför vill alliansen att BUP ska kunna behandla patienter till dess att de har fyllt 20 år.” 
 
Ja, jag är bekymrad och det gör mig ledsen att läsa om den långa väntan som barn och föräldrar får gå igenom. Att vänta på hjälp är frustrerande. Kristdemokraterna antog vid Rikstinget i somras ett nytt fokusområde där barn och unga är i centrum. Vi talar alltför ofta om tillväxt, vi måste tala mer om uppväxtvillkor. Kristdemokraterna vill att Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i!
 
Det är oacceptabelt att barn och ungdomspsykiatrin fortsätter att ha långa köer, men enligt artikeln finns det en förhoppning om att man kommer kunna arbeta bort en del av kön under hösten. Det är viktigt att vi sätter uppväxtvillkoren för våra barn och unga i fokus och det rör alla politiska nivåer, såväl kommun-, landstings- som rikspolitiken.
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,