Etikett: ekonomi

En hållbar ekonomi kräver hållbara politiker!

Av , , 4 kommentarer 9

Om exakt en månad, den 21 juni, är det budgetfullmäktige. Årets höjdpunkt i kommunpolitiken för det är då som mål och uppdrag fastställs för kommande år. Kommunfullmäktige beslutar även om skattesatsen i kommunen och här går åsikterna isär på vad som kan anses som en rimlig nivå. Är det rimligt att Umeå kommun fortsätter att ha två kronor högre kommunalskatt än jämförbara kommuner?

I dagens VK skriver jag och Anders Sellström om att hitta en hållbar ekonomisk balans mellan det offentliga åtagandet å ena sidan och medborgarnas disponibla hushållskassa å andra sidan. Frågan som fler borde ställa är hur mycket skatt ska politiker ha rätt att ta ut av sina medborgare med motiveringen att välfärden kräver det? Umeå kommuns nu styrande partier S och Mp förbrukar runt 600 miljoner kronor mer per år för samma välfärd, men är det motiverat?

 

Vad har jag sagt om det Kvinnohistoriska museet?

Av , , 3 kommentarer 16

Jag vet inte hur många gånger jag har bloggat om det kommande Kvinnohistoriska museet eller fått kommentera detta stora mysterium till projekt. Moderaterna har nyligen klargjort deras ställning i frågan och Vänsterpartiet går till attack, inte bara mot Moderaterna, men mot alla som inte tycker som de. Ett kvinnohistoriskt museum är för dem efterlängtat och det provocerar dem när de ekonomiska konsekvenserna av det ifrågasätts.

I en debattartikel i lördagens VK skriver Örjan Mikaelsson och Ulrika Edman om hur galet nyfikna de är på museet som ska öppna i samma andetag som de säger att man ska vara ansvarsfull med skattemedel vilket jag har aldrig hört en vänsterpartist säga i fullmäktige under denna mandatperiod. Deras mått på att vara ansvarsfull är att kommunen ska vara den enda utföraren av alla tjänster och privata företag är aldrig gott nog.

När vi i Alliansen presenterade vår budget i oktober så var vi alla i Alliansen tydliga med att med en försämrad ekonomi i kommunen så måste vi göra prioriteringar och här får det Kvinnohistoriska museet stå tillbaka. I mitt budgetanförande sa jag:

I Alliansens budget har vi prioriterat verksamheter för barn, unga, och äldre; skolan fritidsnämnd och socialnämnd. En motsats till majoritetens budgetförslag är att vi i Alliansen anser att det inte finns något ekonomiskt utrymme för ett kvinnohistoriskt museum. Det är ett museum och en verksamhet som majoriteten fortsätter att klamra sig fast vid men det är egentligen i själva verket en verksamhet som ingen efterfrågat, det är INTE en kommunal angelägenhet och den har trots allt ännu inte startat upp. Det är beklagligt, men jag är inte förvånad över att Vänsterpartiet saknar klarsynthet att se längre och avvakta till dess att ekonomin är mer tillåtande.

Örjans och Ulrikas debattartikel visar tydligt att någon klarsynthet hos Vänsterpartiet om vilken situation kommunen befinner sig i ekonomiskt, det finns inte. Jag tycker att det hade varit klädsamt om skribenterna ändå bekräftat att ekonomin visst blivit sämre sedan beslutet om ett Kvinnohistoriskt museum togs för snart fyra år sedan och Vänsterpartiet blev samarbetspartner med S. Örjan och Ulrika är galet nyfikna på att man äntligen ska slå upp dörrarna till detta efterlängtade museum. Själv är jag mer nyfiken på om det blir någon budget i juni överhuvudtaget och var vänstern tar pengarna ifrån för att få allt att gå ihop. Arbetet är försenat, men hur länge?