Etikett: enkel fråga

Aldrig förr har hotet varit så stort..

Av , , Bli först att kommentera 12

Det är snart ett år sedan kommunfullmäktige beslutade att avslå Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag om att avskaffa Lagen om valfrihet i hemtjänst för att ersätta den med offentlig upphandling. Det var en orolig tid, inte bara för oss som vill se valfrihet och vet att fler aktörer inom äldreomsorgen inte är ett hot utan tvärtom utvecklar den. Företagande bidrar till välfärden även inom offentligt finansierade verksamheter vilket många inte verkar tro. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet förlorade omröstningen med 30-34 (1 ledamot avstod) och här kanske hotet mot valfriheten för Umeås äldre sågs som avskaffat. Men inte.

Jag har i flera inlägg skrivit om LOV i hemtjänsten och det förfrågningsunderlag som antogs av både Individ och familjenämnden och Äldrenämnden i november och det är ingen hemlighet att jag har varit starkt kritisk till Socialdemokraternas bemötande mot företagen och ovilja att förstå de villkor de är verksamma under. Allianspartierna i IFN och ÄN yrkade på återremiss med motiveringen att en risk- och konsekvensanalys ska göras med anledning av risken för ökade kostnader om kommunen måste ta över den privat drivna hemtjänsten.

Det har gått två månader och om drygt tre månader börjar det nya avtalet att gälla, men här blir frågan hur många företag vågar skriva avtal med Umeå kommun? Ingen risk och konsekvensanalys är gjord, det är som om Socialdemokraterna hoppas att det går vägen i alla fall och gör det inte då kommer alla som varit verksamma i privata företag att kunna anställas av kommunen istället. Det ifrågasätts inte varför personal valt andra arbetsgivare än kommunen det snarare förutsätts att alla vill arbeta för kommunen.

Jag har idag lämnat in en fråga ställd till Carin Nilsson, (s) ordförande i Äldrenämnden inför måndagens kommunfullmäktige.

***********************************************************************

Beredskap för övertag av hemtjänstverksamhet

I november beslutade Äldrenämnden och Individ och familjenämnden om ett nytt förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst enligt LOV (Lagen om valfrihet). Förfrågningsunderlaget börjar gälla fr om 1 maj 2020, men har blivit hårt kritiserat direkt från dag ett. Umeå har sedan flera år tillbaka Sveriges lägsta hemtjänstersättning, men det nya underlaget visar att det sammantaget ger än mindre ersättning jämfört med dagens avtal. Detta ger orimliga villkor för hemtjänstutförare i synnerhet som vi vet att kommunens egna verksamhet får 100 kr mer/ timme jämfört med externa utförare.

Det nya förfrågningsunderlaget har inte börjat att gälla, men redan nu talas det om verksamheter som kommer att lägga ned. IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) ifrågasätter hur företag med röda siffror kan bedriva verksamhet och banker nekar lån till företag med svältersättning från Umeå kommun. Risken för att hemtjänstföretag läggs ner har aldrig varit större samtidigt som Äldrenämndens inriktning är att äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt.

Om Äldrenämnden omöjliggör för externa hemtjänstföretag att bedriva verksamhet försvinner den valfrihet som kommunfullmäktige i januari 2019 beslutade om ska finnas kvar och vi vet med all säkerhet att kostnaderna för hemtjänsten kommer att öka.

 

Med anledning av detta ställer jag följande fråga:

  • Eftersom kommunens anorektiska ersättningssystem till externa hemtjänstföretag nu hotar driva fram en våg av nedlagda företag i kommunen, frågar jag hur kommunens beredskap ser ut om så blir fallet?

 

Veronica Kerr (KD)
1:e vice ordförande i Äldrenämnden

Orimliga handläggningstider för Yran

Av , , 1 kommentar 8

Kommunfullmäktige domineras idag av interpellationer och behandlar stort och smått. Med en lång dagordning blir det tyvärr så att engagemanget brister ju mer klockan visar. Jag har inte lämnat in en interpellation, men en enkel fråga till Miljö och hälsas ordförande Andreas Sjögren (s) blev det. Det är en fråga som kunde blivit en interpellation eftersom det är frågor som fler partier antagligen gärna också debatterat.

Brännbollsyran startar upp nästa helg och som tidigare student vid Umeå universitet kan jag fortfarande minnas den där härliga känslan när det var dags för brännboll och fest just i slutet av terminen. Hade du tur hade du redan haft den sista tentan, i värsta fall var det på lördagen samman helg. Staden ”bubblade” och det var folk överallt. Brännbollsyran är stor det går inte att förneka och den drar folk. Den återkommer varje år och det är jag glad för, men det kan ju inte komma som en överraskning för kommunen att ansökningar kommer in varje år. Det bör finnas väl upparbetade rutiner sedan länge och det måste vara i kommunens intresse att skapa goda relationer mot företagare. Här finns det brister som vi kan läsa om i dagens VK.

I den enkla frågan tar jag inte ställning till om ansökan borde ha bifallits eller avslagits utan fokus är på hur en ansökan hanterats. Det är för mig fullständigt orimligt att det ska ta ett halvår innan en företagare får besked om beslut. Jag hoppas på att ordförande i miljö och hälsa håller med mig

Min fråga lyder:

 

                                                                                                        Fråga
Umeå 2018-05-21

Till Miljö och Hälsoskyddsnämndens
ordförande Andreas Sjögren (s)

 

Rimliga handläggningstider

Första helgen i juni är det dags för den årligt återkommande festivalen Brännbollsyran, en folkfest för många oavsett för de som spelar brännboll, ser på eller upplever live konserter. Det råder ingen tvekan om att Brännbollsfestivalen har bidragit till Umeås attraktivitet och gjort staden mer känd genom åren.

De senaste åren har det blivit en del rubriker kring kommunens bemötande mot det bolag som arbetar med Brännbollsfestivalen och Yran och det finns de som menar att kommunen (i det här fallet Miljö och Hälsa) väljer att motarbeta enskilda i frågan om serveringstillstånd genom att sinka handläggningen av ärenden. Det kan betyda att tid inte ges till ev överklagande av beslut och försvårar därmed för företagen att genomföra planerade event.

Brännbollsyran lämnade in ansökan om serveringstillstånd i november 2017 för att vara ute i god tid, men beslut togs inte förrän i maj i nämnden. Enligt uppgift ansåg kommunen inte att ansökan var komplett för att avtalet om markupplåtelse inte var med, något som kommunen också ansvarar för att ge. Därefter ställdes sammanträdet i april in pga för få ärenden vilket också innebar en ytterligare försening av beslut.

På hemsidan står det att för en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten är ansökningstiden cirka sex veckor, vilket det tydligt inte var i detta fall.

 

Med anledning av detta ställer jag följande fråga:

  • ·         Har Brännbollsyrans förfrågan om utskänkningstillstånd tidsmässigt hanterats så snabbt som möjligt enligt dig?

 

Veronica Kerr
KD

Felande underlag – fråga i fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 7

”Menar du att du vill se partiledardebatten som din mors dags present? Det kanske inte var de exakta orden från tonåringarna, men de stannade inte kvar länge vid min sida i TV soffan. Jag såg hela debatten och den drog fram många känslor och en hel del irritation. Det var retorik på hög nivå, fingerpekande, härskartekniker och en uppvisning av hur regeringen svarade på andra saker än vad de övriga frågade om. Partiledardebatter är viktiga för det kan ge en inblick i vad regeringen och övriga partier vill. Kan, men det är inte säkert. Du som tittade får själv göra en bedömning om du blev klokare.

Imorgon är det dags för kommunfullmäktige och till detta fullmäktige har jag ställt en fråga till Tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman (s) som lyder:

 

Till Tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman (s)

 

Korrekta budgetunderlag

I lördagens VK (21 maj) kunde vi läsa att För och grundskolenämndens tidigare budgetbesparande beslut om att lägga ner mellanstadiet i Botsmark tagits på felaktiga underlag. Beslutet att avveckla en modulbyggnad skulle betyda en besparing på 500 000 kr per år, men det har nu visat sig att skolan årligen betalat hundratusentals kronor för mycket i intern hyra till fastighet. Detta på grund av att fastighetskontoret glömt att revidera hyran efter fem år.

Misstag händer och det är mänskligt att fela, men ett fel i detta läge betydde att beräknad besparing på 508 392 kr egentligen bara var 216 465 kr. Dvs den hyra som kommunen betalade i hyra till Cramo för paviljongen.  Fastighet är en kvalitetscertifierad verksamhet som alla nämnder är beroende av.

 

Med anledning a v detta ställer jag följande enkla fråga: 

  • Har Fastighet sedan detta misstag upptäcktes försäkrat sig om att inte fler verksamheter blivit feldebiterade med tanke på det budgetarbete som pågår i kommunen?

 

Veronica Kerr

Kristdemokraterna

*************************************************************************************************************************************************’

Det var efter det att jag läste nedanstående artikel i VK som jag började undra hur kan vi vara säkra på om alla underlag stämmer och hur påverkar det pågående arbetet med budget i kommunen? Det finns mycket att säga om detta just nu, men jag avvaktar för jag vill inte förekomma svaret.

http://www.vk.se/plus/1725843/felraknad-hyra-bakom-skolnedlaggningpak=oyDAgbyHSV79P8MFm0aCGjyMgsbrA/2dS/y3pkgu2VflI___PR3w/8kyBe6emexg==

 

 

 

Från dagens fullmäktige

Av , , 1 kommentar 12

Det blev ett långt fullmäktige idag, men ändå inte lika långt som jag först hade befarat. Jag vill komma med en rättelse till mitt tidigare blogg inlägg, det var nio enkla frågor och ingenting annat. Fördelarna med enkla frågor är att det är dagsaktuella ämnen och de ska besvaras under fullmäktige, interpellationerna däremot kan ibland ta flera månader innan de besvaras om det är riktigt illa.

Den enkla frågan som jag ställde till Hans Lindberg är känslig, det har jag märkt tydligt när jag har talat med andra. Det märktes också i fullmäktige när Lindberg sa bestämt att han inte skulle kommentera det enskilda fallet samtidigt som han läste upp informationen som IT lagt ut på hemsidan. För är det något som kommunen har gjort så är det precis det, kommenterat det enskilda fallet. En FAQ kolumn som uppdateras regelbundet, ibland läggs information till, ibland tas den bort. Här kan jag bara förlita mig på de personer som berättat att de har sett förändringarna.

Egentligen kan jag nog inte kommentera debatten speciellt mycket, men det jag ville lyfta och betona är att allt får konsekvenser. Det finns inga vinnare i detta. Ett brott har begåtts, en kommuns IT system har kränkts och det är allvarliga saker. Men ärligt talat hur hanterar kommunen det? Dataintrång är allvarligt, men det verkar vara mer. Det har blivit konsekvenser för eleven och Umeå kommuns IT rykte är skamfilat. Medborgare tar kontakt med politiker för att varna och upplysa, men politikern gör inget? Här måste kommunen se över sina rutiner.

Är inte Umeå kommun intresserad av tips på förbättringar när det gäller IT-säkerhet?

Personen var tidigare dömd för ett intrång i Umeå kommuns IT-miljö. Det fanns därför ingen tillit till personen när han kontaktade kommunen. Det som nådde IT-funktionen var enbart uppgifter om ospecifika ”säkerhetsbrister” som inte gick att ta fasta på. Detta är från kommunens hemsida och meningen berör mig starkt. En tidigare dömd person kan man inte lita på? Vad är det för syn?

Här kan du se klippet från dagens kommunfullmäktige och med detta låter jag frågan vila. Jag ville ha svar och jag fick…ja se och bedöm själv.

 

http://bambuser.com/v/5390435

Rättssäkert IT system?

Av , , 3 kommentarer 10

Imorgon är det kommunfullmäktige och det var väldigt länge sedan vi hade en så lång dagordning till fullmäktige. Själv har jag en interpellation till Individ och Familjeomsorgsnämndens ordförande Andreas Lundgren som vi inte hann diskutera förra månaden, men jag har också lämnat in en enkel fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg. För de som läser VK har kanske sett den i tidningen, men här kommer den i sin helhet:

Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S)

En 16 årig gymnasieelev anklagas av Umeå kommun för skadegörelse av kommunens IT system och avkrävs nu närmare en halv miljon kronor i skadestånd. Eleven var enligt uppgift i kontakt med tekniska nämnden för att påtala de stora säkerhetsbristerna, men när ingenting sedan hände tog han nästa steg och visade på riktigt hur osäkert vårt datasystem är.

Det är fullständigt klart att ett brott har begåtts vilket han också har erkänt sig skyldig till, men det både allmänhet och IT bransch, nu ställer sig frågande till är skadeståndets belopp. Det kan ändå inte vara menat att en 16 årig ”visselblåsare” som påtalat brister för kommunen ska själv bekosta de nödvändiga åtgärder som kommunen måste ta.

  • Anser du att det är rimligt att en elev som påtalat kommunens svagheter i IT systemet ska betala kommunens kostnader på en halv miljon för att åtgärda bristerna?

     

  • Är Umeå kommuns IT system idag rättssäkert?

 

Veronica Kerr                                        

Kristdemokraterna

*********************************************************************************

Det är många som har lämnat in enkla frågor, 11 stycken till antalet vilket är mycket ovanligt. Själv känner jag mycket starkt för min enkla fråga och jag är varken nöjd med den information som jag har fått eller när jag har mötts av attityden att ”aldrig har en kriminell fått så mycket uppmärksamhet” när det är kommunen jag vill syna. T ex är det mindre än ett år sedan kommunfullmäktige beslutade att införa socialrådgivning på nätet när vår allians motion bifölls, för att det ska fungera måste vi ha ett rättssäkert IT system. Det finns mer att säga, men jag väntar till i morgon. Här kan du läsa mer om kommunfullmäktige och även hitta handlingar.

http://umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/arkiv/artiklarkommun/foljkommunfullmaktigessammantrade.5.4429379114c00ab57da4ff11.html

 

 

Känslig fråga eller vad döljer Socialdemokraterna?

Av , , Bli först att kommentera 13

Idag följer jag landstingsfullmäktige på plats i fullmäktigesalen. Jag sitter på åhörarläktaren vilket känns konstigt när jag är mer van vid att äntra talarstolen, sedan är det förstås helt andra frågor som diskuteras.

Sedan i början av januari arbetar jag halvtid på landstinget som politisk sekreterare. Med både kommunpolitik och landstingsfrågor på agendan känns det nu som om jag får ett helgrepp på politik i Västerbotten. Det är just helhetsbilden av vad som påverkar vilka frågor som jag tycker att många politiker saknar. Det är välkänt att sjukhusen saknar sjuksköterskor, bristen är så stor att vissa avdelningar får stänga igen och patientsäkerheten hotas. Tillgängligheten blir också lidande.

Det lätta svaret är att utbilda fler sjuksköterskor, men ingen kan tvinga någon att gå en utbildning. I Skellefteå finns det idag en sjuksköterskeutbildning som drivs av Umeå Universitet. Denna utbildning kommer att bli nätbaserad vilket betyder att du behöver inte vara i Skellefteå för att gå utbildningen. Bra eller dåligt? Inte tvärenkelt att svara på, men en sådan förändring av utbildningen kan få konsekvenser. Det är klart att det blir lättare att rekrytera sjuksköterskor som genomgått utbildningen i Skellefteå att stanna kvar i länet. Läser du utbildningen på distans och är bosatt i t ex södra Sverige kanske det inte är lika troligt att du vill flytta till länet för att arbeta.

För ett par år sedan utökades antalet platser på läkarutbildningen i norr för att underlätta rekrytering just där vi har läkarbrist. Det var under Alliansens tid och det finns ingen som ifrågasatt det eller behovet. Idag ställde Kristdemokraternas Erik Sedig en enkel fråga till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson. Peter vägrade svara. En enkel fråga är för kunskapsinhämtning och det ska vara en fråga där man kan svara ja eller nej. Jag vet inte varför han nekade, men det är tydligt att genom uppmana Erik att skriva en interpellation till fullmäktige i april får han ett par månaders betänketid. Märkligt i alla fall eftersom han verkar bli rätt less på interpellationer och att debattera. Det är också märkligt för majoriteten ska inte och kan INTE styra oppositionen till vilka frågor man vill att de ska interpellera i. Slutgiltig tolkning blir att frågan var känslig eller så har han ingen aning.

Här är den enkla frågan i sin helhet:

Fråga med anledning av förändrad sjuksköterskeutbildning i Skellefteå

Västerbottens läns landsting och Umeå Universitet har sedan 2008 ett Regionalt samverkansavtal med syftet ”…att åstadkomma ett vidgat och fördjupat samarbete mellan parterna…” I avtalet slås det fast att landstinget och universitetet ”…ska stötta varandra i viktiga framtidsfrågor, …såsom att säkra tillgången på kvalificerad vårdpersonal.”

Sedan förra året är det känt att Umeå universitet kommer att förändra sitt sjuksköterskeprogram i Skellefteå från att vara studier vid campus till att bli nätburen.

Min fråga är om landstinget deltagit i några överläggningar med Umeå universitet med anledning av den förändringen?
Erik Sedig, Kristdemokraterna

 

Min enkla fråga fick ett svar

Av , , Bli först att kommentera 6

Som jag tidigare har skrivit hade jag lämnat in en enkel fråga till ställd till För och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren om åtgärder mot kränkningar i skolan.

Margareta berättade att arbetsutskottet för För och grundskolenämnden får fortlöpande rapportering om det finns rapporter om mobbning eller där barn far illa dvs när skolområdeschefer vill berätta om det. Det finns dock en uppgivenhet om att mobbning och kränkningar förekommer överallt oavsett vad vi gör. Det kanske det gör, men arbetet mot mobbning i skolan får aldrig stanna av och det kändes bra att höra att det pågår ett intensivt arbete med det fall som VK tidigare skrivit om.

I årsredovisningen som också behandlades idag kan man läsa om ett av gymnasieskolans resultatmått: Andelen elever som tycker att personal på skolan reagerar när de får reda på att någon utsatts för trakasserier eller kränkande behandling har mätvärdet sjunkit till 85% från tidigare 89,6% Något liknande resultatmått för För och grundskolenämnden fanns inte, men det är absolut självklart att Nolltolerans ska råda och att lärare och övriga vuxna ska reagera när något händer!

Åtgärder mot kränkningar

Av , , 2 kommentarer 5

Den senaste tidens rapporter och artiklar om en oacceptabel situation i skolan har lett till många frågor. Varför händer det och vad kan man göra för att komma till rätta med problemen? Jag har i två tidigare inlägg skrivit om detta och igår eftermiddag lämnade jag in följande enkla fråga till kommunfullmäktige ställd till Margareta Rönngren (s). 

************************************************************************

Till För och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S)

 
Åtgärder mot kränkningar i skolan
 
Under den senaste veckan har vi kunnat läsa om hur en pojke på mellanstadiet blivit utsatt för kränkningar, slag och hot under flera år i skolan. Det var inte förrän ett anonymt brev skickades in som skolledning reagerade. Föräldrarna blev inte informerade om situationen som rådde förrän betydligt senare. Det har också framkommit att detta inte var en enskild händelse. Samstämmiga uppgifter talar om ett grovt språkbruk och stor oordning i klassen. Barnen orkar inte med den arbetsmiljö som de utsätts för och flera barn hålls nu hemma från skolan på grund av arbetsmiljön. Skolområdeschefen har uttalat sig om att de behöver mer insatser för att reda upp situationen.
 
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Margareta Rönngren:
 
 
  • Vilka åtgärder avser du att vidta för att komma till rätta med elevernas arbetsmiljö på denna skola?  
  • Anser du att Umeå kommun erbjuder tillräckligt med insatser för att motverka mobbing?  
  
Veronica Kerr                  
Kristdemokraterna

Enkel fråga på KF

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag sammanträder kommunfullmäktige där jag ställde en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund:

Efterföljs Umeå kommuns riktlinjer om alkolås i alla kommunens bilar?
För en tid sedan stoppades en kommunal skolbusschaufför i en rutinkontroll med en promillehalt på 0,32 i sin utandningsluft. Fordonet saknade alkolås.
I riktlinjerna för alkohol- och drogförebyggande arbetsmiljö från 2007-03-13 står det att kommunens alla bilar ska vara utrustade med alkolås.
Veronica Kerr
Kristdemokraterna
Lennart gjorde det enkelt för sig och svarade att det gör Umeå kommun, Riktlinjerna gäller endast nya fordon och dessa fanns inte när nämnda buss införskaffades. Jag fick också beskedet att denna ”buss” är uttagen och att en ny nu finns i drift. Fort var det gjort, men visst kvarstår det frågetecken. Det har visat sig att det inte bara var alkolås som saknades i bussen utan att barn har fått sitta på lådor om bussen varit full. Om det var lådor med säkerhetsbälten är nog tveksamt. Det kan väl inte vara så att man prioriterar bilar i Umeå och låter kommundelarna ta de som blir över?