Etikett: ett mänskligare sverige

Till alla vinstförbudsivrare där ute.

Av , , 9 kommentarer 16

vinst

Detta citat tillägnar jag Vänsterpartiet och dess vinstförbudsivrare, detta är något som de alla verkar glömma bort. Jag tillägnar det också till Bergis och Dosan som tar tiden till att kommentera mina inlägg även om inläggen många gånger varken är förankrade i sanningen eller speciellt konstruktiva. Det finns saker som provocerar och jag försöker vara tillåtande med att publicera kommentarer, men det finns några som inte passat för publicering.

Citatet kommer från tidningen Dagens Samhälle och Åsa Mobergs krönika.

Vem blir nynazist?

Av , , 4 kommentarer 8

Det har varit möten och sammanträden varje dag denna vecka och eftersom ordförande i socialnämnden är bortrest har det blivit en del extra. Jag klagar inte, men med ordförandeskap kommer ansvar.

I tisdags var jag i Stockholm på SKL för partiets räkning och i budgettider blev det förstås stort fokus på kommande budgetproposition. Mycket har vi fått veta allteftersom i media, men det finns en del nyheter kvar. Det var dock inte budgetförslagen som gjorde starkast intryck på mig den eftermiddagen utan en föreläsning om Toleransprojektet i Kungälvs kommun.

Toleransprojektet är en modell för att möta och förhindra extrem intolerans och gängbildningar och den som föreläste var Christer Mattsson. Han visade denna bild.

20130913-135034.jpg

En nynazistisk demonstration där en ilsken kvinna slår en handväska mot en av nazisterna. Bilden var årets bild 1985. Visst är den otrolig just sekunderna innan handväskan träffar huvudet. När vi sedan får veta att denna kvinna hade medvetet lagt en sten i väskan och var överlevande från ett koncentrationsläger känner man hatet. Bilden får ett ytterligare djup när vi sedan får veta att han som strax får ett slag mot huvudet har haft en svår uppväxt med tuffa erfarenheter och det är kanske inte någon vi önskar en sten i huvudet.

För oss som kom från Umeå berörde kanske föreläsningen än mer med tanke på vad som skedde här för snart en vecka sedan. Manifestationen i måndags tydliggjorde att här accepterar vi inte nazism och främlingsfientlighet, men jag har ändå saknat diskussionen kring varför unga män (majoriteten) väljer dessa grupper. Och hur ska vi agera? Hur utbrett är det här och kan vi förhindra eller hjälpa i tid? Jag rekommenderar alla att läsa om Toleransprojektet och Kungälvsmodellen.

 

 

Köerna i vården fortsätter minska

Av , , Bli först att kommentera 5

 Det är oerhört glädjande att köerna fortsätter att minska. Sveriges patienter behöver nu vänta allt kortare på att få vård. Nu har vi ett väl fungerande sätt för att korta landets vårdköer.

Kömiljarden är ett stimulansbidrag som staten delar ut till de landsting som kortar sina vårdköer. Kriterierna för att få del av Kömiljarden fastslås i en årlig överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

För att få del av pengarna från Kömiljarden 2011 måste landstingen kunna visa att minst 70 procent av patienterna fått vård inom de tidsramar som fastslagits i överenskommelsen. För 2011 års kömiljard har landstingen varit tvungna att klara av att erbjuda patienterna besök i den specialiserade vården inom 60 dagar och behandling inom 60 dagar. Klarar landstingen att ge vård i rätt tid till mer än 80 procent av patienterna får de ta del av ytterligare medel.Samtliga landsting har under det gångna året klarat att uppfylla något av kriterierna och får därmed del av 2011 års kömiljard. Men det finns variationer mellan landstingen, såväl generellt som mellan specialiteterna. Landstinget i Halland har för 2011 uppvisat bäst resultat. Där har mer än 70 procent av patienterna fått vård inom de uppsatta tidsramarna under årets alla månader.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting fattade i december 2011 en överenskommelse för 2012 års kömiljard. En särskild tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa, som omfattar sammanlagt 214 miljoner kronor, ingår i årets överenskommelse, utöver Kömiljarden.

 

 

 

Praktikantprogram för funktionshindrade

Av , , 1 kommentar 7

Goda nyheter i juletider.

Regeringen har nämligen på kristdemokraternas initiativ gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram ett praktikantprogram i statliga myndigheter för personer med olika typer av funktionshinder. Helt i linje med det förslag som kristdemokraterna presenterade i senaste valrörelsen. Det här kommer att betyda väldigt mycket för en grupp som idag står långt ifrån arbetsmarknaden, och förhoppningen är att det privata näringslivet också hakar på och tar sitt ansvar.
 

 

Förändrade förutsättningar i badhusfrågan

Av , , 1 kommentar 8

…..min andra interpellation för dagen.

 

Förändrade förutsättningar i badhusfrågan

 

Den ursprungliga överenskommelsen mellan partierna i badhusfrågan innebar ett koncept med en 50 meters bassäng och ett äventyrsbad – unikt i sitt slag för att locka så många besökare som möjligt. Badhuset skulle byggas av en privat aktör och platsen som kompromissades fram var kvarteret Nanna.Det nu uppkomna läget innebär att kommunen ska bygga hela anläggningen själv (en investering på minst 250-300 miljoner).

 

De förändrade ritningarna innehåller också i vårt tycke ett för litet äventyrsbad med för få unika inslag. Platsen bör kanske diskuteras återigen om den är optimal utifrån de nya förutsättningarna. 

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

 

  • Utifrån de helt nya förutsättningar som gäller i badhusfrågan, anser du inte att det vore skäligt att på nytt analysera balansen mellan simbassäng och äventyrsbad, den fysiska placeringen av badhuset samt investeringens storlek?

 

 

Veronica Kerr (KD)                   

 

 

Årets sista kommunfullmäktige

Av , , 1 kommentar 5

Idag är det dags för årets sista kommunfullmäktige är. Dagordningen är relativt kort, men jag har för ovanlighetens skull två interpellationer upp för debatt. Den första ställer frågan om det finns brister i studie och yrkesvägledningen i Umeå kommun och den andra berör det planerade badhuset som ska byggas. Det är två helt olika områden, men frågor som jag tycker är viktiga för Umeå.

Du kan följa debatten på webben eller via närradion eller på plats. Mina interpellationer lyder som följande:

 

Brister i studie och yrkesvägledningen i Umeå kommun?
 
Det blir allt snårigare för elever som ska välja program till gymnasiet. Det större utbudet och valfriheten är givetvis positiv men tyvärr får många elever inte tillräcklig studie och yrkesvägledning innan valet till gymnasiet. Det har lett till att mer än var tionde elev byter program under studietiden. Många måste därför tillbringa ytterligare ett år i gymnasieskolan vilket leder till stora kostnader för kommunen varje år.
 
Ett annat problem är att många utbildar sig till arbetslöshet, utan tillräcklig information om vilka branscher där det faktiskt finns möjlighet att få jobb. Skolmarknaden utvecklas snabbt och därför blir behoven av rätt studie och yrkesvägledning bara viktigare och viktigare.
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor:
 
  • Samverkar för- och grundskolenämnden med gymnasieskolan när det gäller resurser för studie och yrkesvägledning, för att förhindra felval och avhopp?
  • Hur ser fördelningen av anställda studie- och yrkesvägledare ut mellan grundskola och gymnasieskola?
 
 
Veronica Kerr                                        
 Kristdemokraterna

samt interpellation nummer två…