Etikett: Eva Andersson

Rationella motiv enligt S och V

Av , , 4 kommentarer 17

Jag häpnade när jag läste debattsidan i morse, Eva Andersson har nu tagit bladet från munnen och fått till en replik  på Thomas Nordvalls tidigare artikel om det skandalösa sättet S och V agerade när kommunen återtog Skräddaren i kommunal regi. Jag har väntat på någon slags reaktion, men det har hela tiden varit en tystnad från majoriteteten som inte vill ha sina beslut ifrågasatta. I slutet av april skrev vi från Alliansen i socialnämnden detta som publicerades på debattsidan, men inte ett ord från majoriteten. Vad var det nu som hände? Blev påtryckningarna från allmänhet och andra för svåra? Åsa Bäckström är andre vice ordförande i socialnämnden (V) och hon är meddebattör även om hon själv varken satt i socialnämnden eller kommunfullmäktige när beslutet togs 2011.

Nej till vinster i vården är rubriken och med stor fantasi har man listat fem rationella motiv till beslutet. Rationell= förnuftig enligt ordlista, men här är det skribenternas egna bedömning. Ett av argumenten är att ”vilket riskkapitalbolag som helst, även helt nystartat skulle kunnat överta verksamheten.” Vilket som helst? Både Eva och Åsa väljer att glömma att det är vi som kommun som ställer kraven i upphandlingen. Vi ska ha en god äldreomsorg där kvalitén ska sättas i främsta rummet. I detta fall var det en möjlighet till förlängning av avtalet som man sa nej till, inte en upphandling. En stor skillnad, man visste att man hade en mycket god verksamhet med nöjda anhöriga, brukare och personal, men det sa man nej till, förblindad av ”rationella motiv”. (Sättet man informerade om beslutet var förfärligt, sedan undrar man varför inte chefen på boendet ville stanna kvar?!)

Vidare skriver Eva och Åsa att ”S och V ville och vill skapa stabilitet och kontinuitet genom att inte utsätta brukare och anhöriga för den osäkerhet som ständigt nya upphandlingar (enligt LOU) innebär.”  Dettarationella motivhar tvärtom försämrat avsevärt och de anhöriga som nu larmat om missförhållanden och personal som blivit sjuka betackar sig säkerligen den sortens omtanke.

Det är bra att det finns ett litet uns till erkännande om att det funnits brister i övertagandet, men man fortsätter att ha svårt att se sin egen del i det hela. Eva Andersson har vid ett par tillfällen sagt att det är bra att vi kan lära oss av det som Carema gjorde bättre på Skräddaren som t ex att man erbjöd ”hemlagad mat” (mat som tillreddes på plats och som spred aptitretande dofter i boendet och skapade hemtrevnad). Visst kan vi lära oss av varandra för det utvecklar och förbättrar omsorgen, men att låta en verksamhet starta upp något för att sedan stänga ner på godtyckliga skäl kommer definitivt inte att leda till att andra vill etablera sig i kommunen. Att säga att vi hade många kommunala vårdboenden som låg och ligger på samma kvalitetsnivå är inte heller ett acceptabelt  motiv, men inte förvånande i socialismens anda. Ingen ska få för sig att man kan göra det bättre än kommunen.

Det var vid sista presidieberedningen inför sommaren som jag ställde frågor om situationen på Skräddaren. Varken Åsa Bäckström eller Eva Andersson hade läst artikeln trots att den var utskickad tidigare och var väl spridd inom kommunen. Det var antagligen jobbigt att läsa om det som blev fel. Äldreomsorgen och vården av sjuka och äldre blir en fråga av största tyngd i kommande valrörelse. Vänsterstyrets definition av rationell behöver förändras och även deras syn på kvalité i vården.

Snabba beslut med drastiska konsekvenser

Av , , Bli först att kommentera 12

I förra onsdagens VK skrev jag tillsammans med mina allianskamrater i Socialnämnden om äldreomsorgen i kommunen och om boendet Skräddaren i synnerhet. Sättet som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hanterade situationen är ingenting annat än skamligt och nu snart tre år senare har vi fått se konsekvenserna. Det är aldrig lätt att begripa hur S och V tänker, men det är tydligt att i det här beslutet hade man varken de boende eller personalens bästa för ögonen.

Jag hoppas att Eva Andersson (S) och hennes partikamrater har lärt sig av misstaget och tänker till fler gånger innan man gör något lika dumt igen. Här  kan du läsa vår insändare i sin helhet.

****************************************************************************************************************************************”’

 

Socialdemokraterna raserade bra verksamhet

 

Hösten 2011 meddelade socialnämnden att den ville säga upp avtalet med det privata vårdbolaget Carema som då drev äldreboendet Skräddaren i Umeå. Anledningen till varför beslutet togs var inte alls att man var missnöjd med verksamheten eller att någon hade framfört kritik.

Det var med anledning av att man läst om missförhållanden inom Caremas äldreomsorg på andra orter i landet.  Men trots att inga sådana missförhållanden fanns i Umeå så menade man att det var en felaktig och omoralisk ägarstruktur och därmed skulle kommunen ta över verksamheten. 

Kritiken mot Umeå kommuns agerande var hård och anhöriga till de boende vädjade om att driften inte skulle övergå till kommunal regi. Varför förändra något som uppenbart fungerade väl?

Socialnämndens ordförande Eva Andersson (S) var obeveklig och uttalade att det var ett fullständigt korrekt beslut att återta verksamhet i egen regi efter den mediauppmärksamhet som det fått. Andra kommentarer var att självklart kan kommunen överta verksamhet utan att personalen blir lidande. Med kommunal verksamhet blir det alldeles automatiskt mer pengar till verksamheten. Hur tänker man då?

Idag är det mycket oklart om Eva Andersson (S) skulle fatta det beslutet igen. Sjukskrivningssiffrorna talar sitt tydliga språk, det blev inte bra. En god verksamhet kan ta år att bygga upp, men en dag att rasera. Skräddaren hade byggt upp en välfungerande verksamhet, men där personalens arbetsuppgifter skilde sig från hur kommunen är van vid att arbeta. Vid övertagandet avskaffades gruppchefer, ”för det har vi inte i kommunal äldreomsorg”. Ett avskaffande som gav konsekvenser. Sjukskrivningstalen har ökat oroväckande och i december 2013 var 26 % av personalen sjuka!

Det är ett intensivt arbete som har påbörjats och siffrorna börjar vända, men det går för sakta. Genom att brukare kan välja mellan flera utförare blir kommunen mer uppmärksam på den enskildes önskemål.  Det är också dokumenterat att fler utförare bidrar till att förbättra den egna kommunala äldreomsorgen och här var Skräddaren en förebild. Med fler utförare i äldreomsorgen får dessutom personal större möjlighet att välja mellan olika arbetsgivare vilket kan ge fler karriär möjligheter.

 

Veronica Kerr, (Kd) vice ordförande i socialnämnden

Elmer Eriksson (M)

Natalja Kaganovitch (M)

Lotta Holmberg (Fp)

Anna-Carin Sjölander (C)

Liv Granbom (M)

Greger Knutsson (M)

Inger Enström (C)

Margareta Eriksson (Kd)

S rör om i grytan

Av , , Bli först att kommentera 5

Efter Holmlunds besked häromdagen börjar det ge ringar på vattnet och äntligen vågar de som utpekats till Lennart Holmlunds efterträdare tala klarspråk, Hans Lindberg och Åsa Ögren står nu till valberedningens förfogande. Christer Lindvall är den enda av de tre kända kandidaterna som redan innan semestern gick ut och talade om vad han ville och som var redo att ställa upp om han fick frågan.

Vem det nu blir som efterträder är för tidigt att uttala sig om och enligt mig är det ju trots allt Socialdemokraterna själva som måste göra arbetet och känna förtroende för den det blir. Thomas Fridh, valberedningens ordförande har ett svårt och viktigt arbete framför sig. En stor skillnad mellan de två kandidaterna Hans och Åsa är att Åsa tydligt uttalat sig om att hon inte ställer upp till omval som Byggnadsnämndens ordförande medan Hans är beredd att fortsätta i gymnasie och vuxenutbildningsnämnden.

Oavsett vem som blir Socialdemokraternas första namn är det just nu helt klart att varken nuvarande ordförande i Byggnadsnämnden eller i Socialnämnden fotsätter efter valet. Eva Andersson har redan tidigare klargjort att detta är hennes sista mandatperiod. Varför talar vi inte om vem kommer att få Socialdemokraternas förtroende att ta över efter henne? När får vi se någon som klart och tydligt säger jag är beredd att ta över? Det rörs om i den socialdemokratiska grytan..

Idag är jag på Nolia igen. Tycker du att jag har fel eller vill du komma med egna synpunkter och råkar befinna dig på Nolia, kom förbi och säg hej över en kopp kaffe. Jag lyssnar gärna!

Uppskjuten debatt i ämne jag brinner för

Av , , Bli först att kommentera 12

Denna interpellation har jag skrivit till dagens kommunfullmäktige och min förhoppning var att vi skulle få en riktig och viktig interpellationsdebatt inom ett område som jag brinner för. Tyvärr är inte Eva med idag, debatten får vänta till nästa månad..
 
 
Interpellation
till Eva Andersson
ordförande i Socialnämnden.
 

Olika aktörer inom äldreomsorgen gynnar de äldre
 
I en nyligen publicerad forskningsstudie vid Umeå Universitet visar resultaten att de äldre lever längre och kommunen får lägre kostnader utan att kvaliteten försämras när äldrevård bedrivs i annan regi än den offentliga. Vid upphandling har kostnaden för varje plats sjunkit med i genomsnitt 3% samtidigt som antalet platser i äldreomsorgen har ökat. Detta har gett fler platser till en oförändrad totalkostnad men med bibehållen kvalitet.

Äldreomsorgen har under det senaste året debatterats häftigt och flitigt efter det att en del missförhållanden vid vissa äldreboenden uppmärksammats. De som har varit emot andra aktörer inom äldreomsorgen än kommunen har varit snabba med att dra slutsatsen att upphandling leder till sämre kvalitet. En slutsats som också fått konsekvenser här i Umeå kommun när kommunen återtog driften på Skräddaren. Detta trots att inga brister eller klagomål framkommit snarare tvärtom.

Ett par dagar efter det att forskningsstudien publicerats kunde vi också läsa i VK och VF om socialstyrelsens allvarliga kritik mot ett av våra kommunala äldreboenden, där flera incidenter av vanvård och brister uppdagats.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:
 
Eftersom endast det bästa är gott nog till våra äldre, undrar jag varför Eva Andersson för en politik som inte har de äldres bästa för ögonen?

• Efter den vanvård som begåtts i ett av kommunens egna äldreboenden, kommer Eva Andersson att agera så att en annan utförare får bedriva den verksamheten?
 
 
 
Veronica Kerr​
Gruppledare för Kristdemokraterna