Etikett: Finland

Politiker som vet vad de talar om och ÄNTLIGEN ny färja!!

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag kl.11:00 släpps biljetterna till premiärturen med Aurora Botnia, den nya färjan som kommer att gå mellan Holmsund och Vasa. Äntligen och ja, jag kommer att åka med den även om det inte blir nästa lördag. För en vecka sedan ungefär hade vi besök av Magnus Jacobsson, riksdagsledamot för KD och andre vice ordförande i trafikutskottet. Istället för att ägna sig åt vila och ledighet under semestern tog Magnus tiden till att genomföra en Norrlandsturné för att själv uppleva infrastrukturen i norr och i synnerhet vägnätet genom att resa med bil. Egna erfarenheter är ovärderligt när det sedan kommer till att fatta beslut, det blir alltid bättre om du själv upplevt det som du ska fatta beslut om. Det blev stopp i Dalarna, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. I Umeå blev det ett verksamhetsbesök i Umeå hamn vilket var mycket uppskattat. Av alla närvarande.

Här kan du läsa mer om Magnus Jacobssons politiska arbete och nedan läser du om vad han fick mig sig av norrlandsturnén. Förra onsdagen hade vi gemensamt denna artikel publicerad i VK där vi vill se att Trafikverket får i uppdrag att rusta upp våra vägar och regeringen tar fram en transportstrategi som gör att hela landet utvecklas.

 

3600 km, Sverige är stort
”Under förra veckan gjorde jag en studieresa i inlandet samt norra Sverige. Totalt körde jag 360 mil och genomförde ett tiotal studiebesök längs med resan från Uddevalla i söder till Kiruna i norr.
Studiebesöken har planerats tillsammans med våra lokala partiorganisationer vilket gjorde att jag fick en väldig bredd, temat var hur ser infrastrukturen ut med fokus på väg.
Under resan fick jag information om Karlstads flygplats, inlandsbanan, Umeå och Luleå hamn, flytten av Kiruna, Jämtlands regionala trafikplan, den industriella utvecklingen i norr.
Jag träffade tre olika åkeriföretag samt representanter för Vägupproret, Motormännen, Hela Sverige skall leva och en föräldragrupp i Kiruna.
Gemensamt för alla var att man betonade vikten av fungerande infrastruktur/vägar om vardagen skall fungera.
Det fanns en stark kritik mot att inte alla huvudleder har en grundläggande lägsta standard vilket kan exemplifieras med att ca 43% av Jämtlands regionala trafikplan består av grusvägar.
Det fanns också en stor irritation över att Trafikverket sänker hastigheter vilket bla uppmärksammades i Ånge där man samlat in över tusen namn på en protestlista vilket motsvarar mer än tio procent av befolkningen.
Min egen reflektion efter resan är att vägnätet är förhållandevis bra vid kusten och runt de större städerna men mellan städerna och i inlandet var vägarna avsevärt mycket sämre. Detta påverkar transportnäringen men det försvårar också arbetspendlingen då dåliga vägar samt sänkta hastigheter leder till längre restider till och från jobbet.
En företagare i Ånge övervägde att flytta sin verksamhet från en kommun till en annan då han hade svårt att rekrytera personal pga restider.
Jag genomförde resan med en KIA-laddhybrid. Ingenstans såg jag någon som gjorde reklam för att det fanns möjlighet att ladda bilen. Såg dock tre restauranger med laddstationer för tesla. Vi måste ändra pumplagen så att även el godkänns som ett miljövänligt alternativ.
En annan reflektion är känslan av utanförskap. Flera av de jag samtalade med upplevde att ”Stockholm” aldrig lyssnar på deras behov.
Trafikpolitik handlar inte bara om asfalt och teknik, trafikpolitik handlar om gemenskap samt möjlighet att träffas därför är det viktigt att vi investerar i hela landet.
Diskussionen om Höghastighetståg blir smått surrealistisk när man har sett hur en del av vägarna ser ut i Norrlands inland.”

Jag minns inte med säkerhet senast jag var i Finland, men jag har inte åkt färjan över sedan 2014. Eller kanske var det 2013 för den resan har jag i alla fall dokumenterat på sociala medier. Eller min externa minnesbank som den också är. Oavsett när det var så är jag trött på att tala om det, hoppas att med en ny färja att jag även ska få med mig övriga i familjen.

Vi behöver bli påminda

Av , , Bli först att kommentera 14

Igår kväll var jag inbjuden av Finska klubben i Umeå att delta i ett panelsamtal/debatt om nationella minoriteter och om sverigefinnar i Umeå i synnerhet. I inbjudan kunde man läsa att tre år har gått sedan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting blev förvaltningsområde för finska och man ställde sig frågan om det finns en medvetenhet om de nationella minoriteters rättigheter hos politiska partier?

Det blev en mycket intressant kväll under tre samtal och erfarenhetsutbyten. Den fåga som lades störst vikt på var behovet av äldreomsorg för finskatalande. Det är känt att för de äldre som drabbats av demens finns det en stor risk att det förvärvade språket (i detta fall svenskan) försvinner och man går tillbaka till modersmålet. Är det då så att personalen inte talar eller förstår finska är det stor risk att man blir alltmer isolerad och känner sig ensam. Att inte kunna göra sig förstådd eller förstå sin omgivning är fruktansvärt och risken för depression ökar.

Från socialnämnden har vi sagt att det äldreboende som står inflyttningsklart på Ersboda nästa år kommer att ha en avdelning för finsktalande och att det är klart att personal som är tvåspråkiga ska anställas. Vi var flera från personalutskottet närvarande och jag vill med bestämdhet betona att i alla platsannonser som Umeå kommun står för bör det finnas med text om att det är meriterande att kunna tala ett eller några av de nationella minoritetsspråken. I detta fallet finska.

Vi har numera en fungerande färjetrafik mellan Umeå och Vasa (kan i och för sig bli bättre), men det är fortfarande så att det är fler passagerare från Vasa till Umeå än tvärtom. Min uppfattning är att vi har så mycket mer att lära oss av Finland som en del av vår historia, men som vi läser och kan alldeles för lite om. Vi kan se med avundsjuka på deras skolresultat och undra varför kan inte vi bättre, men Finland är mer än bara skola. Det är det många fler som borde bli påmind om!

 

Mer information om nationella minoriters rättigheter kan du hämta:

http://www.minoritet.se/1001

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/tillganglighetmangfaldochjamstalldhet/minoriteterochminoritetssprak.4.2ec28df4125d2ef852080001080.html

 

Fantastiska Vasa och nya förutsättningar

Av , , Bli först att kommentera 10

Jag är just nu i Vasa, Finland sedan ett par dagar tillbaka för att lära mig mer om hamnverksamheten och logistik mellan Umeå och Vasa. Det är styrelsen i Umeå hamn som är här och det har verkligen varit givande dagar. Det är fantastiskt att vi nu har en fungerande färja och länk mellan våra städer vilket gör avståndet kortare.

Dagarna har varit fyllda av företagsbesök och det är fantastiska saker jag har lärt mig om Vasaregionen. Visste ni att Vasa regionen står för 30% av Finlands energiexport och är Finlands energikluster? Vasa regionen har Finlands bästa sysselsättningsgrad och i Vasa finns det 12000 studerande på tre olika språk vid sju olika högskolor.

Det finns mycket att lära och utbytet mellan Umeå och Vasa kan växa. Idag är det finländare som åker till Umeå, men vi i Umeå har inte fattat hur mycket som finns på andra sidan Kvarken.

Det är budgettider och budgetarbetet i Alliansen pågår. Det är bekymmersamt och sorgligt att läsa om monteringen på Volvo. Här tänker jag absolut främst på de familjer som direkt berörs. När någonting försvinner måste vi underlätta för annat att starta. Jag följer nyheterna.

Bilden är tagen onsdag morgon i Holmsund.

20131018-073312.jpg