Etikett: företagsamhet

Fiskare och bönder

Av , , Bli först att kommentera 6

Vacker morgon med strålande sol och klar luft, jag älskar verkligen september och jag vet att det kommer att bli en mycket intressant arbetsdag.

Idag kommer jag att lägga mitt fokus på verksamhetsbesök när jag är med och välkomnar Magnus Oscarsson, från Ödeshög och riksdagsledamot för Kristdemokraterna till Umeå. Vi börjar med verksamhetsbesök inom fiskenäringen på Fiskboa i Holmsund och fortsätter senare med verksamhetsbesök i Överrödå hos 17e generationens mjölkbonde. Det är oerhört aktuella frågor som kommer att tas upp när det gäller mjölkbönders framtid vilket vi kan läsa om i media. Vill vi ha bönder kvar och vad kan regeringen göra för att underlätta?

Magnus Oscarsson initierade Mjölkens Dag i riksdagen i januari i år vilket blev mycket uppmärksammat med deltagande bönder från hela landet. När jag var liten älskade jag att besöka lagårdar och att hjälpa till med utfodring och förstås åka hölass. Jag har t o m mjölkat en ko för hand. Idag är det inte någon i släkten som arbetar inom jordbruket.

Jag återkommer med bilder under dagen.

 

Du provocerar mig!

Av , , 2 kommentarer 4

För en dryg vecka sedan skrev Bertholof Brännström krönikan  ”Du provocerar mig, Mattias X” i VK. Uppmärksammad rubrik om en företagarprofil som har startat flera företag inom välfärdssektorn. Det har gått bra för Mattias, men är det på kostnad av kommunen eller för brukarna? Klart är i alla fall att Mattias val av bil, en knallgul Ferrari, har provocerat..

Denna nämnda Ferrari nämndes även under dagens första interpellationdebatt om fler bilar i hemtjänsten. Eva Andersson, socialnämndens ordförande, skrev i sitt interpellationssvar att vinsten” (i kommunens hemtjänst) går till mer vård och omsorg, inte till Ferraribilar och privata fickor.”  Det blev en stundvis intensiv debatt om LOV och hemtjänstutförare i Umeå där Vänsterpartiet helst vill begränsa valfrihet och att det endast är den kommunala hemtjänsten som ska vara valet. Det ska inte vara möjligt att välja annan utförare. Vänsterpartiet är ovana att vara i majoritetsstyre och bad oss i Alliansen att komma med mer pengar till äldreomsorgen trots att det är S och V som beslutar över den kommunala budgeten.

Eftersom det var stundvis intensivt ser jag att det kanske var svårt att få till citaten löpande på VK.se Se rapportering kl.09:41. ”Man kan få flytta för att få hemtjänst” –Stämmer inte!! Man är inte begränsad att bo kvar på samma ställe utan man får flytta till annat boende när man har hemtjänst. Om man vill förstås.

”Umeå kommun använder LOV i betydligt mindre omfattning än andra jämförbara kommuner.” FEL!  Ska vara, Umeå kommun är en av de kommuner som betalar minst i ersättning per utförd timme jämfört med andra kommuner.

Idag har Umeå 21 st hemtjänstutförare och tack vare LOV har både individen och valfriheten stärkts. Lagen om valfrihet är bra för Umeå, men som det ser ut nu verkar det dröja innan både S och V kommer till insikt.

Non profit

Av , , 4 kommentarer 5

Från mobilen

I veckans nummer av Dagens samhälle är det en stor artikel om Ersta diakoni i Stockholm. Ersta diakoni började sin verksamhet redan på 1850 talet för att hjälpa "mindre bemedlade" människor men har idag en omsättning på 691 miljoner kr. De är en av Sveriges allra största aktörer inom non profit sektorn och bedriver verksamhet inom sjukvård, äldreomsorg och socialt arbete.

Det är en mycket intressant artikel som jag hoppas att fler tar del av och här menar jag i synnerhet Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i vår egen kommun. Även om Umeå idag har LOV (lagen om valfrihet i hemtjänsten) så är den konstant ifrågasatt av Vänsterpartiet. Även i frågor om upphandlingar och andra utförare kommer man med osaklig kritik för att både vinster och valfrihet ska omöjliggöras. S och V har infört ett särskilt målsättningsstadgande vid upphandlingar där man vill att företag redovisar vad man gör med vinsten och att man helst ser icke-vinstdrivande företag. Men vet man egentligen vad det innebär?

Endast ca 3% av Erstas omsättning är bidrag och donationer resten bekostas av det offentliga. Stefan Nilsson, direktor för Ersta diakoni, menar att eftersom det är en bred politisk enighet om att välfärden ska vara offentligt finansierad och om en non profit verksamhet är en del av välfärdsstaten måste man också få uppdrag därifrån. Det de utför ska vara en rättighet för så många människor som möjligt!! Vinst behövs för att verksamheten ska utvecklas.

Stefan Nilsson säger vidare att deras verksamhet förutsätter att det finns en marknad. för om företagen försvinner då står det offentliga självt kvar och non profit verksamheten lever kvar endast på nåder. Intresset kommer att minska och det är stor risk för att även de försvinner. Är det en risk S och V är redo att ta? Vänstern vill försvåra för välfärdsföretag i upphandlingar genom större krav eftersom hatet mot vinstdrivande företag är så stort. En konsekvens blir att de som riskerar att  förlorar i upphandlingar är just de mindre företagen och många gånger de icke vinstdrivande. Jag vill se fler alternativ inom äldreomsorg och inom sjukvård. Det gynnar inte bara den enskilde, men utvecklar även befintlig verksamhet.

Om vårdföretagares villkor i Umeå

Av , , 4 kommentarer 6

I förra veckan deltog jag i Svenskt näringslivs vandring för företagsamhet som anordnades i Umeå på onsdagskvällen. Politiker fick promenera tillsammans med företagare inom olika verksamheter och jag tillsammans med en partikamrat gick med en vårdföretagare. Under ca en timme fick vi dryfta och diskutera det som vi tycker är det viktigaste för att underlätta företagande och hur de ska utvecklas lättare.

Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten kommer upp emellanåt, men alltför ofta med osaklig kritik och med felaktiga uppgifter. Vänstern fortsätter driva frågan om förbud mot vinster i vården i stället för att fokusera på vårdens kvalitet. Att förneka människor rätten och möjligheten att välja vem man vill ska komma och ge hjälp i hemmet är viktigt och blir alltmer betydande eftersom särskilt boende inte blir aktuellt om man anses kunna klara sig i hemmet med just hemtjänst.

Jag är glad och stolt över att bo i en kommun där våra äldre har möjligheten att välja utförare och jag kommer att fortsätta att försvara denna möjlighet och som jag ser det är en rättighet. Här kan du läsa mer om vårt samtal. 

P.S. När jag ser bilden av mig i artikeln kan jag bara konstatera att jag inte längre ser ut som jag gjorde i valrörelsen och att det kanske är dags att byta profilbild här på bloggen. Men det är någonting helt annat och har ingenting alls med företagarfrågor att göra:)