Etikett: interpellation

Svar i måndags och om kommundelsnämndernas vara eller icke vara…

Av , , Bli först att kommentera 2

I mitt senaste inlägg lovade jag att återkomma med det svar som Lennart Holmlund gav på min interpellation i måndags. I korthet kan man säga att kommundelsnämnderna gör sina egna prioriteringar med de pengar man får och att egna datorer till eleverna inte är prioterat på samma sätt som för de elever som går i skola i stan.

En förklaring till varför årsredovisningen säger att alla elever i år 6-9 har egna datorer fick jag inte förklarat. Kanske är det så att kommundelsnämndernas vara eller icke-vara kommer att bli en aktuell fråga framöver? Skolor ska inte alla vara likadana vilket inte var min mening med ordet likvärdig. Men jag vill inte att barn boende i kommundelarna ska riskera att halka efter i jämförelse med de elever som bor i stan. Detta speciellt med tanke på att skollitteraturen emellanåt är ålderdomlig och man hänvisas till dator för aktuell information. Skolans betydelse för Hörnefors, Holmsund och Sävar kan inte och får aldrig underskattas.

Så här löd svaret från Lennart Holmlund:

 

 

Jag tycker att det blev en intressant debatt speciellt som jag har erfarenhet av att ha suttit i både skolstyrelse/För och grundskolenämnd under sex år och i Holmsund Obbolas kommundelsnämnd under åtta år. Vi kanske kommer att få anledning att återkomma till den inom kort.

 

 

 

 

Interpellationer i dagens kommunfullmäktige

Av , , 1 kommentar 7

Kommunfullmäktige pågår för fullt och det var mycket länge sedan det var ett så stort antal interpellationer på dagordningen. Tio interpellationer och tre enkla frågor, men det som har fångat den största mediala uppmärksamheten är de två interpellationerna om kvinnohistoriska museet. Jag har refererat till interpellationen om budgeten för museet tidigare och vi är många som väntar på klart och tydligt besked om vad ett kvinnohistoriskt museum får kosta.

Jag har tidigare lämnat in en interpellation till Lasse Jakobsson (v) och det är just nu oklart om vi kommer att hinna med den idag. Så här lyder den i alla fall…


                            

 
 Interpellation
2013-03-06
 
 
 
 
 
 
Till Tekniska nämndens ordförande Lasse Jakobsson (V)

Bortglömda fastigheter för ej prioriterade verksamheter?
 
I Sörmjöle ligger behandlingshemmet Sörgården (tidigare Länkebo). Det är idag ett behandlingshem som vänder sig i första hand till män över 35 med missbruksproblematik. Boendet erbjuder återhämtning och motivationsarbete och är drogfritt.
 
Hemmet ligger i en mycket naturskön miljö utanför stan och det är en möjlighet för de som varit aktiva i missbruk att bryta vanan och få hjälp till nykterhet. Det är periodvis ett stort tryck på boendet och man har emellanåt flera personer i kö.
 
På samma tomt står Umeå barnensdagsförenings Sommargård vilket idag har förfallit och är i mycket dåligt skick. Det är oklart om den överhuvudtaget går att rädda eller om den måste rivas. Behandlingshemmet önskar utöka verksamheten med ”utslussningslägenheter” och ser en potential i att nyttja sommargården.
 
I ett interpellationssvar i januari om kommunens fastigheter sa du följande:
”I dagsläget har vi inga fastigheter där vi har en långsiktig politisk inriktning om ägande som är i sådant skick att rivning är enda alternativet maa bristande underhåll. Vi slutar aldrig heller att underhålla i avsikt att rättfärdiga rivning av en fastighet.”  
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Lasse Jakobsson:
 
·        Vilket ansvar har Umeå kommun och tekniska nämnden för denna byggnad?
·        Hur kommer det sig att Umeå kommun låter en byggnad förfalla när det finns stora närliggande behov av den?
·        Kan du tänka dig att låta andra renovera byggnaden till exempel genom socialt företagande för att tillgodose behovet av vårdplatser?  
 
 
 
Veronica Kerr                  
Kristdemokraterna

Umeå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare!

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag sammanträder kommunfullmäktige och Allians för Umeå har ställt en interpellation om ”Ökade insatser för att minska sjukfrånvaron”. Det var i april som Alliansen med stöd av Mp och Arbetarpartiet om att öka insatser för att minska sjukfrånvaron bland våra anställda inom kommunen. Det var sju miljoner kronor som avsattes i bokslutet för ändamålet.

Svaret från personalutskottets ordförande är att frågan kommer upp i personalutskottet på onsdag. Det som har framkommit i samtal med fackliga organisationer och i samverkansgrupper är flera gemensamma nämnare som att stärka gruppers känsla av sammanhang, öka yrkesstoltheten och att bli sedd som medarbetare. Man önskar bättre information från arbetsgivare om möjligheter som finns.

Det är utmärkt att fler insatser för att minska sjukfrånvaron nu kommer att göras och att man har tagit till sig förslag från verksamheten. Umeå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

…….och min interpellation

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Hur går arbetet med en lokal

 

värdighetsgaranti i Umeå kommun?

 

Alliansregeringen har fattat beslut om att stödja framväxten av lokala värdighetsgarantier. 100 miljoner kronor per år avsätts till kommuner som inför lokala värdighetsgarantier. En värdighetsgaranti är en kommuns utfästelse gentemot de äldre som får olika äldreomsorgsinsatser.  Stimulansbidraget fördelas i två omgångar. Vid första ansökningstillfället betalas 100 000 kr/ kommun ut för att en plan eller förstudie ska göras för hur de lokala värdighetsgarantierna ska arbetas fram, förankras och synliggöras.

 

Grunden för värdighetsgarantin ska vara kontinuitet, trygghet, delaktighet, inflytande och social samvaro. I förstudien bör intervjuer också göras med fokusgrupper som brukare, pensionärsorganisationer och tjänstemän.

Socialnämnden beslutade 2011-05-10 om att söka stimulansbidraget och göra en plan för hur en lokal värdighetsgaranti ska arbetas fram i Umeå kommun.

 

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

 

Vad har gjorts i förstudien för Umeå kommun och hur har pengarna använts avseende införandet av den lokala värdighetsgarantin?

 

När beräknas den lokala värdighetsgarantin vara klar och helt införlivad i äldreomsorgen?

 

Veronica Kerr                                        

 Kristdemokraterna

Tankar om 2011 och året som kommer..

Av , , 2 kommentarer 7

Det nya året står och väntar runt hörnet och i denna tid blir det lätt att man tar en stund till att summera året som gått. Mitt första år som gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå har varit fantastiskt, roligt och lärorikt. Jag har lärt mig mycket, men är långt ifrån färdiglärd. Som förtroendevald politiker måste man ta sig tid till att tänka över vad man vill åstadkomma med sitt uppdrag och vilka förväntningar väljare kan och bör ställa.

För min egen del var 2011 också ett mycket svårt år personligen med bortgången av två familjemedlemmar. Om man har svårt att ta tid till att tänka vad man vill med sitt liv så blir man verkligen tvungen att ta den tiden när sorgen slår till.

Vid årets sista kommunfullmäktige ställde jag en interpellation om nya förutsättningar för ett nytt badhus i Umea. Interpellationen väckte stor uppmärksamhet och Lennart Holmlund har även skrivit om debatten på sin blogg. VK har i artiklar fortsatt att skriva om denna långbänk, som började långt innan jag ens börjat med politik.
Anledningen till varför jag ställde interpellationen var att det i november beslutades att kommunen ska ta över byggandet av badet och inte längre Lerstenen. Ritningar som presenterats har förändrats under året och ett äventyrsbad som man sa skulle kunna locka besökare och dra in intäkter har reducerats till en tredjedel av ursprungsplanen. Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren uttalade sig i TV4 tidigare att ett nytt badhus "ska vara ett komplement" till de badhus som kommunen har idag och inte tex konkurrera ut Aquarena i Holmsund. Detta var för mig en helt ny beskrivning och inget som jag kände igen.
Lennart Holmlund skriver att det är viktigt med en central plats för att så många som möjligt ska kunna ta sig till badhuset med kollektivtrafik. Visst, jag håller med om att busstrafik ska vara prioriterat, men jag är inte övertygad om att alla barnfamiljer väljer bussen före bilen för att åka och bada. Östra Kyrkogatan är starkt trafikerad och jag vill vara säker på att denna gata kan “svälja” den trafik som ett badhus kommer att generera.
Nar vi i planeringsutskottet fick veta att kommunen ska ta över byggandet var det med citatet att världen förändras och därför kan även beslut förändras. Jag tycker att det är en sund inställning som något både politiker och tjänstemän ska ha med sig. Det är dock viktigt att en vilja att förändra inte gör att man står fast i en obeslutsamhet som ingen tjänar pa.
Tyvärr befinner jag mig långt ifrån VKs utgivningsområde just nu och får endast nöja mig med det som skrivs på webben. Även om vi inte vet vad 2012 har med sig så kan vi vara säkra på att badhuset Nanna följer med oss nästa år.
Jag önskar alla mina vänner och läsare ett gott slut och ett härligt nytt 2012!
2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Umeås bygglovshantering får bottenbetyg!

Av , , 1 kommentar 10

Min interpellation till kommunfullmäktige på måndag.