Etikett: Kulturväven

Om ändringar i kulturväven

Av , , 1 kommentar 17

Det hinner gå en tid mellan inläggen, men nu är det dags igen. Det var kommunfullmäktige i måndags och det tidigare omdiskuterade kvinnohistoriska museet var ämnet för två av interpellationerna som lämnats in. Tyvärr fanns ingen tid till debatt för dessa utan de får vänta till fullmäktige i nästa månad. Det kvinnohistoriska museet finns dock fortfarande med i debatten utanför fullmäktigesalen.

Ibland är det så att när något oväntat händer så kan det få en förlösande effekt på debatten och vi är inte längre ensamma om att ifrågasätta placeringen av det nya kvinnohistoriska museet. Ja jag vet att i beslutet om byggandet av Kulturväven som togs i december 2010 står det klart och tydligt: att ett Kvinnohistoriskt museum ingår som en del av Kulturens Hus.
 
I höstas diskuterades Dansens Hus som hade blivit lovad lokal i Kulturväven, men som blev petade för att deras verksamhet inte skulle rymmas på den våning som erbjöds efter det att man bytt våning i planeringen. Kristdemokraterna och Folkpartiet tog tidigt ställning i frågan att en befintlig verksamhet som engagerar tusentals personer måste prioriteras före ett museum som ännu inte är uppstartat och inte heller varit efterfrågat av allmänheten.
 
Andra ändringar i planeringen är att det blir ingen fullmäktigesal i kulturväven som det först var planerat. Detta kan man läsa i ett pressmeddelande från kommunen utan man tänker utveckla befintlig fullmäktigesal i stadsbiblioteket istället. Ibland blir saker och ting inte som man har tänkt sig för att verkligheten inte stämde överens med tanken av vad man ville ha. Då måste man revidera beslut, det är självklart och det tyder på ansvar.
 
Det är förstås alltid svårare att veta var en verksamhet ska vara när man inte ens vet vad det är. Inte vet jag om man blir klokare av detta inslag heller. Ett inslag från Västerbottensnytt i december om ritningarna för det 700m2 stora kvinnohistoriska museet.
 

Dans engagerar och ett enkelt svar

Av , , Bli först att kommentera 20

Balett akademin i Umeå har ca 2000 elever per vecka vilket måste vara bland de större kulturverksamheterna i Umeå. Dans engagerar. Inte bara fritid, kropp och sinne, men även i politiken.

Svaret till frågan om dansen tillhör kulturen är självklart och det är ingen som har ifrågasatt tanken att dansen skulle få plats i det nya kulturhuset "Kulturväven". De har funnits med i planeringen länge och i ett TV inslag igår kväll berättade rektorn att man kommit så långt i planeringen att man nu var nere på detaljnivå. Det är klart att sedan få beskedet att nej, ni får inte plats måste kännas som ett slag i ansiktet.
 
Det var i kommunstyrelsens arbetsutskott som revideringen gjordes för två veckor sedan. Enligt föredragningslista och protokoll blev beslutet revideringar i Kulturvävens programhandling.
 
Att ge projektledningen i uppdrag att revidera programhandlingen för Kulturväven med följande instruktion:
Att beslutade kommunala verksamheter, inom kulturnämndens och kommunstyrelsens verksamhetsområde, inplaceras inom plan ett (1) till fyra (4).
Bakgrund
Den 29 maj 2012 godkände kommunstyrelsens arbetsutskott ett förslag till programhandling för de kommunala ytorna i Kulturväven.
Programhandlingen behöver nu revideras med anledning av att det finns förändringar i fördelningen av Kulturvävens ytor som innebär att den planerade kommunala utökningen på plan 5 inte genomförs enligt information till Ksau 22/8 2012.
Detta innebär att den planlösning som beslutats revideras utifrån de nu disponibla ytorna.
Revideringen innebär att avsteg från det beslutade lokalprogrammet sker.
 
Beslutet om att skapa ett kvinnohistoriskt museum togs under förra mandatperioden, men det nya fullmäktige var med och beslutade att placeringen skulle bli i det kommande kulturväven. I debatten lyftes visioner om att kulturväven skulle bli ett fantastiskt kulturhus med kultur lätt tillgängligt för alla medborgare, oavsett var man bodde i kommunen. Teater, dans, bibliotek och musik lyftes fram som framtida delar av kulturväven.
 
Idag konstaterar vi att alla delar inte får plats. Var gick det fel? Media talar om en schism, mellan vilka och varför? Dansen behöver nya lokaler och det beslutade (idag ännu ej uppstartade) kvinnohistoriska museet behöver 700 kvadratmeter. Frågan var dansen i Umeå ska få utvecklas kvarstår, men det är sorgligt att de nu inte får vara en del av väven.
 
Många frågor utan svar, men en fråga jag kan svaret på är att i valet mellan en befintlig verksamhet som involverar många människor som dansens verksamhet gör och ett kvinnohistoriskt museum blir valet alltid enkelt. Det bör definitivt finnas möjligheter att hitta andra lokaler i Umeå för ett kvinnohistoriskt museum som ännu inte startat upp, om detta  innebär att dansen får plats.