Etikett: Kvinnohistoriska museet

Vad har jag sagt om det Kvinnohistoriska museet?

Av , , 3 kommentarer 16

Jag vet inte hur många gånger jag har bloggat om det kommande Kvinnohistoriska museet eller fått kommentera detta stora mysterium till projekt. Moderaterna har nyligen klargjort deras ställning i frågan och Vänsterpartiet går till attack, inte bara mot Moderaterna, men mot alla som inte tycker som de. Ett kvinnohistoriskt museum är för dem efterlängtat och det provocerar dem när de ekonomiska konsekvenserna av det ifrågasätts.

I en debattartikel i lördagens VK skriver Örjan Mikaelsson och Ulrika Edman om hur galet nyfikna de är på museet som ska öppna i samma andetag som de säger att man ska vara ansvarsfull med skattemedel vilket jag har aldrig hört en vänsterpartist säga i fullmäktige under denna mandatperiod. Deras mått på att vara ansvarsfull är att kommunen ska vara den enda utföraren av alla tjänster och privata företag är aldrig gott nog.

När vi i Alliansen presenterade vår budget i oktober så var vi alla i Alliansen tydliga med att med en försämrad ekonomi i kommunen så måste vi göra prioriteringar och här får det Kvinnohistoriska museet stå tillbaka. I mitt budgetanförande sa jag:

I Alliansens budget har vi prioriterat verksamheter för barn, unga, och äldre; skolan fritidsnämnd och socialnämnd. En motsats till majoritetens budgetförslag är att vi i Alliansen anser att det inte finns något ekonomiskt utrymme för ett kvinnohistoriskt museum. Det är ett museum och en verksamhet som majoriteten fortsätter att klamra sig fast vid men det är egentligen i själva verket en verksamhet som ingen efterfrågat, det är INTE en kommunal angelägenhet och den har trots allt ännu inte startat upp. Det är beklagligt, men jag är inte förvånad över att Vänsterpartiet saknar klarsynthet att se längre och avvakta till dess att ekonomin är mer tillåtande.

Örjans och Ulrikas debattartikel visar tydligt att någon klarsynthet hos Vänsterpartiet om vilken situation kommunen befinner sig i ekonomiskt, det finns inte. Jag tycker att det hade varit klädsamt om skribenterna ändå bekräftat att ekonomin visst blivit sämre sedan beslutet om ett Kvinnohistoriskt museum togs för snart fyra år sedan och Vänsterpartiet blev samarbetspartner med S. Örjan och Ulrika är galet nyfikna på att man äntligen ska slå upp dörrarna till detta efterlängtade museum. Själv är jag mer nyfiken på om det blir någon budget i juni överhuvudtaget och var vänstern tar pengarna ifrån för att få allt att gå ihop. Arbetet är försenat, men hur länge?

Hjärta före förstånd

Av , , 4 kommentarer 13

Smutskastningskampanj, påhopp och drev är ord som sju vänsterpolitiker har använt sig av i en debattartikel när de vill beskriva kritiken som allianspartier har framfört kring det kvinnohistoriska museet.

Jag läste debattartikeln redan i torsdags när den publicerades i Folkbladet och jag har funderat mycket kring vad de ville ha sagt. För mig framstod det endast som ett genuint försvarstal för deras gruppledare där hjärtat talade innan huvudet var med. Jag säger hjärta före förstånd eftersom det var stora ord man tog i sin mun utan att egentligen begripa vad de innebär och jag visste inte riktigt om eller hur jag skulle bemöta den. Ord som smutskastningskampanj, drev, påhopp, personangrepp och kanske värst av allt häxjakt borde verkligen inte förekomma i den politik som förs i Umeå kommun! 

De orden som talade mest i debattartikeln var ändå orden ”ung kvinna med invandrarbakgrund”, och genast har man fört fokus till någonting helt annat. Klarar inte Vänsterpartiet som sitter i yttersta ledningen för denna kommun att andra partier kritiserar den politik som förs?

Kristdemokraterna lämnade styrgruppen för Kvinnohistoriska museet redan i höstas eftersom vi ansåg att det var ett projekt som svällt ut ekonomiskt och vi ställde platsen till förfogande eftersom detta projekt inte är något vi prioriterar politiskt. Jag har dock uttalat mig om att jag är rädd för att Tamara Spiricär alltför starkt känslomässigt engagerad till detta projekt och att jag har en oro om att det endast är Vänsterpartiets tolkningar av kvinnohistoria som har företräde.

Debatten var relativt hetsig när interpellationen om budgeten för museet behandlades vid senaste kommunfullmäktige. Jag har ställt frågan om vad Lennart Holmlund vill med detta projekt och vad är en rimlig kostnad? Storleken på museet är oväsentligt, men vad får det kosta? Svaren har uteblivit.

Det är sant att beslut är fattat i kommunfullmäktige om åtta miljoner, men det var sagt fem miljoner från början. Redan innan en styrgrupp var på plats hade man utökat ramen med tre miljoner kr. Oavsett vad Vänsterpartiet verkar tro är detta inte en verksamhet som allmänheten har efterfrågat.

Vår KDU ordförande Tomas har bloggat om debattartikeln på ett kärnfullt sätt.

Interpellationer i dagens kommunfullmäktige

Av , , 1 kommentar 7

Kommunfullmäktige pågår för fullt och det var mycket länge sedan det var ett så stort antal interpellationer på dagordningen. Tio interpellationer och tre enkla frågor, men det som har fångat den största mediala uppmärksamheten är de två interpellationerna om kvinnohistoriska museet. Jag har refererat till interpellationen om budgeten för museet tidigare och vi är många som väntar på klart och tydligt besked om vad ett kvinnohistoriskt museum får kosta.

Jag har tidigare lämnat in en interpellation till Lasse Jakobsson (v) och det är just nu oklart om vi kommer att hinna med den idag. Så här lyder den i alla fall…


                            

 
 Interpellation
2013-03-06
 
 
 
 
 
 
Till Tekniska nämndens ordförande Lasse Jakobsson (V)

Bortglömda fastigheter för ej prioriterade verksamheter?
 
I Sörmjöle ligger behandlingshemmet Sörgården (tidigare Länkebo). Det är idag ett behandlingshem som vänder sig i första hand till män över 35 med missbruksproblematik. Boendet erbjuder återhämtning och motivationsarbete och är drogfritt.
 
Hemmet ligger i en mycket naturskön miljö utanför stan och det är en möjlighet för de som varit aktiva i missbruk att bryta vanan och få hjälp till nykterhet. Det är periodvis ett stort tryck på boendet och man har emellanåt flera personer i kö.
 
På samma tomt står Umeå barnensdagsförenings Sommargård vilket idag har förfallit och är i mycket dåligt skick. Det är oklart om den överhuvudtaget går att rädda eller om den måste rivas. Behandlingshemmet önskar utöka verksamheten med ”utslussningslägenheter” och ser en potential i att nyttja sommargården.
 
I ett interpellationssvar i januari om kommunens fastigheter sa du följande:
”I dagsläget har vi inga fastigheter där vi har en långsiktig politisk inriktning om ägande som är i sådant skick att rivning är enda alternativet maa bristande underhåll. Vi slutar aldrig heller att underhålla i avsikt att rättfärdiga rivning av en fastighet.”  
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Lasse Jakobsson:
 
·        Vilket ansvar har Umeå kommun och tekniska nämnden för denna byggnad?
·        Hur kommer det sig att Umeå kommun låter en byggnad förfalla när det finns stora närliggande behov av den?
·        Kan du tänka dig att låta andra renovera byggnaden till exempel genom socialt företagande för att tillgodose behovet av vårdplatser?  
 
 
 
Veronica Kerr                  
Kristdemokraterna

Om ändringar i kulturväven

Av , , 1 kommentar 17

Det hinner gå en tid mellan inläggen, men nu är det dags igen. Det var kommunfullmäktige i måndags och det tidigare omdiskuterade kvinnohistoriska museet var ämnet för två av interpellationerna som lämnats in. Tyvärr fanns ingen tid till debatt för dessa utan de får vänta till fullmäktige i nästa månad. Det kvinnohistoriska museet finns dock fortfarande med i debatten utanför fullmäktigesalen.

Ibland är det så att när något oväntat händer så kan det få en förlösande effekt på debatten och vi är inte längre ensamma om att ifrågasätta placeringen av det nya kvinnohistoriska museet. Ja jag vet att i beslutet om byggandet av Kulturväven som togs i december 2010 står det klart och tydligt: att ett Kvinnohistoriskt museum ingår som en del av Kulturens Hus.
 
I höstas diskuterades Dansens Hus som hade blivit lovad lokal i Kulturväven, men som blev petade för att deras verksamhet inte skulle rymmas på den våning som erbjöds efter det att man bytt våning i planeringen. Kristdemokraterna och Folkpartiet tog tidigt ställning i frågan att en befintlig verksamhet som engagerar tusentals personer måste prioriteras före ett museum som ännu inte är uppstartat och inte heller varit efterfrågat av allmänheten.
 
Andra ändringar i planeringen är att det blir ingen fullmäktigesal i kulturväven som det först var planerat. Detta kan man läsa i ett pressmeddelande från kommunen utan man tänker utveckla befintlig fullmäktigesal i stadsbiblioteket istället. Ibland blir saker och ting inte som man har tänkt sig för att verkligheten inte stämde överens med tanken av vad man ville ha. Då måste man revidera beslut, det är självklart och det tyder på ansvar.
 
Det är förstås alltid svårare att veta var en verksamhet ska vara när man inte ens vet vad det är. Inte vet jag om man blir klokare av detta inslag heller. Ett inslag från Västerbottensnytt i december om ritningarna för det 700m2 stora kvinnohistoriska museet.
 

Vad vill Lennart?

Av , , 6 kommentarer 23

Idag har jag sammanträtt med det kommunala pensionärsrådet och på eftermiddagen med handikapprådet. Det har varit många intressanta frågor på dagordningen (ex nytt badhus och hemsjukvård) så är det ändå frågan om vad som händer med det kvinnohistoriska museet som väckt störst intresse både bland politiker och allmänhet. Det är många som har ställt frågan vad händer och vad vill man?

Ikväll noterar jag att Lennart Holmlund i sin blogg skrivit att han blivit full i skratt kring Alliansens reaktioner. Vem som har fått honom att skratta är oklart. För honom är det självklart att det är och ska vara vänsterpolitik som bedrivs i styrgruppen. Själv  fick jag höra idag att projektledaren Charlotte Gustavsson var handplockad av Tamara Spiric för arbetet. En projektledare tidigare anställd av Vänsterpartiets kansli. En ny uppgift för mig trots att jag tidigare varit en del av styrgruppen.

Jag håller med Lennart om att en politisk uppfattning ska inte vara ett hinder för anställning, men lika självklart borde det vara att en politisk uppfattning inte heller ska vara en förutsättning. Vänsterpartiet har inte ensamrätt på kvinnors historia! Det finns många frågor och alltfler bubblar upp till ytan. Jag är glad för att det är flera interpellationer i frågan till nästa fullmäktige, kanske vi kan få klarhet i några.

Lennart Holmlund har iklätt sig försvarsställning kring projektet och Tamara Spiric i synnerhet. Är det något jag skulle vilja veta så är det svaret på frågan vad vill kommunstyrelsens ordförande egentligen med det kvinnohistoriska museet? Lennart var trots allt den enda som yrkade bifall till motionen den 29 november 2010.

Framtiden för kvinnohistorisk styrgrupp?

Av , , 1 kommentar 21

Nu börjar saker flyta upp till ytan och komma till mer allmän kännedom om vad det är som händer i styrgruppen för kvinnohistoriskt museum. Projektledaren Charlotta Gustafsson hoppar av i protest mot den starka politiska styrningen från kommunalrådet Tamara Spiric kan vi läsa i dagens VK.

Kvinnohistoriskt museum för framtidens skull var motionen som ett enat fullmäktige biföll i november 2010. Det var det första fullmäktige sammanträdet denna mandatperiod och vi var många nya ledamöter i församlingen. Lennart Holmlund biföll motionen och Tamara Spiric var den enda som yttrade sig. Ingen debatt, ingen kritik, bara tyst bifall. Motionens att sats var den att Umeå kommun arbetar för att inrätta ett kvinnohistoriskt museum. Sedan dess har mycket hänt!
 
Motionären är idag kommunalråd och ordförande i styrgruppen för kvinnohistoriskt museum. En styrgrupp som jag och Kristdemokraterna kritiserade under hösten och därefter lämnade. Det är mycket märkligt att motionären själv idag är den som ska bestämma hur museet ska utformas och var det ska vara placerat. Det är för mig ingen tveksamhet om att Tamara har en alltför stark känslomässig koppling till hur projektet ska utformas och där vänsterpartiets tolkningar har företräde.
 
”Ett kvinnohistoriskt museum för framtiden” har blivit ett projekt som svällt och museet förväntas nu få en driftskostnad på mer än 8 miljoner kronor per år. Det blir ett helt nytt museum trots att Västerbottens museum uttryckt att det skulle kunna rymmas inom deras verksamhet. En kunnig projektledare är vad styrgruppen behöver, inte ett kommunalråd som detaljstyr och skapar en orimlig arbetsmiljö för våra anställda.

Dans engagerar och ett enkelt svar

Av , , Bli först att kommentera 20

Balett akademin i Umeå har ca 2000 elever per vecka vilket måste vara bland de större kulturverksamheterna i Umeå. Dans engagerar. Inte bara fritid, kropp och sinne, men även i politiken.

Svaret till frågan om dansen tillhör kulturen är självklart och det är ingen som har ifrågasatt tanken att dansen skulle få plats i det nya kulturhuset "Kulturväven". De har funnits med i planeringen länge och i ett TV inslag igår kväll berättade rektorn att man kommit så långt i planeringen att man nu var nere på detaljnivå. Det är klart att sedan få beskedet att nej, ni får inte plats måste kännas som ett slag i ansiktet.
 
Det var i kommunstyrelsens arbetsutskott som revideringen gjordes för två veckor sedan. Enligt föredragningslista och protokoll blev beslutet revideringar i Kulturvävens programhandling.
 
Att ge projektledningen i uppdrag att revidera programhandlingen för Kulturväven med följande instruktion:
Att beslutade kommunala verksamheter, inom kulturnämndens och kommunstyrelsens verksamhetsområde, inplaceras inom plan ett (1) till fyra (4).
Bakgrund
Den 29 maj 2012 godkände kommunstyrelsens arbetsutskott ett förslag till programhandling för de kommunala ytorna i Kulturväven.
Programhandlingen behöver nu revideras med anledning av att det finns förändringar i fördelningen av Kulturvävens ytor som innebär att den planerade kommunala utökningen på plan 5 inte genomförs enligt information till Ksau 22/8 2012.
Detta innebär att den planlösning som beslutats revideras utifrån de nu disponibla ytorna.
Revideringen innebär att avsteg från det beslutade lokalprogrammet sker.
 
Beslutet om att skapa ett kvinnohistoriskt museum togs under förra mandatperioden, men det nya fullmäktige var med och beslutade att placeringen skulle bli i det kommande kulturväven. I debatten lyftes visioner om att kulturväven skulle bli ett fantastiskt kulturhus med kultur lätt tillgängligt för alla medborgare, oavsett var man bodde i kommunen. Teater, dans, bibliotek och musik lyftes fram som framtida delar av kulturväven.
 
Idag konstaterar vi att alla delar inte får plats. Var gick det fel? Media talar om en schism, mellan vilka och varför? Dansen behöver nya lokaler och det beslutade (idag ännu ej uppstartade) kvinnohistoriska museet behöver 700 kvadratmeter. Frågan var dansen i Umeå ska få utvecklas kvarstår, men det är sorgligt att de nu inte får vara en del av väven.
 
Många frågor utan svar, men en fråga jag kan svaret på är att i valet mellan en befintlig verksamhet som involverar många människor som dansens verksamhet gör och ett kvinnohistoriskt museum blir valet alltid enkelt. Det bör definitivt finnas möjligheter att hitta andra lokaler i Umeå för ett kvinnohistoriskt museum som ännu inte startat upp, om detta  innebär att dansen får plats.