Etikett: Landsting

KD tänker nytt -skrota landstingen!

Av , , 1 kommentar 10

Igår skrev jag om hur svårt det har varit för Västerbotten att tänka nytt när det gäller sjukvård och landstingets ansvarsområde. Det är frustrerande att veta att tusentals människor står i vårdkön och väntar på operation eller undersökningar. En del människor får vänta för länge och när de äntligen får en tid kan det vara för sent. Det som gick att operera bort ett par månader tidigare har blivit för stort och gör det omöjligt. Det otäcka är att de många ändå väntar länge med att uppsöka sjukvård för att man vill inte vara till en belastning och man vet hur svårt det kan vara att få en plats. När du sedan måste söka vård händer det att du väntat för länge.

Vad är då att tänka nytt? Något som inte är nytt är Sveriges 21 landsting. Landstingen har mer än 150 år på nacken och det har lett till en ojämlik sjukvård i Sverige. Det spelar nu en mycket stor roll var du bor i Sverige om du får vård eller inte. Om du får vård är det inte heller säkert att den är lika bra för den som bor i Västerbotten jämfört med den som bor i Kalmar. Avgifter och övriga kostnader skiljer sig också åt mellan landstingen. Det är varken rättvist eller jämlikt och här tänker vi kristdemokrater nytt. Det är dags att avskaffa landstingen och förstatliga sjukvården. Ja, ni läste rätt vi vill se ett förstatligande.

Detta vill vi kristdemokrater göra:

  • Förstatliga sjukvården för att säkerställa en jämlik och kvalitetssäker vård oavsett var du bor i Sverige.
  • Avskaffa landstingens ansvar för sjukvården – låt staten ta över styrningen, minska politikens inflytande och inrätta professionella styrelser.
  • Kapa vårdköerna genom att införa en förstärkt och förbättrad kömiljard
  • Primärvården ska byggas ut så att alla får träffa den man behöver inom ett dygn. Alla ska ha en fast läkarkontakt och det ska finnas fler kvälls- och helgöppna vårdcentraler.

Landstingen har spelat ut sin roll, varför hålla fast vid det gamla? Vi behöver en tillgänglig, jämlik och kvalitetssäker vård och om det då innebär att politikens inflytande minskar så är det självklart. Västerbottens sjukvård skulle definitivt må bättre av mindre politik.

Felprioritering med gratis mammografi

Av , , 2 kommentarer 5

Med stora rosa bokstäver blev jag häromdagen kallad till mammografi. Alla kvinnor i Sverige i åldern 40-74 år kallas regelbundet till mammografi och det är något som har varit rutin på under många år. Förändringen sedan första juli är att det inte längre kostar något att göra denna rutinundersökning, en undersökning som jag personligen alltid sett som en billig och viktig del i min egen livförsäkring.

Tidigare kostade en röntgenundersökning av brösten 100 kr, hälften så mycket som ett vanligt läkarbesök i primärvården. Detta anser den feministiska regeringen vara för mycket för oss kvinnor. Vissa län hade i och för sig en avgift på 200 kr, men jag är inte överens med regeringen om att det är rätt satsade pengar på att göra det gratis. När någonting blir gratis för den enskilde har det i de flesta fall bara betytt en omfördelning av kostnaderna. Jag vet inte vad denna specialiserade vård med röntgen och administration kan kosta, men gratis är det inte.

Socialdemokraterna talar glatt om att Västerbotten ska ha världens bästa folkhälsa 2020, men det kan inte vara meningen att vi kvinnor över 40 inte ska vara beredda att bidra till vården genom att inte betala patientavgifter. Det är trots allt inte varje år som kallelsen kommer och majoriteten av de kvinnor som blir kallade tillhör inte längre gruppen småbarnsföräldrar eller fattiga studenter. Vi kvinnor bör ha råd och prioritera mammografin för att vara säkra på att bröstcancern inte smugit sig på. 100 kr är billigt, men det är bra mycket dyrare att chansa.

Vänsterpartiet hävdar att det är 150 000 kvinnor som avstår mammografin, men jag vet inte om någon undersökning där man har fått uppge varför man inte dykt upp och att det skulle bero på kostnaden. Tvärtom finns det nog betydligt fler orsaker till varför kvinnor avstår från att komma. Det kan vara svårt att anpassa schemat efter den kallelse som plötsligt dimper ner i brevlådan. Det kan vara långt till hälsocentralen eller sjukhuset och faktiskt tror jag inte att vi ska underskatta det faktum att det inte är så trevligt att röntga brösten eller få dem undersökta av en främmande person. Det kan till och med göra ont när brösten plattas till i röntgen. Det är verkliga orsaker som jag fått berättat för mig. Men det är viktigt att du tar chansen när kallelsen kommer!!

Mammografiscreening har gjort under för bröstcancervården genom tidig upptäckt av cancern samt att överlevnaden har blivit bättre. En annan screening som jag aldrig missar är cellprovsscreening för livmoderhalscancer. Kvinnor från 23 års ålder kallas regelbundet till gynekologisk cellprovstagning och här finns det både fler småbarnsmammor och fattiga studenter, men jag har inte hört samma prioritering politiskt. Det är inte dyrt att bli screenad och det är väl värt det för oss kvinnor att göra undersökningen. Jag betalar gärna avgiften och ser det som en investering i mitt liv och ett stöd till Västerbottens landsting.

 

I väntan på ambulans..

Av , , Bli först att kommentera 12

I mitten av oktober lämnade jag in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om när kan Umeå kommun teckna avtal med landstinget om IVPA? Jag har skrivit om interpellationen tidigare och jag fick även svar av dåvarande ordförande i Tekniska nämnden, Lasse Jakobsson (v).

Jag och Lasse var i det stora hela överens om att det är en viktig fråga för våra medborgare och att det är helt klart samhällsekonomiskt en vinst. Det är dock landstinget som beslutar om vem eller vilka man vill ingå avtal med. ”I väntan på ambulans” innebär att räddningstjänsten larmas ut och kan därmed vara först på plats innan ambulans.

Min interpellation väckte inte stor uppmärksamhet och den fick inga reaktioner av varken övriga politiker eller av media när den behandlades. En viktig fråga i tysthet, därför var det glädjande att Västerbottens radion lyfte ämnet och vem ska betala? Och varför? Jag och landstingsrådet Karin Lundström (per telefon) samtalade om behovet av IVPA och inte vet jag om radio lyssnarna blev mycket klokare. Det fastnar i att landstinget inte har pengar och det i sig var kanske ingen nyhet, samhällsnyttan togs inte upp.

I tidigare inlägg lovade jag dela med mig av svaret till interpellationen, men det glömdes bort. Här kommer utdrag från kommunfullmäktiges protokoll.

***************************************************************************************”

Umeå kommun Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige 2014-10-27

 

§ 139

Diarienr: KS-2014/01001

 

Interpellation – När kommer avtal om IVPA skrivas?

 

Beslut

Efter ytterligare inlägg av Veronica Kerr och Lasse Jacobson beslutar

kommunfullmäktige

Att avsluta överläggningen om interpellationen.

 

Ärendebeskrivning

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Veronica Kerr (KD) följande

skriftliga interpellation till kommunstyrelsens ordförande:

Inom kommunen finns en heltidskår i Umeå tätort samt fem deltidskårer

med placering i Hörnefors, Holmsund, Sävar, Tavelsjö samt Botsmark. I

kommundelarna har brandmännen i beredskap vanligtvis ett ordinarie jobb

hos en annan arbetsgivare och vid larm ska de vara på brandstationen inom

4-8 minuter.

Kommunen har ett avtal med Västerbottens landsting om IVPA (i väntan

på ambulans) i Botsmark. Om SOS Alarm bedömer att räddningstjänsten

tar sig snabbare till en nödställd med livshotande symtom än

ambulanssjukvården larmas denna resurs parallellt. Ett liknande avtal finns

för centrala Umeå när det gäller hjärtstopp, andningsstillestånd och

medvetslöshet.

I väntan på ambulans kan för ändamålet utbildad personal i det lokala

brandförsvaret ge syrgas och ha en lugnande effekt. Om det värsta skulle

inträffa – medvetslöshet genom hjärtstillestånd – kan personalen inleda

hjärt- och lungräddning. Det här är insatser som räddar liv. Trots det har

kommunen och landstinget inte slutit avtal om IVPA som omfattar alla

kommundelar.

Situationen har gjort att SOS i en del fall har tvingats kontakta

ambulanssjukvården och sjöräddningen även om räddningstjänsten skulle

ha kunnat vara på plats först. I andra fall har SOS Alarm trots avsaknaden

av avtal om IVPA valt att larma räddningstjänsten.

 

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

  • Varför saknas det avtal om IVPA för en stor del av kommunen – trots att det kan kosta liv?
  • Vad gör kommunen för att ett avtal om IVPA som täcker hela kommunen ska undertecknas, och när kommer ett sådant avtal undertecknas?

 

Kommunstyrelsens ordförande har överlämnat besvarandet till tekniska nämndens ordförande Lasse Jacobson (V) som lämnar följande

skriftliga svar:

 

Varför har det inte tecknats fler avtal än de som finns i Umeå och Västerbotten

för närvarande?

Den frågan bör egentligen landstinget svara på eftersom det är landstinget

som beslutar om med vem de tecknar avtal om IVPA.

Att teckna avtal med landstinget om IVPA-verksamhet är något som

brandcheferna i Västerbottens kommuner har förklarat att det finns intresse

för. Det är dock landstinget som bestämmer i slutändan om vilka platser de

anser sig ha behov av.

Historiskt sett har landstinget varit kallsinnig till detta och har framfört att

de har den ambulanstäckning tillsammans med helikoptern i Lycksele som

tillräcklig.

Nya chefer inom landstinget har sett annorlunda på detta behov och därför

har avtal tecknats med några kommuner och det fanns också planer på att

göra det med flera kommuner än vad som faktiskt skett. Men tyvärr tog

detta slut, antagligen p.g.a. att de räknade på den ökande kostnaden för

landstinget.

 

Varför måste det då tecknas avtal?

Det är inte på affärsmässiga grunder utan det beror på att sjukvård är

landstingets uppgift vilket de skall planera för att den bedrivs effektivt och

bekosta.

I kommunallagen anges:

Undantag från kravet på kommunal anknytning

2 § Det krav på anknytning till kommunens eller landstingets område eller

dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) gäller

inte vid tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:

– 3 kap. 2 § om sjuktransporter,

I lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter utvecklas det:

Kommuner får ingå avtal med landsting om att utföra sådana transporter

som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Kommuner får även

ingå avtal med landsting om att utföra hälso- och sjukvård i väntan på sådana

transporter.

Hälso- och sjukvårdslagen

6 § Landstinget svarar för att det inom landstinget finns en ändamålsenlig

organisation för att till och från sjukhus eller läkare transportera personer

vilkas tillstånd kräver att transporten utförs med transportmedel som är

särskilt inrättade för ändamålet. Lag (1992:567).

Om avtal enligt ovan ingås så innebär det också att när brandkår utför sk

IVPA-uppdrag så bedrivs det sjukvård på landstingets uppdrag och att tex

patientförsäkringen gäller för de behandlade patienterna.

Om inte avtal finns så får inte SOS Alarm larma ut kommunala brandkårer

på sjukvårdslarm som erfordrar att det bedrivs sjukvård.

 

Men varför har inte landstinget tecknat fler avtal än de som finns i Västerbotten för närvarande?

Det beror nog på kostnadsfördelningen mellan landsting och kommun.

Som jag tidigare skrivit så startades det upp verksamhet i Västerbotten i

några kommuner där kommunerna skulle ingå avtal med landstinget och

där landstinget skulle ersätta kommunerna för de kostnader som

kommunerna fick för att bedriva IVPA-verksamhet.

Tyvärr så gick det i stå eftersom landstingets syn på kostnader inte

överensstämmer med de kostnader som kommunerna fick.

Landstinget erbjöd sig att svara för instruktörskostnaderna för att utbilda

personalen och att tillhandahålla teknisk utrustning (bl.a

hjärtdefibrillatorer).

Men de kostnader som kommunerna har är egna personalkostnader under

utbildningen vilket kan variera med 15-25 personer vid varje brandkår medan

landstinget bär kostnaden för en person som instruktör. Vidare så innebär

det att kommunerna bär alla löpande personalkostnader under utryckningar

och återkommande övningar och fortbildning, kläder och annan

personlig utrustning för personalen.

 

Vad kostar det kommunerna att bedriva IVPA-verksamhet?

Chefen för Brand och Säkerhet i Umeå, Lars Tapani, och räddningschefen

i Vännäs kommun har sett på detta och skattat kostnaden till ca 2500

kr/utryckning. Då har man ändå inte räknat med kostnaden som vi har för

att ha 2 personer i beredskap dygnet runt, året om vilket uppgår till 5-600

kkr/år.

I Umeå har vi för Botsmarks del ca 20 utryckningar/år för IVPA. Den

kostnaden är en extrakostnad som jag inte har anslag för i budget men när

vi skrev avtalen var avsikten att vi skulle få kostnadstäckning.

 

Kan kommunerna genomföra IVPA?

Numera har varje brandkår i länet själva anskaffat hjärtstartare och utbildat

personal för egen del. Personal har även delegation för att administrera

syrgas på olycksplats. Personalen genomför kunskapsprov varje år för att

behålla syrgasdelegation och kostnader för syrgaskompetensen hos

 

personalen svarar kommunerna för idag. Anledningen är att brandkårerna

 

historiskt sett har administrerat syrgas på olycksplats men när syrgas

 

började klassificeras som läkemedel erfordras det delegation från läkare.

 

 

Är det samhällsekonomiskt att bedriva IVPA ?

 

Tveklöst Ja, det menar alla brandchefer i länet enligt de uppgifter jag fått .

 

Vår uppfattning är att detta borde genomföras av brandkårerna men då

 

måste man få ekonomiska medel för detta, antingen att landstinget ersätter

 

oss eller att anslagen ökar för att leverera denna tjänst åt landstinget för

 

medborgarnas bästa.

 

Lars Tapani har vid ett antal tillfällen informerat politiken om dilemmat

med IVPA och vem som enligt hans mening bär kostnadsansvaret.

Detta med kostnadsansvaret har bl.a. tagits i tidigare LaKo-gruppen samt i

Region Västerbottens primärkommunala delegation samt kort informerats

om till TN i Umeå.

Brandchefen kan inte heller som verksamhetschef ta på sig nya uppdrag

som vi inte är ägare till och som inte är finansierade.

Varför är det av intresse att se på hela Västerbotten och inte enbart Umeå?

Det visar på landstingets inställning att de inte vill betala för denna

verksamhet som de har ansvar för och det verkar som de vill vältra över

kostnaden på kommunerna.

Ironiskt nog så pågår det nu en form av IVPA i länet där deltagande

kommuner får ersättning med 2000kr/utryckning. Detta sker i ett projekt

som startade i oktober och som pågår 3 mån till årsskiftet 2014/15

Det är ett projekt, där särskilda projektmedel erhållits från socialstyrelsen,

som benämns Akutsjukvård i extrem glesbygd. Umeå deltar dock inte i

detta projekt eftersom vi inte ingår som extrem glesbygd generellt men det

skulle kunna vara aktuellt för Botsmark men där har vi redan obetald

IVPA-verksamhet.

 

 

 

Splittrat Miljöparti och ett självklart JA

Av , , 2 kommentarer 10

Söndagens folkomröstning om vården i Västerbotten är historisk och unik, det är första gången som en folkomröstning genomförs i ett helt län. Det har skrivits, diskuterats och debatterats om frågans utformning, varför och hur många röstanden krävs det för att ledningen ska bry sig om resultatet? Det har även talats om att det kan bli soffliggarna som inte bryr sig alls som kommer att avgöra valet. Dvs tänker du rösta nej är det lika bra att inte lägga din röst. Märkligt.

Jag ser att flera av blogginläggen idag är just om folkomröstningen, men var är nej sägarna? En morgontidning har en efterlysning, har du tänkt rösta nej då vill vi komma i kontakt med dig. Jag antar att de redan har varit i kontakt med Peter Olofsson och Robert Winroth, men de undrar hur många vanliga nejsägare finns det..

Robert Winroth skriver att Alliansen har kidnappat ja sidan och gjort partipolitik av frågan, ja det må vara hans uppfattning. Tydligt är att argumenten för ett nej är så svaga att nu börjar man bli desperat i argumentationen. Det kan inte vara en nyhet för Robert Winroth att även Vänsterpartiet är för ett ja och nu har även Miljöpartiets riksdagsledamot Jabar Amin annonserat att han kommer att rösta ja. Anar vi en splittring i Miljöpartiet?

Det är svårt att erkänna att det blev fel, att det som skulle bli en besparing blev en fördyring och ledde till en omröstning som kostar mellan 10-15 miljoner kr. Kanske är det just rädslan att visa sig svag som gör att man håller fast vid felaktiga beslut med en dåres envishet? Alliansens gruppledare i landstinget skriver i dagens VK om en trygg vård i hela länet, hur kan man säga nej till det?

Vi behöver fler kontaktsjuksköterskor i cancervården!

Av , , Bli först att kommentera 5

Lugnet har infunnit sig denna första advent efter en vecka som var fulltecknad med möten. Ett möte som jag vill dela med mig mer av var den workshop om kontaktsköterskor i cancervården som jag deltog på i Stockholm i fredags. Dagen anordnades av SKL, Sveriges kommuner och landsting,som en del i 2011 års överenskommelse om Ännu bättre cancervård mellan regeringen och SKL. Inbjudna var kontaktsköterskor, representanter från patientföreningar och sakkunnig från socialdepartementet.

Den nationella cancerstrategin framhåller att varje patient skall erbjudas en fast kontakt eller motsvarande i cancervården. Det är min bestämda uppfattning att kontaktsköterskor är till stor hjälp och ger en otrolig trygghet för den sjuke, men även för dennes familj. Berättelserna är många om svårt sjuka personer som får vara i kontakt med flera olika kliniker och måste upprepa sin sjukdomshistoria. Vi har hört berättelser om väntan och väntan på provsvar, men man är inte säker på vem som ska förmedla beskedet.

Studier visar att kontaktsjuksköterskor kan ge besparingar trots att den första reaktionen i verksamheten är att det kostar för mycket att anställa. Västerbottens landsting har kontaktsjuksköterskor, men långt ifrån alla kliniker erbjuder denna möjlighet för deras cancerpatienter och skillnaderna mellan de olika regionerna är stora.

För mig som kristdemokrat är det självklart att varje människa med diagnosen cancer ska ha rätt till god vård oavsett var man bor i landet!

 Här kan du läsa mer om den nationella cancerstrategin