Etikett: Lasse Jakobsson

Samarbete i sönderfall

Av , , 2 kommentarer 12

Jag såg igår kväll att mitt förra inlägg blivit pingat av en vänsterpartistisk bloggare som konstaterade att ingen av de ”manliga politiker bloggarna” valde att skriva om den internationella kvinnodagen utan endast om vad som händer mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Jag var tydligen den ende av gruppledarna som inte uttalat mig om det samarbete som verkar vara i accelererande sönderfall och där Lasse Jakobsson och Lennart Holmlund är huvudpersoner.

För mig är det ingen nyhet att samarbetet gnisslar och knakar och för de som är med på kommunfullmäktiges sammanträden är det allt mer uppenbart. Oräkneliga är de tillfällen som Lasse Jakobsson stått i talarstolen och kommit med rena lögner där beskyllningar lagts på Alliansen och där näste talare är Holmlund som tar Lasse i örat och säger att han har fel. Vänsterns ”sanning” har många gånger visat sig vara rena lögner och konspirationsteorier.

Häromdagen talade jag med en tjänsteman om hur det är att arbeta i politiskt styrd verksamhet. Jag fick höra en frustrerad suck och att det ibland är mycket svårt att arbeta när förutsättningarna plötsligt ändras och arbetet ifrågasätts. Tjänstemän med decennier av erfarenhet och kunskaper får skriva om förslag till beslut på godtyckliga grunder för att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna inte är överens. När sedan beslut tas kommer Vänsterpartiet med en egen röstförklaring där de säger att egentligen vill de något annat. Jag har sett detta tydligast i Socialnämnden där man är i styre med Socialdemokraterna, men känner sig obekväm och vill egentligen stå i opposition. Äta kakan och ha den kvar, är det konstigt att Socialdemokraterna inte längre vill ha Vänstern i knät?

Interpellationer i dagens kommunfullmäktige

Av , , 1 kommentar 7

Kommunfullmäktige pågår för fullt och det var mycket länge sedan det var ett så stort antal interpellationer på dagordningen. Tio interpellationer och tre enkla frågor, men det som har fångat den största mediala uppmärksamheten är de två interpellationerna om kvinnohistoriska museet. Jag har refererat till interpellationen om budgeten för museet tidigare och vi är många som väntar på klart och tydligt besked om vad ett kvinnohistoriskt museum får kosta.

Jag har tidigare lämnat in en interpellation till Lasse Jakobsson (v) och det är just nu oklart om vi kommer att hinna med den idag. Så här lyder den i alla fall…


                            

 
 Interpellation
2013-03-06
 
 
 
 
 
 
Till Tekniska nämndens ordförande Lasse Jakobsson (V)

Bortglömda fastigheter för ej prioriterade verksamheter?
 
I Sörmjöle ligger behandlingshemmet Sörgården (tidigare Länkebo). Det är idag ett behandlingshem som vänder sig i första hand till män över 35 med missbruksproblematik. Boendet erbjuder återhämtning och motivationsarbete och är drogfritt.
 
Hemmet ligger i en mycket naturskön miljö utanför stan och det är en möjlighet för de som varit aktiva i missbruk att bryta vanan och få hjälp till nykterhet. Det är periodvis ett stort tryck på boendet och man har emellanåt flera personer i kö.
 
På samma tomt står Umeå barnensdagsförenings Sommargård vilket idag har förfallit och är i mycket dåligt skick. Det är oklart om den överhuvudtaget går att rädda eller om den måste rivas. Behandlingshemmet önskar utöka verksamheten med ”utslussningslägenheter” och ser en potential i att nyttja sommargården.
 
I ett interpellationssvar i januari om kommunens fastigheter sa du följande:
”I dagsläget har vi inga fastigheter där vi har en långsiktig politisk inriktning om ägande som är i sådant skick att rivning är enda alternativet maa bristande underhåll. Vi slutar aldrig heller att underhålla i avsikt att rättfärdiga rivning av en fastighet.”  
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Lasse Jakobsson:
 
·        Vilket ansvar har Umeå kommun och tekniska nämnden för denna byggnad?
·        Hur kommer det sig att Umeå kommun låter en byggnad förfalla när det finns stora närliggande behov av den?
·        Kan du tänka dig att låta andra renovera byggnaden till exempel genom socialt företagande för att tillgodose behovet av vårdplatser?  
 
 
 
Veronica Kerr                  
Kristdemokraterna