Etikett: Lennart Holmlund

Reaktionslösa socialdemokrater

Av , , 4 kommentarer 11

Denna ofattbara, obegripliga tystnad från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet när det gäller de senaste uppgifterna om boendet Skräddaren gör mig ledsen. Jag utmanade Lennart Holmlund för en tid sedan med frågan om vad är god kvalitet i äldreomsorgen, men som vanligt antog han den inte. http://blogg.vk.se/veronica-kerr-kd-politiker/2014/06/24/god-kvalitet-lennart-holmlund/  Han brukar dock vara duktig på att plocka upp nyheter och skriva blogg inlägg, men när det är ett brännande ämne där saker och ting har gått fel och där Socialdemokraterna är högst ansvarig så är det tystnad som gäller.

Eftersom blogginläggen är färre (inte bara av mig) så går det snabbare att skumma igenom vad andra har tyckt vara viktigt den senaste veckan. Det som Lennart Holmlund har tyckt vara mycket viktigt eftersom han har bloggat om samma sak två gånger, den 2 juli och idag den 8 juli http://blogg.vk.se/lennart-holmlund-kommunalrad/ är sjukfrånvaro. (Ett miljövänligt tänk med återanvändning som har gått lite för långt.) Sjukfrånvaron på kommunens äldreboende Skräddaren var i december månad 26%! Varför ökade sjukfrånvaron just där jämfört med övriga äldreboenden? En kommentar på det Lennart vore intressant att höra.

Den klassiska nyhetstorkan är för övrigt ett faktum nu när Almedalsveckan är över. Blogginläggen har blivit färre, tidningarna tunnare och insändarsidorna är halverade. Var och varannan politiker har sommarledigt och samlar krafter inför valet i september och det är 68 dagar kvar till valdagen. Om jag räknat rätt. Nyhetstorka i tidningarna och kanske idétorka hos bloggare, men jag har i alla fall försökt ge Lennart Holmlund ett uppslag till en blogg.

4 kommentarer
Etiketter: , ,

När båset är tomt då bits hästarna..

Av , , Bli först att kommentera 11

En journalist kontaktade mig i förra veckan för att höra vad jag ansåg om budgetarbetet i Umeå kommun och om jag trodde att det skulle bli en budget överhuvudtaget. Samtalet kom förra fredagen och mitt svar var tydligt då att jag själv arbetade efter förutsättningarna att en budget kommer att tas i juni, men att arbetet komplicerats av att S och V redan skjutit arbetet med problemet framför sig. Det blev också en del tal om Centerpartiets tidigare önskade vadslagning med Holmlund och Spiric om att det inte skulle bli en budget i juni. Holmlund antog inte utmaningen och nu vet vi att han skulle ha förlorat.

Lennart Holmlund var besviken på att de vänsterpartister som suttit med i budgetberedningen inte verkar ha haft de nödvändiga mandat eller förtroendet att förhandla utan att de nu måste vända bort från förhandlingsbordet tillbaka till partiorganisationen. Inte konstigt då att det har blivit förseningar. Mitt svar till den journalisten var också att det måste varit betydligt enklare för S och V att komma överens när det fanns 200 miljoner kr i överskott än idag tre år senare när man ska göra lika stora nedskärningar. En vänsterpartist sa till mig liknelsen ”att när båset är tomt då bits hästarna”. Vem hen syftade på ska jag låta vara osagt. Det enda som är säkert är att Vänsterpartiet inte tagit ansvar för att en budget blir klar i tid och att man låter verksamheterna arbeta vidare i ovisshet.

Veckan i övrigt har varit bra och vissa delar var betydligt roligare än andra. På tisdag kväll deltog Kristdemokraterna i Blodomloppet som beskrivits som en folkfest eller festival med träningsvärk. För min del var det tredje året jag deltog och jag måste säga att det blir bara roligare med åren. Otränad är jag och som barn fick jag höra att jag ser ut som en anka när jag springer därför har jag varit mycket ovillig att springa när någon annan ser. Men med åren bryr jag mig mindre om vad andra tycker så nästa år kanske det blir 5km på tid. Kanske.

 

 

En svår fråga

Av , , Bli först att kommentera 13

Idag lämnade jag in en enkel fråga ställd till Lennart Holmlund och som jag förväntar mig blir besvarad på måndagens kommunfullmäktige. Jag har tidigare ställt en interpellation i frågan, men då vägrade Holmlund att svara och delegerade till Christer Lindvall som i sin tur också vägrade att svara på frågan om personalutskottet har rätt att fatta budget påverkande beslut. Lindvall var dock tydlig med att tjänstemannaunderlaget varit för dåligt och att det inte skulle bli några större kostnader. Nu vet vi.

Det har gått en del ”troll” i frågan och jag ser att Alejandro Caviedes redan har bloggat om detta med anklagelser om både okritisk mediegranskning och tjänstemannastyre i kommunen. Människor ska inte gå år ut och år in på vikariat där är vi överens, men beslutet som togs i december har definitivt belyst de problem Umeå kommun har med rekryteringar. Det är något som vi måste hantera och hitta bättre lösningar till. I sanning en verklig utmaning för kommunen. En annan utmaning är ekonomin, men det kanske blir tydligare när S och V presenterar sin budget för 2015. Om det nu blir nån. Om de nu kan bli överens. Här finns det flera anledningar att återkomma i ärendet.

***********************************************

Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)

I mitten av januari månad lämnade jag in en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S). Bakgrunden var att Personalutskottet i december 2013 hade behandlat ett ärende om konvertering av visstidsanställningar. Förslaget riktade sig till personer som har haft såväl vikariat som allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

I dag kan vi konstatera att beslutet får ekonomiska konsekvenser för framför allt Socialnämnden och För- och grundskolenämnden. Kristdemokraterna ser naturligtvis positivt på att människor får trygga anställningar. Det vi vill ha klarhet i är om beslutet fattades på ett riktigt sätt samt om de ekonomiska konsekvenserna analyserades tillräckligt innan beslutet fattades.

  • Anser du, i likhet med Christer Lindvall, som besvarade interpellationen, att Personalutskottet har rätt att fatta budgetpåverkande beslut av denna art?
  • Kommer Kommunstyrelsen att avsätta pengar till påverkade nämnder för att uppfylla Personalutskottets mål om konvertering av visstidsanställningar?

Veronica Kerr                                        

Kristdemokraterna

Min dag och Holmlunds utspel

Av , , 5 kommentarer 16

Ibland hinner man inte med att blogga eller så är det andra saker som kommer i vägen. Idag har det varit fullt upp sedan tidig morgon och det var inte förrän alldeles nyss som jag loggade in på VK och fick se de svarta rubrikerna HOLMLUND: Tiggarna snattar oxfilé

Jag fullständigt avskyr tanken på att jag blivit luttrad och att jag inte ens blir förvånad när vårt kommunalråd gör dessa utspel. Vi har hört det förr och reaktionerna flödar in, men kritiken rinner av Holmlund som vatten på en gås.

Idag antog vi i socialnämnden en avsiktsförklaring kring hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. En enig nämnd beslutade att stärka betydelsen av dokumentet till en handlingsplan och att den ska till kommunstyrelsen för beslut och antagande. Frågor om hemlöshet är inte bara en fråga för socialnämnden utan det är en fråga för kommunstyrelsen. Där är Lennart Holmlund ordförande oavsett vad vi tycker om det eller inte. I den avsiktsförklaring/handlingsplan som antogs finns även arbetet om EU migranter och tiggeri beskrivet. Vill du läsa mer om hur kommunen ska arbeta mot hemlöshet, läs här!

På eftermiddagen var jag på en konferens om tjejer med psykisk ohälsa och min eftermiddag blev otroligt intressant. Jag har lärt mig mer om borderline, att vara bipolär eller få diagnosen ADHD. Självskadebeteende var också något dessa kvinnor berättade om och varför man skadar sig själv. Hur ska man som förälder reagera när man upptäcker att ens dotter skär sig på armarna och kan man förstå? Psykisk ohälsa är många gånger för svårt att tala om därför berörde de personliga berättelserna desto mer. Mitt huvud är välfyllt med tankar från dagen som jag tar med mig, men Holmlunds utspel klarar jag mig förutan och det verkar visst Hans Lindberg (S) också göra..

 

 

5 kommentarer
Etiketter: , , ,

Samarbete i sönderfall

Av , , 2 kommentarer 12

Jag såg igår kväll att mitt förra inlägg blivit pingat av en vänsterpartistisk bloggare som konstaterade att ingen av de ”manliga politiker bloggarna” valde att skriva om den internationella kvinnodagen utan endast om vad som händer mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Jag var tydligen den ende av gruppledarna som inte uttalat mig om det samarbete som verkar vara i accelererande sönderfall och där Lasse Jakobsson och Lennart Holmlund är huvudpersoner.

För mig är det ingen nyhet att samarbetet gnisslar och knakar och för de som är med på kommunfullmäktiges sammanträden är det allt mer uppenbart. Oräkneliga är de tillfällen som Lasse Jakobsson stått i talarstolen och kommit med rena lögner där beskyllningar lagts på Alliansen och där näste talare är Holmlund som tar Lasse i örat och säger att han har fel. Vänsterns ”sanning” har många gånger visat sig vara rena lögner och konspirationsteorier.

Häromdagen talade jag med en tjänsteman om hur det är att arbeta i politiskt styrd verksamhet. Jag fick höra en frustrerad suck och att det ibland är mycket svårt att arbeta när förutsättningarna plötsligt ändras och arbetet ifrågasätts. Tjänstemän med decennier av erfarenhet och kunskaper får skriva om förslag till beslut på godtyckliga grunder för att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna inte är överens. När sedan beslut tas kommer Vänsterpartiet med en egen röstförklaring där de säger att egentligen vill de något annat. Jag har sett detta tydligast i Socialnämnden där man är i styre med Socialdemokraterna, men känner sig obekväm och vill egentligen stå i opposition. Äta kakan och ha den kvar, är det konstigt att Socialdemokraterna inte längre vill ha Vänstern i knät?

Om Holmlund och privat familjehemsvård

Av , , 3 kommentarer 10

Den antagligen mest flitige bland bloggarna på VK är Lennart Holmlund. Var och en är fri att tycka vad man vill, men när Holmlund kommer med angrepp eller påståenden som inte alls stämmer är det dags att kommentera. Holmlunds blogg om privata familjehem påstår att det är märkligt att Maria Larsson (Kd) kommer med kritik efter det att media börjat granska privata alternativ i familjehem. Det är inte sant. Redan 2011 fick Socialstyrelsen uppdraget att ta fram ett program för säkerhet och trygghet för placerade barn och unga och under 2012 genomfördes inspektioner. Man måste utreda och veta vad som är fel innan man sätter in åtgärder.

Holmlund påstår vidare att Kristdemokraterna står för att det ska vara privata alternativ för att vi kallar det frihet att ha fler utförare (citat ..”och ibland heter det något annat.”) Holmlund väljer att glömma bort att här handlar det inte om att välja alternativ över vem som ska hjälpa mig när jag behöver hjälp i hemmet eller i sjukvården. Här handlar det om att samhället inte uppfyller behoven. Det är kommunerna som ansvarar för att barnen får en trygg och säker vård när familjen inte längre klarar av det. I vår egen kommun har vi haft svårt att rekrytera egna familjehem, men vi kan inte låta de barn och ungdomar som behöver bryta sig fri från missbruk antingen eget eller föräldrars stå utan hjälp för att kommunen inte har egna alternativ.

Vi har ett samhälle där det anses vara konstigt att stanna hemma med sina barn längre än ett år, där det är helt OK att placera ettåringen på en avdelning med 20 andra barn och få vuxna. Hur ska vi då få familjer som är villiga att ta emot och hjälpa andras barn? Ger vi våra barn en trygg uppväxt, men varför är det så att psykisk ohälsa blir allt vanligare bland våra tonåringar?

Holmlund vill få det till att Kristdemokraterna kör med ad hoc lösningar när media kommer med kritik. Sanningen är att Kristdemokraterna har lyft frågan om trygg och säker vård tidigt för att utreda vilka problem som kan finnas innan man kommer med snabba lösningar. Kommunen har ett stort ansvar och där är uppföljning a och o.

Jag vill uppmärksamma de familjer som öppnar sina hem för barn som har det svårt, som tar sin egen tid för att hjälpa andra familjer. Det är inte lätt och ett stort ansvar, men utan dessa människor skulle allt fler barn råka illa ut. Socialnämnden i Umeå ska också garantera att de familjer som tar emot barn och unga också ska få den hjälp de behöver. Här har vi brustit emellanåt. Vi har inte tillräckligt många egna familjehem och tills dess behöver vi andra alternativ, allt för att ge alla barn en trygg och säker uppväxt.

Rimstugan en jultradition för vem?

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag vaknar alltid till radionyheterna kl.06:00, jag tycker att det är en bra start att få veta vad som har hänt under natten. Efter det fortsätter jag att lyssna på lokalradion även om den tiden på morgonen ofta handlar om inställda tåg och ersättningsbussar. Ett fantastiskt sätt att snabbt få veta hur trafikläget är. Det känns nästan som ett ålderstecken att jag har börjat att uppskatta P4 och radio Västerbotten allt mer, en station som jag undvek när jag var yngre.

I morse talade de om att det startat en grupp på Facebook om att bevara rimstugan kvar i lokalradion. De visste inte vem som hade startat gruppen och verkade nästan förvänad över att beslutet att ta bort rimstugan skapat ett sådant stort engagemang. De hade antagligen inte läst Lennart Holmlunds blogg. Jag är inte den som rimmar på paketen, osäker på om det är av tidsbrist eller om jag tycker att det förtar överraskningen av vad som är i paketet om man ska gissa först.

Igår besökte bostadsminister Stefan Attefall Umeå och fastighetsmässan, på tisdag kommer folkhälsominister Maria Larsson till en konferens om föräldrastöd och imorgon kommer vår partiledare och socialminister Göran Hägglund till Umeå igen. Inom loppet av mindre än en vecka besöker Kristdemokraternas alla statsråd Umeå och länet och det känns otroligt roligt. Vi har vår höststämma imorgon där vi fastställer listorna till riksdag och landsting nästa år. Även om ombudsmannen talar om horn som växer så tror jag inte att det blir så illa som det låter… Jag ser fram emot en mycket trevlig lördag.

Glädjande budget och en sosse lögn

Av , , 4 kommentarer 9

Att regeringen presenterade budgeten i veckan gick knappast någon omärkt förbi. Själv känner jag mig stolt över att Kristdemokraternas fokus på barn och äldre fick ett tydligt genomslag, precis som det ska vara. Ännu en gång sänktes skatten för pensionärerna – vilket var ett av Kristdemokraternas huvudmål inför regeringens budgetförhandlingar. Alla pensionärer över 65 år får en skattelättnad på minst 1 200 kronor om året. Sett över den här mandatperioden har även skatteskillnaden mellan pensionärer och löntagare minskat och det är naturligtvis goda nyheter!

Särskilt glädjande är att skattesänkningen är mest gynnsam för de pensionärer som har det sämst ställt – garantipensionärerna. I Umeå kommun bor 1 000 garantipensionärer som har små marginaler i ekonomin. Regeringen med Kristdemokraterna har arbetat för att de ska få mer pengar i plånboken. Sedan 2006 har de därför fått en skattesänkning som motsvarar en extra månadsinkomst per år.

Det är inte ovanligt att man emellanåt får höra både den ena och den andra anklagelsen från Socialdemokraterna mot regeringen. Lennart Holmlund är inte den som är sen med att skylla på regeringen för både det ena och det andra, men hans partikamrater följer många i samma spår. En anklagelse är att det inte finns något annat land än Sverige där pensionärer betalar mer skatt än löntagare och det är inte sant.  Oavsett vad man tycker i frågan så ska man inte fara med osanning.

 

Att inte stå emot vänsterfalangen

Av , , 2 kommentarer 9

Jag är nyss hemkommen från Nolia (en mycket bra dag utan regn för övrigt) men jag måste få dela med mig av tankarna kring Lennart Holmlunds utspel idag. Spekulationerna har varit många, men jag är inte överraskad över nyheten att han inte väljer att ställa upp i nästa val. En socialdemokrat sa till mig tidigare idag ” att det vore väl konstigt om han kallar till presskonferens för att säga att han fortsätter, så gör man inte.”

Valet är ett år bort och idag steg valrörelsetemperaturen ett par grader. Vad kommer att hända? Vem blir Socialdemokraternas första namn och inte minst inom vilken ”falang” finns denna efterträdare? Mina Allianskamrater Anders Ågren och Peder Westerberg har redan uttalat sig om att detta innebär en vänstervridning inom socialdemokratin i Umeå där vänsterkrafter kommer att ta över i partiet. Min mening är att vänstervridningen är påbörjad sedan länge och i viss mån mycket långt gången denna mandatperiod. Lennart Holmlund har definitivt inte rått på att hålla emot vänsterfalangen i de frågor han själv varit ointresserad vilket är tydligt inom socialnämndens område.

Valfrihet och mångfald inom exempelvis äldreomsorgen har försämrats. Väl fungerande verksamhet har lagts ner på tveksamma grunder som i slutändan inneburit ökade omkostnader för kommunen. Umeå kommun har varit mer framsynt och tidigt tillåtit eget val inom hemtjänsten. Men nu i och med samarbetet med Vänsterpartiet avbryts samarbeten med andra aktörer och allt fler socialdemokrater tillsammans med Vänsterpartiet uttrycker att de vill avskaffa Lagen om valfrihet i just hemtjänsten. När Lennart Holmlund har fått frågor eller interpellationer ställda till honom i fullmäktige har han i största möjliga mån delegerat bort dem. Detta trots att frågorna har varit med ett kommunövergripande perspektiv och inte för en enskild nämnd. Spelrummet för Vänstern har ökat och självklart finns det en oro för vilka krafter och falanger som nu kan komma fram. Man vet vad man har, men inte vad man får..

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Svar i måndags och om kommundelsnämndernas vara eller icke vara…

Av , , Bli först att kommentera 2

I mitt senaste inlägg lovade jag att återkomma med det svar som Lennart Holmlund gav på min interpellation i måndags. I korthet kan man säga att kommundelsnämnderna gör sina egna prioriteringar med de pengar man får och att egna datorer till eleverna inte är prioterat på samma sätt som för de elever som går i skola i stan.

En förklaring till varför årsredovisningen säger att alla elever i år 6-9 har egna datorer fick jag inte förklarat. Kanske är det så att kommundelsnämndernas vara eller icke-vara kommer att bli en aktuell fråga framöver? Skolor ska inte alla vara likadana vilket inte var min mening med ordet likvärdig. Men jag vill inte att barn boende i kommundelarna ska riskera att halka efter i jämförelse med de elever som bor i stan. Detta speciellt med tanke på att skollitteraturen emellanåt är ålderdomlig och man hänvisas till dator för aktuell information. Skolans betydelse för Hörnefors, Holmsund och Sävar kan inte och får aldrig underskattas.

Så här löd svaret från Lennart Holmlund:

 

 

Jag tycker att det blev en intressant debatt speciellt som jag har erfarenhet av att ha suttit i både skolstyrelse/För och grundskolenämnd under sex år och i Holmsund Obbolas kommundelsnämnd under åtta år. Vi kanske kommer att få anledning att återkomma till den inom kort.