Etikett: Mattias X Lundberg

Reaktioner om hemlöshet

Av , , 3 kommentarer 18

Jag ser att Mattias X har kommit med en motreaktion till min blogg (som för övrigt var en reaktion på hans tidigare inlägg) och det är bra. Kommentarerna har också flödat in för ovanlighetens skull för frågan om hemlöshet berör. Ja, jag har läst Socialstyrelsens rapport och ja, jag är medveten om att det finns hemlösa i Umeå. Vad jag ville problematisera är att definitionen av hemlöshet är så bred vilket kan definitivt ge en skev bild av verkligheten. T ex kan de som inte har eget kontrakt utan bor hos vänner eller med andrahandskontrakt under korta tider räknas som hemlösa enligt definition fyra. I Umeå vet vi att detta antal kan vara stort, i synnerhet vid höstens terminstart på Universitetet.

Mattias X har även uttryckt förvåning över att jag ”attackerat” honom trots att han inte ens är politiker och att han inte benämnt varken Kristdemokraterna eller mitt namn i sin blogg. Samtidigt så skriver han i sin blogg en uppmaning till Umeås politiker för att det är deras ansvar att lösa hela frågan. Han kanske inte hade väntat sig att någon skulle reagera och när jag nu gör det så upplever han det som en attack? Jag skrev om honom och ”taggade” honom på Facebook så att han skulle ha en chans att bemöta inlägget om han ville. Om jag bloggar om en enskild person tycker jag att det är viktigt att hen känner till det för att kunna bemöta om de vill.

Jag kan erkänna att jag också tycker att det är jobbigt att möta en tiggares blick och att vända ryggen till när man inte har pengar att ge. Jag vill hjälpa, men jag vet inte alltid hur. Men bara för att jag tycker att det är jobbigt så är inte lösningen ett förbud. I socialnämnden är hemlöshetsfrågan på bordet ständigt och bostadsbristen i Umeå är ett stort problem. Men det börjar att hända saker. Tidigare har hemlöshet endast setts som socialnämndens ansvar, men nu börjar äntligen uppfattningen att det är ett kommunansvar ta plats! Stuprörstänkandet ska försvinna, hemlöshetsfrågan ska få ta plats t ex i planeringsutskottet när nya bostäder planeras. Innan sommaren kommer även en avsiktsförklaring om hemlöshet att antas av fullmäktige. Arbete pågår trots att man lätt kan få uppfattningen att ingenting alls görs när man ser de som tigger i Umeå..

Jag anser fortfarande att om man kan hjälpa sina medmänniskor så ska man göra det, där har vi ett solidariskt ansvar. Detta gäller även om man inte är politiker. Mattias svarade inte på om han vidareförmedlat sina synpunkter till sitt eget parti som är med och styr i kommunen och det får han göra som han vill med. Jag har i alla fall lyssnat och läst och tar med mig synpunkterna i mitt arbete. Frågan om hemlöshet är för övrigt en mycket prioriterad fråga för Kristdemokraterna.

Av någon anledning fungerar det inte att lägga in länkar i texten, därför kommer de här istället.

http://blogg.vk.se/mattiasxlundberg/

http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet/omfattning/definition

http://debatt.svt.se/2014/04/08/regeringens-arbete-leder-till-farre-vrakningar/

 

 

 

Om tiggeri i Umeå och Mattias X

Av , , 11 kommentarer 41

Tidigare i veckan blev jag intervjuad av en journalist student om de tiggare som vi nu träffar på i Umeå. Det var frågor om vad socialtjänsten kan göra och varför ser det ut som det gör.

I Umeå skulle jag vilja säga att tiggeri är ett relativt nytt fenomen, men reaktioner på vad man ska göra eller hur man ska göra har inte låtit vänta på sig. Sverigedemokraterna var tidigt ute och motionerade om ett nationellt förbud mot tiggeri med utvisning och livstids förbud att återvända till Sverige. Detta förutsatt att den som tigger inte är svensk medborgare. Detta visar en vedervärdig människosyn och att förbjuda tiggeri är ingen lösning.

Människor har alltid strävat efter en bättre tillvaro för sig själva och sina familjer. Den stora utvandringen från Sverige till USA i slutet av 1800 talet är ett exempel. Sedan dess har mycket hänt, men önskan att om något bättre och möjligheten att försörja sig finns kvar hos människor.

De människor som nu kommit till Umeå och som försörjer sig genom tiggeri kommer främst från Rumänien som är medlem i EU. Vi har fri rörlighet inom EU, men den bygger på att man själv kan försörja sig. Om det inte är möjligt så kan kommunen bistå med att hjälpa till med kostnaden för resa till berörd ambassad i Stockholm. Det sker inte genom tvång utan det är förutsatt att den enskilde personen önskar resa hem till sitt hemland och själv inte klarar av att betala reskostnaden.

Jag har läst Mattias X Lundbergs blogg och jag blir både ledsen och irriterad. Han uppmanar alla Umeås hemlösa att börja tigga och att det är politikernas fel att det ser ut som det gör. Han skriver att vi har haft hundratals hemlösa svenskar i Umeå under många år, en siffra tagen ur luften och varför envisas Mattias med att betona nationalitet? I Umeå var det 2011 ca 25 st akut hemlösa personer. När Socialstyrelsen tillsammans med kommunerna och de större hjälporganisationerna gjorde en uppskattning om hur många hemlösa EU migranter fanns i Sverige under ett dygn i november 2012 räknade man 370 personer, men det är klart att mörkertalet kan vara betydligt större. Idag talar man om kanske 1000-2000 personer i hela landet, men det är en ren gissning!

Mattias ger inte pengar till tiggare för han tycker att det uppmuntrar tiggeri. Han säger också att det är att ta över ansvaret från samhället. Från samhället? Är vi inte alla en del av samhället och har vi inte en skyldighet att hjälpa våra medmänniskor när vi kan? Att förbjuda tiggeri är en feg lösning för att man inte vill få dåligt samvete. Eftersom Mattias stolt har proklamerat sin nya politiska hemvist förutsätter jag att han har förmedlat sina åsikter till sina politiker som ändå är med och styr kommunen.