Etikett: regionkommun

Arbeta för region Västerbotten

Av , , 1 kommentar 8

Inte en rad, inte ett ord, ingenting. Det är vad som stod skrivet i VK och Folkbladet dagen efter senaste förbundsfullmäktige för Region Västerbotten. Detta var trots att både årsredovisning och revisionsberättelse och så många som tre motioner fanns med på dagordningen.

Märkligt, trist eller dålig nyhetsbevakning? Här kan du se webbsändningen av förbundsfullmäktige i efterhand. Fem minuter in i del två behandlas Kristdemokraternas motion om att ombilda region Västerbotten. En högaktuell fråga och i tidningen Norran finns denna debattartikel publicerad idag som jag och övriga kristdemokrater i Region Västerbotten har undertecknat.

******************************************************************************************

Arbeta för region Västerbotten

 

Genom en regionkommun flyttas rätten att besluta i viktiga utvecklingsfrågor hit.

Kristdemokraterna anser att Region Västerbotten ska ta initiativ att driva frågan om bildandet av en regionkommun med direktvalda politiker i Västerbotten. Förslaget bifölls inte i förbundsfullmäktige. Men argumenten kvarstår. Dagens Region Västerbotten är en organisation vid sidan av landstinget med indirekt valda politiker. Detta är varken kostnadseffektivt eller demokratiskt. Demokratiunderskottet innebär att partierna inte kan ställas till svars och regionpolitikerna kan inte väljas bort vid nästa val. Vi anser att varje västerbottning själv ska ha möjlighet att rösta fram eller bort de politiker som ska styra Region Västerbotten.

Kristdemokraterna i landstinget har i en motion också uppmanat landstinget att ansöka om bildandet av direktvald regionkommun som då kommer att ha ansvar för allt från sjukvård till regional utveckling. Tanken om att bilda en stor region i hela Norrland måste läggas på is. Norrbotten och Västernorrland är i pågående processer med att bilda egna regionkommuner. Kristdemokraterna anser alltså att Västerbotten ska gå samma väg som sina länsgrannar.

Västerbottens län måste aktivt agera i denna fråga för att inte förlora fart i det oerhört viktiga regionala utvecklingsarbetet. Länet står inför många och stora regionala utmaningar såsom minskat befolkningsunderlag i inlandet och svårigheter med kompetensförsörjningen.

Service och sjukvård för alla länsbor måste säkras även på de platser som blir allt mer glesbefolkade. Det är väsentligt att vi bygger Region Västerbotten på ett sådant sätt som överensstämmer med framtida förutsättningar. Att bilda en regionkommun med ansvar för den regionala utvecklingen är också ett naturligt steg för att stärka Västerbotten i den globala konkurrensen men också i konkurrensen gentemot andra regioner i Sverige.

Dessutom finns en tydlig målsättning i den statliga utredningen om Statens regionala förvaltning som innebär att alla kommunala samverkansorgan ska vara avvecklade den 31 december 2018. Det innebär att dagens Region Västerbotten inte får finnas kvar i dess nuvarande form.

De huvudsakliga skälen till att ansöka om bildandet av en region med direktvalda politiker är dock att lokala och regionala angelägenheter bäst hanteras av lokala respektive regionala politiker. Medborgarna ska kunna ställa någon till ansvar i politiska frågor, det vill säga frågor där intressen vägs mot varandra, målsättningar finns, prioriteringar görs och resurser fördelas.

Den regionala utvecklingen blir mer effektiv och legitimiteten stärks då det förenas med beskattningsmöjligheter. Genom att bilda en regionkommun i Västerbotten flyttas också rätten att besluta i viktiga utvecklingsfrågor från staten till regionen. Medborgarnas inflytande över vardagens frågor stärks och därmed kan demokratin fördjupas och utvecklas.

Veronica Kerr (KD), vice ordförande i förbundsfullmäktige

Maria Wiksten (KD), förbundsfullmäktigeledamot

Birgitta Nordvall (KD), förbundsfullmäktigeledamot

Anders Sellström, Distriktsordförande för KD Västerbotten

Hans-Inge Smetana, Styrelseledamot i förbundsstyrelsen

 

1 kommentar
Etiketter: , , ,