Etikett: sjukförsäkringen

Min interpellation till kommunfullmäktige på måndag

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Trafiksäker cykelväg mellan

 

Holmsund och Umeå

 

Jag och Ulla Löfgren (m) aktualiserade i våras, via en insändare, frågan om en trafiksäker cykelväg mellan Holmsund och Umeå. Bygget av viadukten över järnvägen har gjort vägen till en mardröm för cyklister. Den tämligen cykelvänliga sträckan från Holmsund mot Umeå har förvandlats till en verklig trafikfara.

Svaret vi fick av representanter från Trafikverket och Umeå Kommun, var att beslut fattats och arbete påbörjats för att åtgärda de säkerhetsbrister som finns efter Holmsundsvägen. Trafikverkets väghållaransvar börjar 200 meter öster om bron till returmarknaden, därför är det Umeå kommuns ansvar att förbättra trafiksituationen för cyklister fram till ovan nämnda plats.

 

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

 

  • Vilka åtgärder är inplanerade för att förbättra trafiksäkerheten för cyklister mellan Holmsund och Umeå?

 

  • När beräknas arbetet vara färdigställt?                                    

 

Kristdemokraterna förbättrar sjukförsäkringen

Av , , Bli först att kommentera 6

Förbättringar i sjukförsäkringen är ett tydligt resultat av Kristdemokraternas arbete i frågan. Vi har lyssnat på dem som på nära håll har sett konsekvenserna av förändringarna i sjukförsäkringen. Både det positiva och det som inneburit att personer har hamnat i kläm. Utifrån det har vi arbetat intensivt med att försöka få till stånd de förändringar vi har sett som nödvändiga. Det arbetet ger nu utdelning. Alliansens sociala röst hörs tydligt.

Syftet har hela tiden varit att den som är försäkrad och blir för sjuk för att arbeta ska ha en ekonomisk trygghet.

Därför inför vi ett nytt boendestöd och en ny särskild ersättning för dem som kallats ”nollklassade”, alltså de som återvänder till sjukförsäkringen men saknar försäkrad inkomst. Att försäkring och inte försörjningsstöd utgör den ekonomiska tryggheten innebär för de flesta berörda att den ekonomiska situationen förbättras, inte bara jämfört med situationen just nu utan också med de förutsättningar de hade innan reformen. Sjukförsäkringsreformen som genomfördes under förra mandatperioden var helt nödvändig och i de flesta delar bra.

Men allting blev inte rätt, vissa delar av reformen blev alltför fyrkantig och människor hamnade i kläm. Stora reformer på ett så komplext område har alltid brister och det innebär också att vi ständigt måste vara beredda att åtgärda dem. Det som görs nu är att vi fortsätter vägen från ett system där människor fastnade i livslångt utanförskap till ett trygghetssystem som ger förutsättningar för att varje människas potential tas tillvara.