Etikett: snusförbud

Snusets vara eller icke vara..

Av , , Bli först att kommentera 15

Idag i personalutskottet tog vi uppföljningen av kommunfullmäktiges uppdrag för tobaksförebyggande arbete 2010 och 2011. Det var i november 2009 som kommunfullmäktige beslutade att "en hälsofrämjande och långsiktig kraftsamling för tobaksfri arbetstid ska genomföras under 2010 och 2011, samt att en utvärdering ska göras innan 2013 års utgång."

När verksamhetsplanen för 2012 skulle tas fick personalfunktionen uppdrag att följa upp satsningen på tobaksfrihet och det var också då debatten om att kommunen skulle förbjuda sin personal att använda snus under arbetstid blossade upp . Något som majoriteten förnekade å det bestämda. Jag menade då att med skrivningen "en tobaksfri arbetstid" fanns det stort utrymme för misstolkning och förbudstanken fanns i bakgrunden. Texten i en verksamhetsplan ska inte lämna utrymme till tolkningar.

Ikväll läser jag på vk.se att nu har kommunen bestämt sig igen för att det ska vara snusförbud. VK och jag tolkar texten olika, här kommer min tolkning.

Att satserna i beslutsunderlaget lyder Kommunstyrelsen beslutar:

att rökfri arbetstid införs i all kommunal verksamhet from 1 januari 2013

– att barn och unga har rätt till tobaksfria möten med vuxna i all kommunal verksamhet

– att den gemensamma förvaltningen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer och erbjuda stödinsatser.

Det är skadligt att röka och det påverkar inte bara rökaren själv utan även andra i dennes omgivning. Jag tycker också om att barn och unga ska ha rätt till tobaksfria möten med vuxna, men jag vet att med sunt förnuft hos dessa tobaksbrukande (snusande) vuxna i skolan kommer det inte att bli ett problem.  Jag ser det inte som ett snusförbud, men som en uppmuntran och något som jag också uppskattar som förälder till barn i skolan. Förbud är fel väg att gå, med uppmuntran och stöd kommer man längre.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Otydlighet i kommunala beslut

Av , , Bli först att kommentera 9

Under min korta tid som gruppledare i kommunen har jag aldrig varit med om att en mening i ett dokument orsakat så mycket uppmärksamhet. Ni vet vad jag talar om ”… Följa upp satsningen på tobaksfrihet, föreslå rökfri arbetstid under 2012, med sikte på tobaksfri arbetstid.”

Denna mening finns nu med i verksamhetsplanen för 2012 och i den första versionen som behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott för ett par veckor sedan fanns årtalet 2013 med. Jag sitter själv inte med i KSAU, men har följt debatten om att denna rad skulle innebära ett snusförbud för kommunens anställda. Det är tobaksfri som gäller, men inte ett ord om hur man når dit. Visst ordet förbud nämns inte, men historien visar att förbudsalternativet är något som man gärna tar till argument tryter eller alternativ brister. Det är också sant att det inte står något om när tobaksfriheten ska börja gälla vilket också lämnar utrymme till frågor och fria tolkningar.
Lennart Holmlund går ut hårt i sin blogg och det står honom fritt att göra så. Det som förvånar mig är att han har varit medveten om denna debatt om snusförbud och de starka reaktioner som frågan mött bland invånare och media. Det har funnits tid att revidera förslaget till beslut för att vara tydlig och eliminera alla frågor överhuvudtaget om snusförbud, men det har man inte velat göra även om nu Åsa Ögren (s) erkänner att skrivelsen skulle kunna ha omformulerats.
Jag känner väl till tobakens skadeverkningar efter att ha sett dem på nära håll och det är illa av Holmlund att beskylla mig och partiet för att vi inte skulle vilja göra något åt tobaken. Självklart ska vi uppmuntra och stödja våra anställda att inte använda tobak och där kan vi ju alltid börja med oss själva, eller hur Lennart? Tvång och förbud är inte vägen för Umeå kommun. Vi ska inte ha en verksamhetsplan som ger utrymme för en sådan tolkning och som nu tar tid från andra frågor i kommunen. Eftersom jag är ledamot i personalutskottet förväntar jag mig att frågan om tobakens vara eller inte vara kommer upp på nytt när verksamhetsplanen för 2012 ska genomföras och hur den ska genomföras..

 

Integritetskränkande med snusförbud

Av , , 2 kommentarer 13

Som kristdemokrat är jag emot förbud och röstade emot detta förslag. Men s+v+mp+c+fp tyckte annorlunda. Frågan kvarstår dock, vad händer med de anställda som trotsar detta och ändå lägger in en prilla medan de är på jobbet?

2 kommentarer
Etiketter: ,