Etikett: Socialminister Göran Hägglund

Väntetider och landstingens roll

Av , , Bli först att kommentera 9

Den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge säger ordspråket. Eller kan man vänta för länge? Och hur är det när man inte vet om det är något gott eller någonting fullständigt vidrigt man tillslut får?

Ordspråket används nog oftast när det gäller att äta något speciellt och inte när det gäller besked i cancervården. Artikeln i dagens VK berörde mig mycket starkt om hur Anna har fått vänta sju veckor (än så länge) om hon har cancer eller inte. Ett löfte om tre veckors väntetid har brutits med råge! Jag har personlig erfarenhet av cancervården i Västerbotten som anhörig och det var inte cellgiftsbehandlingar eller strålningen som var värst utan det var ovissheten innan behandling kom igång. Är det cancer eller något annat? Har cancern spridits? Skulle tumörerna varit mindre om behandlingen satts igång tidigare? Vad om?

Det finns så mycket som vi utanför vården inte förstår hur det fungerar eller varför det inte är möjligt att få besked tidigare. En sak är dock säker att ju tidigare något upptäcks desto bättre chanser. Jag är tacksam för att regeringen med Kristdemokraterna satsar 2 miljarder kronor för att förbättra cancersjukvården. Satsningen ska ge snabbare vårdförlopp mellan remiss och behandlingsstart. Satsningen ska även bidra till snabb diagnos. Det finns stora skillnader i landet när det gäller väntetider och överlevnadsgrad för olika cancerformer och det är inte rätt. Jag som kristdemokrat och canceranhörig välkomnar den översyn som Göran Hägglund vill göra. Jämlik vård främst och då är det naturligt att man ser över landstingens roll som vårdgivare.

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Två miljarder till cancervård!

Av , , Bli först att kommentera 10

Igår blev det klart, Göran Hägglund gav beskedet att regeringen satsar 2 miljarder kronor för att förbättra cancersjukvården. Det är mycket som händer inom cancersjukvården och cancerdiagnos är inte längre lika med en dödsdom vilket vi kan vara tacksamma för. Sverige tillhör de länder med högst canceröverlevnad inom OECD, men det är inte en placering som varit konstant. Det är också ett faktum att vården ser olika ut över landet och väntetiderna för behandling kan variera kraftigt beroende på var man bor.

Det är landstingen som ansvarar för vården idag, men jag anser att det är inte acceptabelt med så kraftiga regionala skillnader som finns idag. När jag satt i landstinget förra mandatperioden konstaterade man i årsredovisningen att man hade mycket långa väntetider till ett första besök på lungmottagningen vid Norrlands Universitets sjukhus (NUS) och på nästa sida läste man att överlevnaden vid lungcancer var betydligt sämre i Västerbotten än i övriga landet. Kopplingen mellan väntetid och överlevnad gjordes inte.

Regeringen med Kristdemokraterna har sedan 2009 avsatt 287 miljoner kronor för genomförandet av den nationella cancerstrategin. Regionala cancercentrum har skapats för att öka vårdkvaliteten, förbättra vårdresultaten, korta väntetiderna och utnyttja hälso- och sjukvårdens resurser mer effektivt. Nästa satsning har patienten i fokus och förbättringen kommer vara märkbar på individnivå och omfatta hela vårdkedjan.

Det är min övertygelse om att detta kommer att betyda mycket för den cancersjuke och för de anhöriga. När en människa får cancer är det inte bara en person som drabbas. Här talar jag av erfarenhet.

 

Synen på sjuksköterskor och civilsamhället

Av , , Bli först att kommentera 10

Under den senaste veckan har media än en gång uppmärksammat det löneuppror som startades i våras om sjuksköterskestudenters lönekrav på 24000 kr/mån i ingångslön. Det ansågs vara ett misslyckande eftersom inget av de största sjukhusen i något av landstingen hade anställt någon med ingångslön på 24 000 kr.

Det må så vara, men många av dessa nyutexaminerade sköterskor sökte sig istället till andra arbetsgivare som t ex kommunen där man har fått sina krav tillgodosedda. Det är omöjligt för mig att säga vilken lön som är lämplig oavsett yrkesgrupp, men för mig är det absolut självklart att har man högre utbildning ska det synas i lönekuvertet. Synen på sjuksköterskan har i många avseenden varit att det är ett kall och inte ett yrke och att lönen på så vis skulle vara mindre viktig. Kanske var det så förr, men vi får inte fastna i den bilden.

Det är inte bara tack vare löneupproret som sjuksköterskan har uppmärksammats i nyheterna på sistone. Socialstyrelsen skriver i ett PM från 2011 att "det finns mycket litet utrymme att insatser som ges av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedöms som annat än hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta även om legitimerade personal utför uppgifter inom den s k frivilligverksamheten".
Detta betyder i klartext att en sjuksköterska alltid är sjuksköterska och yrkesutövande på sin fritid. Detta även om hon eller han arbetar som volontär i frivilligorganisationer utanför ordinarie anställning. I praktiken innebär det att varje gång en legitimerad sjukvårdare nyttjar sitt yrkeskunnande så ska de dokumentera sina insatser – oavsett var och när. Även om de "bara" utför första hjälpen utan läkemedel och medicinsk utrustning. Detta gäller förstås även läkare.
Alla som är engagerade i Röda Korsets första hjälpen grupper har samma utbildning och utför samma uppgifter, men är man sjuksköterska eller läkare kan man inte arbeta ideellt med olycksfallsberedskap. Konsekvensen av Socialstyrelsens pm och strikta tolkning blir nu att ca 150 av 600 frivilliga i Röda Korsets första hjälpen gruppen slutar i höst eftersom organisationen inte åtar sig vårdgivaransvar. Med vårdgivaransvar kommer skyldighet att föra journaler och att utöva tillsyn vilket organisationen inte klarar av.
Röda Korset och frivilligorganisationer är en viktig del av det civila samhället och stor resurs inte minst inom idrottsrörelsen och en avlastning för sjukvården. Det må vara att tanken bakom tolkningen var god, men konsekvensen blir en byråkratisk tungkloss och ett hinder för den vårdpersonal som vill arbeta och hjälpa andra på sin fritid.
Det är bra att orimliga konsekvenser uppmärksammas och socialminister Göran Hägglund lovat se över regelverket. Jag hoppas på ändring, onödiga hinder i det civila samhället ska elimineras.