Etikett: Vänstern

Vänsterns goda fina hat?!

Av , , 2 kommentarer 15

Är det skillnad på hat och hat beroende på vilket håll det kommer ifrån? Är det OK att hata någon för att personen företräder andra politiska åsikter eller kan man respektera personens rätt till att ha egna åsikter utan att kränka? Jag tycker det, men tyvärr är det många som inte delar den uppfattningen.

Idag fick jag en notis från Twitter om en artikel som twittrats livligt om det senaste dygnet, ”Vänsterns goda fina hat” från samhällsmagasinet Neo. Artikeln gav mig en skrämmande bild av att när hat kommer från vänster anses det bättre eftersom  citat ”de gör ju nåt bra”. (?) Tidigare denna månad blev jag själv intervjuad av VK om de hot och trakasserier som förekommer mot politiker och det är klart att det alltid finns i bakhuvudet att här kanske jag provocerar. Vem är mottagare och hur tar hen emot budskapet?

Något som tydligen provocerade någon eller några var vårt kansli i förra veckan vilket man visade tydligt med äggkastning. Detta skrev Tomas Nordvall om i sin blogg och även Folkbladet uppmärksammade händelsen. Ett oskyldigt busstreck tror jag inte det var, ett uttryck från en ilsken vänsterrörelse – kanske, men det är definitivt något som inte ska finnas med i en demokrati eller i en valrörelse. Här är vi alla ansvariga för att ta ett tydligt avstånd mot både hat och våld oavsett vilket håll det kommer ifrån. Den gyllene regeln, behandla andra som du själv vill bli behandlad, det är mitt motto som kristdemokrat.

Jag finns med på Twitter sedan 2009, följ mig gärna. Jag twittrar mer än jag bloggar och det är enkelt att ta direktkontakt med mig där om det är något du undrar över. Twitter.com/VeronicaKerr

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Att inte stå emot vänsterfalangen

Av , , 2 kommentarer 9

Jag är nyss hemkommen från Nolia (en mycket bra dag utan regn för övrigt) men jag måste få dela med mig av tankarna kring Lennart Holmlunds utspel idag. Spekulationerna har varit många, men jag är inte överraskad över nyheten att han inte väljer att ställa upp i nästa val. En socialdemokrat sa till mig tidigare idag ” att det vore väl konstigt om han kallar till presskonferens för att säga att han fortsätter, så gör man inte.”

Valet är ett år bort och idag steg valrörelsetemperaturen ett par grader. Vad kommer att hända? Vem blir Socialdemokraternas första namn och inte minst inom vilken ”falang” finns denna efterträdare? Mina Allianskamrater Anders Ågren och Peder Westerberg har redan uttalat sig om att detta innebär en vänstervridning inom socialdemokratin i Umeå där vänsterkrafter kommer att ta över i partiet. Min mening är att vänstervridningen är påbörjad sedan länge och i viss mån mycket långt gången denna mandatperiod. Lennart Holmlund har definitivt inte rått på att hålla emot vänsterfalangen i de frågor han själv varit ointresserad vilket är tydligt inom socialnämndens område.

Valfrihet och mångfald inom exempelvis äldreomsorgen har försämrats. Väl fungerande verksamhet har lagts ner på tveksamma grunder som i slutändan inneburit ökade omkostnader för kommunen. Umeå kommun har varit mer framsynt och tidigt tillåtit eget val inom hemtjänsten. Men nu i och med samarbetet med Vänsterpartiet avbryts samarbeten med andra aktörer och allt fler socialdemokrater tillsammans med Vänsterpartiet uttrycker att de vill avskaffa Lagen om valfrihet i just hemtjänsten. När Lennart Holmlund har fått frågor eller interpellationer ställda till honom i fullmäktige har han i största möjliga mån delegerat bort dem. Detta trots att frågorna har varit med ett kommunövergripande perspektiv och inte för en enskild nämnd. Spelrummet för Vänstern har ökat och självklart finns det en oro för vilka krafter och falanger som nu kan komma fram. Man vet vad man har, men inte vad man får..

2 kommentarer
Etiketter: , ,

En moraliskt rätt ägarstruktur?!

Av , , Bli först att kommentera 11

"Särskilt målsättningsstadgande: Umeå kommun önskar att eventuell överskjutande vinst återinvesteras i verksamheten."

Dessa rader förs nu in i avtalet med Carema efter gårdagens beslut i socialnämnden. För den påläste känner ni kanske igen raderna från vårens debatt kring LOV upphandlingen av hemtjänst där man särskilt ville lyfta fram hur hemtjänstföretagen använder sin vinst. Socialdemokraterna menade då att det skulle vara en service för kunderna när de valde hemtjänstföretag. Igår var det inte tal om en service till brukarna utan en kraftig markering mot Carema som kommunen haft avtal med sedan 2004.

Eftersom det är väl fungerande verksamheter och det har inte funnits något att anmärka på ville vi från Alliansen att avtalet skulle förlängas med tre år, men S + V + Mp nöjde sig med ett år till 20140830. När avtalet då löper ut vill Vänsterpartiet att kommunen tar över verksamheten i egen regi. Vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill är fortfarande oklart, men efter gårdagens sammanträde blev det än en gång tydligt att valfriheten minskar och att företagsfientligheten ökar i Umeå. Frågan om vinst i välfärd och privata aktörer i vården är jobbig för Socialdemokraterna. Igår kväll uttalade en socialdemokrat i lokalnyheterna att de var inte emot privata företag i vården "om de har en moraliskt rätt ägarstruktur!"

För Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är frågan om vinst i vården viktigare än kvalitet. För mig är det självklart att en mångfald i vården utvecklar omsorgen och leder till större inflytande för den enskilde. Jag beklagar att ytterligare ett boende i kommunen övergår till kommunal regi.

Budgetfullmäktige och heta ämnen

Av , , 1 kommentar 9

Det är budgetfullmäktige idag och talarlistan är lång.

Även om entreprenader och privata företag inom hemtjänsten inte direkt står med på dagordningen så har frågan varit med i debatten.

De flesta känner säkert till att kommunen i höstas valde att återta äldreboendet Skräddaren till kommunal regi. Detta trots att brukare, anhöriga och personal var mer än nöjda med verksamheten. Men hur det gick till var för mig okänt tills idag när jag läste detta. 

Oavsett vad man anser om entreprenörer eller  Carema, så här gör man inte när man säger upp avtal. 

 

1 kommentar
Etiketter: , , ,