Etikett: vinstfobi

Livlig debatt i kommunfullmäktige

Av , , 1 kommentar 11

Idag kom äntligen min interpellation om fler aktörer i äldreomsorgen upp till debatt. Och vilken debatt det blev. Den debatterades i mer än en timme och ledamöter från alla partier var uppe i frågan. Även om jag själv aldrig talade om vinster eller risk kapitalbolag blev det frågan som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna fastnade i. Här kommer interpellationen igen..
 
 
Interpellation
till Eva Andersson
ordförande i Socialnämnden.
 

Olika aktörer inom äldreomsorgen gynnar de äldre
 
I en nyligen publicerad forskningsstudie vid Umeå Universitet visar resultaten att de äldre lever längre och kommunen får lägre kostnader utan att kvaliteten försämras när äldrevård bedrivs i annan regi än den offentliga. Vid upphandling har kostnaden för varje plats sjunkit med i genomsnitt 3% samtidigt som antalet platser i äldreomsorgen har ökat. Detta har gett fler platser till en oförändrad totalkostnad men med bibehållen kvalitet.

Äldreomsorgen har under det senaste året debatterats häftigt och flitigt efter det att en del missförhållanden vid vissa äldreboenden uppmärksammats. De som har varit emot andra aktörer inom äldreomsorgen än kommunen har varit snabba med att dra slutsatsen att upphandling leder till sämre kvalitet. En slutsats som också fått konsekvenser här i Umeå kommun när kommunen återtog driften på Skräddaren. Detta trots att inga brister eller klagomål framkommit snarare tvärtom.

Ett par dagar efter det att forskningsstudien publicerats kunde vi också läsa i VK och VF om socialstyrelsens allvarliga kritik mot ett av våra kommunala äldreboenden, där flera incidenter av vanvård och brister uppdagats.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:
 
• Eftersom endast det bästa är gott nog till våra äldre, undrar jag varför Eva Andersson för en politik som inte har de äldres bästa för ögonen?

• Efter den vanvård som begåtts i ett av kommunens egna äldreboenden, kommer Eva Andersson att agera så att en annan utförare får bedriva den verksamheten?
 
 
 
Veronica Kerr​
Gruppledare för Kristdemokraterna
 

En moraliskt rätt ägarstruktur?!

Av , , Bli först att kommentera 11

"Särskilt målsättningsstadgande: Umeå kommun önskar att eventuell överskjutande vinst återinvesteras i verksamheten."

Dessa rader förs nu in i avtalet med Carema efter gårdagens beslut i socialnämnden. För den påläste känner ni kanske igen raderna från vårens debatt kring LOV upphandlingen av hemtjänst där man särskilt ville lyfta fram hur hemtjänstföretagen använder sin vinst. Socialdemokraterna menade då att det skulle vara en service för kunderna när de valde hemtjänstföretag. Igår var det inte tal om en service till brukarna utan en kraftig markering mot Carema som kommunen haft avtal med sedan 2004.

Eftersom det är väl fungerande verksamheter och det har inte funnits något att anmärka på ville vi från Alliansen att avtalet skulle förlängas med tre år, men S + V + Mp nöjde sig med ett år till 20140830. När avtalet då löper ut vill Vänsterpartiet att kommunen tar över verksamheten i egen regi. Vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill är fortfarande oklart, men efter gårdagens sammanträde blev det än en gång tydligt att valfriheten minskar och att företagsfientligheten ökar i Umeå. Frågan om vinst i välfärd och privata aktörer i vården är jobbig för Socialdemokraterna. Igår kväll uttalade en socialdemokrat i lokalnyheterna att de var inte emot privata företag i vården "om de har en moraliskt rätt ägarstruktur!"

För Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är frågan om vinst i vården viktigare än kvalitet. För mig är det självklart att en mångfald i vården utvecklar omsorgen och leder till större inflytande för den enskilde. Jag beklagar att ytterligare ett boende i kommunen övergår till kommunal regi.