Etikett: Vinstförbud

Pressmeddelanden

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag sammanträdde socialnämnden och det var två ärenden som tog en betydande del och som media i viss mån redan rapporterat om. Skulle avtalet med Carema förlängas och vad kommer att hända med äldreboendet Marielund som idag drivs av Förenade Care?

Det har varit en lång dag för min del med flera möten även på kvällen därför är jag sen med att kommentera dagen. Jag vill i alla fall att ni tar del av de pressmeddelanden som skickades ut under eftermiddagen. Det kommer mera inom kort….

Pressmeddelande

Beslut angående drift av Marielunds äldreboende

Socialnämndens ledamöter beslutade vid dagens sammanträde att inte häva innevarande avtal med Förenade Care som löper ut 31 januari 2014. Socialnämnden beslutade också att inte upphandla verksamheten på nytt utan från och med 1 februari 2014 driva Marielunds äldreboende i kommunal regi.

– Vi beklagar att ytterligare ett boende nu återtas i kommunal regi. Från alliansens sida yrkade vi på att Marielund skulle upphandlas för Umeå behöver fler aktörer i äldreomsorgen, säger Veronica Kerr (KD), första vice ordförande, socialnämnden.

Socialstyrelsen har under året utifrån anmälningar om brister i verksamheten gjort en tillsyn i juni. Förenade Care ska redovisa vidtagna återgärder utifrån Socialstyrelsens tillsynsbeslut senast 1 december.

Även socialtjänsten har mottagit enskilda klagomål som gäller bland annat bemanning, bristande omsorg kring hygien samt bristande i inflytande och medbestämmande. Förenade Care har redovisat vidtagna och påbörjade åtgärder till socialtjänsten. Bristerna bedöms framför allt bero på brister i ledning.

– Det är viktigt att arbeta för att återta verksamheter i egen regi då vi snabbare och effektivare kan åtgärda bristande omsorg, säger Åsa Bäckström (V), andra vice ordförande i socialnämnden.

Socialtjänsten genomförde ett oanmält besök på Marielunds äldreboende i oktober och bedömer i dagsläget att det finns förutsättningar för verksamheten att komma till rätta med tidigare brister. Ytterliggare uppföljningar kommer att göras under avtalsperioden.

– Vi anser att med de brister och de avvikelser som skett i förhållande till avtalet så låter vi avtalet löpa ut 2014-01-31 och i och med detta tas verksamheten över i egen regi, säger Ove Persson (S), ledamot i socialnämnden.

Mer information:

Veronica Kerr (KD)
1:e vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:e vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se

Ove Persson (S)
ledamot
socialnämnden
Umeå kommun
070-392 63 15

Annelie Johansson
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 30 79
070-316 03 83
annelie.johansson@umea.se

Pressmeddelande

Umeå kommun förlänger avtal med Carema Orkidén

Idag beslutade en enig socialnämnd att förlänga avtalet med Carema Orkidén som bedriver fyra boenden för personer med funktionsnedsättning. I avtalet skrivs även ett så kallat målsättningsstagande in, där entreprenaden kan ange hur verksamhetens vinst används.

– Carema Orkidén driver en bra verksamhet och vi vill därför förlänga avtalet 1 år. Fortfarande finns stor osäkerhet om hur vinster disponeras. Därför lägger vi in ett särskilt målsättningsstadgande, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

Carema Orkidén har bedrivit boenden på uppdrag av Umeå kommun sedan 2004. Avtalet förlängs till 2014-08-31.

– Vi var eniga om att förlänga avtalet men från Alliansen var vi redo att förlänga till 2016 eftersom det är en väl fungerande verksamhet. Att bara förlänga ett år är onödigt kort tid, säger Veronica Kerr (KD), första vice ordförande, socialnämnden.

Vänsterpartiet yrkade att verksamheten skulle återgå till kommunal regi efter avtalsperioden. Yrkandet avslogs med reservation från Vänsterpartiet.

– Varje skattekrona ska användas där den behövs bäst. Det betyder att skattekronorna ska gå till verksamhet och inte till att generera vinster. Därför är det viktigt att återta verksamheten, säger Åsa Bäckström (V), andra vice ordförande i socialnämnden.

Mer information:

Eva Andersson (S)
ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
090-16 17 70
070-326 63 80
eva.andersson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
1:e vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:e vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se

Annelie Johansson
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 30 79
070-316 03 83
annelie.johansson@umea.se
 

Odense och en svarslös Holmlund

Av , , 2 kommentarer 15

Dagarna har gått väldigt fort denna vecka och det har varit både en eller två gånger som jag har fått tänka efter för att känna efter vilken dag det är. Mycket av det beror nog resan till Nordic City Conference i Odense, Danmark tillsammans med tjänstemän och Lennart Holmlund, söndag till tisdag. Lennart har själv bloggat om konferensen.

För mig var det första gången som jag deltog och jag kan bara säga att det var en spännande konferens där medlemskommuner från Norge, Danmark, Sverige och Finland representerar sammanlagt 40 % av befolkningen. Att få tillfällen att utbyta erfarenheter om stadsutveckling och samhällsplanering är viktigt eftersom vi som kommun har mycket att vinna på det, samtidigt som ett nätverk tillsammans kan vara med och påverka. Det jag är mest ledsen över nu i efterhand är att mina danska kunskaper inte var så bra som jag hade önskat.

Nu när hösten har börjat komma igång på riktigt så har även rutinerna börjat att falla på plats här hemma och på stadshuset. Nyheterna i media verkar bli fler i budgettider och tidningarna blir tjockare vilket är roligt. En nyhet som mina ögon fastnade på när jag läste tidningarna idag var huvudrubriken i Dagens Samhälle: 8 av 10 S-toppar säger NEJ till vinstförbud! Dagens Samhälle har ringt upp 50 ledande S politiker och frågat efter deras åsikter.
 
 
 
I Umeå denna mandatperiod har Socialdemokraterna tagit ett rejält kliv åt vänster i och med deras samarbete med Vänsterpartiet. I Socialnämnden har vi sett det på nära håll när S och V helst av allt vill se företag utan vinster inom hemtjänsten och där misstron mot vinster i välfärdstjänster gått före både kvalitet och förstånd. 
 
Vinst eller inte fortsätter att vara en oerhört känslig fråga för Socialdemokraterna. Svårt för oss utomstående att begripa, men när t o m Lennart Holmlund blir svarslös kan man börja undra…