Provokation

Majoriteten i Region Västerbotten provocerar.

När det gäller att behandla sexuellt brottsutsatta har majoriteten i Region Västerbotten inga problem att lägga ned specialistmottagningen Asta. Trots att LAG Våld i nära relationer (se tidigare blogginlägg) absolut inte tycker att det fungerar.
I andra sammanhang tycker majoriteten att LAG Våld i nära relationer är en tillgång.
Vi anser att majoriteten i Region Västerbotten helt tappat riktning i frågan om våld mot kvinnor. När det gäller vård till de svårast utsatta för sexuellt våld, då lägger de ner verksamheten och slänger ut de hårdast drabbade. Om de inte menar allvar när det gäller sexualbrottsutsatta, vilka våldsutsatta kvinnor tänker (s), (mp) och (v) hjälpa?

 

Här nedan replikerar (s), (mp) och (v) om mäns våld mot kvinnor:

Vi i den politiska majoriteten, S, V och MP, ser mycket positivt på M:s engagemang i frågan om mäns våld mot kvinnor och barn. Ju fler vi är i arbetet att bekämpa våldet desto större möjligheter att göra skillnad

”Senfärdigt arbete mot våld i nära relationer”

Vi har länge arbetat med att ställa frågan om våld i regionens verksamheter och utbildat personal om våld. Men det har visat sig vara otillräckligt. Därför tar vi nu krafttag. Med politiska beslut förstärks arbetet genom att frågan om våld alltid ska ställas vid varje patientkontakt, vi utökar utbildningsinsatserna och kommer utvidga arbetsgivaransvaret till att också ställa frågan om våld vid medarbetarsamtalen.

Vi håller med om att det är beklagligt att ett sådant beslut ska behöva tas 2021. Men det är tydligt att vi behöver göra än mer, eftersom våldet består än i dag. Men det är felaktigt att påstå att vi i regionmajoriteten inte agerat mot våldet. Tvärtom så har arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn alltid varit en prioriterad fråga för oss rödgröna.

Under åren 2004 och 2005 reviderade vi det folkhälsopolitiska programmet för att få med mäns våld mot kvinnor och barn. Därefter tillsatte vi en expertgrupp för att utreda förutsättningarna för ett samarbetscentrum mot våld – vad som senare kom att bli Centrum mot våld.

2015 startade Region Västerbotten även ett expertråd för våld i nära relationer. Numera har expertrådet bytt namn till en så kallad lokal arbetsgrupp för arbetet mot våld och arbetsgruppen är den enda i sitt slag i hela landet. Arbetsgruppen består bland annat av forskare, anställda inom regionens verksamheter, till exempel från Centrum mot våld, psykiatrin, primärvården och tandvården, samt strateger.

Sammantaget har gruppen en gedigen erfarenhet och unik kunskap i ämnet och kan sprida den kunskapen ut i verksamheten samt ge rekommendationer på hur arbetet mot våld kan förbättras. (Vår kursivering)

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor är och har alltid varit en prioriterad fråga för oss i den rödgröna regionmajoriteten. Vi välkomnar M och alla andra partier att gå samman med oss i arbetet mot att bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn.

Anna-Lena Danielsson (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kjell Bäckman (V), andra vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hans Brettschneider (MP), ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.