JO kritiserar Socialstyrelsens val av expert

Är de som utfärdar riktlinjer för psykiatrisk vård jäviga?

Det går en våg över landet att alla som behöver hjälp från psykiatrin ska behandlas med KBT (Kognitiv beteendeterapi – man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem) eller DBT (Dialektisk beteendeterapi – en form av KBT där syftet med behandlingen är att lära patienten att bl a hitta en inre emotionell balans).

På den nu nedlagda Asta-mottagningen använde man sig av psykoterapi för att hjälpa de sexualbrottsutsatta patienterna läka. KBT, DBT och andra metoder användes som komplement i behandlingen. Asta-mottagningen hade mycket bra resultat. Ungefär 80 % av mottagningens patienter var inte i behov av någon psykiatrisk hjälp 1 år efter avslutad behandling. Det är anmärkningsvärt goda siffror.

Ändå har nu psykiatrin valt att återgå till traditionell behandling dvs enbart KBT, DBT m fl metoder med korta behandlingsperioder. Det beror på dels på att specialistmottagningar för sexualbrottsutsatta inte finns inom den offentligt finansierade vården, Asta var det lysande undantaget i Sverige, så därför saknas det specialistkompetens inom området. Dels beror det på att de råd Socialstyrelsen utfärdar handlar om att man ska använda sig av kognitiva behandlingsmetoder.

I den bästa av världar kan vi lita på hur experter utses hos de statliga verken. När det gäller psykiatrisk vård har JO nu kritiserat Socialstyrelsen.

 

Den här artikeln publicerades i Psykologtidningen den 9 september 2020:

Riktlinjerna: JO kritiserar Socialstyrelsens val av expert

O kritiserar Socialstyrelsen för att ha anlitat en seniorprofessor i psykologi vars objektivitet kunde ifrågasättas.
I övrigt har Socialstyrelsen levt upp till lagens krav, anser JO.

Föreningen Psykoterapicentrum har drivit en lång kamp i rättsliga instanser mot Socialstyrelsen. Skälet är de reviderade riktlinjerna vid vård av depression och ångest. 

Efter att ha fått ärendet avvisat i både förvaltningsrätt och kammarrätt vände sig Psykoterapicentrum i juni 2018 till JO.

Psykoterapicentrum framförde återigen att flera av Socialstyrelsens experter hade varit jäviga. Psykoterapicentrum ansåg också att Socialstyrelsen hade brutit mot lagens krav på opartiskhet och saklighet.

BILD: LENNART KRIISA

Först nu, två år senare, är JO klar med sin utredning. 

JO instämmer i att en av experterna, Mats Fredrikson, professor emeritus i klinisk psykologi, aldrig borde ha anlitats.

Socialstyrelsen var inte heller okunnig om omständigheterna. Mats Fredriksson, då seniorprofessor, hade lämnat in enjävsdeklaration där det framgick att han var styrelseledamot i ett bolag som säljer internetbaserad kbt. Mats Fredriksson var dessutom aktieägare i bolaget.

Socialstyrelsen beslutade därför att seniorprofessorn inte skulle delta i handläggningen av de frågor som handlade om internetbaserad kbt.

Men det räcker inte, anser JO och skriver:

”Risken för att tilltron till riktlinjearbetets objektivitet därigenom skulle komma att påverkas negativt får därför anses ha varit så stor att den borde ha lett till att Socialstyrelsen inte anlitade Mats Fredriksson i arbetet.”

Att Tord Ivarsson, docent i barn- och ungdomspsykiatri, föreläser för läkemedelsföretag, räcker däremot inte för att opartiskheten ska kunna ifrågasättas, anser JO.

Läkarna Anna Santesson och Håkan Jarbin kan inte heller anses ha varit partiska, oavsett deras engagemang i projektet Deplyftet.

Anna Santesson har tidigare sagt till Psykologtidningen att varken hon eller Håkan Jarbin tjänat en krona på projektet.

Likadant landar JO i sin bedömning av den femte experten, psykologen Filip Arnberg. Att han haft ett ”tydligt och kommersiellt intresse i ett företag som säljer KBT-tjänster till sjukvården”, är inte tillräckligt för att ifrågasätta opartiskheten. JO tillägger att ”Filip Arnberg inte har deltagit i prioriteringsarbetet och haft en mindre central i roll i projektet”.

JO har även analyserat den grundmodell som Socialstyrelsen använde sig av i arbetet.

”Grundmodellen framstår i sig som både ändamålsenlig och genomarbetad”, skriver JO.

 

Se JO:s utredning här:

https://www.jo.se/PageFiles/15748/4141-2018.pdf

Se artikel om anmälan här:

http://psykologtidningen.se/2018/01/17/psykoterapicentrum-anmaler-socialstyrelsen-for-jav/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.