VPNetic

Introduktion till Cybersäkerhet: Del 1

Av , , 1 kommentar 0

Vad är cybersäkerhet?

Enlight Wikipedia, så är cybersäkerhet, även känt som Datasäkerhet följande:

Datasäkerhet är den delen av IT-säkerhet som avser att skydda datorsystem. I detta ingår förebyggande, upptäckt och åtgärdande av obehöriga användare av datorsystem, bland annat hackers och virus. Men datasäkerhet innebär också att man skyddar datorsystem mot andra risker, som till exempel förlust av data på grund av en hårddiskkrasch.

Så vad betyder det i praktiken, kan man undra?

Jo, för vanliga människor innebär cybersäkerhet att exempelvis, dina lösenord behålls skyddade. Att du kan logga in på banken, utan några problem. Att dina filer på din dator endast kan ses av dig.

Dessa är moment som då och då, inte är garanterat.

Efter det finns personer som kallar sig själva för hackare.

Hackare

Hackare är människor som med hjälp av kod och andra verktyg, tar sig in på digitala ställen som de inte egentligen bör ha åtkomst till.

1 kommentar