Förstår ni innebörden utav orden jag skriver?

Av , , 1 kommentar 39

Jag har ingen aning om ifall ni begriper det, i den här självcentrerade världen vi verkar leva i. Men, när vi kämpade för att ha kvar hela skolan på byn, gjorde vi ej det enbart för vår personliga del, bara för att vi ville att våra barn skulle få gå hela sin grundskola i Fredrika. Vi kämpade för hela byn, för hela bygden och därmed i förlängningen även för hela kommunen.

Vi tar det väl igen då.

När elevantalet är nere i cirka tio elever, är det ekonomiskt försvarbart att lägga ner Fredrika skola. Vilket dåvarande skolchefen meddelade på föräldramöte hösten 2010.
Kommunens ekonomi har som bekant ej blivit bättre sen dess.

Även om inga barn skulle flytta från Viska i sommar, så skulle elevantalet kommande läsår vara för lågt för att skolan skulle få vara kvar längre än ett eller maximalt (men otroligt) två år till.

Bortsett från den ekonomiska aspekten, så har man ju nu dessutom sett till att den där sociala biten som de började sina argument med, framöver verkligen kan anföras som skäl.

Förstår ni vad jag skriver?
På grund av politiska beslut (och inget annat) kommer Fredrika skola att försvinna.
Det är nu enbart en tidsfråga.

Alla som verkligen känner mig, vet att jag envist brukar hävda att det mesta är möjligt. Det brukar bara vara en fråga om tid och energi.

Men, när vi motarbetas hela tiden tar det för mycket energi och för lång tid och till slut blir det faktiskt omöjligt att få en sådan tillströmning av barnfamiljer till Fredrika som det skulle behövas för att ha en fungerande skolverksamhet.

Så, om ingen i nuläget har ett antal barnfamiljer på väg hit som har minst en tio-femton ungar i åldrarna 5-10 år, plus ett gäng småbarn och som vill låta dem åka skolbuss tolv mil om dagen när de ska gå högstadiet, skulle jag uppskatta om tillmälena som rör familjerna som flyttar minskar en aning och det realistiska tänkandet ökar en aning.

Inget av det jag skriver är en nyhet. Men, snart tror jag att jag blir tvungen att bokstavera förklaringen av dominoeffekten och förklara det på samma sätt som jag förklarat orsakssamband för mina barn när de varit i tre-fyraårsåldern.

"Om du tar in snöbollarna i värmen så smälter de och blir till vatten och du har inga snöbollar kvar."

"Om ni tar bort infrastrukturen och grunden för samhällsutveckling på en ort, då flyttar folk ut istället för in."

1 kommentar

Blir det någon respons?

Jag undrar om och när det ska komma någon respons på detta och allt annat.
Kanske man endast tänker låta tystnaden tala?
Det vore aningen oklokt. Tycker jag.
Men, det är ju bara min åsikt.

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Det började med en skakning på nedre däck

Att Frekab flyttar till Bjurholm är toppen på isberget.
Även om man räknar in att flera av deras anställda också flyttar.
Beslutet som dödar skolverksamheten (Det är precis så det är och ingenting annat.) leder till att barnfamiljer tvingas välja mellan att låta sina barn sitta i en skolbuss minst tolv mil om dagen, eller flytta till en ort där barnen har gångavstånd till grundskolan.

Oron för hur det ska bli med äldreomsorgen i Fredrika har funnits i flera år.
Först var det fråga om att ta bort det nybyggda demensboendet. Nu är det fråga om att ta bort resten, utom hemtjänsten.
Oron hos de äldre och deras anhöriga har ökat med tiden i takt med förändringar och planer på förändringar. Människor som vilat i den trygghet man får av att veta att man kommer att få bo kvar på sin hemort när man blir gammal, även när man behöver hjälp i det vardagliga livet, har förlorat den tryggheten.

Anhöriga som glatt sig åt att deras äldre anförvanter fått tillbringa sin ålders höst i den bygd de har levt och verkat, vet ej längre om detta stämmer eftersom det beror på vilket behov deras äldre släktingar kommer att ha. Om de behöver mer än motsvarande hemtjänstservice, kommer de ej att kunna bo kvar i Fredrika, som förändringsplanerna ser ut.

Av den anledningen har även de äldre börjat flytta. För om de ej får åldras med värdighet i sin hembygd, flyttar de hellre närmare sina barn och barnbarn, än att riskera en tvångsförflyttning till Åsele framledes.

Eftersom infrastrukturen i byn håller på att raseras, finner många att den bild de hade av en framtid i Fredrika, håller på att krackelera och gå sönder.

Människor i alla åldrar, som aldrig haft en tanke på annat än att leva återstoden av sina liv i Fredrika, planerar nu att flytta till en annan kommun.

På grund utav politiska beslut.


Vi har förlorat den allra sista gnuttan hopp
Vi går till botten där vi står
Men flaggan, den går i topp

(Mikael Wiehe. Även rubriken är ett citat ifrån honom)

Jag bloggade om Titanickänslan i min andra blogg, här.

Bli först att kommentera

För exakt två år sedan.

Ikväll är det exakt två år sedan dåvarande Barn-och utbildningsnämndens ordförande på ett möte med föräldrar och personal på Fredrika skola, meddelade att de ämnade starta en utredning om skolan.

Det hävdades den våren, även ut i media, att de ville ha med förslag, synpunkter och medverkan från personal och föräldrar i vad som då kallades en översyn.
(Ja, jag har belägg för vad jag skriver. Jag brukar ha det. Annars är det ju ingen mening att uttala sig.)

Man undrar då varför ingen tog hänsyn till förslag och synpunkter som kom från personal och föräldrar (och elever och företagare och utomstående privatpersoner) under resans gång.

Normal
0

21

false
false
false

SV
X-NONE
X-NONE

Nu är det som bekant som det är.
Det hade ej behövt vara det, om ovan nämnda synpunkter och förslag hade beaktats.

Den här historien hade liksom ytterst lite med ekonomi att göra.
Från början var det nämligen ingen som nämnde den aspekten överhuvudtaget. Den dök upp när de fick klart för sig att argumenten om elevutveckling, elevernas sociala situation och om behöriga lärare ej var hållbara.
Bara så att ni vet.

 

Bli först att kommentera

Anonymitet

Av , , 1 kommentar 31

Det är så fascinerande med anonyma kommentatorer. Oavsett om de kommenterar min blogg, eller om de skriver insändare på Tyck till eller någon annanstans.
Jag funderar ibland på om de står för sina åsikter i det verkliga livet, utanför Internet. Även inför människor de ej har i den innersta kretsen bland nära och kära.
Det lär jag förmodligen aldrig få svar på.

Jag funderar även på hur de egentligen är funtade, som förväntar sig svar/repliker ifrån utpekade personer, när de ej personligen törs stå för vad det är de frågar om, eller påstår.

Hur som helst, väljer jag att publicera även anonyma kommentarer.
Jag publicerar alla kommentarer så länge de håller en för mig acceptabel ton och har ett hyfsat språkbruk.
Men om man anonymt frågar mig om saker som rör någon helt annan än mig, då tror jag att man egentligen ej är ute efter svar. Då är nog agendan en annan.

För, om man vill veta något som rör Frekab, då är det väl rimligen enklast att fråga just Frekab. Om man vill veta något som rör Arbetsförmedlingen, bör det vara lämpligt att fråga Arbetsförmedlingen och om man vill veta något som rör hyra av Åsele kommuns fastigheter, ligger det nog närmast till hands att fråga just kommunen. Eller?

 

1 kommentar

Om Frekab och företag i inlandet

Av , , 4 kommentarer 34

Jag läser en notis som var i Folkbladet igår och funderar.

 

Om alla mindre inlandsorter har samma problem, som kommunalrådet hävdar. Hur kan det då komma sig att en del av dem ligger rätt högt i rankingen hos Svenskt Näringsliv? Läs mer på deras hemsida här. I Västerbottens län ligger Bjurholm, Sorsele och Norsjö på de tre högsta platserna, före Umeå som kommer på fjärde plats.

Om det finns en problematik som berör nischade branscher på små orter, då måste ju ÅMVs VD Anders Westman kunna trolla, eftersom det företaget tillhör en nischad bransch och det verkar ju gå rätt bra för dem. Jag citerar från deras hemsida:

Vi har kunder i hela Sverige och många stora företag, t ex Bosch Rexroth, Väderstadsverken och Hägglunds Drives, som är vår enskilt största kund.

Om flytten av Frekab skulle bero på en inlandsproblematik som rör nischade branscher i små kommuner. Varför väljer de då att flytta till landets minsta kommun?

Om de styrande i kommunen hade varit glada om Frekab hade varit kvar i Fredrika och kunnat rekrytera personal. Varför har man ej varit mer behjälplig genom åren och varför rycker man genom fattade beslut undan möjligheterna för dem att göra just detta?
Att kunna vara kvar och rekrytera.

Frekab har i flera års tid ansökt om att få SFI-utbildning förlagd i Fredrika, eftersom de har ett flertal anställda som ej har svenska som modersmål. Det svar de har fått ifrån kommunen har varit att dessa skulle åka till Åsele och gå SFI. De skulle alltså gå miste om lön, eftersom detta skulle ta en hel dag i anspråk och företaget skulle varit tvungen att gå ner i produktion eftersom de under den tiden skulle stått utan en betydande del av arbetsstyrkan.
En SFI-utbildning har varit omöjlig att få till Fredrika, trots att det varit 10-15 personer som har varit i behov av det (även andra bybor inräknade i den summan) och flera av dem har svårt att ta sig till Åsele av olika anledningar.

Det är ytterst svårt att rekrytera personal till mer avancerade arbetsuppgifter, när språksvårigheter omintetgör en sådan kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare som är nödvändig för att arbetstagaren skall förstå vad denne har för arbetsuppgifter samt hur dessa skall utföras.

Som kronan på verker, väljer de styrande i Åsele kommun att rycka undan mattan för Fredrikadelen av kommunen och därmed kraftigt underminera en kommande utvecklingspotential.

Ägarna till Frekab har varit inte bara tydliga, utan övertydliga, med att om skolverksamheten i Fredrika förändras kommer de att vara tvungna att se sig om efter en annan kommun att leva och verka i.

Av två anledningar.
Dels för att de vill att deras egna barn ska ha nära till grundskolan och slippa åka tolv mil om dagen i skolbuss.
Dels eftersom de framledes kommer att behöva rekrytera än mer personal, eftersom det (faktiskt!) går väldigt bra för dem. Som en parentes kan jag nämna att deras kund i Frankrike var på besök i måndags.
Rekrytera personal i Fredrika blir ytterst svårt att göra när kommunen sett till att riva den fundamentala grunden som en liten ort som Fredrika står på. Byskolan.

Innan ni börjar argumentera med mig om det där sista, föreslår jag att ni tittar på klippet från Tv4 där de tar upp forskning om byskolors betydelse. Det kommer 2.39 minuter in i programmet. Klicka här.

Om skolan däremot fått vara ifred, skulle personalrekrytering ej ha varit ett problem, eftersom inflyttningstrenden till Fredrika var på väg uppåt.
Däremot skulle lokalerna som de hyr utav kommunen ha behövts byggas om i och med den ökande produktionen. Men, då har de väl fått göra som Vattenfall har gjort (i samma industrihus) och bekosta detta själva.

Jag avslutar med att citera en av ägarna till Frekab, Kerstin Hamberg Bergholm. Hennes kommentar till notisen här ovan var denna:

Att vi "rör" på oss beror helt och hållet på de beslut han och de andra ur majoriteten tagit.

 

Tystnad

Av , , 3 kommentarer 25

Marcus Lindh, som har varit tydlig med att det är sina personliga åsikter han framför, menar att det ej går att ändra fattade beslut. Det är fel. Beslut som är tagna går att riva upp och ändra på. Om man vill. Det var liksom grundtanken till förhandlingarna som fördes under februari.

Egon Persson skriver att 10 arbetstillfällen i Åsele, motsvarar 386 arbetstillfällen i Umeå.
Trehundraåttiosex stycken.
Är det konstigt att människor ställer sig undrande till hur de tänkte, de som fattade beslutet?

Att inga svar ges på de frågor som ställs, är inget nytt i Åsele kommuns socialdemokratiska nutidshistoria. Om man läser historien, vilket jag anser att man bör göra ibland för att dra lärdom av den, så kan man se att S-politiker i ledande ställning i Åsele flera gånger underlåtit att besvara offentligt ställda frågor från medborgarna.
Man behöver bara läsa tidningsurklipp för att lägga märke till detta, vilket jag tillbringat en stund på eftermiddagen med att göra.
Det verkar alltså som att de har en mångårig medveten strategi som går ut på tystnad. Vad den ska leda fram till har jag ingen aning om.
Detta går ej att tiga ihjäl. Frågor kommer att fortsätta ställas. Fakta kommer även framledes att läggas fram.
Men, de kanske sitter på någon mästerlig plan?

En annan sak som förundrar mig, är att jag får besked om att en del tjänstemän i Åsele som varit med under hela den här tiden och följt frågan i alla utredningar och debatter, nu verkar helt perplexa när de får besked om att familjer flyttar ifrån Fredrika.
Är ni vana vid att folk far med osanning? Frågar jag mig då.
Eftersom ni av någon anledning ej har tagit till er den information som framlagts gång på gång, att vid en förändring av skolan i Fredrika kommer människor att flytta till en annan kommun, så ligger det nära till hands att tro det.
Om det nu är så att tjänstemän och politiker i Åsele är vana vid att folk far med osanning, får man ju hoppas att det ej beror på det gamla talesätttet "På sig själv känner man andra.".

Vi försökte liksom få er att förstå att det där beslutet skulle bli förödande.

Jag rekommenderar att de som styr kommunen börjar besvara frågor som ställs, av såväl infödda som inflyttade Åselebor, samt av andra människor runt om i Sverige som undrar vad sjutton det är som händer och varför.
För det känns mindre bra, när jag får telefonsamtal från utflyttade Åselebor som undrar vad som håller på att hända med deras hembygd och som väljer att låta bli att besöka Åsele, på grund utav det rådande samhälls- och politiska klimatet.

Det är bra att blicka framåt och det är bra att tro på en ljus framtid.
Men, man kan inte bygga en välmående framtid på en grund av otillförlitlighet.

Ska det vara nya tider, så kanske det är dags att skippa gamla vanor och ta bladet från munnen. Eller?

 

3 kommentarer

Christer Hedman

Av , , 4 kommentarer 22

I rubriken omnämnde man har en tråd med inlägg på sidan asele.nu, som många med mig anser är mycket underhållande att läsa. Tack för den Christer!
För direktlänk dit
klicka här.
Hedman har tidigare varit verksam inom politiken i vår kommun genom ÅKL. Han verkade inom oppositionen alltså. Men han valde dock att kliva av sina uppdrag för ett tag sedan. (Varför får ni fråga honom själva.)

Min käre sons far, Birger Gustafsson, sände in en kommentar vid 19-tiden i går kväll, som respons på Christers inlägg. Den har i skrivande stund ej publicerats. Jag får förmoda att detta beror på tidsbrist hos administratören av sidan. Inlägg brukar vanligtvis annars publiceras även vid rätt sen timme på dygnet.

På sidan asele.nu finns inga regler om längd på kommentarer i forumet dit inlägget sändes. Det som står att läsa i form av regelverk är att inläggen ej skall innehålla personangrepp, vilket ju hör till sunt förnuft.
Om någon undrar över något i den frågan (eller i något annat som rör hemsidan eller föreningen), kan man kontakta styrelsen. Vilka de är finns att läsa om man på deras hemsida klickar på "Föreningen ÅseleNu" i vänsterspalten.

Hur som helst, så kopierar jag här in Birger Gustafssons inlägg till Christer Hedman (vilket jag har tillåtelse att göra, om någon undrade).

"Jag måste säga att jag inte kunde låta bli att skratta då jag läste dessa inlägg, fast man egentligen borde gråta över dessa politiker och dessa beslut. Christer, du gör en klockren satir av en mycket allvarlig situation och mycket av det du skriver har tyvärr en fast verklighetsförankring.Den situation som Åsele kommun nu befinner sig i och som kommer att kraftigt förvärras är helt skapad av dessa styrande. Observera att jag inte säger S och V då jag anser att det finns väldigt mycket klokt folk bland alla partier, inte minst S och V. Men de 16 i toppen beter sig som antingen översittare som hotar sina så kallade partikamrater eller så är dom bara simpla underhuggare som inte törs säga något eller tänka själv. För jag har svårt att tro att alla 16 verkligen tror på, och håller med om det kloka och genomtänkta i beslut som bevisats vara förödande för hela kommunen!Att dessa dessutom lägger locket på och inte törs svara på direkta frågor från invånare är väl nog så talande. Dom väljer att tillsammans, rädda och förvånade, krypa ihop i ett hörn och låtsas att allt är bra och att frågor och protester kommer att tystna bara man inte svarar. Negativa och sedan tidigare påvisade siffror börjar nu komma in om utflyttning, förlorade intäkter och missade bidrag och missnöjet sprider sig allt snabbare. Det som jag nu tror kommer att hända är att dessa kommer att börja lägga ansvaret på den "allmänna utvecklingen" och försöka skylla på andra och gärna på de företag och personer som nu flyttar tack vare den sönderslagna infrastrukturen och de missade möjligheterna till utveckling i kommunen som dessa 16 orsakat.Jag har till och med svårt att tro att oppositionen kan se något positivt i allt detta fastän det säkerligen kommer att gynna dom i nästa val. Om dom vinner valet så måste dom ta hand om ruinen som en gång var Åsele kommun och som nu körts i botten av nuvarande styrning. Så egentligen borde jag väl rekommendera alla i Åsele att rösta på de nuvarande bara för att dom själva skall få ta hand om röran. Men det vore alltför synd om de Åselebor som finns kvar att stå ut med dessa under ytterligare en period. Istället tycker jag att alla redan idag skall kräva svar och ansvarstagande eller deras omedelbara avgång.Och bara för att vara tydlig, vi kommer inte att glömma och tystna. Vi skall i framtiden följa utvecklingen och noga påpeka vad som hänt och vem som bär ansvaret. Så det kanske vore en bra idé att börja svara på frågor istället för att fegt krypa undan. Det enda som hittills kommit ut ur dessa, och i synnerhet kommunalrådet, är rent ordbajs och oförskämdheter om de invånare han får betalt av för att tjäna!Hårda ord? Nej, alldeles för snälla för att rättvist kunna beskriva det som skett och det som kommer att ske tack vare de så kallade ansvariga!"

 

4 kommentarer

Första maj.

Av , , 2 kommentarer 14

Det finns en sång som heter det, med text av Hannes Sköld (1886-1930).
Ni har förmodligen stött på den i något sammanhang. Den har nämligen varit med ett tag. Första gången den publicerades var 1911. Den lyder som följer:

Första maj, första maj
varje sliten kavaj
blir en mantel av strålande ljus,
varje trött proletär
glömmer mödornas här
och går drucken av vårvindars rus.

O du älskogens vår.
som befriande går
över landen i segrarefärd,
du är drömmens också,
och var blick i det blå
är en blick in i undrenas värld.

Vart förtryckarnas hot,
varje vardag med sot
blir i dag som en lumpen legend.
Och vår håg och vår hand
röres fritt utan band,
och vår blick är mot framtiden spänd.

Det syns ju rätt väl på orden att det är en äldre sorts text. Det är också ganska uppenbart att den härstammar från arbetarrörelsen (och ja, jag kan melodin). Men, oavsett vilken politisk ideologi man har, så tror jag att man kan relatera till helhetsbilden i den här sångtexten.

Ingen utav oss vill känna oss förtryckta.
Vi strävar efter att få en (ännu) bättre värld. Även om vi ser saker olika.
Vi blir oftast glada om våren och vi drömmer nog alla om en ljus framtid.

Ni får kalla mig naiv om ni vill. (En del av er kallar mig säkert både det ena och det andra redan.) Men, hur det nu än är med dessa politiska ideologier, så ser jag det så att när man befinner sig i en kommun som den sista december 2012 hade 2958 innevånare (källa scb), då må väl ändå alla politiker sikta åt samma håll? Alla bör rimligen se till kommunens bästa och försöka arbeta, ej enbart för överlevnad, utan för utveckling. Eller?

Det finns fler som ser det så. Som vill att politiker ska verka närmare medborgarna och att vi alla tillsammans ska verka för kommunens bästa, oavsett om vi är opolitiska eller tillhör något parti. Ja, jag vet att en del av er anser det vara en utopi. Men, om vi låter bli att försöka samarbeta, lyssna till varandra och respektera varandra. Då kommer det att gå åt skogen med rekordfart.

Därför, inbjuder Södra Lapplands S-förening er alla till en trevlig eftermiddag i Fredrika på första maj. Alla. Oavsett vad ni sympatiserar med, oavsett var ni bor och oavsett var ni skattar.

Katrin W har gjort en inbjudan som kommer att sitta uppe i Åsele och Fredrika.
Jag lägger in en bild på den nedan.

 

 

 

2 kommentarer

Jag hoppas att flera av er tillhör de nyttiga idioterna

Om ni undrar vad jag menar, så pratar jag om det jag skrev om den trettonde mars i år, under rubriken Är du maktens kritiker, dräng eller nyttiga idiot? Klicka här för att läsa den texten. Rekommenderas.

Om ni tillhör maktens nyttiga idioter, så går ni makthavarnas ärenden utan att reflektera över det eller utan att ens veta om det i vissa fall, enligt den teorin jag refererade till i mitt inlägg.
Om ni däremot tillhör maktens drängar, går ni medvetet makthavarnas ärenden utan kritiskt tänkande.
Ingen av er lär tillhöra maktens kritiker. De intar nämligen generellt en kritisk hållning till makthavare och maktutövning och prövar alla dess yttringar, enligt ovan nämnda teori.

I och med att ni medverkat till att Fredrika skola kommer att stängas (Sluta genast upp med pratet om att "Ni har ju kvar skolan". Det är ju löjligt om ni ej begriper att elevunderlaget till året blir lite och ingenting!) och till att inflyttningen till byn omvandlats till utflyttning (Jo, vi hade inflyttning. Vi hade vänt trenden!) så har ni omintetgjort en begynnande blomstrande framtidsutveckling för den här delen av kommunen.

Som jag skrev i ett inlägg i min andra blogg (här): Rent hypotetiskt. Om någon vet att det ej är ekonomiskt försvarbart att stänga Fredrika skola förrän antalet elever är nere i cirka tio stycken och någon har som mål att göra just detta. Stänga skolan alltså. Vad skulle denne någon kunna göra då? Jo, vidtaga åtgärder så att elevantalet hamnar på den önskvärda nivån. Rent hypotetiskt alltså. (Eller?)

Jag hoppas innerligt, att åtminstone några av er var ovetande om vad ni gjorde.
Alternativet är bara för hemskt att tänka sig.

Därmed ej sagt att ni är utan ansvar.
Ansvaret bär ni på era axlar oavsett varför ni röstade som ni gjorde.

(Om någon ej begrep det, så adresserade jag inlägget till de som röstade i kf i november.)

 

Bli först att kommentera