Jag läser kommunallagen ibland…

Av , , 7 kommentarer 40

Nu senast gjorde jag det ikväll. Jag var nämligen in på Åsele kommuns hemsida och kollade i Allmänna Utskottets protokoll och tänkte att jag skulle se vad de pratat om, bland annat angående budgeten för nästa år och vidare planer framöver.

Det gick inte alls det. I protokollet stod:

13.KS85 042
Budget 2014
Ärendebeskrivning
Muntlig information lämnas vid sammanträdet
Beslutsunderlag
Muntlig information.
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår
att bifalla förslag till budget
Egon Persson(åkl) reserverar sig mot förslaget till beslut då
kompletta handlingar i ärendet ej har skickats ut vilket innebär att ärendet ej har kunnat hanteras i åkl
—————————————————————–
13.KS347 042
Flerårsplan 2015- 2016
Ärendebeskrivning
Muntlig information lämnas vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Muntlig information.
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår
att bifalla förslag till flerårsplan 2015-2016.
Egon Persson(åkl) reserverar sig
mot förslaget till beslut då kompletta handlingar i ärendet ej har skickats ut vilket innebär att ärendet ej har kunnat hanteras i åkl.
—————————————————————
De beslutande i Allmänna Utskottet är för övrigt, förutom Egon, Peter Lindström och Tommy Danielsson.
Så, eftersom jag gillar det där med offentliga handlingar, tillgång till dem för allmänheten och så vidare…och eftersom jag bestämt hade för mig att det ska gå att se vad en kommun har för sig genom att just läsa protokollen, tillbringade jag en stund med att dels läsa kommunallagen och dels kolla vad Kommunal Sektor (tidigare Komrev) inom PWC  hade att säga om saken.
Det jag fann var bland annat följande:
I kommunallagens 5 kap 57-62 §§ ställs de juridiska kraven på protokollen. Reglerna ska tillämpas på både kommunfullmäktige, nämnder och styrelse (KL 6 kap 30 §). Protokollen ska redovisa;
vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort och vilka ärenden som handlagts, lagda yrkanden och förslag som inte tagits tillbaka, i vilken ordning ordföranden lagt fram förslag till beslut, genomförda omröstningar och hur de har utfallit, vilka beslut som har fattats, vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar och vilka reservationer som har anmälts mot besluten.
Ett protokoll ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt som nämnden har bestämt. Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på kommunens anslagstavla. Av tillkännagivandet ska framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har anslagits. Bevis om anslagsdagen ska tecknas på protokollet eller utfärdas särskilt.
De juridiska kraven på protokollet är att betrakta som minimikrav. Protokollen bör självklart innehålla den information som allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän behöver för att förstå vad ärendena handlar
om. Protokollen utgör också en viktig del i kommunens historieskrivning varför väl formulerade protokoll med en informativ beskrivning av ärendet är av stor vikt.
Information söks idag av ett stort antal människor via Internet. I syfte att underlätta för den som ser protokollet på en dataskärm är det lämpligt att i början av protokollet ha en ärendelista som visar vilka ärenden som varit föremål för behandling.När det hänvisas till bilagor bör de dateras så att man vet att man tar del av rätt version. I de fall det hänvisas till bilagor bör dessa i största möjliga utsträckning refereras kortfattat så att läsaren direkt kan få en uppfattning om innehållet i dessa.
Såg ni den där formuleringen?
Protokollen bör självklart innehålla den information som allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän behöver för att förstå vad ärendena handlar om. Protokollen utgör också en viktig del i kommunens historieskrivning varför väl formulerade protokoll med en informativ beskrivning av ärendet är av stor vikt.
Jag har inga övriga kommentarer.
Ps. Av någon anledning vägrar bloggportalen att lägga in styckeindelning där jag vill att så ska vara. Ber om ursäkt för den komprimerade texten! Ds.
7 kommentarer

Plus och minus

Av , , Bli först att kommentera 51

Jag har rätt fullt upp med andra ord och meningar, så därför bloggar jag sällan. Nu gör jag det för att förtydliga saker som kommunalrådet sagt enligt en artikel i VK och saker som Egon Persson skrivit om i sin blogg.

Åsele kommun har under de tre första kvartalen i år minskat med 71 personer. Av dessa är 30 att räkna som födelseunderskott. Resterande är flyttningsunderskott. Så, även om det visst föds färre än antalet som går hädan, är det totala underskottet den här perioden till största delen beroende på utflyttning från kommunen.

Bjurholms kommun har under samma tid ökat sin folkmängd med 21 personer. Av de som flyttat till Bjurholm den här perioden kommer 20 personer från Fredrika, varav 10 är barn.

En av barnfamiljerna (2 vuxna 3 barn) som flyttade från Fredrika i somras valde att flytta till Lycksele.

Statistiksiffrorna finns hos SCB.

Vad gäller siffrorna på de som flyttat så får ni tro mig på mitt ord. Jag råkar ju känna allihopa, så det är rätt lätt för mig att räkna dem.

För övrigt har vi ej sett slutet än på den utflyttning från Fredrikadelen av kommunen, som orsakas av besluten att dra ner på samhällsservice i fråga om grundskola och äldreomsorg.

Och ja, det har flyttat folk åt andra håll än Bjurholm och Lycksele också. Både från Fredrika och från övriga delar av Åsele kommun.

Dominobrickorna faller…

 

Ha det gott där ute.

 

 

Bli först att kommentera