Bönedukens kraft

Av , , Bli först att kommentera 11

bonekraft-1368877717

Bibeln vittnar på flertalet ställen om sjuka människor som ville röra vid Jesus om det så ”bara” var vid hans textilier. Matteus 14:36, Matteus 9:21, Markus 3:10, Markus 6:56

Ett exempel är kvinnan med de långvariga blödningar som fick uppleva Guds heliga kraft och blev botad när hon rörde vid hörntofsen på Jesu mantel. I vår tid upplever många att de fått bönesvar genom bönedukar. En böneduk där förebedjare ber för ett specifikt böneämne förmedlar Jesu kärlek och helande kraft. Ibland kan en böneduk vara nyckeln som låser upp möjligheterna för att ta emot helig kraft från Herren Jesus.

Vad man gör med böneduken är att man överlämnar den till den som behöver den och exempelvis är sjuk. I går kväll var en sådan kväll då vi överlämnade en duk till en person som väntar på döden. Vi var ca 20 personer som bad för honom. Det var mycket starkt. Den sjuke var på plats men i många fall så skickar man duken till den sjuke.

Bli först att kommentera

Trevligt mail

Av , , 7 kommentarer 6

Igår fick jag ett trevligt mail som jag väljer att lägga ut.

 

Hej Bertil!

Har läst din blogg regelbundet och detta har medfört att jag hittat tillbaka till min kristna tro. Jag berättade det för vår pastor och han tyckte att jag borde kontakta dig. Jag slutade gå i kyrkan för ungefär två år sedan men har börjat vara med på möten nu i höst.

Hälsningar

A—- N——

email_icon

 

7 kommentarer

Jag var missbrukare

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår skrev Bertil i sin blogg om att han känner en person som gjorde brott för att kunna spela på olika spel. Det är mig han syftade på och jag vill säga att jag har ingen kristen tro men om nu en kristen lånat pengar för att skänka till kollekten så tror jag de är väldigt få. Tror inte att de gör saker som jag gjorde.

Med tanke på min familj och mitt nuvarande arbete har jag valt att vara anonym. Jag hade ett bra jobb med mycket stress men hade ett idrottsintresse och jag upptäckte att det här med spel fick mig helt enkelt att koppla av samt gav mig vänner utanför yrkeskretsen. Det började lugnt med lite travsystem och spel på oddset. Jag vann och spelade för mer och jag vann och spelade för ännu mer. Jag fick ett rykte om att vara en duktig spelare. Jag spelade för stora pengar till låga odds.

Efter ett tag så blev det ordentliga insatser dagligen. Jag kunde spela för låt säga 4-5000 en vardagkväll. Jag tyckte det var lite väl mycket men jag vann ibland och förlorade ibland. Jag åkte en gång till en travbana med över 50000 att spela för men problemet var att större delen av dessa  pengar inte var mina. Jag hade ”lånat” dessa pengar och tanken var att dessa vinner jag tillbaka. Det gjorde jag och jag hittade ett system där jag kunde ”låna” andras pengar. Nu kom problemet. Jag vann inte alltid och nu började jag vara skyldig en massa pengar utan att jag riktigt förstod hur dessa skulle kunna återställas!

En dag kom min chef till mig och frågade om jag hade tid några minuter. Jag kom in på chefens kontor och där satt två kriminalare som ville jag skulle följa med till polisstationen. Det gick väldigt odramatiskt tillväga och jag visste vad det var frågan om.

Nu var jag misstänkt på sannolika skäl för grovt bedrägeri vid upprepade tillfällen. Nu tänkte jag att ”hur ska man fixa detta”. Jag blev häktad och erkände det hela till slut samt berättade om mina problem. Ett problem blev nu helt plötsligt flera och det kanske största var att jag blev av med jobbet på stående fot men även den skuld jag nu hade i form av pengar.

Jag fick först göra en undersökning av läkare för att se om allt stod rätt till men läkaren hittade inga som helst fel. Efter ett tag blev det rättegång och jag blev dömd till ett långt fängelsestraff. Jag har även fått ta itu med mina problem och jobbat med orsaken till mitt agerande.

Vad jag vill säga är att det finns många som jag. Personer som inte klarar av att spela och hamnar i ett missbruk och tvingas låna eller stjäla pengar till sitt spel. Det finns även de som begår allvarligare brott. Att man lånar pengar till att ge en församling tror jag inte förekommer  lika ofta som de brott en spelmissbrukare kan ta sig till.

Jag log en smula då Bertil skrev på bloggen igår. Jag citerar ”  Aftonbladet påstår att folk lånat pengar för att kunna skänka till kanal 10!!!!! Hur mycket drar Svenska spel in eller Postkodslotteriet? Hur många blir inte spelmissbrukare? Känner en människa som spelade för sådana summor att han gjorde bedrägerier med långt fängelsestraff som följd. Sådant kritiserar inte Aftonbladet.”

hämtning (1)

Bli först att kommentera

Ateist mötte GUD!

Av , , 10 kommentarer 6

Crystal McVea, 36, var ateist.Sen dog hon i nio minuter och träffade gud. – Jag minns bara att jag kände mig fri från alla lögner jag levt med och osanningen att gud inte älskade mig, säger hon. Det skriver Aftonbladet.

Crystal ansåg sig som ateist och skulle genomgå en operation men fick i sig för hög dos smärtstillande av misstag. Hon var kliniskt död i nio minuter. När läkarna till slut fick liv i henne igen ville hon inte vakna. Men manades tillbaka till livet och fick ett sista bud från gud: – Berätta för dem om det du minns, sa gud, säger Crystal McVea.

Nu några år senare kommer en bok som hon skrivit.  ”Waking up in heaven” där hon beskriver sina nio minuter i himlen.

cr

 

10 kommentarer

Andligt IKEA?

Av , , 4 kommentarer 11

Läste igår att Börje Claesson som driver kanal 10 drar in 22 miljoner per år varav 20 miljoner är det tittare skänker. Kanal 10 är för er som inte vet en kristen TV kanal. Aftonbladet påstår att folk lånat pengar för att kunna skänka till kanal 10!!!!! Hur mycket drar Svenska spel in eller Postkodslotteriet? Hur många blir inte spelmissbrukare? Känner en människa som spelade för sådana summor att han gjorde bedrägerier med långt fängelsestraff som följd. Sådant kritiserar inte Aftonbladet.

Det är Aftonbladet som kommer med dessa uppgifter och smutskastning av Börje samt den danske predikanten Jens Garnfeldt. Jens är i Älmhult och håller möten i Citykyrkan där Börje är verksam. Aftonbladet kommer med en massa saker som jag inte förstår syftet med. Börje själv säger att han vill sprida evangeliet via TV kanalen och jag vet att det är många som ser på kanalen och även kommer till frälsning. Aftonbladet menar att Börje vill skapa ett andligt IKEA! Börje har tidigare arbetat på IKEA.

Börje Claesson har nyligen fastat i 21 dagar och då har det tydligen rört om sig  i den andliga världen. Stå på dig Börje och fortsätt med din TV kanal och dina gudstjänster. Låt inte någon tidning störa dig och Jens i erat fantastiska arbete. Aftonbladets syfte är ju bara att slå ner på oss kristna.

hämtning

 

4 kommentarer

Existerar Jesus?

Av , , 23 kommentarer 9

get-to-know-jesus

När Alvar Ellegård i boken “Myten om Jesus” och Roger Viklund i boken “Den Jesus som aldrig funnits” förnekar Jesu existens får det stort utrymme i massmedia. Men inom den historiska forskningen pågår ingen diskussion i frågan; där råder enighet om att Jesus existerat. Det finns ett antal starka argument som talar för Jesu existens, och det finns inga starka argument som talar mot hans existens.

Notera att kritik av argumenten för Jesu existens inte styrker hans icke-existens. Kritiken visar, om den är giltig, i så fall att det är en öppen fråga (det vill säga att vi saknar bra argument åt ena eller andra hållet). Den som betvivlar Jesu existens måste alltså göra mer än att kritisera andras argument; de måste komma upp med egna argument mot hans existens.

Nu finns det åtminstone fyra starka argument för att Jesus existerat som historisk person.

För det första slutledning från andra fakta. Ingen betvivlar att den kristna kyrkan, världens största rörelse, existerar. Men varför existerar den? I alla källor, så långt vi kan gå, refererar man till Jesus från Nasaret som orsak till kyrkans existens. Och ingen anger någon annan förklaring.

Starka rörelser uppstår i de flesta fall utifrån starka personer. Världen nästa största rörelse, islam, har sin utgångspunkt i Muhammeds liv, buddhismen har sin utgångspunkt i Buddhas liv osv. Den kristna rörelsen, som explosionsartat spreds runt Medelhavet måste ha haft sin startpunkt hos någon (eller några). Alla källor vi har tillgång till anger Jesus från Nasaret. Ingen källa anger någon annan. Den som, likt Ellegård och Viklund, vill ange en annan förklaring hamnar därmed alltid i underläge. Den nya förklaringen kan ju inte hämtas ur några historiska källor.

För det andra tidsmässigt och personmässigt närliggande källor talar om Jesus. Huvudkällorna om Jesus är de fyra evangelierna. De står tidsmässigt nära de händelser de återger. Den rådande uppfattningen om evangelierna är att de skrivs med början på 60-talet e Kr och att uppgifterna de förmedlar kommer från personer som stod Jesus nära. Detta innebär att det finns ett tidsavstånd på runt 30 år mellan Jesus offentliga verksamhet och nedtecknandet av evangelierna – vilket i detta sammanhang är mycket litet. Själv kan jag numera utan svårigheter överblicka en trettioårsperiod och personligen gå i god för händelser under 1980-talet!

För det tredje finns äldre källor i form av brev från Paulus. Han skriver brev från slutet av 40-talet och framåt och ger en utförlig bild av de första kristnas tro på Jesus. I Första Korintierbrevet, som han skriver i mitten av 50-talet, berättar han om Jesu död, begravning och uppståndelse. Händelserna Paulus skriver om är inte bara förutsagda i Skriften, utan de är händelser som samtida personer bevittnat. Bland vittnena namnger Paulus Kefas, det vill säga Petrus, och Jakob, personer som han själv kände.

För det fjärde finns ett antal utombibliska referenser till Jesus och den framväxande kristna rörelsen. Dessa referenser fungerar som en bekräftande väv till vad huvudkällorna, evangelierna och Paulus brev, säger. Vi har tillgång till tio icke-kristna källor som nämner Jesus eller människors tro på Jesus, inom en tidsram av 150 år efter hans liv. Källorna är:

  • Josefus, judisk historieskrivare
  • Tacitus, romersk historieskrivare
  • Plinius den yngre, romersk politiker
  • Phlegon, krönikeskrivare
  • Thallus, historiker
  • Suetonius, romersk historiker
  • Lukianos från Samosata, grekisk författare och satiriker
  • Celsus, romersk filosof
  • Mara Bar-Serapion, privat brevväxling mellan far och son
  • Talmud, judisk skriftsamling

Som en jämförelse kan nämnas att den romerske kejsaren Tiberius, kejsare över hela det väldiga romerska imperiet, inte är omnämnd i fler källor än dessa. Det finns tio källor om Tiberius (en av dem är Lukas 3:1) inom en tidsram av 150 år från hans liv.

Dessa fyra argument gör att det råder enighet bland historiker att Jesus har funnits. Den verkliga frågan är inte hans existens, utan hans identitet. Teol dr Samuel Byrskog sammanfattar läget inom Jesus-forskningen så här:Ingen seriös exeget betvivlar idag att Jesus existerat. Sporadiska försök görs visserligen fortfarande – också i Sverige – att bortförklara Nya testamentets vittnesbörd om Jesus verkliga existens, men dessa ansatser uppvisar oftast föga exegetisk insikt och är numera allt mer sällan gjorda av personer med ordentlig exegetisk skolning. Bland de forskare som besitter de nödvändiga kunskaperna för att bedriva exegetiskt arbete förnekar numera inte ens de som är mest kritiskt lagda att Jesus funnits

23 kommentarer

-7,5 kg

Av , , Bli först att kommentera 12

Verkar vara flera som sett att jag gått ner i vikt och fått frågan hur man gjort. 5:2 dieten? LCHF? Pulverdiet? Nja inget av det. Tänkte här berätta lite hur jag gjort.

Träning: 4-5 gymbesök i veckan med lite varierad träning. Ibland tungt och ibland lite lättare allt är beroende på hur kroppen mår, men du går inte ner i vikt bara av träning.

Kosten: Ökat proteinintag och minskat kolhydratintag. De kolhydrater jag slopat är bröd, kakor, pasta, ris och potatis. Har ätit mer fisk, kyckling, ägg etc.Jag har även druckit proteindrycker då och då speciellt direkt i anslutning till träning.  Dessutom har jag ätit då jag är hungrig och inte efter ett speciellt klockslag. Jag har ätit rätt stora portioner då jag ätit. Kolhydraterna har bestått av mycket sallad och grönsaker för kroppen behöver kolhydrater för att orka träna.

Allt detta har gett mig 7,5 kilos viktminskning på 3 månader. Gäller nu att försöka behålla vikten och det är det svåra.

600-3-109-4-pw3111_01

Bli först att kommentera

LP kontakten Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår kväll så var jag iväg på ett möte på LP kontakten i Umeå. De har möten varje onsdag med fika, bön och sång. Den här kvällen var det ett stort gäng från församlingen i Mellanbygden (Robertsfors) och då tog jag tillfället i akt för att träffa lite bekanta.

LP kontakten har öppet varje vardagsförmiddag och två gånger i veckan serveras frukost. Onsdag kvällar är det alltid möte. Vem som helst är välkommen!

1381490_175373595991734_1057031070_n

 

Bli först att kommentera

Bra Patrik!

Av , , 1 kommentar 3

Ringde upp Robertsfors Kommunalråd, Patrik Nilsson (S) i morse. Han lät mycket formell och jag frågade om han förstod vem han talade med. Till saken hörde att han tidigare talat med Västerbottensnytt så han var fortfarande inne i det formella talet.

Jag ringde Patrik av den anledningen att Robertsfors Kommuns ekonomi är bra samt att kommunens befolkning ökat. Om det har att göra med att man flyttat därifrån vet jag inte.

Det är ett fantastiskt jobb man har gjort och det är bra gjort för de små kommunerna brottas alltid med nedläggningar, utflyttning och låga skatteintäkter.

SONY DSCPatrik Nilsson i samband med någon tillställning.

 

1 kommentar

Anonymitet

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är många som tycker om att sitta vid tangentbordet och skriva en massa strunt i tron att jag helt plötsligt ska ändra mig och inte tro på Gud mer. Det är många som skriver att vi kristna har helt fel. Visst kan jag acceptera andras åsikter men när de som skriver inte vågar stå för sina åsikter och måste vara anonym ja då tar man liksom inte sakerna och resonemanget helt på allvar. Finns dock de som inte är anonym och det känns bättre. Om syftet är att få mig ur balans eller ändra åsikter så är man väldigt snett ute och borde rannsaka sig själv.

Jag brukar ibland också ha andra åsikter på andra människors bloggar men då skriver jag under med riktigt namn. Jag tar inte skada av vad folk skriver men har suttit och läst om folk som tagit skada sk nätmobbning. Det är ju fruktansvärt vad en del utsätts för. Läste för ett tag sedan att det du skriver är lika med som att du skulle stå framför en människa och säga samma sak.

När man får en kommentar så finns även IP adressen med. Jag var med om en lustig sak för något år sedan då jag bloggade en hel del om politik. Då var det en jag kom på som ena sekunden skrivit med sitt namn för att i nästa sekund kalla sig något annat. Det rörde sig om två personer som givetvis tillhörde ett annat parti. Jag skickade ett mail till dem men de svarade givetvis inte! Kan säga som så att ena tillhörde topp 5 på deras lista och den andre snäppet högre. Nu var det tur att dessa inte fick makten i Robertsfors Kommun.

När det gäller kristen tro så har folk alltid haft olika åsikter kring det ämnet. Minns själv mina åsikter för 15 år sedan de var inte ett dugg bättre men då visste man inte så mycket. Man valde bara att lyssna till det negativa som ofta var uppförstorat eller bara lösryckt ur sitt sammanhang. Så har det varit för väldigt många som senare i livet blivit väckta! Tänk att Jesus själv blev korsfäst på grund av allt han gjorde! Finns även idag länder där det är förenat med livsfara att bekänna sin kristna tro. Här har vi  religionsfrihet på papperet men trotts detta så finns det folk som inte accepterar detta.

images (1)

Bli först att kommentera