Vindkraft eller kärnkraft, nu reder vi ut det här lite…

Av , , 1 kommentar 1

alta

Med anledning av torsdagens sändning av Aktuellt och kärnkraftsdebatten mellan Ebba Busch Thor och Jonas Sjöstedt, finns det anledning till ett blogginlägg.

För er som inte såg sändningen finns den att tillgå här

För er som missade debatten och hellre läser vidare nu så kommer en kort förklaring här. Ebba vill ha kvar Ringhals. Jonas vill bygga ut det förnybara och sen avveckla kärnkraften. Han menar att den inte längre är konkurrenskraftig och inte bär sina egna kostnader. Jonas menar vidare att det är dumt att fortsätta med kärnkraften när det förnybara är billigare. 

Vattenfall har beslutat att Ringhals reaktor 1 och 2 ska stängas. Först stängs reaktor två i slutet av 2019, och reaktor ett i slutet av 2020. Ebba vill ompröva beslutet. 

Det stämmer som Jonas säger, vilket vi bland annat kan läsa på vattenfalls hemsida: ”Under sommaren 2015 togs på grund av marknadssituationen beslut om att begränsa investeringarna för de båda anläggningarna från 2017 och framåt.” Vattenfall.se

Varför då detta blogginlägg? Jo för att de som såg debatten och lyssnade på argumenten lätt kan bli vilseledda. Debatten missade nämligen en del viktiga fakta.

För det första så låter det på debatten, främst på Ebba, som att den förnybara utbyggnaden skulle behöva vara enorm och omöjlig att genomföra. Hon säger att det inte är realistiskt att kunna bygga ut det förnybara på 15 år. Det stämmer inte.

Det finns idag runt 3 300 vindkraftverk i Sverige. Totalt producerade de 6 611 MW året 2017. Och totalt producerade Ringhals 1 och 2, 1 777 MW Jan- Juni 2018. Det skulle alltså räcka med att bygga ca 1 500 vindkraftverk för att täcka upp för Ringhals 1 och 2. 1 500 vindkraftverk skulle ungefär producera 3 300 MW om vi utgår från vad den befintliga parken ger. Det är lika mycket som Ringhals 1 och 2. 

Det skulle alltså räcka med att varje kommun i Sverige bygger ca 5 vindkraftverk. [1500/ 280= 5,4]. Känns ju inte helt omöjligt. Lägg därtill andra förnybara alternativ.

elproduktion-elomrade

Källa: Energimyndigheten.

På sikt behövs givetvis en större omställning för att täcka upp för hela Ringhals och övrig kärnkraft om även denna skulle avvecklas. Det finns idag ca 400 kärnkraftsverk i världen och det byggs ca 54 till just nu. Tyvärr är de flesta av den gamla sorten, generation 2. I Finland gick upphandlingen till lowest bidder, så där blir det gammal rysk kärnteknik.

Nu finns dessutom helt nya alternativ som den norska SALTKRAFTEN, eller TIDVATTENKRAFTEN.

Det tål att tänkas på om det vore bättre för Sverige att ha kvar sina verk om det innebar att Tyskland kunde stänga ett kolkraftverk och importera från Sverige istället. Om uranet används 10 år till skulle dessutom tiden för förvaring med skadlig strålning minska dramatiskt

Något ännu viktigare som saknades i debatten var en utblick i närområdet. I de norska fjällen finns nämligen hälften av Europas samlade vattenmagasin. Säga vad man vill om Norge men när det gäller vattenkraft är de finurliga. Genom att bygga stora vattenmagasin på/ i flera fjälltoppar kan vatten sedan släppas på i rör och få turbiner på spinn. Vid elöverskott går det helt enkelt att pumpa upp vatten till magasinet igen så att man kan släppa ut vattnet vid elbrist.

Tonstad JPEG

[Skiss på Tonstad kraftverk, för att visualisera modellen]

Tack vare sina satsningar på förnybart har Norge möjligheten att investera starkare och exportera massvis med el. Bra business. 99 procent av all kraftproduktion i Norge är av vattenkraft.

Nu läggs även en kabel från Norge till Tyskland som ska gå väster om Danmark på havsbotten. Det blir världens längsta kabel i sitt slag på 70 mil. Så det verkar som att Norges vision om bli Europas gröna batteri är på god väg. Mer om detta i slutet av denna radiosändning.


Så vilka slutsatser vill jag komma till? Vad behövs i den förnybara debatten?

JO! Den behöver ta upp vattenkraften och nya teknologier som saltkraft och vågkraft. Den måste förklara att vi kan ställa om snabbt, att det går. Och framförallt, MÅSTE den pedagogiskt och visuellt förklara att klimatförändringen snarare var IGÅR än nu.

_________________________________________________________________________________________________________

Alta kraftverk. Från Alta vattenmagasin, som syns på bilden överst, faller vattnet 185 meter från det 18 kilometer långa magasinet på fjällmassivet.

Sveriges radio. 2018. ”Ny rapport: Kärnkraften måste öka för att nå klimatmål”

1 kommentar