Förbereda sig på vadå – nya hotbilder i förändrad värld

Av , , Bli först att kommentera 3

DEBATTARTIKEL. Kommunerna har en central roll i den svenska krisberedskapen. De har en helt ny omvärld att förhålla sig till med mängder av nya hot. Lyckligtvis är Sverige fortfarande bland världens mest demokratiska länder vilket betyder både individuell åsiktsfrihet och självständighet.

I november anordnades en paneldebatt med anledning av allt som nu händer i kommunerna vad gäller krisberedskap. Sverker Olofsson modererade debatten.

Det diskuterades friskt vems ansvar det är att hantera en kris och vilken roll offentliga aktörer har inför en kris. Vad finns det för hot att vänta och vad ska jag som invånare egentligen förbereda mig på?

I Sverige sker nämligen ett omfattande arbete med att stärka motståndskraften för kris och krigsliknande handlingar. Höjd tas för ett mindre stabilt Europa eller ett närområde som inte kan nyttja den handel som under en lång tid varit att räkna med. Höjd beredskap kan numera förklaras i en del av Sverige, till exempel norra Norrbotten. Kanske är det en annalkande maktstrid om nya farleder över Arktis eller en pandemi i Finland som föranleder ett skärpt läge.

Regeringen har mandatet att besluta om ett skärpt läge och då ska de kommuner som ingår i det beredskapsområdet vara redo att aktivera sin krigsorganisation. Kommunerna förväntas inte bara kunna sköta värme, vatten, elförsörjning och äldrevård självständigt, utan även kunna stödja det militära försvaret med olika uppgifter. Det kan handla om allt från att hålla det kommunala badhuset extra öppet till att distribuera mat tillsammans med länets livsmedelsbutiker och grossister.

Ja, de praktiska uppgifterna i sig är minst sagt digra. Samtidigt kan vi konstatera att kommunerna har en helt ny omvärld att förhålla sig till vad gäller vår tids säkerhetspolitiska skeenden. Inte bara behöver Sverige stärka sin livsmedelsförsörjning och behålla goda relationer med EU. Utan även nya hot står inför oss. Avdemokratisering och den tilltagande uppvärmningen av planeten.

Vi behöver planera för så kallade 1000-års regn, klimatmigration, färskvattenbrist, antibiotikaresistens och ny tekniks framfart.

Finanssektorn blir mer och mer digital och hur vi ska betala för dagligvaror efter en omfattande IT- attack är mer än komplext. En mängd aktörer är involverade, kontanter är en bristvara och bankerna har inte längre bara svenska aktieägare. Ändock vilar ansvaret tungt på kommunen att lösa situationen när det händer.

Faktum är att det i dag i Sverige försvinner en mjölkbonde om veckan från svenskt jordbruk. En oroande utveckling med tanke på att bondeyrket traditionellt går i arv och kräver djupa kunskaper.

Även demokratin är under angrepp. Det sker dessutom så sakta att vi inte upptäcker det förrän det är det nya normala. Vi har sett hur USA under en längre tid polariserats, bland annat med orsak av påverkan från främmande makt.

Starka populistiska partier växer explosivt i Europa och politiker som har använt en öppen demokratisk struktur monterar ner densamma när de kommit till makten. Vi kan i realtid bevaka närliggande exempel som Viktor Orbáns Ungern och Erdogans Turkiet, eller varför inte Krimhalvön. I det senare exemplet ser vi vilken avgörande roll kontrollen av information har att spela.

I Sverige behövs det att vi uppmärksammar dessa hot. Att vi ser dem innan dessa blir det nya normala. Att alla känner sig inkluderade.

En undersökning som gjordes 2011 visar att en tredjedel av de tillfrågade unga i Sverige skulle kunna tänka sig sälja sin rätt att rösta. Kanske är detta för att dessa unga lever i den tredje säkraste demokratin i världen enligt ”The Economist Intelligence Unit” som kategoriserar länder utifrån hur demokratiska de är. Fyra huvudpelare utgör måttets grund; 1) Fria och rättvisa val, 2) väljarens säkerhet, 3) grad av påverkan från utländsk makt, samt 4) statsförvaltningens förmåga att implementera sin politik.

I dag är Sverige en fullvärdig demokrati enligt indexet men vi är få som platsar in på denna viktiga lista och få reflekterar nog över vad detta innebär. Totalt är endast 19 länder fullvärdiga demokratier och under de senaste åren är det många länder som nu i stället betraktas som fläckade demokratier (Flawed Democracies).

Att vi inte låter ”fake news” ge oss våra narrativ och känner att vi kan påverka vår framtid kan därför bli en säkerhetspolitisk fråga som praktiskt taget måste upp på den kommunala agendan. Hur kommunen försäkrar sig om att invånaren får riktig information blir allt viktigare när sociala medier är först ut.

Grunduppdraget är givetvis tydligt, alla ska våga lita på att samhället är tryggt. Narrativ om att No Go- zoner totalt dominerar en kommun är mindre åtråvärda och ett problem. Detta ställer också väldigt höga krav på varje medborgare att vara källkritisk. Kanske måste man tänka efter en extra gång innan man trycker på delaknappen.

Därför görs också mer och mer på dessa områden. I dag har kommuner enheter för säkerhet, brottsförebyggande, kommunikation och klimat. Tillsammans tittar de på hur en kommun kan trygga bostadsområden, de gör skyfallsanalyser och pandemiplaner. Vattenledningar och avlopp dimensioneras för klimatförändringarna och äldreboenden utrustas för värmebölja.

Innan 2022 kommer varje svensk kommun kunna hantera hemlig information och ha krigsplacerat sin personal. En ny myndighet för psykologiskt försvar ska startas för att motverka propaganda. Myndigheten är förvisso en betydande del av ett modernt civilt försvar men kanske är den svåraste avvägningen modern tid att veta hur mycket övervakning kontra frihet som ska ligga i vågskålen. Utan övervakning kan människor manipuleras och med övervakning kan vi styras och begränsas.

Lyckligtvis är Sverige fortfarande bland världens mest demokratiska länder vilket betyder både individuell åsiktsfrihet och självständighet. Så än så länge, förblir Donald Trumps ”Last Night In Sweden”: Fake news!

Bli först att kommentera