JUST NU: Moderaternas senaste klimatsvek i Västerbotten!

Koldioxidsnåla-platsen-webb-560x373utflyktiskogen

Igår, onsdagen den andre oktober, sammanträdde regionens ytterst ansvarige nämnd för regional utveckling (RUN). Det var en gedigen agenda med totalt 21 projektbeslut omfattande förslag för 38 miljoner till bifall och 7,4 miljoner till avslag.

Och av alla projekt som var uppe för beslut valde moderaterna ut några få projekt där de ville ändra nämndens beslut. Framförallt tog Moderaterna ställning emot att bevilja projektet ”Den koldioxidsnåla platsen 2.0”. Projektet är en uppföljare på ettan (den koldioxidsnåla platsen) som globalt har uppmärksammats och lovordats! Inte minst fick jag detta bekräftat när jag fick höra om projektet av dess projektledare, som berättar att många andra kommuner nu tittar på oss i Umeå som inspirationskälla. Projektet har till och med dragit till sig internationell uppmärksamhet och valts ut som ett av hundra goda exempel bland städer i världen som kommit långt med klimatarbetet. Läs mer här! ”Umeås klimatarbete hyllas internationellt”. Många tittar på projektet som en bra modell för hur en kommun kan bli mer medveten om sina utmaningar vad gäller klimatarbetet.  
 

I korthet kan det nämnas att den koldioxidsnåla platsen jobbade med att göra det det enkelt för invånare att göra hållbara val i vardagen och minska sin klimatpåverkan från resor, boende och inköp. Men sådant vill moderaterna uppenbarligen inte ta till sig av, som motiverade sin bakåtsträvande nej- attityd med utspel som löd i stil med;  

 
..projektet lägger sig i individens konsumtion och annat… och, skattepengar ska inte gå till att spela in klimatångest…
 
Moderaterna, förlöjligade alltså projektets inslag av att sätta ton på Umeåbornas klimatångest. M tycker nämligen inte att skattepengar ska få gå till något så ”löjligt som klimatångest”. Att förminska att främst unga idag, har klimatångest, säger en hel del om vilken vikt vissa politiker lägger på klimatfrågan. Det ska också tilläggas att just denna del var en liten del av projektet i sin helhet. Vilket projekt skulle inte vilja få samarbeta med en av Sveriges just nu hetaste producenter och Västerbottens största musikexport för stunden, nämligen Alexander Juneblad. Lyssna gärna här!
 
junebladuksb-0019-skivomslag-mindre
 
Om skattemedel inte fick gå till kulturutövande och kreativa satsningar, tror jag inte att Umeå och Västerbotten hade lyckats särskilt bra med sina tillväxtmål som Moderaterna håller så kärt. Tvärtom, stadens mått av kultur är en motor till att människor väljer att bo och leva i vår region! Inte heller kunde de reserverande partierna M, C, och KD lyfta fram vilket projekt som de ville se beviljas till förmån för detta*.

 

En tråkig men inte allt för chockerande inställning från M med följe, som verkar vilja göra vad som helst för att bevara våra traditionella beteendemönster, som lett oss till vår planets allvarligaste kris någonsin. Idélös konsumtion eller ett slit- och- släng samhället, verkar i brist på andra förslag, vara en trygg stöttepelare för M, som fortfarande krampar sig fast i dess uråldriga tänk.  Miljöpartiet ser istället de trender som verkligen nu sätter fart på en lyckad regional utveckling, det vill säga ett större fokus på att konsumera upplevelser och tjänster. Kanske är det en tur i våra fjäll, vinter som sommar, kanske är det ett besök på en IMAX- bio, ett SPA eller en välsmakande restaurang som kommer få folk att trivas här! 

 

 

 

 

 

*M, med flera, ville för övrigt bevilja ett ytterligare 5 G projekt trots att sådant redan löper i nuvarande stund. Det framgick dock inte att 5 G projektet var det projekt som M med flera ville ha istället för den koldioxidsnåla platsen. Dessutom finns det fortfarande chans för detta projekt som nu ska få återkomma till nämnden med sitt projekt till nästkommande sammanträde.