Ett förbud mot tiggeri helt fel väg att gå!

Av , , Bli först att kommentera 10

Den socialdemokratiska regeringen slutar aldrig att förvåna. Nu överväger man ett förslag om ett rikstäckande förbud mot tiggeri. Min och Liberalernas absoluta uppfattning är att man inte bekämpar fattigdom och diskriminering med ett förbud.EU däremot måste sätta press mot de länder som behandlar romer illa och ett bra sätt är att dra in stöd i form av pengar.

Bli först att kommentera

Storregion för sjukvårdens skull?

Blir förvånad över de svar som en majoritet av riksdagsledamöterna i dagens VK, ger på en storregion, där de tar upp att det är viktigt för att klara sjukvården . Vi har sedan lång tid tillbaka ett regionsamarbete i de fyra norra länen vad gäller sjukvården, för att bland annat värna NUS och läkarutbildningen. Om regionfrågan bara skulle handla om hälso- och sjukvård borde man istället ta upp ett förstatligande av den specialiserade sjukvården!

Bli först att kommentera

Bra jobbat personal och elever!

Av , , Bli först att kommentera 14

Just hemkommen efter en dag fylld med möten. Mitt i alla möten ringer VK och berättar om den fantastiska placering som skolan i Nordmalings kommun fått i öppna jämförelser. Bästa skolkommun i länet och en hedrande 14:e plats i landet. Det är så fantastiskt roligt. GRATTIS!!!

Bli först att kommentera

Minskat rotavdrag – högre arbetslöshet!!

Av , , Bli först att kommentera 9

Jaha , nu idag fick jag höra precis det som den förra alliansregeringen varnade för om S, V och MP skulle komma i regeringsställning. Visserligen ingår inte V i regeringen men de har dessvärre haft ett ganska stort inflytande i många frågor. En sänkning av ROT-bidraget från 50% till 30% skulle ju inte enligt nuvarande S-MP regering göra någon skillnad. Dessvärre så besannas alliansens farhågor; byggföretag har sett en markant minskning efter årsskiftet och många företag säger nu upp anställda. Facit: S-MP regeringens sänkning av ROT innebär högre arbetslöshet men också naturligtvis att det blir mer svartjobb!

Bli först att kommentera

Julen är barnens högtid…eller?

Av , , Bli först att kommentera 10

Dan före dan, förväntningarna är stora hos såväl ung som gammal. Julen är ju framförallt barnens högtid. Tyvärr så är det dessvärre inte alltför ovanligt att vi vuxna sviker barnen i dessa tider. Umgänget med barnen verkar inte räcka för alla , utan alkohol och festande får allt större genomslag. Många barn far tyvärr mycket illa under denna underbara högtid då familjen ska samlas och umgås. Fylla och bråk blir istället många barns minnen av julen, ja många barn faktiskt gruvar till jullovet då vardagen bryts men istället för vila och umgänge tar alkoholen över.

Min förhoppning är att vi vuxna kan vara goda förebilder och lägga fokus på barnen och ta chansen att fira julen tillsammans med glädje och värme. Det är vi vuxna som bär ansvaret, alltid!

God Jul och Gott Nytt År!

Bli först att kommentera

Nu är namnbytet klubbat!

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag ska ärligt medge att jag varit mycket tveksam till namnbytet, men det börjar smälta in. Det som stärker namnbytet är; att de liberala värderingarna behöver stärkas i Sverige och internationellt, namnbytet är en del av vårt förnyelsearbete, vår ideologi står med i partinamnet, och till sist VI SKA HETA DET VI ÄR!

Bli först att kommentera

Det som inte får hända har hänt!

Av , , Bli först att kommentera 3

Tre personer har dött i en fruktansvärd skolattack. Några personer är skadade. Mina tankar går till de drabbade, mina tankar går till alla barn och all personal som fått utstå en fruktansvärd känsla av skräck.Vi har läst om liknande händelser utomlands, nu händer det i Sverige. Något som vi aldrig trodde skulle kunna hända. Gärningsmannen, en person som visat intresse för högerextremism.
Det är viktigt nu att vi vågar tala om det som hänt, med våra barn, med elever. Vi måste svara på barnens frågor. Naturligtvis måste vi fundera på hur vi hanterar denna typ av händelser, hur ser vår krisplanering ut ute på våra skolor? Hur aktuell är krisplanerna ute i våra kommuner?

Bli först att kommentera

Nu räcker det Holmlund!

Av , , Bli först att kommentera 21

Blir bestört när jag läser om Holmlunds uttalande om de romer som vistas i vårt län. Jag blir arg och ledsen och minst sagt besviken över den människosyn som Holmlund representerar. Hans uttalande står för antiziganism och inget annat.Det är fruktansvärt tragiskt att det tidigare S-kommunalrådet kan stå för denna människosyn. Det är bara att beklaga.

Bli först att kommentera

Liza Jonsson(S) talar mot bättre vetande!

Av , , 1 kommentar 53

Det kallas för projicering när man försöker skjuta över skuld på andra fast man själv åsamkat problem. Det är precis vad Liza Jonsson, (S) gör i sitt blogginlägg då hon lägger all skuld på den sittande majoriteten i Nordmaling. De stora svikarna är socialdemokraterna som lade ner byskolorna utan något som helst långsiktigt tänk! Socialdemokraternas nederlag i valet talar för detta. Liza Jonsson (S), då barn- och utbildningsnämndens ordförande, stod på det minst sagt välbesökta fullmäktigesammanträdet och lovade att allt skulle ordnas till det bästa för våra barn. S forcerade fram en nedläggning av skolorna så att barnen blev tvungna att lämna sina skolor redan vid vårterminens start. Var det för barnens bästa? Liza Jonsson och S bedyrade att man tänkt på allt vad gäller utemiljö, skolskjutsar och schemaläggning., för att nämna något. Snacka om att svika sina löften. Den borgerliga majoriteten har efter valframgångarna fått ägna all tid åt att försöka lösa konsekvenserna av dessa kortsiktiga beslut som S drev igenom. Det gäller skolskjutsar för skolbarn där vi försöker hitta en vettig lösning, det gäller de ständiga omflyttningarna av elever som har skett och som oppositionen nu vill fortsätta med. Var finns barnperspektivet när det gäller situationen för åk 5 på Artediskolan? Den utemiljö som Liza Jonsson mfl inom S pratade sig varma om är helt obefintlig. Jag har som barn- och utbildningsutskottets ordförande haft åtskilliga samtal med oroliga föräldrar till barn i åk 5.
Jag och mina borgerliga kollegor vill ha en långsiktig planering för skolan, vi vill inte längre att barn och föräldrar ska behöva känna oro när höstterminen kommer och man undrar vilken ”rockad” av omflyttning ska det nu bli? Skälet till att vi föreslagit att det ska finnas förskoleklass i Håknäs och Lögdeå nu till hösten är för att barngruppen födda -09 , är så stor. Om alla förskoleklassbarn skulle gå i Nordmaling, som oppositionen med Liza Jonsson (S) i spetsen vill ,skulle det bli mycket trångt på Levarskolan och delar av åk 1 elever skulle då flyttas till Kyrkovallens skola. Liza Jonsson måste se helheten, det handlar inte bara om barn i förskoleklass. Till sist kan jag bara beklaga de försök till att insinuera att det skulle finnas andra skäl till att Håknäs skulle få ha förskoleklass under läsåret 2015/2016. Det är riktigt ”lågvattenmärke” från Liza Jonsson (S) och det är bara att beklaga. Det som är riktigt illa är oppositionens brist på att se barnens behov. Istället förhalar man beslutet om förskoleklassindelningen genom att återremittera ärendet, vilket har skapat ytterligare oro hos föräldrar och barn.

1 kommentar

BUP i ”fritt fall”!

Av , , 1 kommentar 7

Jag tar nu på morgonen del av VK:s artikel om situationen vid Barn- och ungdomspsykitriska kliniken i Umeå som har Sveriges längsta vårdköer samtidigt som många barn och unga mår fruktansvärt dåligt. Personalen vittnar om ett ledarskap som har en hel del att önska, om en patientsäkerhet som sviktar, remisser som skickas tillbaka på grund av formella detaljer trots att det handlar om unga med suicidalt beteende. Det som tydligt vittnar om bristande ledarskap är verksamhetsområdeschefen Lilling-Ståhls totalt bristande insikt om den allvarliga situationen som BUP befinner sig i. Detta sker på bekostnad av de barn och unga som står och väntar i kö för att få sin utredning eller helt enkelt få en akuttid då de befinner sig i akut kris.
Vad sitter det i, kan man undra? Varför gör inte den politiska ledningen i landstinget något istället för att låta denna oacceptabla situation fortgå? Det finns ett förslag från Folkpartiet i landstinget , nämligen att låta BUP ingå i barnkliniken. Det är ett utomordentligt bra förslag. Nu är det dags att gå från ord till handling och inte låta politisk prestige gå före barn och ungas hälsa.

1 kommentar