Sista regionfullmäktige inför sommaruppehållet

Läget för regionen är mycket allvarligt. Tillgängligheten till vården brister idag men även innan pandemin.Vårdgarantin uppfylls inte. Vårdköerna är fortsatt långa. Personalbristen är den stora utmaningen. Nu med ”kniven mot strupen” står S-majoriteten inför tuffa prioriteringar. Nu ska verksamheterna titta på flöden och möjligheter till effektiviseringar samtidigt som vårduppdraget ska värnas och skyddas. Men ansvaret att ta ställning till prioriteringar ligger till syvende och sist hos politiken. Till S-majoriteten vill jag skicka denna uppmaning nämligen till att titta i backspegeln och dra sig till minnes . Underskott är inget nytt för denna region som varit S-ledd i 40 år

Vårdkrisen är ett faktum!

I dagens debatt kring årsredovisning 2022 pratar sittande S-majoritet om att vi är på väg in i en vårdkris som alla andra regioner. Jag och Liberalerna understryker att vi inte är på väg i en vårdkris. Vi har varit det sedan länge och vi är inne i det nu. Vi förde samma debatt i början av 2000. Vi måste bygga upp tillit till region Västerbotten som arbetsgivare, vi måste ge mandat till ledare och personal, minska ensamarbete, öka grundbemanning, ge karriärmöjligheter och löner som är värda namnet.

Rapport från regionfullmäktige

På förmiddagen idag debatterades en interpellation från Liberalerna i regionen som handlade om Klusterbildningen inom primärvården. Denna klusterbildning gjordes för ca 3 år sedan och hade stora mål om nära ledarskap och bättre bemanning. Vi liberaler var emot denna klusterbildning att slå ihop hälsocentraler. Och tyvärr har det visat sig att målen inte har blivit uppfyllda utan personal har istället valt att lämna primärvården . Vi saknar allmänspecialister, distriktssköterskor och psykologer på många hälsocentraler. Sommaren kommer att bli tuff med stängning av hälsocentraler i länet och primärvårdsjouren i Umeå. Detta kommer att innebära ett högt tryck på akutmottagningarna. Vi liberaler är ute på verksamhetsbesök och det vi får höra är ”lös upp klustren , skapa små enheter med utvecklat teamarbete”. Nu är det dags att skrota klustren.

S-majoriteten i region Västerbotten nedrustar Neuro Rehab Sävar!

Av , , Bli först att kommentera 7

Tyvärr har S-majoriteten i Regionen nu tagit ett beslut om att det fortsatt ska planeras för att placera Neurorehab Sävars verksamhet på NUS.
Det finns ingen tidsplan för detta arbete. Majoritetens lösning kommer inte att gagna de personer och de anhöriga som behöver denna rehabilitering för att kunna leva ett liv med kvalitet. Vi liberaler vill att man ska utreda och planera för likvärdiga lokaler och likvärdig miljö som i Sävar. Vi står fast vid att denna viktiga verksamhet inte ska bedrivas inom sjukhusets väggar på en vårdavdelning. Vi liberaler accepterar inte en nedrustning av Neurorehab Sävar.

En toppendag på Artediskolan!

Jag har återigen haft förmånen att få umgås med elever och personal i skolan. Idag stod Artediskolan på tur. Jag började dagen med att vara med på en lektion i studieteknik för åk 7, en bra lektion med nyttiga övningar. Sedan blev det slöjd, trä och metall, med en åk 8. Där tillverkade eleverna allt från stolar, träaskar, svarvade skålar till utfordringsbord för vilt. En fantastiskt trevlig lektion med tillfälle till många samtal.Sedan lunch i elevmatsalen och idag var det elevernas favoritmat, flera varianter av pizza, som också gillades av personalen. Efter lunch hann jag med härliga samtal med personal och sedan ett kort besök i åk 6 med en genomgång av resultat av nutidsorientering. Eleverna var nyfikna på resultatet och sammanfattningsvis var resultatet mycket bra. Efter det fick jag förmånen att lyssna på en konsert med elever från åk 7-8 som deltagit i projektet skapande skola. De presenterade sina rapp-låtar, helt makalöst bra! Dagen avslutades med SO-lektion i en åk 8. Det blev genomgång av ett prov som man gjort om energi och klimat. Vi hann också se en film om vatten.
Jag kom tillbaka till personalrummet med ett leende på läpparna. Återigen en dag med härliga ungdomar och trevlig och engagerad personal. Stort tack för ett mycket givande och lärorikt besök. Jag önskar er alla ett härligt sportlov!

Tack elever och personal på Levarskolan!

Av , , Bli först att kommentera 10

Ibland är det extra roligt att vara förtroendevald politiker. Som idag när jag har haft den stora förmånen att få besöka Levarskolan och följa elever och personal under hela dagen. Jag har fått umgås, lyssnat på och försöka assistera på lektioner från förskoleklass upp till åk 2. Förskoleklassen hade ett viktigt samtal med mig där de berättade om hur utemiljön på skolan skulle kunna bli så mycket bättre och roligare. Under lunchen hade jag trevligt sällskap med några elever som lovordade dagens lunch och berättade om vilken god mat som de brukar få i skolan. En dag fylld med matte, svenska, berättelser om vatten, rymden, och dans till Mario som viktigt avbrott från stillasittande till lite rörlighet! Måste bara också nämna raster med härliga barn som vill visa hur snabbt man kan gå, hur man kan gå ner i spagat till att hjula lite och inte minst vilka härliga snökanor man kan åka i från snöhögarna. Imorgon på barn och utbildningsutskottet kommer jag att berätta om min fantastiska dag på Levarskolan och jag kommer inte att glömma bort förskoleklassens kloka och viktiga förslag för en bättre och roligare utemiljö!
Återigen stort tack alla elever och all personal för en fantastiskt lärorik dag med många underbara och viktiga möten!

Rädda LSS – Assistans är frihet

Av , , Bli först att kommentera 5

LSS och den personliga assistansen är en rättighetsreform som ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra . Men denna frihetsreform håller nu på att nedmonteras av regeringen.
Regeringen har föreslagit en tillfällig lag ”ett nödstopp” som kommer att träda i kraft nu under våren 2018. Det kommer att bli ett stopp för de sk tvåårsomprövningarna för de som har statlig assistans. Men för alla de drygt 1200 personer som redan fått sin assistans indragen eller en kallelse till omprövning förändrar det inget.
Regeringen använder sig av begreppet ”väsentligt förändrade förhållanden” i förslaget. Detta kan i princip leda till omprövning av vilken orsak som helst, eftersom det inte finns några regler för vad detta innebär.
Regeringen hänvisar vidare till den pågående LSS-utredningen och att den ska föreslå en moderniserad lagstiftning med helhetssyn . Men det är inte möjligt med de direktiv som utredningen fått. Man skriver uttryckligen i direktiven att alla förslag som kommer måste vara billigare än idag och att alla eventuella förändringsförslag inom LSS ska bekostas av besparingar i assistansersättningen. Man skriver dessutom att mer besparingar inom assistansersättningen kan behöva ske på grund av ”statsfinansiella skäl”.
Ingen kan väl ha undgått inslaget från Kalla Fakta för någon vecka sedan och de bortförklaringar som ansvarigt statsråd Åsa Regnér gav i inslaget. Hennes svar saknade engagemang och insikt. Hon hänvisade i inslaget till siffror som det inte finns någon substans i. Hon säger i inslaget att regeringen inte har gjort några nedskärningar inom assistansen. Statsrådet skyller på de domar som kommit, vilket bara är undanflykter. Regeringen har haft och har alla möjligheter att förtydliga lagstiftningen och sluta upp med att ge instruktioner till Försäkringskassan som tydligt uttrycker att man ska bryta kostnadsutvecklingen på assistansen.
Regeringen fokuserar på fusket, igen. Fusk ska beivras men samtidigt visar inslaget i Kalla fakta att fusket i den omfattning som regeringen talar om inte har kunnat bevisas. Dessa besparingar kommer att leda till att barn som egentligen borde växa upp med sina familjer på sikt kan hamna i barnboenden. Föräldrar kommer inte att orka.
Liberalernas krav är solklara. Nedmontering av den personliga assistansen måste stoppas. Regeringen måste ge tilläggsdirektiv till LSS-utredningen som anger hur lagen kan förtydligas, moderniseras och komma fler till del. Nya direktiv ska ha fokus på goda levnadsvillkor, självständighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning – inte på minskade kostnader.
Regeringen sviker personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Det är skämmigt, och helt oacceptabelt.

Ett förbud mot tiggeri helt fel väg att gå!

Av , , Bli först att kommentera 11

Den socialdemokratiska regeringen slutar aldrig att förvåna. Nu överväger man ett förslag om ett rikstäckande förbud mot tiggeri. Min och Liberalernas absoluta uppfattning är att man inte bekämpar fattigdom och diskriminering med ett förbud.EU däremot måste sätta press mot de länder som behandlar romer illa och ett bra sätt är att dra in stöd i form av pengar.

Storregion för sjukvårdens skull?

Blir förvånad över de svar som en majoritet av riksdagsledamöterna i dagens VK, ger på en storregion, där de tar upp att det är viktigt för att klara sjukvården . Vi har sedan lång tid tillbaka ett regionsamarbete i de fyra norra länen vad gäller sjukvården, för att bland annat värna NUS och läkarutbildningen. Om regionfrågan bara skulle handla om hälso- och sjukvård borde man istället ta upp ett förstatligande av den specialiserade sjukvården!