Eftertanken

KVAR

Av , , Bli först att kommentera 1

 Hoten som finns mot vår natur

gäller ju både växt och djur

har blivit en del av vår kultur

Nog vore det en fantastiskt tur

om den kan räddas

eller hur?

 

Finns det ingen filosofi

som har en sådan empati

att den kan ta miljöns parti?

Och inte är bara terapi

så man kan känna

sympati

 

Vem vill ej ta miljöns försvar

Alla vill visa sitt ansvar

Men det behövs att nåt är kvar

som är till nytta för envar

så insatsens värde

stannar kvar

 

Mel.: Saskia

/LGN

Bli först att kommentera

NÄR

Av , , Bli först att kommentera 1

 Slutet är defaitism

för vår utveckling

Vi behöver optimism

så går det bra

Acceptera ej sadism

inte alls i någon form

När ska vi vakna upp

och se vår enda chans

 

Stoppa all sorts terrorism

utan kompromiss

Uppmärksamma egoism

så snart det går

Hejda fundamentalism

genom yttrandefrihet

Tillsammans lyckas vi

så livet blir en dans.

Mel.: Where have all the flowers gone

/LGN

Bli först att kommentera

PLAN

Av , , Bli först att kommentera 1

Hur länge ska människor behöva  svälta

innan de kan hävda sin rätt 

hur länge ska omvärlden problemet älta

innan man kan kan hitta ett sätt

Den det svaret har

kan räkna honorar

och glädjas i alla sina dar

 

När har mänskligheten haft sitt sista krig

så alla kan leva i fred

Är detta måhända en framkomlig stig

och är den tillräckligt bred

Den som hittar ett sätt

som inte är reträtt

förtjänar att ha det ganska lätt

 

Blir det nån gång total demokrati

och förbjudet att ha diktatur

är den tanken bara en ren fantasi

som aldrig blir nomenklatur

Den förklarar hur

river nog ner en mur

kan räkna med framtidsagentur

 

Men när slutar hoten mot våran miljö

så jorden blir en trygg planet

och inte längre riskerar att dö

av nationella staket

Den som detta vet

kan kalla sig profet

Det kanske förblir en hemlighet 

Mel.: Blowing in the wind

/LGN

Bli först att kommentera

ORDVAL

Av , , Bli först att kommentera 1

Att säga ordet frihet

tätt följt av jämlikhet

kan inte utesluta det vackra broderskap

 

Om byte sker mot trygghet

och sen arbetslöshet

kan trion inte sluta med ordet ledarskap

 

Då uppstår nåt som kanske kan skapa tveksamhet

som ingen vill ska ingå i ens identitet

då hjälper kanske inte all annan sakkunskap

 

Budskapet är beroende av  sann trovärdighet

som inte får bli skevt av nån form av inskränkthet

ordvalet får en prägel att vara ett redskap

 

Just därför är det viktigt med öppen enighet

gärna kombinerad med tydlig skarpsynthet

och inte blir det fel med intryck av vetenskap

/LGN 

Bli först att kommentera

BÄR

Av , , Bli först att kommentera 2

 Vi har problem med övervikt

som leder till besvär

Det drabbar alla samhällsskikt

vi vet ju hur det är

Om detta har vi inte tiggt

vems ansvar då det är

Inte beror det väl på gikt

begreppen hålls isär

Nej sanningen är nog rätt strikt

erfarenheten lär

Nu gäller det att handla kvickt

och inte vara tvär

för att vi möjligen på sikt

ska slippa sådant här

Det här är faktiskt ingen dikt

och inte på jag spär

Vi får agera väldigt piggt

på det som känslan tär

men välja födan med avsikt

och äta mera bär

och inte handla kontradikt

som skadar nån artär

men slippa upprepa vår bikt

för hälsan är oss kär

Mel.: I natt jag drömde något som

/LGN

Bli först att kommentera

RO

Av , , Bli först att kommentera 2

 Det vore ganska trevligt

att skriva nåt vänligt

och inte alltid rikta in sig

på vår tids problem

Det kanske till och med

skulle vara förenligt

med nåt som inte vore 

till nån annan männskas men.

Då skulle man skriva 

om nåt vardagstillstånd

som inte betyder

att man klagar på nån

Men kanske innebära

att någon av ens kära

fick läsa nåt 

och kanske hålla med mig om

Att bara förklara

hur skönt det kan vara

att endast sitta still

och njuta av att finnas till.

och hoppas att andra

som trivs med att vandra

kan komma till ett läge

som de länge längtat till

Mel.: Mälarö kyrka

/LGN.

 

 

Bli först att kommentera

LYCKA

Av , , Bli först att kommentera 1

 Samtidens jakt efter lycka

behovet att tillvaron smycka

kan verkligen få en att tycka

att ofta man visar sig rycka

för hårt och helheten stycka

och framkallar krav som kan trycka

och tillfällen man måste knycka

Då fattas ju bara en krycka

innan allt är en salig olycka

/LGN

 

Bli först att kommentera

LJUD

Av , , Bli först att kommentera 1

Ibland känns det rätt att våga ta spjärn

och göra en insats för tystnadens värn

Det känns som om samtiden skulle behöva

förändring av tillvarons ljudbild pröva

och så decibelen binda vid järn

så ljudöverdriften blev en intern

Men för att nå dit skulle man nog behöva

att ofta och noga på tillståndet öva

för att kunna skapa en ljudfri cistern

med det åstadkomma harmonisk kasern

men inte för att alla ljud kunna söva

och blott för att ej valfriheten beröva

/LGN 

Bli först att kommentera

KONST

Av , , Bli först att kommentera 1

Människans dragning till konst

har funnits i eviga tider

Hällristning skapade ej ångest

som graffitimålningar sprider

Tvärtom de ses som en fångst

fastän det handlar om strider

Sprayar gör elaka Måns

och gör så att omvärlden lider

Strunt om aktören är skånsk

burkhandlarna händerna gnider

Hällristarna hade ej hällar till låns

vem vet om naturälskarna kvider

Om graffitin varit din sons

tudelad reaktion mera svider

Att konstverket utförts ions

på historiens måttstock ej rider

men upphovet kanske är Bronx

och svenskkoppling väggarna pryder

/LGN 

Bli först att kommentera

SEKULÄR

Av , , Bli först att kommentera 1

Det kanske är en lätt chimär

att tro sig vara sekulär

med tanke på den atmosfär

i vardagens vokabulär

där allt i denna karaktär

är minst sagt auktoritär

och religiöst rudimentär

Det krävs att man är livskonstnär

att tillhöra den numerär

profilen mer än okulär

om än lätt pekulär

trots allt vad almanackan lär

sin överetygelse besvär

/LGN

Bli först att kommentera