Eftertanken

MODEST

Av , , Bli först att kommentera 0

MODEST
Den som skriver vet ju bäst
om vad det är som sker härnäst
utan tvång att vara präst
bara man är rätt påläst
Dagen skulle bli en fest
men ersattes av en pest
Den som väntat på en gäst
kanske måste få en gest
så att den inte blir snäst
Den som protesterar mest
utan att ta av sin väst
kanske hamnar i arrest
Är besökandet för glest?
Kanske kommer det en rest
som har valt att åka häst
till och med en vänlig est
Vilka som till sist blev flest
står väl i nån dödsattest.
/LGN

STIL

Av , , Bli först att kommentera 0

STIL
En tillvaro utan bil
låt vara vilken fil
känns kanske lätt subtilt
Att ta sig fram till Kil
blir några extra mil
förutan järnvägspil
men ändå en ny stil
Utan att framstå som viril
och ej hänvisad till vindil
behöver tankarna en sil
som motverkar läget av exil.
/LGN

Av , , Bli först att kommentera 0

GUTÅR
Det har sin poäng att fylla år
man får ett besked om var i livet man står
men mycket avslöjas ju helt klart av ens hår
En annan aspekt är förstås hur man mår
och hur snabbt man rör sig när man är ute och går
begränsning kan ske om man råkat sträcka sitt lår
men för det behöver man ju inte bäras på bår
och säkert ej anlita en räddningskår
Att fundera över hur långt i livet man når
kanske kan frambringa ömmande sår
som sedan kan sätta onödiga spår
Idag är det läge att säga GUTÅR
och till och med fålla en glädjetår
och vad än det nu i almanackan står
så hoppas vi att det snart kommer en vår.
/LGN

ORDBRYTARSLOK

Av , , Bli först att kommentera 3

ORDBRYTARSLOK
Man behöver ju inte löpa amok
för att få någonting utgivet i bok
Det räcker att få hjälp av nån som är klok
och orkar med att dra lass som ett lok
utan att bete sig som någon snok
Det gäller att orka bära ett ok
utan att framhålla sig som en tok
och heller ej gömma sig bakom ett dok
men ur denna ordmässigt röriga wok
få fram ett tydligt och rumsmässigt kok
så att man sen kan uppvisa ett sjok
med sidorna omgivna av pärmarnas brok
så upptäckarfärden kan ta sig en krok.
/LGN

MAJONÄS

Av , , Bli först att kommentera 2

HYPOTES
Den som råkat bli kallad för mes
måste nog också en förklaring ges
så att det inte kan tas som en tes
Utpekad ska inte behöva ropa sig hes
för att ett rättviseläge ska ses
fastän det verkar som om någon fes
Det inträffade framstår som en parentes
utan indragning av en katekes
Den utpekade kanske har en protes
men inte inlett nån form av askes
och saknar beröring med någon kines
Det kanske vore en dum hypotes
att tro att den utpekade är kongoles
Kanhända är det en bättre syntes
att se något samband med någon Therése
och därmed kanske begått en fadäs
på grund av inblandning intéressant très
under en övning i dans polonäs.
/LGN

BJÖRK

Av , , Bli först att kommentera 3

TRAST
Men så kom där då en trast
flygandes uti all hast
Det såg ut som om den hade last
fastän kursen verkade rätt fast
Plötsligt gjorde den ett kast
Kanske var det nåt som brast
eller så behövde den en rast
Rakt framöver stod en mast
Möjligen var det ej kasst
om man ser det lite krasst
var det kanske ganska vasst
att förutan riktig bast
kunna uppträda som fantast
om man kom från rätt oblast.
/LGN

STATUT

Av , , Bli först att kommentera 0

TRUT
När någon uppmanas att hålla sin trut
så är det väl frågan om något akut
om uttrycksförmågan har fått sig en strut
Då måste man visa att man har lite krut
och helst inte nöja sig med att säga tut
för tillståndet måste ju strax taga slut
så det blir en ändring om någon minut
Om upphovet kom från nån som heter Rut
eller möjligen från nån som kallar sig Knut
och uppmaningen ej meddelats i konvolut
så vore det önskvärt med ett attribut
Om händelsen får en att tänka på spjut
eller lyssna på någon som kanske sa skjut
förbättras att sätta reaktionen på lut
och kanhända hitta en lämplig statut
istället för att inkalla en snut
så kanske det avslutas med en salut.
/LGN

JAKT

Av , , Bli först att kommentera 0

MAKT
Somliga söker sig ofta till jakt
I många fall är det ju rent ut sagt
ett sätt att visa att man vill ha makt
En del kanske nöjer sig med en insats som vakt
beroende på vad man tillhör för pakt
Det spelar nog roll vad man bor i för trakt
och kanske till viss del med hänsyn till frakt
men till och från påminner det kanske om slakt
Emellertid är det för många en prakt
men fastän det är svårt att få det belagt
så uppstår där stundom en viss sorts förakt
och fastän beviset för detta är svagt
så finns det väl något som liknar givakt
i fall där behoven av framgångar gnagt
med syfte att främja en säker kontakt
Men den som all nödvändig möda erlagt
vill hellre nog låta det vara osagt.
/LGN

FRISKINTYG

Av , , Bli först att kommentera 0

DRYG
Den som är riktigt dryg
kanske egentligen är blyg
så uttryck som ”far och flyg!”
kanske helst borde ske i smyg
Men för att undkomma detta otyg
behövs det kanske nån sorts intyg
och den som dessutom är riktigt slug
kan säkert hitta ett lämpligt verktyg
för att undslippa detta sattyg
utan att uppvisa något betyg
För att sen känna sig riktigt trygg
skadar det inte att verka snygg
och ej heller känna sig särskilt skygg
Beroende på vad man bor i för bygd
är det väl bra att stå ut med mygg
Med sina vanor och typ av dygd
är det väl skönt att få välja tyg
som hör ihop med gemensam brygd
utan att behöva känna sig syg.
/LGN

ANGANTYR

Av , , Bli först att kommentera 1

ANGANTYR
Man kan undra om den som styr
ibland kanske känner sig lite yr
om det är någon som plötsligt gnyr
eller kanske till och med spyr
Då blir det kanske ett äventyr
att befinna sig i något som liknar en fyr
men som placerats långt ut på en myr
Då kanske insatsen upplevs för dyr
om de som uppgiften hyr
inte längre säkert sig tyr
och någon slags missnöje kanske pyr
och flertalet anhängare flyr
och inte uttryckskritiken skyr
Då hjälper det inte att bli en martyr
om situationen rent av är obskyr
Fast motståndet ej kommer från någon vampyr
och absolut inte är någon satyr
så känns det måhända som en sorts tortyr
och hjälper väl föga med någon flottyr
men bör väl helst täckas med någon glasyr.
/LGN