Eftertanken

NIRVANA

Av , , Bli först att kommentera 1

TRANA
För somliga är det en ohejdad vana
att under våren börja att spana
efter en fågel som kallas för trana
En del kan väl ty sig att hissa en fana
utan att vägen mot framgången bana
Det kanske ej vore så dumt att uppmana
att helst kunna undvika att kana
så spanandet inte blir en ovana
Rätt som det är kanske man börjar ana
att fågeln man letade flugit till Ghana
Då kanske man inställningen får omdana
så sökningar långsamt kan plana
och fortsättningsvis kan vara profana
utan antydan att dras till Nirvana.
/LGN

Bli först att kommentera

CORONA

Av , , Bli först att kommentera 1

CORONA
Vi är väl alla ganska måna
om att sjukdomen snart utplåna
helst innan den fastnat i hårstråna
Nog skulle det förvåna
om inte någon börjar håna
den som åt fel håll börjat spåna
Men kanske först det måste dåna
så att motiven man kan låna
innan man vågar börja tråna
efter ansvariga Ramona
som kanske utvecklats på Barona
utan kontakt med Amazona
så hårkalufsen börjar gråna.
/LGN

Bli först att kommentera

ÖDESTIMMA

Av , , Bli först att kommentera 1

RIMMA
Alla verser går att rimma
lika enkelt som att simma
Ibland så får man orden trimma
Understundom måste man nog vissa limma
eller lägga nånting som en dimma
Om man ej rätt ord kan förnimma
kan man ju försöka mima
Om det tar mer tid än en timma
finns det risk att man kan svimma
Då måste man omfånget slimma
istället för att börja stimma
Men om man känner lust att skimma
så blir det bättre med en bokstavsimma
så avslutningen känns prima
än att utinam-nescirem-literas screama
som vore det en ödestimma.
/LGN

Bli först att kommentera

KUST

Av , , Bli först att kommentera 0

KUST
Det finns många ord man kan säga om väst
och läget kanhända passar bäst
för framsidan är väl det som används mest.
I synnerhet om man kommer som gäst
bör upplevelsen helst framstå som en fest.
På klipporna är det väl svårt att ha häst
och skorna bör helst komma från lämplig läst.
Stenbrotten syns som en tydlig rest
från något som kanske varit ett test
för det skulle väl inte bli en arrest?
Att döma av huskropparna som syns mest
finns här och var plats för en präst.
Fritidsbosättarna verkar va flest
så här råder nog inte alls någon pest
med minimal risk för incest.
Omgivningen förtjänar en positiv gest
och gärna ett besöksmanifest
med antydan om vart man ska åka härnäst.
/LGN

Bli först att kommentera

QUIZ

Av , , Bli först att kommentera 0

QUIZ
Att fråga nånting om en quiz
är som att gå bak en kuliss
och risken att man gör en miss
är lika stor som för en triss
Det hjälper inte med en skiss
och fastän svaret blir en hiss
man får vara beredd på fniss
när resultatet liknar piss
Att inte veta nåt om Nice
får inte nån att bli avis
Det kanske stått på nån affisch
att stan man menat var Paris
När släpptes makten av Boris?
Det kanske kan ge dig ett pris
Tro inte att du får en kiss
och heller inte någon swish
för denna utfrågningsfetisch.
/LGN

Bli först att kommentera

GRILL

Av , , Bli först att kommentera 0

GRILL
Att träffas en stund runt om en grill
är ju någonting man verkligen vill
Man behöver ju inte tänka på sill
ett alternativ är ju faktiskt makrill
Ett köttval kan ju lätt kompletteras med dill
och vill man ha mer kan man blott säga till
Men visst är det skönt att sen sitta still
och kanhända unna sig en refill
utan att orsaka för mycket spill
Att sitta och tänka bå blueberry hill
behöver man ej om det ör i april
Med risk för att drabbas av overkill
så tackar jag Stigbjörn och Ingalill.
LGN

Bli först att kommentera

CORONAVIRUS

Av , , Bli först att kommentera 0

CORONAVIRUS
Vi drabbas av ett ihärdigt virus
som isolerar oss inomhus
men förmår oss att vistas utomhus
Effekten kan ej hanteras som tinnitus
och kan ej motverkas av någon sorts antabus
Visst vore det en väldig sinkadus
om drabbade ej blev en skrälldus
Kanske förklaringar nåtts av Kopernikus
eller åtgärder införts av helige Ignatius
Men som läget är nu får vi ty oss till ljus
och kanske resa ett och annat krus
En del fortsätter med samma bus
och några kanske måste in på Nus
Emellanåt behövs väl något rus
då man kan skylla allting på nån lus
För somliga räcker det med snus
och spela upp en låt med Charlie Mingus
Snart kan vi gräva ner allting i grus.
LGN

Bli först att kommentera

LUPINVASIV

Av , , Bli först att kommentera 1

LUPINVASIV
Den blomman är så fin
som kallas för lupin
fast den är invasiv
och kanske innovativ
Kanhända några bin
kan visa upp ett flin
så blir den presumtiv
med rätta perspektiv
Den som lägger den i skrin
är inte något svin
Att sättas vid stativ
med otydligt motiv
är ingen medicin
som uppskattas med vin
Att bli spekulativ
och lätt retroaktiv
gör tanken ineffektiv.
LGN

Bli först att kommentera

KARANTÄN

Av , , Bli först att kommentera 1

KARANTÄN
Att vara satt i karantän
är inte någon skön domän
och fast kritiken verkar frän
så kan man inte ge sig hän
och börja klättra upp i trän
för att få sprida sina skrän
En fördel är att ha en vän,
det gäller kvinnor, barn och män
Att höra ljud från en fontän
och känna doften ifrån fän
medan man vårdar portmonnän
och snart kan åka till ett annat län.
LGN

Bli först att kommentera

FOSTERLAND

Av , , Bli först att kommentera 1

FOSTERLAND
Sverige, Sverige, fosterland
De orden används ju ibland
för vatten, åker, berg och strand
Rätt ofta simmar det en and
som ej behöver tas om hand
Ibland så uppstår det en brand
och stundom spricker det en tand
så vi får knyta våra band
som räcker till en himlarand
På vissa ställen finns det sand
i detta underbara land
som faktiskt är vårt Samarkand!

Uppmärksamhet på vår nationaldag
behöver ej styras av någon lag
Det räcker med ett gemensamt anslag
och ett överenskommet omtag
När vi nu är här, både ni och jag
känns det som ett gemensamt famntag
det som förr styrdes av vapenslag
På fastlandet och i vår arkipelag
finns utan tvekan underlag
för att vår trevliga nationaldag
ej förpassas till en sarkofag.
LGN

Bli först att kommentera