Eftertanken

BINÄR

Av , , Bli först att kommentera 0

Den som vill kalla sig lärd
och inte vill vidkännas flärd
måste ta kurs mot en fjärd
där rättvisa bildat en härd
så ingen måste ta till svärd
för att få fortsätta sin färd
utan bränsle från vinst i välfärd.
/LGN

Bli först att kommentera

KULTUR

Av , , Bli först att kommentera 1

Kulturhuvudstaden drar in i sin holk
men finns det nån plats där för vanligt folk?
Kanhända behöver man hjälp av en tolk
så man kan njuta av allsköns yolk
förhoppningsvis används det ej någon dolk
så bägarens glädje ej blandas med smolk
eller att man kan undvika skolk.
/LGN

Bli först att kommentera

TÅR

Av , , Bli först att kommentera 2

Vad är det som skiljer idag från igår?
Att Bill Gates är rikast har satt sina spår.
Och defaitisterna sliter sitt hår
och räknar med att bli utburna på bår
men då är det viktigt att se var man står
så att man sin egen förmåga förstår.
/LGN

Bli först att kommentera

ROLL

Av , , Bli först att kommentera 1

En ärkebiskops fålla
att alltid skriften skrålla
och ordens mening hålla
så alla lätt kan kolla
om budskapet ska bolla
från Zeus till ayatolla.
/LGN

Bli först att kommentera