Eftertanken

SKATTETABELL

Av , , Bli först att kommentera 3

SKATTETABELL
Nog är det väl tydligt att skattemoral
ej kan beskyllas att vara sakral
för trovärdigheten är ju minimal
och ansvarskänslan är minst sagt fatal
Det som samhället uppfattar som plikt
verkar ju rätt många se som en dikt
Det verkar ju finnas ett avgränsat skikt
vars målsättning syftar att framstå som rikt.
Att tillvarons inriktning handlar om pengarna
behövs inte meddelas särskilt för drängarna
skattesmitarna tar redigt ut svängarna
så allmogen säkert får trängas i sängarna.
/LGN

Bli först att kommentera

ETIK

Av , , Bli först att kommentera 0

DJURIDIK
Det vore väl akrobatik
om tillståndet runt om i världen
begränsade sin dramatik
för allas vår lycka på färden.
Nog krävs det en viss symbolik
som inte gör avkall på flärden.
Det räcker ej med grammatik
om målet är avskaffa svärden.
En del tyr sig till symbolik
och låser då in sig i gärden
Om framgången är kosmetik
så blir det ett hölje som klär den.
Framtid som grundas på matematik
kan lätt locka fram ramaskri
som inte avlägsnas med pneumatik
ens om du är en riktigt närd en
Att nöja sig med fonetik
blir likställt med fiskar i mjärden.
Låt vara att all juridik
uttalad med lämplig etik
vill lyfta på hatten för värden.
/LGN

Bli först att kommentera

CHANS

Av , , Bli först att kommentera 0

CHANS
Nog vore det en elegans
att visa prov på tolerans
och hellre välja acceptans
än obehaglig ignorans
som bara leder till distans
och kanske också dominans
förutom obeskrivlig arrogans
med inslag utav diskrepans.
Med intryck av klärvoajans
så finns där kanske någonstans
en felhanteringsresistans
med framförhållningsassistans
som utan dragande av lans
kan leda till en fredlig dans.
/LGN

Bli först att kommentera

MILJÖSYMFONI

Av , , Bli först att kommentera 0

MILJÖSYMFONI
Tänk om det fanns en miljöstrategi
som gjorde begreppet natursympati
till verkligt uthållig livsfilosofi
utan några inslag av egocentri
Då skulle man uppleva eufori
och slippa all utvecklingshypokondri.
/LGN

Bli först att kommentera

AVGRUND

Av , , Bli först att kommentera 0

AVGRUND
En del tror sig visst ha patent
att värdegrund definiera
men anlitar helst en agent
för att rätt resultat leverera
Men den som är intelligent
kan utan problem konstatera
att ingenting är permanent
och därför ej lätt att hantera.
/LGN

Bli först att kommentera