Sonja(s) blogg

Kommentar till Ulf Eriksson

Av , , 1 kommentar 10

Ulf Eriksson (c) skriver i sin blogg om att centern i Vännäs skrivit en motion 2015 som vi avslog om att vi skulle införa förenklad biståndsbedömning. Han glömmer att skriva varför vi avslog den.

Vi är noga med att följa regler, riktlinjer och lagar. 2015 var det inte möjligt enligt lag.

Om vi hade infört förenklad biståndsbedömning innan riksdagen tagit beslut nu 23 maj så hade vi riskerat vite. Linköping som införde förenklad biståndsbedömning och som Ulf Eriksson hänvisar till fick betala ett vite på 1 miljon kronor.

Att medvetet riskera sådana kostnader är ansvarslöst anser jag.

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Förenklad hemtjänst

Av , , 3 kommentarer 3

Socialdemokraterna i Vännäs har tagit initiativ till ett snabbt beslut om förenklad biståndsbedömning vad gäller vissa insatser i hemtjänst. Beslut i riksdagen togs den 23 maj som gör det möjligt för kommunerna att under vissa förutsättningar kunna bevilja äldre personer insatser utan föregående biståndsprövning.

Enligt tidigare regler ska varje begäran om hemtjänst utredas och bedömas av en myndighetsperson som tar ett beslut om man är berättigad eller inte. Det upplevs i vissa fall som onödigt byråkratiskt och krångligt. Tar också tid innan det blir ett beslut. Med förenklad biståndsbedömning så öppnas möjligheten att enklare kunna få stöd av hemtjänst när man är äldre.

I Vännäs har vi snabbt fattat beslut om att från och med den 1 september så räcker det med att den som är 75 år och äldre tar kontakt med hemtjänsten för att få hjälp med städning, tvätt och/eller inköp.

Sammanlagt kan man få hjälp under 2 timmar per vecka utan att någon utredning behöver göras. Alla i hushållet ska ha fyllt 75 år för att förenklad biståndsbedömning ska gälla.

Detta är en möjlighet som öppnats för kommunerna och vi Socialdemokrater i Vännäs har sett det som en viktig kvalitetsförbättring för våra äldre.

Det är frivilligt för kommunerna om de vill införa det och kommunerna bestämmer själva riktlinjerna. Vi i Vännäs har valt de beskrivna riktlinjerna i ett första skede.

Jag är väldigt glad att vi i Vännäs kan erbjuda denna möjlighet. Det ger en större flexibilitet och ett större medbestämmande för våra äldre i Vännäs.