Sonja(s) blogg

Tack och reflektion över valet

Av , , 4 kommentarer 3

Tack alla som röstade på oss socialdemokrater. Alla ni röstade för en utvecklad och solidarisk välfärd oberoende av kön, klass, ekonomisk, kulturell eller social förmåga.

Men jag skulle ha varit betydligt gladare om fler hade röstat på s. Nu måste vi förhandla, kompromissa för att få igenom så många beslut som möjligt i en riktning som vi vill.

I Vännäs har vi fått Sverigedemokrater som inte har någon erfarenhet alls av kommunalt partiarbete i en vågmästarroll. Det känns inte bra men vi måste hantera det. Vad som däremot känns bra är att vi har ansvarskännande erfarna ledamöter i Vännäs övriga partier så jag tror att vi kommer att landa i en bra lösning för kommunens bästa så att vi inte är utelämnade till hur Sverigedemokraternas två ledamöter röstar.

Vad vi aldrig kommer att göra är att samarbeta med Sverigedemokraterna. De står för ett samhälle som är långt ifrån vår socialdemokratiska ideologi.

 

 

Demokratibrist

Av , , 2 kommentarer 0

Så fruktansvärt besviken jag blir när jag hör fler och fler säga att de inte fått vår valförsändelse med information och socialdemokraternas valsedlar.  Många vill i lugn och ro hemma se vilka personer som finns på listorna och fundera över om man ska kryssa någon.

Nu verkar det som att väldigt många i Vännäs har inte fått det rosa kuvertet innehållande en broschyr och valsedlar som ska vara utskickat till alla hushåll.

Samma personer har inte heller fått det lokala annonsbladet Mitt i prick där vi annonserat vår kommunala valsedel på 1:a sidan.

Vad har hänt? Det handlar alltså om flera hundra hushåll som inte fått information.

Kan man inte lita på att den tjänst som är köpt och beställd även genomförs?

2 kommentarer

Svar på anklagelse från Centern

Av , , Bli först att kommentera 4

I en insändare i dagens VK anklagar Ulf Eriksson oss socialdemokrater för att lova saker som vi inte kommer att kunna hålla. Speciellt med tanke på att vi har en besvärlig situation vad gäller ekonomin i Vännäs. Där vill jag rätta honom med lite fakta.

Vi lovar väldigt lite i vårt valmanifest. Vi skriver hela tiden vad vi vill göra för att väljare ska förstå hur vi vill att samhället ska utvecklas. 

Vi vill utveckla välfärden på flera olika sätt men vi är väl medvetna om att om vi ska göra allt vad vi vill så behövs ett tillskott av pengar av en regering som vill samma sak.

Om socialdemokraterna får fortsätta regera så kommer mera pengar till kommunerna, därför är det väldigt viktigt att Du röstar på socialdemokraterna om du vill att vi ska kunna genomföra det vi vill.

Om däremot Centern med alliansen och Sverigedemokraterna vinner så blir det skattesänkningar och inga pengar till kommunerna. Då kommer vi inte att kunna göra något av vad vi vill.

Enkelt val

Av , , 2 kommentarer 7

Tänk om vi kunde slippa en del avarter i valrörelsen. All denna smutskastning mellan partier och påhopp på enskilda personer. Det är inget som har något berättigande och ger knappast någon vägledning om vilket parti man ska rösta på.

Min absoluta uppfattning är att enklaste sättet att bestämma sig för vilket parti man ska rösta på är att följa med vad som händer under hela mandatperioden, inte bara lyssna till vad som sägs veckorna strax innan valet.

Vi har två tydliga viljeinriktningar mellan de två stora blocken som gör det enkelt att välja. Skattesänkningar eller en utvecklad välfärd.

Alla är vi beroende av en stark trygg välfärd. Alla barn har rätt till en bra skola, alla äldre till en bra äldreomsorg, alla vill ha en bra sjukvård när man blir sjuk mm.

Det blir svårt att erbjuda det om skatteintäkterna minskar. Det är egentligen ingen skillnad på ett lands ekonomi och en familjs ekonomi. Inkomster och utgifter måste gå ihop. Om inkomsterna minskar så kan samhället inte ge service som skola, omsorg, sjukvård till de som behöver.

Skattesänkning kan vara frestande på kort sikt för den egna börsen men kan bli ett obehagligt uppvaknande när servicen som man är van vid försvinner och var och en tvingas betala från den egna börsen.

Jag tycker det är ett enkelt val, jag väljer en gemensam, stark och trygg välfärd.

Jag väljer socialdemokraterna.

 

Vårt trygga Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 2
Ett socialdemokratiskt styrt Vännäs gör skillnad. Vi vill fortsätta att utveckla Vännäs.
Använd din rätt att rösta i valet 9 september.
Nästa mandatperiod,2019-2022, vill Socialdemokraterna i Vännäs:
  • Anställa fler i välfärden
  • Färdigställa ett nytt särskilt boende för äldre
  • Färdigställa ett trygghetsboende
  • Att välfärd ska drivas i offentlig regi och efter behov – inte utifrån vinstintressen
  • Fortsätta utveckla välfärden utifrån medborgarnas behov
  • Stärka stödet till personer som lider av åldersrelaterade sjukdomar
  • Öka kompetensen i vården
  • Vara i framkant när det gäller digitala hjälpmedel
  • Att barnets perspektiv ska komma först i åtgärder som rör barn
  • Att inga barn ska kunna vräkas från sitt hem

Kommentar till Ulf Eriksson

Av , , 1 kommentar 10

Ulf Eriksson (c) skriver i sin blogg om att centern i Vännäs skrivit en motion 2015 som vi avslog om att vi skulle införa förenklad biståndsbedömning. Han glömmer att skriva varför vi avslog den.

Vi är noga med att följa regler, riktlinjer och lagar. 2015 var det inte möjligt enligt lag.

Om vi hade infört förenklad biståndsbedömning innan riksdagen tagit beslut nu 23 maj så hade vi riskerat vite. Linköping som införde förenklad biståndsbedömning och som Ulf Eriksson hänvisar till fick betala ett vite på 1 miljon kronor.

Att medvetet riskera sådana kostnader är ansvarslöst anser jag.

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Förenklad hemtjänst

Av , , 3 kommentarer 3

Socialdemokraterna i Vännäs har tagit initiativ till ett snabbt beslut om förenklad biståndsbedömning vad gäller vissa insatser i hemtjänst. Beslut i riksdagen togs den 23 maj som gör det möjligt för kommunerna att under vissa förutsättningar kunna bevilja äldre personer insatser utan föregående biståndsprövning.

Enligt tidigare regler ska varje begäran om hemtjänst utredas och bedömas av en myndighetsperson som tar ett beslut om man är berättigad eller inte. Det upplevs i vissa fall som onödigt byråkratiskt och krångligt. Tar också tid innan det blir ett beslut. Med förenklad biståndsbedömning så öppnas möjligheten att enklare kunna få stöd av hemtjänst när man är äldre.

I Vännäs har vi snabbt fattat beslut om att från och med den 1 september så räcker det med att den som är 75 år och äldre tar kontakt med hemtjänsten för att få hjälp med städning, tvätt och/eller inköp.

Sammanlagt kan man få hjälp under 2 timmar per vecka utan att någon utredning behöver göras. Alla i hushållet ska ha fyllt 75 år för att förenklad biståndsbedömning ska gälla.

Detta är en möjlighet som öppnats för kommunerna och vi Socialdemokrater i Vännäs har sett det som en viktig kvalitetsförbättring för våra äldre.

Det är frivilligt för kommunerna om de vill införa det och kommunerna bestämmer själva riktlinjerna. Vi i Vännäs har valt de beskrivna riktlinjerna i ett första skede.

Jag är väldigt glad att vi i Vännäs kan erbjuda denna möjlighet. Det ger en större flexibilitet och ett större medbestämmande för våra äldre i Vännäs.

Världen in i klassrummet på Lilja

Av , , Bli först att kommentera 6

28033372_10211859875153868_740805781_oHar idag smitit in på en föreläsning som Liljaskolan anordnat i biosalongen på Medborgarhuset för skolans elever. Det var en föreläsning med Martin Schibbye (journalist) och Brit Stakson (mediestrateg).

Brit pratade om  påverkan och källkritik, ett väldigt aktuellt ämne med tanke på fakenews, filterbubblor etc
Martin berättade om när han och hans kollega Johan greps och fängslades i 14 månader i Etiopien under en reportageresa i landet.

Sedan var det ett panelsamtal med några av de elever som under hösten haft ett projekt med Martin där de fått följa honom under hans journalistiska arbete i Eritrea. Oerhört kul att lyssna tll elevernas engagemang.

Vilket kul sätt att jobba i gymnasiet. Eleverna har fått följa med Martin via internet i hans arbete som journalist i Eritrea där det är stora svårigheter att bedriva journalistiskt arbete. De har haft nästan daglig kontakt med honom under hans arbete i där.  De har fått en inblick i avancerat journalistiskt arbete i ett land där det är svårt att arbeta som journalist.

De har också i sin undervisning lärt sig att granska media på ett kritiskt sätt och lärt sig om den komplexitet som vår mediavärld och ständiga mediebrus utsätter oss för.

Ett mycket intressant sätt att jobba med eleverna!

Jag är stolt över Liljaskolan och deras sätt att arbeta.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , ,

Minska personalbemanning?

Av , , 9 kommentarer 6

Vid måndagens fullmäktige diskuterades den ekonomiska rapporten för de 8 första månaderna för året. Där redovisas att Vård och omsorgsnämnden har ett prognostiserat underskott på 6,4 miljoner för 2017. Ett stort underskott som beror på kraftigt ökade behov inom äldreomsorg och individ och familjeomsorg.

Det är en ansträngd situation för hela kommunen vad gäller ekonomin, det finns inget överskott någon annanstans som kan täcka underskottet. Vi är en växande kommun vilket är väldigt roligt men det kostar också att växa.

Vård och omsorg har arbetat för att kunna minska underskottet för 2017 samt påbörjat budgetarbetet för 2018. I det arbetet så landar nämnden i att vi inte klarar att få en ekonomi i balans varken för 2017 eller 2018. Då fick jag som ordförande ett uppdrag från nämnden att lyfta frågan till kommunstyrelsen som sedan lyfte frågan till kommunfullmäktige.

Beslutet i KF blev att det ska göras en handlingsplan med förslag på åtgärder. Den handlingsplanen ska handla om hela kommunens ekonomi. Målet är att hitta åtgärder som långsiktigt ska ge en ekonomi i balans inte bara för vård och omsorg utan för hela kommunen.

Centerpartiet tillsammans med Kristdemokraterna yrkade att vi redan nu på KF skulle föregå den handlingsplan som ska göras och besluta om att inte minska personalbemanningen med 5%. Övriga partier i KF tyckte att vi måste seriöst göra en utredning och se vad den ger innan vi tar beslut.

Precis som vi alltid gör när vi tar beslut. Genomarbetade underlag först med förslag till åtgärder och konsekvensbeskrivningar, sedan beslut.

Det betyder inte att vi vill minska personalbemanning i vården. Det är just för att vi inte vill minska personalbemanningen i vården som jag har lyft frågan till KS och KF. Det är den väg jag som ordförande har att gå när vi ser att vi kan inte göra mera neddragningar utan att kvalitéen blir lidande.

Det är viktigt att vi tar den demokratiska processen på allvar och följer gängse arbetssätt.

Artikel i VF ang personlig assistans

Av , , 1 kommentar 6
I lördags svarade jag i VF på en debattartikel som  Vänsterpartiet i Vännäs skrivit.

 

Länk till deras artikel finns här

http://www.folkbladet.nu/1825330/debatt-fortsatt-kamp-i-vannas

 

Mitt svar blev det här:

DEBATT

V i Vännäs är frånvarande sen 2015

Publicerad i fredags kl 20.59

När Vänsterpartiet i Vännäs skriver om budgetprocessen och gör olika påståenden kan det vara bra att känna till att de inte varit närvarande på nämndsammanträden sedan oktober 2015. Det skriver Sonja Eriksson (S).

Vänsterpartiet i Vännäs skriver i en debattartikel (den 14 april) om budgetarbetet i vård- och omsorgsnämnden i Vännäs.

Att de överhuvudtaget beskriver hur budget­arbetet i nämnden sett ut är intressant då Vänsterpartiet inte varit representerade i något nämndsammanträde sedan oktober 2015. De har alltså inte ens varit med i de budgetdiskussioner som förts i nämnden inför 2018, som de nu beskriver i sin ­artikel.

Jag vill här beskriva hur verkligheten sett ut vad gäller vårt budget­arbete.
I förarbetet med budget 2018 så visade beräkningarna att vi har för stora kostnader i förhållande till de inkomster som kommunen har.

Vi insåg att vi tidigt måste börja diskutera åtgärder för att kunna få en budget i balans. Därför gjordes en preliminär beräkning av hur mycket vi måste spara och utifrån det så får våra förvaltningschefer i uppdrag att arbeta fram förslag på minst 50 procent av den förväntade besparingen. I det arbetet är inte vi politiker inblandade.

De förslag som tjänstemännen arbetar fram ska vi politiker sedan ta ställning till. Vad gäller vård- och omsorgsnämnden så presenterades ett förslag som innefattade ett antal förslag, bland annat den upphandling av personlig assistans som Vänsterpartiet hänvisar till.

Vid nämndmötet den 14 mars i år var vi social­demokrater inte nöjda med det lagda tjänste­mannaförslaget som bland ­annat innebar att personlig assistans skulle upphandlas.

Vi föreslog därför att nämnden skulle ge förvaltningschefen ytterligare uppdrag att arbeta fram fler alternativ till nästa nämndmöte. Det blev också nämndens ­beslut.

Politiken tog alltså inte ställning till något förslag vid detta sammanträde utan vi ville ha fler alternativ. De som är intresserade kan läsa protokollet på Vännäs hemsida.

Jag ställer mig därför frågande till hur Vänsterpartiet kan påstå att vi ­socialdemokrater drivit frågan om att privatisera den personliga assistansen? De uppgifterna är ­direkt felaktiga och Vänsterpartiet väljer att inte hålla sig till fakta.

Vi har alltså diskuterat ett flertal alternativ vad gäller besparingar men det betyder inte att man driver en fråga.

Det betyder att man ­väger fördelar mot nackdelar och vad gäller personlig assistans så anser vi socialdemokrater att nackdelarna är fler än fördelarna med att lägga ut det till privata alternativ. Därför blev beslutet på nämndmötet den 11 april ett helt annat alternativ till besparing.

Det beslutet togs utan påverkan av vare sig Vänsterpartiet eller Miljöpartiet då inga ledamöter från dessa partier närvarade vid sammanträdet.

Sonja Eriksson (S)
Ordförande Vård- och ­omsorgsnämnden Vännäs