Låtsasjobb!

Av , , Bli först att kommentera 0

När man har varit arbetslös lämpligt länge får man idag ett låtsasjobb!

Vad som är en lämplig tidsperiod bestäms av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och, till syvende och sist, Sveriges regering.

Låtsasjobbet är inget arbete, i egentlig mening. Det är heller inte någon form av praktikplats, ämnad att leda fram till en anställning för den arbetslöse. Eftersom låtsasjobbet inte har något konkret syfte, så leder det heller inte fram till något konkret resultat för personen i fråga.

Det enda syftet med låtsasjobbet verkar vara, att förhindra att de lata arbetslösa passivt sitter hemma och tynar bort i diverse depressioner. Låtsasjobben sysselsätter de arbetslösa och förhindrar dem att skärskåda sin egen situation djupare. De medför också att den arbetslöse får avsevärt mycket mindre tid att ägna sig åt aktivt arbetssökande, vilket skulle kunna ses som en basal verksamhet i den arbetslöses tillvaro.

Vidare får den arbetslöse inte utföra ordinarie arbetsuppgifter på låtsas- arbetsplatsen. Då utför han ju ett arbete och det är inte syftet med projektet! På låtsasjobbet är den arbetslöse heller inte att betrakta som personal, och heller inte som praktikant, vilket kan få många att uppleva en käsla av utanförskap och avsaknad av gruppidentitet.

Följden blir att den arbetslöse fördriver sina dagar borta från hemmet, på en plats där han inte förväntas utföra något arbete, inte assimileras in i någon av arbetsplatsens grupper och effektivt förhindras från aktiv arbetssökning.

Bli först att kommentera