Corona test

Av , , Bli först att kommentera 1

Vi har ingen aning om hur svårt det är att utföra ett test för Corona-virus. Det är inte bara att ta ett prov från svalget, lägga det under ett mikroskop och se om en Corona vira dyker upp på skärmen.

 

Text ur tidskriften Forskning & Framsteg:

Grovt kan man dela upp virus i två grupper. Den ena lagrar sin genetiska information på samma sätt som vi människor – i form av dna. Till den gruppen hör bland annat virus som orsakar smittkoppor, vattkoppor och herpesutslag.

Arvsmassan hos den andra gruppen består av rna, en snarlik men kemiskt mindre stabil molekyl. Hit hör alla coronavirus. Andra typer av rna-virus orsakar influensa, mässling, ebola och många andra sjukdomar.

CORONA TEST

Ett coronatest börjar med att vårdpersonal trycker in en testpinne i patientens näsa eller svalg. I slemmet som fastnar på pinnen finns alla möjliga molekyler, inklusive stora mängder mänskligt rna. Våra celler använder rna-molekyler som tillfälliga ”arbetskopior” när de tillverkar proteiner. Målet är att ta reda på om provet också innehåller något rna från viruset. Det bästa sättet att göra det börjar med att rna-molekylerna separeras från allt annat i provet. I en vätskelösning med rent rna gäller det sedan att avgöra om något kommer från sars-cov-2. Det är som att leta efter en nål i en höstack.

Det är skälet till att kliniska mikrobiologer i dag använder en så kallad genkopiator (polymerase chain reaction, PCR). Den Nobelprisbelönade metoden masskopierar utvalda delar av arvsmassan i ett provrör. Genetisk information från några få viruspartiklar räcker för att starta kopiatorn. Den tillverkar enorma mängder av utvalda bitar av virusets arvsmassa. Resultatet liknar en höstack av bara nålar – som är lätt att hitta.

Genkopiatorn kan enbart kopiera dna. Eftersom corona är ett rna-virus måste alla prover först behandlas med ett enzym som avläser rna och tillverkar dna-molekyler med samma genetiska information. Det gör processen komplicerad, men tekniken fungerar.

Ett annat bekymmer är att genkopiatorn kräver invecklad utrustning. Provröret måste placeras i en apparat som under flera timmar gång på gång växlar mellan olika temperaturer med stor noggrannhet.

Varje temperaturcykel dubblerar mängden kopior av den intressanta arvsmassan. De mikrobiologiska processerna i provröret fungerar tack vare avancerade reagenser, bland annat ett enzym från värmetåliga bakterier som normalt lever i heta källor.

I dag behövs ett avancerat laboratorium och flera timmars arbete för att se om en patient är smittad av corona eller inte.

 

En ny metod kallas LAMP (loop-mediated isothermal amplification). Den har vissa likheter med genkopiatorn. En utvald bit av genetisk information i ett prov ger upphov till miljardtals nya dna-molekyler, alltså en höstack av bara nålar. Den ny metod ger svaret inom en halvtimme: rosa eller gult.

Forskarna har ansträngt sig för att göra testet så enkelt som möjligt. Patientprovet placeras i ett testkit, ett litet provrör med reagenser. De biologiska reaktionerna fungerar vid en konstant temperatur på 65 grader. Förutom själva testkitet behövs bara en kokplatta, en termometer och en gryta med vatten.

 

 

Bli först att kommentera

Välfärd på ett bräckligt sätt

Av , , Bli först att kommentera 0

WHO uppskattar att upp till 650 000 människor dör av luftvägssjukdomar relaterade till säsongsinfluensa varje år. ~ Corona-virus har hittills kostat cirka 5500 människor över hela världen och i skrivande stund 2 i Sverige.

Vad händer med oss? Nu har jag tillräckligt med mat för hela nästa månad, men om grannen ringer på dörren och ber om lite, säger jag då nej och slår igen dörren? Varför köpte jag så mycket att det inte fanns något att köpa för grannen?

Men vad gör att människor i ett av de rikaste och mest välmående länderna i världen bunkrar toalettpapper och matvaror. Varför denna panik? I Danmark och Sverige produceras all mat vi behöver inom landets gränser. Ingen behöver sakna någonting.

Är vi dåligt utrustade för att hantera epidemier? Vi vet att epidemier kommer att förekomma framöver. En del av värdet, kunskapen och tekniken som används i militär och försvar måste kunna användas i en sådan situation. Kanske är hotet från epidemier mycket större än hotet från krig för oss i den fredliga delen av världen.

Tänk om en verkligen dödlig epidemi inträffar? En epidemi som drabbar friska människor lika hårt? Vår världsordning är baserad på ekonomisk tillväxt, den är välfärd på bräckliga skäl.

Bli först att kommentera

”Nyheter på webben gör dig dum”.

Av , , Bli först att kommentera 0

Underhållningsberättelserna är överst på framsidorna i online-tidningar eftersom media lever på trafik. Media försöker därmed få så många klick från oss läsare som möjligt på den korta tiden vi spenderar på deras webbplats. Därför prioriterar onlinetidningar att producera en stor mängd underhållning och små korta nyhetsartiklar.

Bli först att kommentera

Lomsjö

Av , , Bli först att kommentera 1

Kommer att försöka skriva på svenska. Man borde kunna lära sig, när man kommer från ett grannland. Om det blir svårt att hitta ord finns det ju Google Translate, men det kan bli rent Volapük ibland. Ordet Volapük används på dansk som ett uttryck för nonsens, men nu ser jag på Wikipedia att vol betyder värld, pük betyder språk och att Volapük faktiskt är ett språk som skapats av en tysk präst på 1800-talet.
Det känns så himla bra att flytta från ett litet tätbefolkat land med fuktig och blåsig vinter till ett land med ren och torr luft, mycket snö och milsvid natur.

Bli först att kommentera