Samverkan i fokus

Av , , Bli först att kommentera 1

”DET GODA EXEMPLET”

Det finns ett stort behov av att landstinget och kommunerna samverkar för att samhällets resurser ska kunna nyttjas på bästa sätt.

Som led i detta besökte nyligen Lillemor Eriksson, Verksamhetsutvecklare/processledare HLT, Västerbottens läns landsting, och Ulrika Granskog, Processledare HLT, Umeå kommun, Lycksele lasarett och respresentanter för landstinget och kommunerna (Lycksele, Malå, Sorsele, Vilhelmina, Dorotea och Åsele). Lillemor och Ulrika berättade om samverkan mellan Kommun/Landsting utifrån den utvecklade modellen (HLT – Hälsa, Lärande, Trygghet) som bl. a bedrivs på Mariehem och som 2014 fick SKLs nationella PSYNK-pris i kategorin samverkan.

(läs mer!) http://www.vll.se/default.aspx?id=74966

Besöket var uppskattat och utmynnade i att ytterligare en dag med samverkan i fokus håller på att planeras in.

HLT - samverkan i fokus

Sämre hälsa i inlandet

Av , , Bli först att kommentera 0

Kanske inte alla som vet det men vi (kvinnor och män) som bor i södra Lappland har en sämre hälsoutveckling än övriga västerbottningar.

Sämre hälsa i inlandet

Av det som framkommer i VF så anses det bero av att vi har sämre ”bostad, lön och möjligheter överlag”.

Tyvärr är hälsan inte heller jämlikt fördelad varken mellan kvinnor och män elller mellan arbetare och tjänstemän… Ska det vara så?

Hälsa fördelat på kön och social klass

Landstinget har noterat situaionen i sin nyligen antagna ”Landstingsplan för 2016-2019”. Men precis som skrivs i VF så räcker det inte att landstinget och kommunerna tar sitt ansvar, för att situationen ska bli löst, utan ”alla måste hjälpa till”.

Alla? Men det är ju även jag och du, eller hur?

Så frågan är….

Vad gör JAG?

Dialogträff

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu är det snart dags för höstens dialogträff med patient- och pensionärsföreningarna i södra Lappland. Som vanligt finns de politiska företrädarna för nämnden för ”folkhälsa och primärvård” och nämnden för ”funktionshinder och habilitering” och på plats för att svara på frågor.

På föredragningslistan återfinns en dietist som ska berätta om lämplig kost vid reumatism och en sjukhussamordnare som ska berätta om utvecklingen av sjukvården i regionen. Inte nog med det…även körakuten ska hedra oss med sin närvaro och sjunga några sånger.

Dialogträff "in progress"

Patient- och pensionärsföreningar som inte brukar få inbjudningar till våra arrangemang kan höra av sig till nämnden för att bli tillagda i listan för utskick!

Medborgardialog

Av , , Bli först att kommentera 0

Att nå medborgarna och ta del av deras åsikter/tankar är nämndens uppdrag.

Det är dock inte helt lätt att få till stånd en god medborgardialog, det vet nog samtliga som försökt. Men skam den som ger sig!

Förhoppningsvis underlättas dialogen med medborgarna av att den sker i många olika former som telefoni, mail, faktiska möten och nu även blogg.

Så du, du som hittat oss här i bloggen, ta chansen att förmedla dina (konstruktiva) synpunkter gällande folkhälsan och primärvården.