Etikett: Regeringen

Uppdaterad regering

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu ombildar Stefan Löfven regeringen. Bra val av MP. Nu blir det förstärkning i regeringen och det behövs för att bl.a. bekämpa pandemin. För övrigt gör regeringen och myndigheterna ett bra arbete i skuggan av all ovederhäftig kritik från s.k. experter som vi inte visste fanns.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Hård belastning på regeringen.

Av , , Bli först att kommentera 4

Nuvarande regering måste nu, utöver bekämpning av Coronan, även rätta till de brister som Alliansregeringarna orsakade genom privatiseringar, skattesänkningar, nedrustning av försvaret och sjukvården, ytterst försvagad ekonomi, friskolereformen m.m. Såren är många och de måste alla behandlas även om det kostar på. Därför bör kritiken nyanseras blandat med lite självkritik.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Byskolorna.

Av , , Bli först att kommentera 2

Om regeringen menar någonting med att satsa på landsbygden måste nedläggning av mindre skolor på landsbygden utredas bättre. På mindre orter är skolan viktig för medborgarna, särskilt för barnfamiljer. Det finns otaliga exempel på att barnfamiljer flyttar när skolan försvinner.
Att satsa på stora skolor har kostnadsmässigt aldrig prövats opartiskt. Det har heller inte forskats på hur eleverna mår när det gäller mobbing och utanförskap.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Handlingskraft

Av , , Bli först att kommentera 3

Att ständigt skärpa straffen för de kriminella tycks inte hjälpa, de bryr sig inte. Det gäller att ta fast dessa marodörer och då krävs handlingskraft inte bara prat.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Agera mot kriminella

Av , , Bli först att kommentera 3

Om inte regeringen klarar av att upprätta en trovärdig plan för att bekämpa brottsligheten och våldet i samhället får de nog svårt kommande val. Medborgarna vill ha handling inte bara prat om strängare straff. Det duger inte.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Förvaring av kriminella

Av , , Bli först att kommentera 2

Det borde stiftas lagar som tillåter långtidsförvar av kriminella personer som utgör ett hot mot medborgarna och samhället

Bli först att kommentera
Etiketter:

Lag och ordning

Av , , Bli först att kommentera 2

Det finns egentligen inget parti som har lösningar för att bekämpa brottsligheten. Regeringen bör därför tillsätta en expertgrupp, utan politiker, som tar fram en långsiktig plan som sedan godkänns av Riksdagen.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Tunga arbetsbördor

Av , , Bli först att kommentera 1

Stefan Löfven och hans regering har haft tunga arbetsbördor en längre tid. Hoppas alla förnuftiga människor inser det. De har tillsamman med berörda myndigheter utfört sina uppdrag med heder och ära.

Bli först att kommentera
Etiketter:

RUT och ROT

Av , , 4 kommentarer 3

I Coronatider gäller det att prioritera rätt åtgärder för att skapa jobb som genererar skatteintäkter. Både Rot- och Rutavdragen är konstgjord andning och skapar bara fusk som kostar staten många miljoner kr.

4 kommentarer
Etiketter:

Landsbygden

Av , , Bli först att kommentera 3

Städerna bör sluta växa till förmån för landsbygden. Politikerna måste inse att en levande landsbygd behövs av många orsaker t.ex. livsmedelsproduktion, rekreation, boende och bättre miljö. Att människor bor i städerna är både dyrt och skadligt för miljön och människorna.

Bli först att kommentera
Etiketter: