Etikett: Vården

Sans och förnuft

Av , , Bli först att kommentera 2

Betr. inläggen på nätet angående politikernas besök i butiker måste vi väl sträva efter att hålla isär sak och person. För att regeringen och myndigheterna utfärdat råd och restriktioner för att bekämpa covid 19 behöver de väl själva inte leva som eremiter. Lite sans och förnuft.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Alla har ansvar.

Av , , Bli först att kommentera 2

Det handlar inte om att lyckas eller misslyckas bekämpa viruset. Det handlar om att bekämpa ett nytt virus som ingen har kännedom om och där sjukvården har en gigantisk och svår uppgift att försöka minska antal döda så mycket de förmår. När vi har lyckats vet ingen därför kan man inte använda begreppet misslyckats. Vi har alla ett ansvar att bekämpa smittan. Då gäller det att alla, just alla, måste följa råd och restriktioner från regeringen och myndigheterna. Människoliv är viktigare än mellandagsrea.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Efterklok kan många vara.

Av , , Bli först att kommentera 2

Trodde i min enfald att de som befinner sig i akademikervärlden hade bättre sans och förstånd när det gäller att kommentera hanteringen av pandemin. Att ansvariga borde ha vetat bättre är ofta ett påstående som en del ger uttryck för. Efterklok kan de flesta vara. Vill man bli hörsammad bör nog inläggen vara mer seriösa och framåtsyftande.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Långvariga brister i samhället

Av , , Bli först att kommentera 1

Nuvarande regering måste nu, utöver bekämpning av Coronan, även rätta till de brister som Alliansregeringarna orsakade genom privatiseringar, skattesänkningar, nedrustning av försvaret och sjukvården, ytterst försvagad ekonomi, friskolereformen m.m. Såren är många och de måste alla behandlas även om det kostar på. Därför bör kritiken nyanseras blandat med lite självkritik.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Alla måste bekämpa smittan

Av , , Bli först att kommentera 2

När det gäller misslyckande eller inte så måste vi nog konstatera att alla som inte har följt de krav och råd som regeringen och myndigheterna utfärdat har starkt bidragit till att vi som land har misslyckats. Vi alla har ett gemensamt ansvar att bekämpa smittan.

Bli först att kommentera
Etiketter:

IVO om äldreboenden

Av , , Bli först att kommentera 4

När det gäller IVOS granskning av regionernas äldrevård har vi kommit till pudelns kärna när det gäller orsakerna till de många dödsfallen. Många frågar sig varför dessa brister som funnits länge har undgått den myndighet som granskar omsorgen. Det har ju påtalats tidigare, före Coronan, men ingen tycks ha reagerat. Har vi ansvariga som inte sköter sitt uppdrag? Nu måste regeringen grundligt utreda hela omsorgen både kommunala och privata boenden för sanningen är ju den att IVOS rapport bevisar vår oförmåga att vårda våra gamla. Politikerna åker gärna till Grand i Stockholm och festar om för våra skattepengar samtidigt som de genomför besparingar i omsorgen. Det är sorgligt.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Brister i vård och omsorg.

Av , , Bli först att kommentera 0

Erfarenheterna från pågående pandemi bör leda till att verksamhetsansvariga rustar vården och omsorgen. De brister som uppdagats måste vara ganska generande då de mest fundamentala behoven inte hade tillgodosetts. Därför blev det panik och brukarna drabbades orimligt hårt. Vi har ju lagar och regler att följa för att skydda brukarna. Att minska på skyddsutrustning av besparingsskäl är därför ett lagbrott. IVO måste skärpa kontrollerna.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Fortsatt smitta

Av , , Bli först att kommentera 2

Smittspridningen fortsätter, på vissa orter är utvecklingen alarmerande. Öppnandet av äldreboendena var kanske i tidigaste laget eller det borde kanske ha ställts krav på att alla besökare skulle uppvisa godkänt test vid besök av anhöriga.
För övrigt har klagomålen från anhöriga om besöksförbud varit överdrivna. Helt plötsligt har besöksförbudet varit värre än smittan. Media får väl fundera över balansen i rapporteringen.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Smittspridning

Av , , Bli först att kommentera 3

Pandemin: Att kalla besöksförbudet på äldreboendet för omänskligt kan tolkas som att möjlighet att besöka anhöriga är överordnat bekämpning av smittan. En mycket märklig inställning.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Efterklok

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är lätt att vara efterklok med facit i handen. Besöksförbuden på äldreboenden infördes för sent det är en lärdom. Efterlevnaden har varit svår att upprätthålla för personalen. Överhuvudtaget har våra myndigheter hanterat Coronan bra.
De som nu kritiserar bör betänka att vi i Sverige inte har upplevelser från allvarliga kriser som krig och naturkatastrofer. De flesta av oss är vana vid att alltid ha det varmt och ombonat i kretsen av sina närmaste. Att hejda smittan var ju ändå huvudspåret det måste alla betänka. Mål och medel kommer att debatteras, förhoppningsvis på ett sansat sätt.

Bli först att kommentera
Etiketter: