lovet2711

GirigSverige

Vi har läst Andreas Cervenkas bok ”Girig-Sverige” och den här texten är vårt gemensamma inlägg i den ekonomiska debatten. Diskussionerna kommer att fortsätta under hösten, skriver ett flertal S-aktiva personer som i två studiecirklar diskuterat bokens innehåll och formulerat sina slutsatser i en debattartikel

Socialdemokraternas ekonomiska politik har under 2000-talet präglats av strävan efter att parera de marknadsliberala idéerna. Detta i stället för att driva en offensiv politik som fördelar samhällets resurser efter bärkraft.

Regeringen har intalat oss att energipriser, ränteläge och inflation är effekter av kriget i Ukraina – inget att göra åt utan bara att rätta sig efter. Det må ha varit sant under en tid. Men faktum är att det inte längre är det. Allt kan hanteras med nationella politiska beslut. Vi menar att det är hög tid att utnyttja – och vidga – det utrymmet.

Vi är övertygade om att Socialdemokraterna kan bli ett 45-procentsparti. För det krävs visioner, bilder av det samhälle och den utveckling vi vill forma.

Bilder och berättelser som ger energi och lust att bidra, viljeyttringar som sträcker sig längre än de tillfälliga möjligheterna att bilda majoriteter för enskilda förslag i riksdag, regioner eller kommuner.

Vi vill bidra i arbetet under tiden i opposition till att formulera en sådan socialdemokratisk politik. Vi är övertygade om att den lusten finns hos många människor både i och utanför partiet. Fler än vi vill se positiva visioner att sträva efter.

De förslag vi här lägger bottnar i det vi lärt och våra diskussioner kring just den boken.

Det finns ett vi och dem i den ekonomiska politiken. Vi är solidariska med dem som utsätts för och drabbas hårt av höga elpriser, höga räntor och matpriser och söndertrasad infrastruktur – inte med dem som förorsakar dem.

Vi har i en studiecirkel i partiet läst och diskuterat Cervenkas bok ”Girig-Sverige”. De förslag vi här lägger bottnar i det vi lärt och våra diskussioner kring just den boken.

Gruppen består av människor med många olika erfarenheter och kunskaper och därför lägger vi flera förslag. Vi har alla blivit upprörda över det nya, kalla och giriga Sverige som beskrivs i boken och som är resultatet av politiska beslut.

Vi hävdar alltså att inget av detta är givet och oföränderligt. Politik är att vilja – och att göra. De politiska redskapen för att hantera detta finns – och behövs fler har politiken makt att forma dem. Vi föreslår att ett ekonomiskt program tar utgångspunkt i att fördela samhällets resurser jämlikt och efter bärkraft.

Vi föreslår en skattereform med en kraftfull fördelningsprofil

Vi föreslår en skattereform med en kraftfull fördelningsprofil. Reformen bör syfta till att minska skatten på arbete och höja skatterna på kapital. Exempelvis:

  • Skattesänkningar på arbete
  • Fördelningspolitiska instrument som fungerat tidigare används för att balansera sänkta skatter på arbete, såsom att: Förändra fastighetsavgiften till att få en skarp progression, både vad gäller ägarnas inkomster och fastigheternas prägel. RUT och ROT upphör bland annat eftersom de inte undanröjt svartjobben Eftersom skatten på arbete sänks fasas jobbskatteavdragen ut
  • Utred effekterna av att återinföra förmögenhetsskatten
  • Harmonisera företagsbeskattning med omvärlden, dvs. höj den
  • Inga vinster i välfärden
  • Begränsa möjligheter för företag som lever på skattemedel att dela ut vinster. Kräv att de står under offentlighetsprincipen.
  • Sänk vinstkraven på statliga verk. Självkostnadsprincipen inklusive avskrivningar och utrymme för utveckling bör gälla all prissättning.

Mycket av det vi föreslår återfinns i SAP:s partiprogram. Det är dags att lyfta fram förslagen och låta dem bilda underlag för visionen om en sund ekonomisk politik för en socialt hållbar framtid.

Kurt-Åke Sjöström, Hillevi Palm, Elisabeth Andersin, Eva Andersson, Ola Stenmark, Bo Eklöf, Joakim Mörk, Marianne Rova, Linn Nilsson, Dan Palmqvist, Mona Wessman, Mats Gezelius, Anders Ring, Jennifer Kungsman, Susanne Waldau

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.