Samhälle Skola

Skolan

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är viktigt att de politikerna som bestämmer över skolan måste (MÅSTE) själv vikariera i skolan! Pröva vikariera på högstadiet! Inte en lugn dag i en fin klass. De borde vikariera i en skola med problem och i de klasser där politikerna, har tvingat fina lugna snälla elever att sitta tyst i klassrummet medan de som inte får placeras i en OBS-klass får ta all uppmärksamhet.

Det katastrof-tillstånd som högstadiet i Vindeln nu befinner sig i är ett resultat av felaktig skolpolitik. Jag har varit lärare på gymnasiet, högstadiet, högskolan och även lite på låg/mellan skolan under mina arbetsföra år. Jag är nu pensionär men vikarierar som lärare.

I varje klass finns flera elever, de flesta (kanske 80-90%), som vill jobba, vill lära sig, vill ha lugn och ro. De sitter tyst, de bråkar inte. Det finns ingen möjlighet för lugn och inlärning i klassrummet, när de få elever som bara bråkar får sitta kvar i klassen och tvinga till sig uppmärksamhet. Detta pågår i högstadiet och ”praktiska” linjer på gymnasiet. Politikerna har tydligen tolkat forskningen så att denna lilla grupp av omotiverade elever har rätt att förstöra för resten. För vi i Sverige ska ha en skola som inte pekar ut gamla tiders OBS-elever. Tror de på fullt allvar att dessa elever inte syns: av lärare, av sina klasskamrater? Den här lilla gruppen är högljudd, svär, slänger säker slår på och in dörrar klagar på att de inte kan studera för att deras datorer är döda och utan laddnings-sladd. Inget händer (eller en dag avstängning och sedan samma).

Dela upp alla ämnen i flytande grupperingar:
• De som nu ställer till problem, oavsett om det är uppmärksamhets bråk eller inlärningsproblem
ska sättas i en egen grupp och denna grupp brukar bli en liten grupp.
• De elever som i dag får höga betyg och är lugna kan sättas i en större grupp. De klarar av
genomgångar.
• Kanske ska det finnas en mellangrupp, mellan i både storlek och visat kunskap.
Gränserna kan vara flytande och om elever ändrar sin attityd, beteende och intresse för inlärning borde de flyttas mellan grupperna.

Jag har varit med i försök på skolor under mina verksamma lärarår. De 2 följande egna exempel är båda inom matematik:
En av försöken gick ut på att dela upp eleverna i olika “behovs”-klasser i högstadiet. Detta försök var med stöd av skolan, föräldrar och ett bidrag. Jag hade en grupp av 8 “bråkiga” och omotiverade elever i en högstadieskola. En av dessa elever hjälpte jag från betyg 1 till betyg 5 på en termin. (då var betygsystemet 1-5) Han var tvungen ta extra prov för att skolan trodde inte på den utvecklingen. Han klarade det!
En annan gång hade jag en byggklass på gymnasiet. 18 av eleverna kunde matematiken på denna nivå redan. De 7 som inte kunde, gjorde sitt bästa för att bråka och låtsas att de kunde så deras klasskamrater inte skulle se. Jag, bakom ryggen på föräldrar och rektorer, delade upp klassen och själv jobbade längre pass – obetalt tid. Det gick inte att passa in alla timmar utan hjälp i schemat helt. Dessa 7 stycken fick lära sig matte i sin egna grupp. När jag hade dessa 7 elever själva, jobbade alla – jag tror alla lärde sig mycket mer. De satt lugna. De hade ingen att visa upp sig för. Tänk: före jag stoppades, en av dessa eleverna gick från E till C i betyg på några månader. Tänk om det hade fått fortsätta… Hur stoppades jag: Eleverna, med höga betyg, som jag stängde ut, bråkade, låste in sig själv i garderober, vägrade att lämna rummet så att jag inte fick ha bara de som behövde extra hjälp (eleverna med höga betyg fick en annan tid). Till slut ringde några föräldrar och krävde att eleverna skulle få alla timmar i matte som de hade rätt till. Ingen intresse för vad de faktiskt lärde sig! Jag fick inget hjälp av rektorerna, i slutänden stoppade de mig.

Börja stöda de unga människor som vill jobba på skolan och i samhället. Tror ni att vi får ett fint framtida-samhälle genom att dagligen säga till skötsamma elever: ”ni är värd minst”. Vi satsar enbart på elever med ”problem”. Detta borde om något motivera elever att bli ”bråkare” för då får de mer! Hur fungerar det i hjärnan på svenskar som inte tycker att den slutliga inlärning är viktig!

Hur är det möjligt att politiker i Sverige har kunnat hjärntvätta allmänheten i tron att de viktigaste sättet att höja kunskapsnivån är att tvinga omotiverade elever att integreras in i samma klasser som ”snälla duktiga” elever och på så sätt stoppa alla från bättre inlärning. Att placeras i grupper med likasinnade öker inlärning. Det måste finnas forskning som stöder detta.

Pensionerad lärare som vikarierar
Marita Sundkvist