Ibland går digitaliseringen för snabbt

Av , , Bli först att kommentera 2

Som jag nämnde i ett tidigare inlägg sa jag att man nästan ska vara utbildad ingenjör för att handha och köra moderna bilar.

Det visar sig nu att jag får rätt i den saken.

Det är främst Volvo och Tesla som får anmärkning i detta. Volvo EX30 har fått återkalla 72 000 nya elbilar med fel i det digitala systemet.

Utvecklingen och tilliten till den verkar gå alldeles för snabbt. Att bilen utvecklats under alla åren från sent 1800-tal, eller när de första bilarna tillverkades till vad vi nu fått skiljer ju ljusår. Trots detta glömmer man att vi måste färdas på vägar, trafikströmmar, trafikstockningar, väder och även djur kan orsaka skador och även här dödsfall. Sammantaget är det inte samma sak sitta framför en dator som köra bil. När nu frågan om CO2-fritt blev aktuell har man en stark tilltro till främst elbilar, men glömmer oavsett bil, motor och/eller hur den drivs finns andra faktorer också man måste ta i beaktning som kan vara farliga.

Speciellt nu i såna tider som midsommar och främst de som bor i städerna och ska ut på landet fira sin midsommar. Det är oerhörda bilköer och trängsel på vägarna som kan uppstå och här i jämförelse med vår trafik exempelvis i V-mina och på våra vägar häruppe.

Att trafiken är ett problem i sig verkar man inte tycka utan förlitar sig nu på elbilar ska lösa alla problemen. Snarare är det väl tvärtom om varje elbil som går på vägarna har minst 500 hk. För att hantera så motorstarka bilar krävs särskilda kunskaper och med lite oförsiktighet kan det lätt hända olyckor. Sedan att bilarna numera är utrustade med alla tilltänkta varningssystem behöver inte betyda att det är i sista hand föraren som styr bilen.

En äldre bil kan vara säkrare än ny modern, så kan det vara. De som jobbar på Trafikverket verkar ha liten kunskap. Kanske är de hjärntvättade av ”den gröna omställningen” och tror allt man här kommer fram till är en gåva från Gud, eller de avgudar man verkar ha.

Hur fort får man som fortast köra på våra svenska vägar, är det inte 100? Naturligtvis väljer man själv vilken bil som passar. Vi har ändock en fri marknad.

Jag är ändå glad jag slipper sitta i en bilkö och här under midsommar. Resa en majstång (idé ursprungligt från Tyskland) är ingenting för mig. Lugnt, tryggt och skönt hemma värderar jag mer.

Hela landet ska (över)-leva, är det så?

Israel försatt sig i en svår situation

Av , , Bli först att kommentera 10

Landet som de ”berövat” eller tillkännagavs efter kriget är naturligtvis ett getingbo med de omkringliggande länderna och det starka islam. Netanyahu har försatt landet i en ännu svårare situation än vad det tidigare var genom sitt försök utplåna Hamas vilket knappast kommer gå. Snarare är det så att de kommer stärkas, få fler med sig. Det är dumdristigt tro att de ska utplåna något och går vi tillbaka vad israeler och andra som fick utstå under de förfärliga nazisterna ser vi ändå att det inte gick som deras avsikter var, att utplåna vissa.

Att nu israelerna försöker sig på samma sak mot Hamas genom brutala bombningar som mestadels civila drabbas av är oerhört tragiskt. En framräckt räckt hand och ett tal om försoning skulle vara närmare en lösning på konflikten, istället för att ta på sig härskartröjan som ställt till alla problem under åren. Det är ingen bra väg israelerna och främst av dumdristige Netanyahu försöker sig på.

Det som väntar kan vara ett storkrig i området och det är otaligt många islamister, långt fler än den israeliska befolkningen. Vill Netanyahu, som han tror och har för avsikt utplåna alla kommer det knappast gå. Det är en farlig väg Netanyahu är inne på. Han sätter sitt eget folk i stora risker och någon egentlig fred är bortom allt annat som han håller på.

Visst kan de ha Amerika i ryggen, men vill Amerika dras in i ett storkrig? Jag tror knappast det och främst sedan de misslyckats med invaderingen av främst Irak som har har lett till hur vi nu fått och främst med alla flyktingströmmar. Det är snarare mer oordning i världen nu än tidigare när det i vilket fall fanns ledare som ogillades främst av amerikanarna men höll ordning i det egna landet. Värre kaos än vad vi nu fått har vi sällan skådat.

Hur blir vid byte av president i Amerika? Ingen torde riktigt veta vad som då blir.

Ebba Bush och den svenska regeringens inställning till kriget i Gaza är lika dumdristiga tankar som vad Netanyahu går efter. Att alla kristna skulle gå under flagget, det rättvisas väg måste vara en förlegad tanke. Vad har det hittills lett till? Respekt för andra människor, religioner (till viss gräns) måste vara en väg till fredliga lösningar. Det som nu sker är och blir en rejäl upptrappning.

Nazismen måste ändå vara det värsta som hänt under modern tid. Tiden efter Romarriket.

Hur kan någon ens tänka i dessa banor, ha sympatier för nazismen???

Att ryssarna nu beter sig som nazister är mycket oroväckande, dessutom har svenska sympatisörer. Både (VK)-blogg- och i övrigt nätsympatisörer.

Här kan Jonas Sjöstedt ha en viss poäng

Jordens resurser hur förvaltar vi dessa?

Av , , Bli först att kommentera 6

Och vilka leder utvecklingen? Vi pratar om kommunismen och hänför Kina till dessa och något dåligt, men trots allt verkar de leda utvecklingen när det gäller energi och den gröna omställningen vi pratar om. 

Hur agerar den kristna världen och hur väl anpassad är den för den utveckling som väntar? Vi kan här undra om Israelerna gör rätt och företräder den ledande i den kristna värld vi också kan tillhöra. Vem kommer ha makten i världen i slutänden om om vi har något slut, för vi har väl ingen början heller? Somliga tror att allting är en typ av planering hur vi kommit till, hur hela världen kommit till. Andra säger eller tror mera på slumpen och den allmänna teorin om evolutionen. Jag själv kan ta båda i beaktning, men riktig säker i någotdera vill jag inte säga jag är.

För att återgå till energifrågan och här vindkraften behöver den inte anses 100 % vara den gröna och därmed den bästa om vi ser till miljön. Forskare är rädda för att den kan störa livet i vattnet och djuren som här finns. Se här.

Samtidigt om vi ser till oss här i norr har vi haft vattenkraften som en säker energikälla för ström. Landet i stort har också tagit del av den och också den kärnkraft som senare byggdes vi har förlitat oss till. Se här.

Jag vet inte själv vad jag ska tro, ingen annan heller verkar det som?

Utan elen torde vi fortfarande stått närmare stenåldern och om vi tänker introduktionen av den ansågs mera som magi

Allt fler föds med diabetes

Av , , Bli först att kommentera 4

I TV4 hade man en diskussion kring detta och även experter här anlitade för uttalanden vad det eventuellt skulle bero på. Det här gäller den s k typ1-diabetesen där ingen livsbringande insulin alls produceras. Utan dagens hjälp från sjukvården skulle inte dessa barn klara sig. Det är en allvarlig sjukdom som sägs drastiskt ökat bland barn som nu föds.

Jag har en teori i detta och det är de flertalet aborter som sker. Jag menar om alla skulle få födas som nu aborteras bort skulle det se helt annorlunda och med förutsättning att vi skulle få fler friska barn som skulle dra upp statistiken i omvänd riktning.

Trots alla hjälpmedel som idag finns och vi har är det i grunden den gamla regeln som gäller, anser jag. Ska vi fortsätta på den linje vi antagit finns risk för att mänskligheten kan slås ut på sikt.

Den alltför stora tron till digitaliseringen har blivit ett problem inom andra områden också. Tar vi de moderna bilarna har det digitala helt tagit över. Hela instrumentpanelen som tidigare kunde vara lätt förstå, har utbytts till närmast man måste vara någon typ av ingenjör och vid minsta fel står man här utan en verkstads hjälp, om det finns?

Att mänskligheten blivit bättre, att vi skulle gå mot ljusare tider  stämmer inte överlag. Så mycket problem som vi nu fått och som verkligen skakar om tror jag inte tidigare vi haft. Politikerna verkar tappat kontrollen helt.

Lite av det gamla varvat med det nya skulle inte skada.

Någon direkt abortmotståndare kanske jag inte är, men visst bör vi tänka på allt vad vi håller på med. Hur mycket resurser måste sjukvården lägga ner här bara i aborter och är allt bra som vi gör?

Köp en (dyr) elbil, varför inte Tesla…

Av , , 6 kommentarer 7

…och rädda barn och barnbarn. Vilka jävla argument från klimatdårarna inbilla sig nåt liknande. Det är några år sedan jag fick en kommentar i ämnet där argumentet var just detta, rädda barn och barnbarn.

Vi ser nu vad som kan hända med just Tesla.

En annat bilmärke högt uppskruvat har redan kursat.

Och varför håller man tyst om det här. 

Jag har länge sagt man kan inte bara rakt av köpa vilken bil som helst, främst elbilarna där nya märken och modeller kommit ut kort sagt nästintill dagligen. Vi ser nu trenden med elbilar hur det går. Folk vänder sig från dessa och det system som främst MP, V och dåvarande regering drev igenom med hotelser och våld börjar nu släppa. Alla som inte (kunde) köpa en elbil för uppåt miljonen ansågs som miljöbovar och de med skamkänslor som där skulle följa. Hur kan ett parti som kallar sig ett Arbetarparti och även borde se till de svaga, den som inte har råd punga ut med en miljon sådär bara direkt diskrimineras?

Det har mera drivit på en affärsmodell som nu visar sig inte vara lönsam och det tack vare de uppblåsta och uppskruvade förväntningarna att det skulle rädda miljö- och klimat. Kommer åter sossarna till makten blir det samma dumdristiga styrning då som vi tidigare hade? Jag betackar mig detta.

Elbilsmarknaden börjar nu stagnera rejält och för att människor ska ha råd köpa eller byta till elbilar pressas priserna ner rejält. Det har också blivit näst intill populärare med laddhybrider eller självladdande med förbränningsmotor. Peugeot saluför liknande i sitt utbud nu.

Bristen på laddning, själva laddstrukturen har man inte på långa vägar fått till, det som är själva poängen med elbilen, att kunna ladda den i princip överallt. Elbilen, laddningen och hela den historien har blivit en flopp vilket nu man börjat inse.

Survänstern och smörjan MP

Ny klimatlag röstades igenom i EU igår

Av , , 11 kommentarer 9

Naturrestaureringslag är väl närmast vad den skulle heta. Det var Österrike och dess miljöminister som gick direkt i motsatt riktning än vad dess regering där hon själv sitter som röstade för och fick en avgörande röst om att lagen antas. Regeringskris sägs ha utbrutit i Österrike efter detta.

Jag har inte något emot man skulle värna om miljö och även klimatet om vi kan påverka (?). Samtidigt frågar jag mig hur folk tänker nu som reser till de varma länderna om vi håller oss till Europa. Vi vet att den kände gurun som skulle företrätt vetenskapen hur vi bör äta för att må gott och gett ut både böcker och varit med i många TV-program där hans metod heter 5:2 diet. Har nu för ca: en vecka hittats död i Grekland och det rapporteras att han dött av värmeslag. De vet inte direkt, det enda jag kan säga att han kan ha lidit av någon typ i defekt i hjärnan. Efter att ha tittat på en del av hans program i TV märker man hur han har ett direkt talfel. Att uppmana andra leva efter hans koncept men själv utsätta sig för direkt fara anser jag beror på bristande omdöme. Med tiden tyckte jag hans program gick till överdrifter hur vi beräknades äta och leva och därmed skulle ett bättre liv vänta. Det är min teori och hypotes om honom och varför han dog.

Går vi till andra rapportering om värme är det främst Grekland och svenskar som där begivit sig. Man kan här undra hur man tagit sig hit, genom att gå, ro och åka båt? Är det inte genom flyget och det som skulle sprida ut stora mängder CO2. Samtidigt säger man vi ska ändra i klimatet där nu värmen stiger oroväckande genom att minska utsläppen. Hur tänker man här, svenskarna och alla som flaggar för detta men samtidigt betalar för att resa utomlands för att slippa Sverige?

Själv är jag jättenöjd över klimatet och här jag bor. Svalt, ibland varmt men inte något överhängande som skulle göra att livet hotas. Vad mer skulle vi göra här om jag håller mig till Lappland och de delar av Sverige som redan har låga utsläpp. Varför skulle vi här, vi alla som lever s k ”klimatsmart” bli straffade för något som inte existerar enligt den EU-lag som nu drivits igenom? Kan hända de enorma kalhyggena?

Det måste vara ett direkt hån mot tidigare generationer hur de levde, försökte klara livsuppehället och genom den nya lagen säger vi ska utplåna det som varit genom att återställa. Återställa vad då, utdikade marker som folk gjorde med bara händerna för en överlevnad. Jag tycker det är skamligt om vi vet vilka som förstört naturen och inte kan det vara tidigare generationer som levat.

Sedan kan vi undra när det sägs att havsvattennivåerna skulle drastiskt stiga samtidigt som våra landbaserade ytor ska vattendränkas i större utsträckning. Vet man man vad här pratar om?

Att den nya, för mig kallad den nya klimatanpassade lagen som ser till hur Europa (EU) kan se ut men tar liten hänsyn till oss häruppe, omkringliggande länder och Norden i stort.

Samtidigt kan jag undra då V och MP går emot avtalet om att Amerika ska får mer områden, platser till förfogande installera sig på. Vill man komma under ryskt beskydd istället då vi ser hur ryssarna och Putin beter sig? Man (V+MP) flaggar för kärnvapenfritt och med det låter man ryssarna ha övertaget. I deras världar skulle vi inte ha något motstånd, ett starkt försvar som ser till vi kan leva i fred i demokrati. Det är min spontana reaktion.

Sedan har jag inte inblick i allt som sker, men jag förhåller mig till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och vad han anser. Norge fick kämpa i senaste kriget och är nog inte villiga släppa någon ”jävel över bron”.

Ska vi lägga oss platt, det som jag anser MP och Vänstern skulle mena? Hur ser det ut i Kina och med deras regim som slår ett slag för ryssarna och Putin och välkomnar honom som en hjälte?

Jag håller helt med Ursula von der Leyen, Ryssland och Putin måste till varje pris bekämpas. Sedan kan vi börja ägna oss åt oss hur vi antar olika lagar som ska göra att vi kan leva bättre. Vi närmast gör en björntjänst för Putin, kommunisterna och Kina med det sätt det svenska V och MP och andra syskonorganisationer främst inom Europa agerar.

Under föregående regering hade man för stor tilltro till främst kineserna när man lät bygga ut vindkraften helt okontrollerad och just kineserna fick för stort inflytande här. Vi ser nu stora parker som går under benämning konkurs hur de söker nyemmisioner. Tror man Kina skulle göra gott av snällhet?

V och MP verkar inte tänka helt klart här.

Vi kan knappast bortse från verkligheten att vi ligger i krig med ryssen, kanske inte direkt, men indirekt.

Ryssen måste nedkämpas till varje pris.

Landshövdingens anor sträcker sig från 1634

Av , , 6 kommentarer 11

Västerbottens landshövding är Socialdemokraten Helene Hellmark Knutsson tillsatt under föregående regering. Här kan du läsa hela historien om landshövdingens historia. Själv tycker jag den är något otidsenlig och inte minst själva uppdraget.

Hur mycket har exempelvis vår landshövding i V-botten uträttat för länet som helhet? Jag vill påstå nästintill ingenting om vi ser till de områden här (Lappland) vi tillhör. Jag har för mig de åtgärder som skulle göras på Blaikfjället (V-mina/D-tea) för att minska CO2-utsläppen och där en grävmaskin blev ditskickat och här under landshövdingens beskydd är bortkastade pengar. Jag kan precis inte säga det var till någon särskild nytta och inte skapade det några jobb heller, förutom till grävmaskinen och dess förare. Som jag nämnde i mitt föregående inlägg är ”rädda våtmarkerna” nu bevisligen till ingen större nytta och att det skulle ha någon större betydelse i jakten på minska utsläppen.

Att kusten, Umeå, Skellefteå är det intressen som torde ligga länets landshövding närmast om hjärtat är ganska uppenbart. Jag är för att skrota landshövdingsutnämningarna. Det är mera en relik från gamla tider som i grunden borde omarbetas till något vettigare och som i mitt exempel med vår landshövding istället visade på styrka utveckla länet i sin helhet.

Malå, Västerbotten skulle Vänsterns Jonas Sjöstedt fått flest röster i EU-valet. Då får vi också hoppas att han utvecklar länet i sin helhet. Hur mycket har V utvecklat hittills? Går vi efter den trenden, ingenting. Varför skulle jag tro Jonas Sjöstedt och V kan göra det nu?

Själv ansvarig för inlägget utan inflytande från någon annan.

Ståljätte dömer ut (svensk) vätgas

Av , , Bli först att kommentera 9

Det är inte bara lilla jag som är skeptisk till vad vi håller på med i Sverige och som den föregående regeringen satsade hårt på. Det är Europachefen för världens största stålföretag ArcelorMittal Geert van Poelvoorde som säger det.

Det är otroligt mycket pengar som ”bränns” om jag så säger till liten nytta, eller ingen alls. Att lilla Sverige skulle konkurrera med stora jättar som Amerika är inte rimligt. Vet de ”gröna” vilka de egentligen gynnar? Teslas grundare Elon Musk fick nyligen igenom ett löneförslag eller vad man nu ska kalla det på 550 miljarder. Samtidigt pågår en strejk mot Tesla som inte företaget Tesla verkar bekymra sig speciellt mycket över. Det svenska arbetarkollektivet och den svenska modellen är nog bara intressant för svensk del. Likaså den gröna omställningen som man tror Sverige ska bli en av de ledande i världen i kan bli mera ett luftslott som byggs upp med stora förväntningar på, som till och med kommer göra landet fattigare istället.

Samtidigt för att nämna närmast som parentes kan Volvo Cars ändra i sitt föregående uttal att bara tillverka elbilar.

Kan vi säga de tidigare 8 åren med föregående regering var bortkastade? Varför inte istället satsa på mindre företag som mera skulle stå för att benämnas ”gröna”. Alla små turistföretag kan vara en grupp som direkt kan slås ut på det sätt som agerats och/eller kommer göras ännu mer. Kanske är det här ändå droppen som får bägaren rinna över det jag nu visar på och i den allmänna opinion och som ledande krafter ser som uppenbara felsatsningar.

Hur går det med Skellefteå och deras optimism att den norra länsdelen ska bli ledande först och främst i Sverige, men även sett till världen i stort. Hur lång tid tar det att bygga upp ett växande samhälle och ta vårt största, Stockholm. Inte skedde det över en natt och här samlades något av eliten i Sverige och kunde på så vis få till vad nu ser. Orättvist? Ja kan hända när vi vet vad den s k ”tillväxten” uppkom ur. Var det inte mycket härifrån norr alla råvaror kunde hämtas, men inte förvaltas här som gjorde Stockholm och områden häromkring ledande i Sverige.

Kanske inte norrlänningen ska satsa på det stora, utan istället på det lilla. Den glesa befolkningen och även de stora obefolkade ytor vi förfogar över borde utnyttjas bättre. Vill vi ha en ”grön omställning” borde vi redan här ligga i framkant. Vilka problem har vi i Sverige? Är inte självmordsfrekvensen hög här och vad kan detta bero på? Är det i mycket orsakat av otrivsel, stress och ”utanförskap”?

Som slutkläm ville jag ändå säga borde vi inte satsat mer på de mindre jordbruken. Ge bidrag dit istället och låta människor som vill odla upp jordar som nu ligger döda och igenväxta.

Det en gång så livfulla Sverige har verkligen blivit dött, även dra människor med sig i döden. När får vi en regering som kan vända på det här. Naturligtvis kostar det, men vad kostar alla de tragedier vi dagligen ser?

Klimataktivisterna och ”återställ våtmarkerna” har nu visat sig inte vara vetenskapligt underbyggda och ge den önskade effekt man trott. Jag har länge sagt det är näst intill bortkastade pangar vilket nu man äntligen inser efter de vetenskapliga undersökningar som skett. De som utövar det här, eller på fullt allvar tror de skulle förändra något kan istället lida av allvarliga psykiska störningar. Är det det vi ska ha som ledande i ett lands styrelseskick, inte minst under tidigare 8 år?

Sedan kan jag varit inne på detta också.

Miljö- och klimatpolitiken bör i grunden omprövas.

(Att arbeta med djur kan göra att man får livslusten tillbaka)

Northvolt, grönt stål, vätgas m m – ett luftslott

Av , , Bli först att kommentera 15

Det går nästan inte en dag utan att man (jag) läser om de som man (jag) får betrakta som rena misslyckanden inom det tidigare så stolta Socialdemokraterna, jämte både V, MP och C. Nu har det gått några år och fortfarande står det och stampar, visserligen ett stort projekt, helt unikt främst från den tidigare regeringen. Hur mycket har här satsats, hur många arbetstillfällen och annan utveckling skulle vi fått i norr om andra mera realistiska projekt satts igång?

Det är otroligt mycket pengar som satsats och ännu inga resultat. Snarare tvärtom om vi läser det här.

Batterier till fjuttiga 210 elbilar kan man knappast säga det gett någon valuta mot de investeringar man gjort. Ändå fabulerar Vänstern med Jonas Sjöstedt det skulle vara Norrlands framtid. Även S och inte minst MP torde ha samma inställning. Även det tidigare landsbygdspartiet som stod på bönderna sida har nu övergått till att gynna städerna, muslimerna och invandringen.

När det påstås jorden var platt och de som hade andra åsikter brändes på bål. Nu har det blivit något liknande, tycker man inte att den gröna omställningen i sin helhet skulle vara bra, ha andra åsikter börjar påhoppen likna mera en förföljelse av ”oliktänkande”.

Vi ser nu hur de röstar i de stora Europeiska länderna vilka kommer styra EU. Lilla Sverige hoppas på V, MP, S och även C. Makabert!

Magdalena Andersson och S har inte mycket komma med, utan varnar för högerextrema krafter. Men det är ju dem själva som gjort att det blivit det som nu sker. Socialdemokraterna är inte längre något alternativ till att styra landet. Nästa steg för dessa är ta oss in euron. Var så säker.

Vad beträffar upprustning, försvar och skyddet för medborgaren tror jag mer på den här regeringen.

I drömmens värld

Av , , 13 kommentarer 6

Då kan allt bli bra, eller dåligt om man så vill. Drömmen om det CO2-fria samhället, torde vara blott en dröm. Oljan kommer fortfarande finnas, kanske 1000 år till. Vad ska människor kriga med om man inte har olja/bränsle som drivmedel driva sin krigsutrustning med? Hur tänker Israel försvara sig och har någon sett eller hört de vill införa elektrifiering eller något vi pratar om inom EU?

Vad kommer ske i kriget Ukraina-Ryssland, har något hört samma sak beträffande ryssarna att de är i någon riktning av elektrifiering?

Vad gör man nu i det kriget, skänker Ukraina vapen till försvar och vad drivs dessa av de som står på marken om inte olja och fossilt drivmedel. När får de stridsflyg drivet av fossila bränslen också?

Hur hade Jonas Sjöstedt och hela vänsterrörelsen som nu också vill stärka Ukraina tänkt sig utan olja?

Vem vill inte ha slut på krigen, men hur?

Är det några som är klimatneutrala är det de underkuvade folken. Men vad har de säga till om? Ingenting, det är den starke som bestämmer och vilka är det och har någon sett idéer från dessa som skulle göra att de skulle lägga ner vapnen?

Norrlandsprojektet som inte minst Jonas Sjöstedt och vänsterrörelsen hoppas på har börjat gå i stå. Stora investerare börjar nu fundera på dra sig ur. LKAB går inte lika bra för och den nye styrelseordf. f d finansminister Anders Borg (M) kan inte fått den lättaste uppgiften slutföra de förhoppningar som här har ställts. Det CO2-fria- eller CO2-neutrala Sverige som ska bli ledande i världen. Beträffande ledande just här är det redan Norge med sin starka ekonomi och det tack vare deras oljeindustri.

Jonas Sjöstedt och klimatrörelsen torde få det svettigt uppfylla vad de lovar. Att vi skulle få det beskrivet som i Jehovas vittnens värld (utan att konfrontera) hur världen skulle se ut.

Vissa lever i det blå, andra rött, blodrött, död och förbannelse.

Vad avser man återuppbygga Ukraina med, även Gaza. Med smör och grädde som drivmedel och/eller utan maskiner och med bara handkraft? Här kommer vi få det gamla ordet ”tillväxt” som det centrala. Så har det varit inom mänskligheten i kort sagt alla tider. Krig och förödelse, naturkatastrofer och annat det mänskligheten kan fått lida av har av en annan tid och en annan mänsklighet gjort deras tillvaro ännu mer möjlig. Det är det absurda.

EU-parlamentet och där i den miljö de lever har ingen verklighetsförankring.

Är inte allt bara drömmar?