Allemansätten

Av , , Bli först att kommentera 5

Det kallar jag nästa generations rätt till allemansrätten. I o f sig är ju namnet felformulerat genom ordet ”man” ingår. Ett mera könsneutralt namn vore lämpligare liksom alla övriga namn, beteckningar och formuleringar har där ”man” ingår. Det skulle låta bra mycket bättre exempelvis med ”naturrätten”, allas rätt att vistas i naturen. Många sjukdomar skulle förhindras om fler människor hade tid, eller tog sig tid ströva i naturen. Speciellt sjukdomar med psykiska åkommor, men även andra. Stelhet, svårt röra sig, ont i leder eller på annat sätt bara vara instängd i en samma miljö dag ut dag in kan tära på vem som helst.

Vi vet att kroppen hänger ihop med våra sinnen och vice versa. Kan man få inspiration från huvudet hjälper det kroppen läka. Det vi nu ofta ser i samhället olika sorters åkommor, ständigt nya namn på åkommorna kan vara en del i detta. Det sätt människor bor under eller helt enkelt blir tvingade. Inga valmöjligheter finns.

Skogen är en gåva till oss alla. Bruka den, men låt även människor vandra fritt i den.

Bli först att kommentera

Hanif – en belastning för M?

Av , , 2 kommentarer 3

Hanif Bali är den moderata riksdagsmannen som utreds för olämpligt sexuellt beteende mot en minderårig flicka. Misstankarna handlar om att han ska ha bett den då 15 år gamla flickan om nakenbilder och sex.

Själv förnekar han detta och har också självmant gått ut med sitt namn vilket det skulle åsyftats i media.

Skulle de nu också (M) ta över Miljöpartiets roll som den framdrivande kraften i miljö- och klimatpolitik torde det ändå bli märkbara bromsspår i deras popularitet.

Hur det sedan går för S är en annan sak. Nu bjuder det blint ut pengar åt ALLA om det sedan går igenom budgeten är en annan 5:a.

Farsen lär fortsätta. Följ alla kapitlen och se slutet. Spännande!

2 kommentarer

Svampar, bär och skogens alla faciliteter

Av , , Bli först att kommentera 2

Visst är det mycket som är fantastiskt i den svenska naturen. Skogen är givetvis viktig och till nytta för oss alla, oavsett vem som äger den. Vi har ju allemansrätten vi måste vårda och inte orsaka skada när vi vistas i vår natur. Skogens ägare måste samtidigt ha en skyldighet värna om djuren, växterna och allt det övriga som ingår i vår svenska flora och fauna.

Man pratar nu om att avsätta skog för den biologiska ”mångfalden” som det heter. Lika viktigt tycker jag det borde vara att vi får ett jämlikt system för beskattningen av elen. Detta är ju en gammal avart som de båda stora partierna i Sverige tycks värna starkt om. Vi har nu också hört många röster som vill få ut mer av skogen, än bara trä och virke. Nu vill man också få ut bränsle – biobränsle – även ämne till kläder nämns det. Hur mycket räcker skogen till egentligen för allt vi önskar oss? Blir det varmare borde skogen däremot ha bättre förutsättningar växa, i alla fall inom våra breddgrader och främst de norra. Det finns ingen forskning om detta, problemet är dock att kvaliteten kommer bli sämre. Redan ser vi sedan tidigare att norrländsk långsamtväxande skog är mera attraktiv för sin hållbarhet. Även den svenska furan, norrlandsfuran är nästan lika eftertraktad som den gamla svenska eken. Hur är det med den egentligen, eken hur stora arealer finns kvar av den? Vi vet att ekbeståndet gick hårts åt under det äldre svenska skeppsbyggeriet. Det var de största och bästa ekarna man skulle ha, inte minst till regalskeppet Vasa som sjönk några 100 m från land efter sin sjösättning.

Vi måste värna om skogen, helt klart. Den är viktig både för att förhindra blåsten och som tidigare nämnts för djur och all övrig natur. så kan samspelet i skogen se ut och en viktig faktor är upptaget av koldioxid och därmed lagring av kol.

Själv äger jag inga intressen för skogen, men att vi måste värna om den och mer än vad som hittills varit är min åsikt.

Utan vår natur som ännu inte är helt förstörd, kommer vi alla dö om den helt ödeläggs. Vad är vinsten då värd, som det pratas om?

skogen gör stor nytta bara att den står där.

Bli först att kommentera

Kultur, sport och nöjen ska inte styras, eller ges statliga bidrag för

Av , , Bli först att kommentera 4

Det är min spontana inställning. Det är alldeles för mycket av det i världen som blivit till ren onytta, ja rent av kan driva världen i fel i riktning om det leder till missbruk. Lika mycket som vi måste ta hänsyn till klimatet, lika mycket borde vi tänka över hur människor beter sig i övrigt. Alla måste ta ansvar. De glädjeyttringar vi ser, olika galor, priser som delas ut tycker jag rent av bara är ett spektakel som inte driver mänskligheten framåt och fel riktning.

Det fanns en tid när människor hade mera respekt för livet, att vi var mera nöjda med det nödvändigaste. Idag har situationen blivit en annan. Tillika kan en stor del av jordens befolkning lida nöd och skillnaderna verkar vara bli större och större. Att leva gott behöver inte betyda man lever i överflöd, inte heller i ren fattigdom.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Beträffande bränderna vi sett lite varstans kan vi undra om inte många beror på oförsiktighet, ja rent av att de tänts på av någon galning eller flera? Visst kan bränder uppstå genom självtändning, ett glasliknande föremål som orsakar detta genom att pressa samman solens strålar. Hur är det med ”vildmarksmänniskorna” vi fått när vi haft eller har pandemin, hur försiktiga och vana är dessa vistas ute i naturen? Att göra upp eldar är en farlig sak för den som inte har någon kunskap alls om det, var eller hur man gör upp den. Släckningen är oerhört viktig när man väl använt elden. Det får under inga omständigheter vara det lilla minsta kol som har någon tillstymmelse till att sätta igång en fyr igen.

Vi måste börja anpassa oss mera efter den situation vi befinner oss i, klimatet kommer inte ändras tvärt oavsett vilka åtgärder vi sätter in. Kanske om 2-300 år säger experterna. CO2 är en kraftig gas på så sätt att den stannar kvar i atmosfären under lång tid.

Hur mycket ström förbrukas på de konstgjorda ishockeyrinkarna, bara det? Allting bidrar, man kan inte förbise att vissa inte ska bära ansvar och andra nästan utplånas och som redan lever klimatsmart.

Det är alldeles för mycket ståhej inom vissa sporter, inte minst ishockeyn. Skidor, till stor del friidrott (där vi har 2 svenskar i särklass. Mondo och Ståhl) tycker jag är befogat. Visst kan andra sporter också vara roliga titta på. Biltävlingar, rallyn har jag tyckt varit intressanta. Nu skulle man viss börja med hybridtillverkade bilar här också. Intressant se den utvecklingen. Men visst ligger det oerhört mycket pengar i den också liksom hockeyn. Men utan bilsporten skulle vi inte ha de säkerhetssystem och annat som gjort bilarna oerhört mycket bättre eftersom om inte de testats fram genom olika tävlingar. Även mera effektiva motorer (kolvmotorn). Men naturligtvis finns en gräns här också, vad som får anses gott och vad som inte är. Det är alltid stora summor pengar inblandade om det kan man tycka vad man vill.

Bli först att kommentera

doktor.se, digital läkare, eller en fysisk person/läkare besöka?

Av , , 2 kommentarer 7

Inte för så länge sedan fick vi veta att Sveriges regioner köpt in 6 ambulansflygplan. Den totala inköpssumman skulle landat 700 miljoner. Därtill kommer underhåll och bränslekostnader. Typen plan skulle drivas med reamotorer, som påstås vara ”bränsleekonomiska” samt att planen även kunde landa-starta på mindre flygplatser. Vilhelmina i vårt fal skulle även gå.

Vad jag undrar över om det inte rent av blir krångligare hämta en sjukling, vi får förmoda av allvarligare karaktär och någon som bor i fjällvärlden. Här måste ju en helikopter till för snabb hämtning, eller vid dåligt väder en vanligt rullande ambulans. Var ska sedan patienten föras på bästa sätt, inte minst på snabbaste vis? Var kommer nu det nya ambulansflyget in i bilden? Står det reda på någon av våra mindre flygplatser eller blivit ditkommenderade? Skulle inte tro det. Om inte en helikopter kan föra patienten till Umeå eller L-sele för vidare undersökning vilka andra alternativ skulle finnas då? Jag anser att vi som bor här i norr och varför inte Lappland, har ingen nytta av dess plan. Bor man i Umeå eller nära, finns inte regionsjukhuset där eller NUS som det kallas. Var kommer då detta ambulansflyg in i bilden? Ja detta är väl om vidaretransport till exempelvis Uppsala och någon specialistfunktion som inte skulle finnas i Umeå. Planen är säkert fina och bra inredda för att frakta max 3 patienter, men kommer detta uppväga kostnaden av dessa?

Samtidigt ska nu digitala doktorer införas på prov. Vilhelmina, Malå och Sorsele nämndes som provstationer. Skälet uppges att det finns inga doktorer som vill bosätta sig här. Nu blir det alltså via dataskärm vi som söker för någon åkomma ska behandlas. Hur patientsäkert är det och hur inläst är denne ”nätdoktor” på patienten ifråga? Naturligtvis är allt detta för att spara pengar. Vi vet vilka kostnader dessa ”stafettläkare” tidigare landstingen och nu regionerna. Men kommer detta att fungera och varför inte istället då vända sig till redan den uppdaterade och befintliga sidan ”doktor.se”. Frågan är vad vi då har regionerna till, ska de sluta ta emot patienter inom områden som där vi bor, Lappland och liknande outsorcade områden? Är det man kallar lika vård i hela Sverige?

Inom IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) har höjts röster för att sjukvården den måste bli mer jämlik. Att den skulle mer enhetlig/statlig och därmed likvärdigare. 21 regioner där alla drar åt varsitt håll och beroende av läge, folkmängd osv. Sjukvården, samhällsskydd och liknande inrättningar bör inte styras från ett visst håll. Skulle det bli bättre med en mera central styrd vård, mera jämlikt?

Om detta kan vi fundera.

Jag tycker vi kan även undra i ”klimatkrisens spår” varför inte statliga myndigheter (polis, militär osv) nu även sjukvården inte behöver ställa in sig i ledet där vi andra tvingas in med våld med bannor och olika avgifter. T o m bränslestopp kan bli verklighet redan 2025. Varför är det sådan skillnad inom klimatpolitiken och varför går inte våra myndigheter, sjukvård mm före med gott exempel? Jag tror helt enkelt att det inte fungerar så bra, det är hela sanningen. Sedan att de inte fungerar för oss, de som hotas av nedläggningar, straffavgifter mm är människor som de är vana hunsa med.

Betr. miljö, politik osv, tror jag snurrigheten tar priset, när nu också M vill bli ledande inom klimat och miljö. För bara något år sedan eller kanske två år sedan, hånade moderata politiker klimatanhängare. Nu är valsen en annan.

Vem är mest sugen på makten egentligen?

Vad tror folket mest på, plagiatet/kopian eller originalet? Eller har det blivit symbolpolitik alltsammans?

Obs! Försök med läkare på distans gäller främst äldreboenden.

2 kommentarer

Lätt eller tung lastbil när tunga batterier ska vara drivkälla?

Av , , Bli först att kommentera 13

Det har man inte heller räknat med, Per Bolund eller någon annan som blint driver fram batterier som den bästa energikällan. Batterier är utmärkta, portabla i olika sammanhang. Nästan alla tidigare elverktyg drivs numera med batterier. Att använda sladdar är numera nästan här också helt uteslutet. Laddningen fungerar bra, inte tu tal om det så läng vi begränsar oss till främst handverktygen.

Men hur kommer det fungera i våra fordon, vikten kommer säkerligen påverkas. Redan säger man att man måste ha förstärkta däck på elbilarna, främst de som har stora batterier för att få ut långa räckvidder. Mustang, när jag lyssnade på radioreklamen reklamerade för 610 km räckvidd. Jag tror säkert det går att få ännu längre räckvidd på en laddning, men här kan vikten – den totala – bli ett problem.

Klassificeringen mellan tung och lätt lastbil, det jag vet sedan tidigare har varit 3,5 ton. Upptill den vikten (totalvikten) går den som lätt lastbil. Sätter man i stora tunga batterier minskar naturligtvis lastförmågan i gengäld. Här har nog Trafikverket och Per Bolund inte använt huvudet särskilt bra, eller inte förstått. Det ser bara en sak, att det inte ryker ur avgasröret, sedan tror de allt är ”grönt”.

Hur blir det med vägslitaget om vi får ännu tyngre fordon, även våra personbilar inräknade och hur går det haka på en husvagn och inte kommer över totalvikten 3,5 ton?

Varifrån ska vi få alla intäkter till vägarna, underhåll, byggnationer osv när inga skatter tas ut för eldriften? Det är klart att i slutändan, när eller om hela fordonsflottan ändrat till eldrift då kommer det hagla skatter över oss. Även den som inte ens äger en bil eller ett fordon överhuvud taget kommer beskattas. Jag menar alla som värmer upp sina bostäder med el eller där elen kan vara en central del.

Att städerna övergår till eldrift, den stora mängden bilar där är naturligtvis bra, men här i norr, främst glesbygden måste undantag göras. Endera måste de se till så det finns alternativa bränslen som bilarna går på eller på annat sätt fortsätta sälja bensin och diesel. Nyligen såg vi (tv) att de skulle utgå bidrag till mackägare i de s k glesa delarna för att fortsätta sälja bränsle ur pumparna eller att det finns. Ena gången ska det strypas och andra gången ska det ges bidrag. Vilken virrig politik som som förs i det fallet.  Nu säger mackägarna (främst i glesbygd) det kommer i vilket fall inte ha råd gräva upp de gamla tankarna ändå och byta ut mot plast. Mot plast? Var det inte det som hände vi skulle minska ner användandet av plast där plastkasseskatten är en del i detta? Dessutom sa en mackägare att han hade rostfria rör till sin tank, men det duger inte och ska man likaså sluta sälja bränsle, varför byta ut tankarna då? Här saknas verkligen logiskt tänkande, eller tänkande som är svårt att förstå.

Ska landsbygd/glesbygd än en gång offras för att städerna problem ska lösas? Vad är människorna i dessa områden värda och hur ser man på folket som bor i de glesare delarna i landet. Vilka är de verkliga parasiterna, tänk efter?

Det är jättebra med nytänkande, om alla kan ta del av det, men är det så?

Elbilen reklameras mera som en fluga för de rika och bekymmerslösa. Är det så vi löser problemen, totalt. Att vissa gynnas och andra missgynnas?

Vi kan också undra, alla eller de flesta biltillverkare fortsätter nytillverka bilar som går både på bränsle och batterier, ska det skrotas inom några år? Är Sverige unikt i sin strävan, den linje Miljöpartiet för?

Järn rostar sönder och försvinner, plasten blir kvar för evigt. Är det den filosofin Miljöpartiet har beträffande tankar i marken?

Vägtrafikförordningen är gammal, batterier nya. Tankesättet hur det ska fungera ihop är inte uttänkt. Det är som att jämföra gamla och nya testamentet. Skrifter måste vara utformade som passar in i tiden.

Bli först att kommentera

Covid-19 vaccinet – det unika hur det framställts och skyddar

Av , , Bli först att kommentera 9

Det är det bästa mänskligheten haft tillgång till för att bekämpa smittan. Tidigare, bara för 10 eller 20 år sedan hade det inte gått framställa så snabbt som det nu gjorde. Tack vare den teknik vi nu har – datorer – kan det tillverkas mycket snabbt. Hade vi fått den här smittan bara i början eller så sent som 1900-talet skulle miljoner fler dött. Människan har blivit fantastisk på utveckling. Trots detta är det många fattiga länder som inte har tillgång till vaccinet och att i princip alla på jorden har möjlighet vaccinera sig är lösningen för oss alla att hålla smittan på avstånd. Något 100-procentigt skydd eller med säkerhet att ingen går fri kan naturligtvis inte garanterats. Forskarna vet nu mycket mer än tidigare, om vår kropp, hur den fungerar och inte minst vårt immunförsvar.

Vaccinet som framställts genom att datorer identifierat det, själva genen och sedan sprutas en liten del in i våra kroppar och lär vårt immunförsvar att känna igen viruset och sedan gå till försvar. Det är alltså våra egna kroppar som sedan de fått information via viruset hur de ska bekämpa smittan eller viruset. Det är fantastiskt vilka framsteg vi gjort och hur snabbt vi kunde få fram vaccinet.

Ser vi till länder och även ledare som nonchalerar detta med viruset och smittan, förstör de inte bara för sig själva och deras invånare, de riskerar också bidra till stor del att viruset får fäste och förs vidare och fler smittas och dör.

Jag är ändå evigt tacksam att det finns den kunskap vi har och de delar med sig alla forskare och specialister mellan varandra och kan hjälpas åt.

Vill du se hela programmet, om fler sjukdomar – smittor – genom tiderna, plus då naturligtvis hur Covid-19 vaccinet framställts, kan du titta här.

Totalt sett, är jag ändå glad vi lever i den tid vi gör. Det motstridiga uppgifter som sprids och den ålderdomliga synen som många kan ha, stämmer inte alls.

Bli först att kommentera

Fysikens lagar och regler

Av , , Bli först att kommentera 10

Först vill jag börja med en förklaring i mitt föreg. inlägg betr. hastighet. Jag har skrivit ”80 km/timmen” och det är naturligtvis fel i det regelsystem vi har och enligt det Europeiska eller det internationella regelsystemet. Hastigheten uppgivs som oftast i km eller m/s (meter/sekund) men inte med beteckningen ”timme” som jag gjorde. Det gjorde jag med flit för att försvenskliga det. Timme skrivs alltid när det gäller hastighet med h som i engelskans hour. Så det korrekta skulle stått ”80 km/h”.

Det finns ju en rad regler och skrivsätt eller beteckningar som måste följas vid exempelvis olika fysikaliska begrepp. Jag är inte någon hejare i varken fysik och ännu mindre i kemi, men lite kan jag. Tiden skrivs allt med litet t. Sekunder med litet s. Meter med vanligt m. Det finns en rad olika begrepp man måste förhålla sig till, speciellt för den som har tänkt sig bli något, en lärare eller dyligt. Min blogg, även en del andras kanske också är inte av den karaktären att inte avvikelser får ske. Det är ju inte några prov eller direkta riktlinjer eller några lagar vi stiftar i bloggarna. Men visst kan det vara bra att göra dem så bra som möjligt. Men något ansvar för direkta felskrivningar kan inte komma ifråga.

Det var det om detta. Nu till kärnfrågan jag ville ha sagt. Hastighetsbegränsningarna (hhb) efter vägarna. Varför har man en rad olika hhb efter vägarna och satta på relativt korta sträckor-avstånd. Ena gången vid 90 kan det plötsligt bli 60. Nästa steg kan vara 80. Om några 100 m är det 90 igen och så där kan det hålla på. Vad betyder detta i praktiken och inte minst för utsläppen, dessutom en väldig irritation. När man ständig måste öka hastigheten efter den minskats åtgår mera energi (accelerationer) vid bränsledrift ökar förbrukningen och vid eldrift sugs strömmen ur batteriet. Helt onödiga åtgärder som kunde vara bättre planerade. Tillika kan man plötsligt sänkt hastigheten i en utförslöpa när man kommer blåsande i 100 kan det bara inom 100 m stå 60. Det blir nästan en tvärnit. Sedan kan kraftig uppförsbacke komma därefter och i början på den kan det plötsligt bli 90 eller 100 igen. Det blir precis som att åka jojo fast med ett tyngre fordon som kräver energi vid olika hastighetsökningar. Att hålla jämn hastighet är både bränslebesparande (mindre energikrävande inkl elbilar) och för den som kör med fossila bränslen mindre utsläpp.

Om detta kan man undra också om hastigheten sänks till 80 för att rädda liv som man påstår. Min undran är då vad alla hjälpmedel som bilarna numera har till vilken nytta är dessa då? Vingelvarningar, att hålla sig inom ett visst körfält (inte överstiga de vita linjerna inom körfältet) viken nytta har man av dessa då? Dessutom 80 km/h kan vara bränslesparande på äldre bilar som saknar en sjätte växel eller som nu då många bilar har uppåt 8 växlar. Motorn går ju ner i varv och borde även ha låga varv vid 100 (främst kolvmotorn). Till skillnad från de gamla 4-växlade eller 5. Det finns ingen logik eller mindre logiska regler man sätter trots att vi har ett verk som ska se till vårt allas bästa. Att förhindra dödsolyckor är naturligtvis bra, men då borde gälla inom samtliga områden. Varför är skjutningarna vi har mindre prioriterade än att lägga på bilisterna olika regler att följa? Jag menar inte man ska bete sig som buse i trafiken, jag menar bara att det måste finnas en viss logik här också som gör att trafiken flyter bättre. Sedan kan man undra varför alla har så bråttom i städerna? 50 är väl närmast en rekommendation? Mitträcken gillar jag inte heller. Nog måste väl folk ha ”huvud” själva avgöra hur fort eller vad som inte är direkt farligt köra. Olyckor går aldrig förutse i nästan vilket sammanhang som helst, men givetvis ska man försöka undvika dessa och påverka om man kan. Den mänskliga faktorn är ändå största orsaken till alla olyckor.

Jag tror inte det spelar någon roll om alla Sveriges bilägare skulle ha elbilar, jag tror inte trafiken blir säkrare för det. Tvärtom kommer mer olyckor hända. Elbilarna är oftast snabba och den som gillat köra fort är den absolut bättre i det avseendet. Trafiken i sig är ett problem som man inte verkar göra något åt. Att bara försöka få ner CO2 kan rent av vara en falsk tro att allting blir bättre då. Se på hastighetsbegränsningarna man sätter. Mycket ologiska och rent av dumma.

När man inte brukar bilen kan den väl inte avge CO2 även om den går på fossildrift? Mätningen av CO2 är inte heller rättvis, man utgår från den norm biltillverkaren uppgett. Sedan om du kör 500 eller 5000 mil/år beskattas (malus) du oavsett av samma skatt. Skulle vi få ett rättvist system detta skulle bilen vara utrustad med en CO2-mätare som avläses varje gång du besiktar eller på annat sätt kan avläsas vi jämna mellanrum. Det skulle bli bonus för den som kör lite och malus för den som kör mycket. Men en typ av morot skulle det ändå bli att köra så lite som möjligt. Här tänker Miljöpartiet föråldrat, trots de vill påstå de är det nya moderna partiet. Trafikverket verkar också föråldrat – redan – trots det nyligen nästan ändrades om. Det har blivit sämre, inte bättre som var avsikten.

Rätt eller fel? Det är vad jag tror i alla fall.

”Nollvision” är ett populärt begrepp inom olika sammanhang, men när det gäller skjutningarna i Sverige, varför nämns då aldrig det? Därför det är alldeles för svårt hantera och man har inte ”huvud” klara av det. Detta är Sverige i ett nötskal. Man ger sig på grupper av människor som är lätta att styra. Den mera svåråtkomliga arten släpper man fria.

Bolund ska passa sig sätta allt för strama regler. Han kan lätt själv bli upphettad, eller bli fyr av 🙁

Bli först att kommentera

Vi kommer få det bra i Sverige

Av , , 3 kommentarer 10

När flyget stannar, elen tar slut och elbilarna stannar. Det elektriska ljuset byts ut mot stearinljusen och de gamla oljelamporna börjar pyra i sitt matta sken. Har vi tur återupptas valfångsten och valfabrikerna börjar producera olja till våra lampor. En härlig och fridfull tid väntar. Packåsnor börjar transportera våra vägar som i längden inte behöver underhållas då åsnor aldrig behöver gå eller kan komma upp i höga hastigheter eller de 80 km/timmen som nu rekommenderas som högsta hastighet på våra Norrlandsvägar.

Det sägs att Trafikverket ska börja ge bidrag för fler åsnor. Då tömmer de väl själva sin egna personal?

Alla använder Karlssons klister, utom jag, för jag är en åsna. Hur många minns den texten på tuben och som då salufördes som ett superlim.

3 kommentarer

Klimatet – hett ämne

Av , , Bli först att kommentera 7

I mitt föregående blogginlägg skrev jag om SAS och det borde lagts ner eller sälja ut de delar man äger. Jag står fast vid det uttalandet samt vill lägga till ytterligare. Tar vi vårt eget landskap Lappland och de människor som här bor och verkar kan knappast utsläppen vara större- eller ens i närheten vad flyget och SAS släpper ut under normala förhållanden. Tillika kan inte alla ha elbilar här, tillika har inte alla råd köpa elbil. Ser vi till samerna och utan att lägga ord i deras munnar, tror jag med stor sannolikhet de inte kan ha elbilar i någon större utsträckning. Att lämna sin bil i ödemarken i fjällmiljö utan tillgång till ström och laddning kanske är svårt förstå vilka förhållande vi häruppe kan leva under. Detta kan också gälla andra människor, även icke renskötande samer. Det är beklämmande hur liten kunskap som skyfflas från huvudstan och riksdagshuset i tron att vi samtliga i Sverige alla lyder under de förhållanden man här utgår från.

Ser vi också till andra förhållanden vi blivit vana leva under borde vi sammantaget vara de mest miljövänliga i Sverige. Gles befolkning och vi har under vår levnad sedan barnsben fått tänka oss för hur skaffar prylar. I alla fall om jag går till mig själv. Köper eller använder man något är det för att ha bästa nyttan av det. Slänga använda grejer gör då jag sällan om jag anser de går att laga. Kommer de inte till nytta i något annat sammanhang, man kan ta delar från det och använda det i annat syfte, ja då slängs det om det absolut är ett måste. Jag tycker det är dålig politik straffa ett fåtal samtidigt som man förbiser de stora utsläpparna.

Jag börjar undra om den här regeringen gjort sitt nu. Baylan kastade in handduken också och det var väl skönt. Nu återstår Morgan Johansson. För att jag ska bli någorlunda nöjd borde han också lämna.

Vi får se vad Magdalena hittar på. Sista chansen räta upp partiet. De har nu snart satt sprätt på alla pengarna, de 74 miljarderna hon pratade om som fanns i statskassan, över. Specialister och andra inom ekonomi säger det är ett glädjebelopp som hon presenterat. Återstår att se vad som händer?

Bli först att kommentera