När Centern förlorade sin väljargrupp

Av , , 2 kommentarer 9

Det tidigare så starka Centerpartiet eller Bondeförbundet som det då hette och under ledning av dåvarande Gunnar Hedlund då jag växte upp är nu bara ett minne blott. När inte Miljöpartiet då heller fanns räknades C som ett mera miljöparti också, enligt de grunder jag då hade. Mera nära människan kanske också mindre storskaligt. Sedan strömmade sympatierna från svenska folket över till S fördel, kanske även redan innan. Det var inte längre aktuellt med det småskaliga, alla skulle eller beräknades vara anställda inom något företag. Såväl jord- som skogsbruk. Järn- malmindustrier i olika delar av landet och även andra fabriker och större industrier. Alla beräknades vara organiserade i något s k ”fack”. Facken skulle vara underställda S och här frodades väljarsympatierna som tillsammans dåvarande kommunisterna fick skyhögt stöd. Det lönades alltså inte vara en egen företagare och till självförsörjning vilket nu skulle vara perfekt om vi tänker på hur resonemanget går. Klimatet och klimatkrisen.

Vi har oss själva skylla, eller inte minst S har försatt oss i den situation Sverige nu befinner sig i, okej även nuvarande Moderater och Liberaler medskyldiga. På senare tid även Centerpartiet som nu vänder sig till storstadsväljarna.

Utvecklingen på lönesidan är naturligtvis bra för alla som har en anställning. Sämre för den som hade för avsikt klara sig själv och driva något eget. Det enorma skattetrycket som det mera ”moderna samhälle” som skapades blev säkert bättre för den stora massan, men sämre för den lille.

Samma sak här hur låter tongångarna nu? Mera självförsörjning och även ekologiska jordbruk, fast det har väl klingat av lite nu. Varför fångar S nu så många röster? Naturligtvis hur samhället är uppbyggt och att kort sagt varje människa blivit beroende, beroende av systemet.

Nu när vi har kriget och ”klimatkrisen”, allt på samma gång blir det svårt hantera båda. Sedan har vi den största krisen någonsin i svensk historia, gängvåldet som också måste lösas. Vilket väljer vi, alla eller några eller något?

Vi kanske kommit till vägs ände och måste börja prioritera vad som är viktigast för oss som land överleva.

Synd att Centern inte längre är något alternativ för landsbygden, landsbygdsväljaren eller för den som vill ha en mera mänsklig och grön tillvaro.

Nåväl. vi har ju en regering och haft men ingen har lyckats vända trenden om det någonsin går?

Ser vi till Ryssland och gamla Sovjet hur ser utvecklingen ut här i jämförelse med det svenska SAP. Internationalen (sången) används av båda och resonemanget om arbetaren och i motsats till kapitalet (upp till kamp…) ligger det fortfarande kvar hos S?

Visst har vi bra i Sverige, bortsett från det el-lände (som vi hade i vinter) och så de hemska skjutningarna och våldet. Det är kanske den utveckling vi får vänta när landet delvis är så dåligt skött. Ingen nämnd ingen glömd.

Timmen är inte slagen ännu, men snart?

Varmt och fint väder i alla fall. Strömmen rekordbillig (och ingen snö (toppen), men regn, regn, regn.

2 kommentarer

Inlägg om skogen och skogsbruket

Av , , Bli först att kommentera 4

Det pratas mycket om biologiskt mångfald och att främst träden ska ta upp koldioxid, även alla andra växter givetvis. Skogsbruksmetoderna har varierat över tid och ger en beskrivning här. 

Jag har själv jobbat inom skogsbruket under en tid, en mycket bra jobb om inte det förstördes när endast produktionen räknades. Det tappade sin tjusning just av den anledningen. Det som också hände var att de mindre sågverken lades ner till förmån för de större. Nästan allt virke och timmer skulle fraktas till de stora förädlarna och mest till våra kustnära orter såsom Umeå och Ö-vik. Det finns även en större industri för förädling av timmer till sågat virke i inlandet.(Jag har inte forskat närmare i detta).

Trots detta eller tack vare har frågan om skogsbruket kommit upp på EU-nivå liksom allt annat som Sverige varit kända för och givetvis malmen. Nu räcker det inte med att Sverige tillgodoser sig själva med metaller och även trä som vi själva bestämmer över, nu ska den marknaden även tillhöra EU och bestämmas därifrån.

Vi har tillräckligt med resurser själva som ger landet utveckling och det ständiga pratet om exporten och att vi är ett litet land och exportberoende borde inte framhållas idag om vi ser till hur världen i övrigt ser ut. Enligt de rapporter som framkommer har vi 2 år på oss innan en kollaps skulle ske. En klimatkollaps. Visserligen har man sagt så nu varje år sedan ca: 10 år tillbaka. FN och i skyskrapan i New York där de håller till (hur många tusen?) sliska i sig god mat, skiter och lever gott, vad gör de själva för att minska utsläppen? Inte mycket och vilka är de uppmaningarna syftar på? Är den svensken, norsken, finnen eller något annat litet obetydligt land som kan stoppa den uppvärmning som de påstår kommer förgöra jorden. Det är där folkmängderna är som störst, varför inte Kina ett land även Ryssland som totalt skiter i de mål vi sätter upp. Indien kommer sakta ikapp oss beträffande utveckling och är nu världens mest befolkade lan. Kina och Indien närmar sig närmare 3 miljarder människor. Vad har Sverige, ungefär 11 miljoner. Hela Norden 24. Vilka pratar FN till när de säger vi måste minska utsläppen?

FN har i det närmaste blivit ett tandlöst redskap både för fred på jorden och att nu ha överhanden i klimatfrågan. FN skrapan i sig är ett hot mot klimatet och de dåliga vanor folk lagt sig till med. Överflödet, missbruket av våra resurser och den ständiga tron på tillväxten. Den dåliga tillväxten som även nu Sverige och andra små länder ska styras genom EU:s beslut.

Skogsbruket fungerade i Sverige innan vi lade om till det storskaliga.

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Tiden när 6-8 brödskivor kunde rekommenderas är längesedan förbi

Av , , Bli först att kommentera 6

Även vit vecka, menat inhandel och/eller konsumtion av alkohol. Sverige styrdes uppifrån och av olika myndigheter. Det gick under den tid den övervägande delen av folket var laglydiga och kände sig under ett visst beskydd. Vi antogs vara både lydiga och samhällsnyttiga individer som kunde se till att Sverige utvecklades i en riktning där välmående, trygghet och även skolning var en nödvändighet. Vi skulle alla bidra till det. Det var åren kanske fram till 80-talet. Sedan har Sverige radikalt förändrats. Vi har mera frihet, okej och kan bestämma mycket själva, vad vi äter (till viss grad) och konsumerar och allting har blivit tillgängligare och inte minst genom Internet.

Fortfarande finns grupper eller typer av människor som lever lite i en föråldrad tid när man tror man kan styra på samma vis som tidigare, före 80 då där jag satt gränsen. Det fungerar inte idag.

Det är synnerligen en dålig utveckling vi ser och sett under lång tid. Det är mycket lättare idag för den som har den avsikten att arbeta utanför samhällets normer. Ja arbeta var väl att ta i, lura andra är väl ett bättre uttryck. Man tillgriper vilka metoder som helst. Att mörda har blivit alldagligt och skapa en otrolig oordning har blivit vardagsmat. Ändå har vi partier i Sverige som synes skydda denna gruppen. Om inte öppet men i deras språk undviker de ta upp problematiken.

Bli först att kommentera

EU hotar med att frysa inne 38 miljarder i klimatstöd

Av , , 1 kommentar 3

Jag minns inte vilken kanal det visades att EU har för avsikt frysa inne det klimatstöd (totalt 100-tals miljarder) på 38 miljarder till Sverige, eller delar av det. Det är förmodligen vänstersidan inom EU eller dess representanter som tycker Sverige nu inte fullföljer EU:s plan. Den borttagna reduktionsplikten eller minskningen kan vara en orsak. Man påstår (jag minns exakt) att utsläppen skulle öka med x-antal miljoner ton.

Jag ställer mig frågande till vilken beräkningsform man tillämpar? Att bara säga rakt av hur mycket utsläppen skulle öka kan man inte veta i förväg. Det här är naturligtvis antaganden som man direkt försöker lura människor tro. Vi ser flyget, bara i Skellefteå kommer öka plus allt annat överlag i Sverige, det nämner man inte. Tar man in den ökningen kan det någotsånär stämma. Flyget är man inte beredda minska, det skulle vara ett alltför stort ingrepp. Dessutom, vilka plan främst jet kan flyga på fossilfritt bränsle? Bilisten däremot, bilägaren denne vet man går att styra, endera med skrämseltaktik, falska uppgifter och rena lögner. Det är denne som ska stå för de påstådda följderna, att jorden håller på brinna upp eller översvämmas.

Har man inte fått nog av detta i princip falska beteende där åtgärderna bara går till en smal grupp och som behöver ett fortskaffningsmedel för att ta sig till o från arbetet. Att man gör nöjeskörning dyrare drabbar naturligtvis alla och här största orsaken till framförallt mat och livsmedel sköt i höjden. Det var under föregående regering som detta lades grunden till. Även elstödet p g a en havererad energipolitik som Miljöpartiet drev igenom med hjälp av dåvarande regering och under S ledning. Allting vi nu ser i fördyringar har till stor del grundsatts av föregående regering och blev utsläppen mindre?

Tar vi översvämningarna i Marocko Libyen där två dammar sägs ha brustit och 20 000 dött finns uppgifter på att de delvis var byggda av lera. Husen samma sak, byggda i lera. Samtidigt i Sverige skulle vi sluta bygga i betong, sluta bryta cement. Försök gjordes att bygga i nytt material, en form av lera. Man kan undra vilka här som försökte implementera den idén? En återgång till närmast stenåldern. Partier med såna inriktningar är direkt farliga för landet och nu gastar de inte lite över den här regeringens sätt styra landet. De hade 8 år på sig rätta till alla felen som de nu spyr galla över den här regeringen inte åstadkommit under ett år, ett år?

Jag tar inte den här regeringen i försvar på så sätt att jag personligen skulle få det bättre, snarare tvärtom vilket jag var beredd på, men vilka är det nu som klagar? Är det inte främst stadsbon och ser vi till väljarsympatierna måste stödet komma därifrån och jag menar då S uppgång. Det här är ett gyllene läge för vänstersidan inkl C att försöka ge sken av hur bra det skulle varit om de styrt landet. Mera bidrag till fattiga. Desto sämre folk får det, desto bättre för oppositionen och främst S, Mp och V. Sedan att de inte har några förslag hur pengar kommer in som ska fördelas är inget nytt. Ge åt allt och till alla är det signifikanta.

Vi har ett jätteproblem i Sverige, det med all den oro som främst Sveriges större städer har. Skjutningar och allt elände det medför plus att det kostar enorma pengar, förstör mångas liv, även det som inte är direkt inblandade. Knarket, barnen och det kommer högre och högre upp ilandet. Detta är en stor sorg hur landet Sverige utvecklats. Det är inte bara en regering som har ansvar i detta. Det konstiga är att främst Miljöpartiet inte vill kännas vid vid detta, men vad beror allt det här egentligen på?

Snuset tycker jag var direkt dumt sänka skatten på eller icke nödvändigt.

Det finns mycket att tillägga, men jag slutar här

1 kommentar

Bra budget

Av , , Bli först att kommentera 8

Lite till klimatet. Perfekt!

Efter 8 års van(S)tyre vad annat vänta.

🙂

Bli först att kommentera

Hetsen med elbilar börjar ta ut sin rätt

Av , , 3 kommentarer 12

Volvos flaggskepp Polestar ser ut närma sig en konkurs, i alla fall går modellen kraftigt minus.

Allting bottnar i att människor fått det sämre ställt, i alla fall mera vanligt folk som handlar diverse saker, däribland elbilar. Tydligen har fabrikanterna trott att det bara är att tillverka och i det här fallet elbilar och oavsett vad de kostar. Man har tydligen fått för sig att det ska gå sälja vad som helst, bara det är beskaffat med eldrift. Kör man lite, kanske 500 upptill 1000 mil/år kan det knappast vara lönsamt lägga ut närmare miljonen på en elbil.

Jag läste också i princip alla märken börjar nu rea ut sina elbilar mot tidigare mera fantasipriser. Att sedan motivera att allt skulle vara för klimatet kan vara ett direkt dåligt argument med den utveckling vi ser. Det har nästan bara blivit sämre med alla klimatåtgärder. Elsparkcyklarna har en hög olycksrisk vilket medför de tar (onödiga) resurser från sjukvården.

Det är längesedan jag skrev om främst Polestar och inte minst priset samt den tunga vikten, vilken nytta har jag av en sådan bil? Jag får 2 ”vanliga” bilar för det priset.

Samtidigt kan man undra när vi ska ha FFF (Friday For Future) släcka lyset i besparingssyfte, spara ström, när vi samtidigt ska öka vårt eluttag genom genom främst ladda våra fordon. Detta går ju stick i stäv mot vad FFF skulle utge sig i. Nästa gång det blir tal om FFF kommer jag tända all lysen jag kan. Knappast några mer sympatier för partier som försöker få mig tro att de gör något gott för miljön. Det är ju en ren bluff de försöker manipulera människor med.

Kom ner på jorden och sluta lura och manipulera människor

3 kommentarer

Vilken balk är mest hållfast?

Av , , 4 kommentarer 4

Trafikbalken, brottsbalken eller träbalken?

Tips?

4 kommentarer

Jag ställer mig frågande – är detta rätt väg att gå?

Av , , Bli först att kommentera 9

Vi ser nu och det spelar ingen roll hur mycket regeringen ger ut i kommande budget och främst till regioner, så säger vänstersidan, även här inberäknat både C, MP och V att det är för lite. Jag har också uppmärksammat att det oftast är S-styrda kommuner och regioner där klagomålen är som störst. Det är den uppfattning jag fått.

Det är oftast också S-styrda regioner och även kommuner får vi förmoda som slår direkt bakut när ordet förstatligande av sjukvården nämns. I alla fall de styrande inom V-botten och främst Umeå.

Är det så den regionstyrda sjukvården och av den styrda majoriteten vill ha det, att regeringar ska ösa ut pengar från deras respektive lagda budgetar samtidigt som man är helt emot en central styrning av sjukvården? Det här rimmar illa tycker jag när vi ska ha olika regioner och som får anses självständiga (det låter så i alla fall) men samtidigt tigger enorma pengar av staten. Detta kan inte vara en rimlig långsiktig politik. Vilka är det man skyddar, sjukvården i sig eller personalen och hela den administration som åtgår för att driva en region?

Jag förstår givetvis det är ingen enkel eller lätt uppgift att lägga om som det nu ser ut, men vad finns att förlora för oss väljare och individer när sjukvården, BB och tandvården kommer längre och längre bort från oss?

Det skrivs om digitala lösningar som kan hänföras till AI, vilket jag inte tror det är det vi behöver i övervägande grad, vare sig vi blir gamla, eller om vi vill ha sjuk- och tandvård, men även komma till världen.

Människor behöver människor, inte leksaker som uppstoppade talande djur som kan röra på ögon och svans eller något annat då vi söker mänsklig kontakt. Det som är vitsen med detta – AI – är rationalisering, vill säga att färre människor/individer behövs. Det samhället ser jag inte fram emot. Det är bra mycket trevligare prata med en vanlig levande människa än en robot. Kontaktar man numera något företag, myndighet eller bank är det en robot man ska fråga. Det är naturligtvis i besparingssyfte trots de kan ha miljardvinster och man kan få alla möjliga tokiga svar.

Ingenting kan ersätta vanliga egna tänkande människor. Mänsklig kontakt är bra för samhället i stort och även skapar jobb. Men det är väl just detta, ingenting får kosta längre, trots stora vinster. Samhället ser inte bra ut som vi verkar gå mer och mer mot.

När man också pratar om glesbygd kommer den på sikt dö ut rejält med detta resonemang där AI skulle ersätta.

Vi behöver vettiga politiker som ger oss vettiga lösningar

Är det för mycket krävt?

Bli först att kommentera

Klimataktivisterna kan ha rätt fast i annat syfte

Av , , 1 kommentar 5

Det borde alla som måste använda bilen i jobbet göra, inte använda den bara under 1 eller 2 dagar. Alla andra givetvis också. Speciellt de som kör på flytande drivmedel där det inte längre verkar finnas några gränser hur mycket man får höja. Främst är det ju den som behöver bilen det drabbar. Varför inte arbetaren, oavsett vad denne arbetar med. Elbil okej, men är man skyldig köpa en dyr elbil för att exempelvis ta sig jobbet? Var i lagen står det, den lag som en arbetstagare skulle ligga under? Blir man avskedad om man låter bilen stå och det finns inga andra färdsätt ta sig till sitt jobb, var står det att man då blir avskedad? Och om, om alla skulle ha den inställningen vilka ska då ett företag anställa om alla är eniga, hela arbetarkåren. Det vore melodin mot bensinbolagen som medvetet pressar upp priserna, närmast utan anledning. Den förra regeringen med Miljöpartiet har en stor del i detta. Av tradition är det de parti som står längst ifrån arbetaren.

Att försöka förändra miljö och inte minst klimatet kan inte vara den arbetandes uppgift och att hela bördan läggs på dessa. Den som drar nytta av det här och främst tidigare Miljöpartiets politik är den som har en tjock plånbok eller tjockare än den reguljäre arbetaren. Denne köper en elbil, kostar några tior tanka. Även om drivmedlen höjs drabbar det minst den som har en tjockare plånbok.

Så vilka är det Miljöpartiet vänder sig till och alla som vill att drivmedlen ska höjas så ekonomierna för ”vanligt folk” urgröps rejält.

Om man nu vill svenska folket ska köra elbil, men dela ut en bil till varje då. Hur det ska gå till. Inte vet jag men tvinga inte på människor något deras ekonomier inte håller för.

Det är skamligt hur man kan göra och liknar mera en diktatur än en demokrati 

Utan bilen stannar Sverige

 

Den gröna maffian tänker ta kål på Sverige. Sätt hårt mot hårt och visa vem som bestämmer. Lägg ner allt arbete

1 kommentar

Är det dags ansöka om euron?

Av , , 3 kommentarer 3

Det påstår i alla fall Liberalerna och Johan Pehrson. Att liberalerna är det mest EU-vänliga partiet kan inte undgått de flesta förstå. Men hur rätt har de? Finland gick tidigt med i en gemensam europeisk valuta och här enligt vad jag hört upplevde människor de fick det sämre. Landet som helhet, kanske inte men befolkningen i stort. Allting sades bli mycket dyrare. Hur det nu utvecklats vet jag inte. Men både Danmark och naturligtvis Norge har båda kronan som Sverige har, fast i olika kurser.

Här räcker tyvärr inte mina kunskaper till göra en bedömning i detta, om ens någon på förhand vet?

Pehrson kan ha rätt i att en gemensam valuta kan bidra till mera handel, vilket våra samhällen är uppbyggda med. Samtidigt är det som vållar våra nya problem. Vår natur slits hårt, våra naturresurser utnyttjas skoningslöst. Haven och fisket – rovfisket – är förödande så är allting bra med vidare och fortsatta expansioner?

Att kurserna flukturerar har de väl alltid gjort sedan vi började använda pengar istället för byteshandel står väl klart.

Det är många problem vi måste lösa (en sittande regering) men Sverige verkar ändå stå starkt om vi tänker på de gamla anor vi är bra på som fört oss dit. Att vi nu fått det som vi fått med oredan inom mestadels de folktäta områdena är givetvis ett stort minus. Att regeringen satsar 90-miljader under 3 år för att försöka komma tillrätta med detta och med de gamla metoder som främst tidigare regering använde sig av känns nästan som bortkastat. En rad nya grepp föreslås och vissa är nu plötsligt sossarna med på. Varför gjorde de ingenting åt detta då?

Svaret i det torde ligga i att man har sin tilltro till samhällets (tidigare) resurser och förmår inte tänka ut något nytt som ansvariga ministrar.

En gemensam europisk valuta kommer det ställa till ytterligare problem?

För att nämna något om Tyskland kostar strömmen här ca: 5 kr kWh (beror till stor del på bortfall från Ryssland och den nerstängda kärnkraften). Företag kan gå på knäna. Än så länge är Sverige starkt i det avseendet. Övriga Europa, främst den sydliga delen är nog avundsjuka på oss och främst här i norr där alla naturresurser finns, till största del. Inte minst vattenkraften. Så ska vi istället fråga, ska vi släppa in Europa ännu mer än vad vi gjort, vad får vi istället? Kommer vi har råd ha kläder på kroppen och mat på bordet?

Euron? Vete fan.

 

3 kommentarer