De få jobb som finns i glesbygd ska inte bestraffas (ytterligare)

Av , , Bli först att kommentera 8

Hur ser hela den politiska situationen ut, jag menar vad utgår politiken ifrån den som nu styrts av den här regeringen och inte minst Miljöpartiets inflytande? Är inte perspektiven sedda från städernas miljöer och deras problem? Man säger man vill ha en grön politik, men vilket och vilka är det man (den som står för miljö- och klimatpolitiken) vill förändra, det är städernas miljöer man främst vill förbättra. Reseavdragen ska bli noll. Här utgår man från stadsmiljöer där både fler jobb finns och även i de flesta fall kan även cykel användas. Även en sparkcykel kan ingå som transportmedel och vad har vi här då om inte batteridrift. Vill man hålla sig frisk och vital är vore det inte rimligare använda benen då (för de som är friska) och träna upp sin kondition?

Jag säger inte att ”högerpolitik” är bättre men inte sämre heller som det nu utvecklats. Därför anser jag det spelar ingen större roll vem som styr landet. Vem var det som verkställde misstroendet mot sittande regering? Var det V? Nej V sa bara att de inte tänker stödja den här regeringen längre. Då tog SD chansen och fick övriga med sig, M och KD. Man måste skilja på begreppen och de olika händelserna hur hela denna misstroendeförklaring gått till. Är det förbjudet och omkullstörtande säga man inte stöder någon längre?

De som nu måste vara rejält nervösa inför ett eventuellt nyval kan vara både L och MP. Vänstern som redan ligger högst bland de mindre partierna kommer öka på sitt stöd.

Regeringen styrd av Löfven (Plus alla andra som får anses som knäppgökar) har gjort alltför många fadäser att de kan inte få majoritet styra längre. Det är de flesta överens om, både från vänster och höger. Missnöje på båda sidor.

Vi har ju trots allt demokrati i det här landet och majoriteten vinner. Det är det som sker nu. S försök att stoppa det här bl a med hjälp av kommunals ordf. och bl a utlova en familjevecka i elfte timmen är mera löjeväckande. De kan pladdra på hur mycket de vill nu, ingen tror på dem längre. De har haft chansen visa vad de går för under 7 år, varför ska vi tro det blir bättre nu i elfte timmen?.

Alla kategorier av människor är trötta på deras politik som rent av blivit ännu sämre för många. Pensionshöjningarna för de med lägst pension kom av sig. HVB-hemmen (där nyligen en 5-åring drunknade) friskolorna och deras enda intresse är vinster har inte ens nämnts göra något åt. Att ösa pengar över exempelvis Volvo och Sandviken (coronastöd) har gått hur bra som helst och att de sedan delat ut miljonbonusar till varandra. Det klart att folk lessnat på dessa då det mera liknar högerradikala. De vill helt enkelt bara regera, men de duger ju inte till.

Vad beträffar flyget SAS borde staten avsäga den delen av ägarskapet. Här har åtskilliga miljarder betalats ut som det talas tyst om. När det gäller annat finns inte pengar till någonting. Den här regeringen har gjort sitt.

Ingen är oersättlig, varken Stefan Löfven och hans kollegor inklusive finansministern. Prövotiden på 7 år är till ända.

Demokratin går vidare, trots att S med alla medel försöker stoppa den.

Bli först att kommentera

Verktygslådan behöver kompletteras

Av , , Bli först att kommentera 7

Det verkar ändå saknas en väsentlig nyckel i den stora verktygslådan som regeringen förfogar över. Bland uppsättningen finns redan många för ”högergängade”, men det räcker inte. Det måste till en kombinyckel som klarar både ”höger- och vänstergängat”.

Efter helgen, nu på måndag väntas den nya verktygslådan ha de verktyg som behövs. Reparationen kan börja.

Hur löd Jonas Sjöstedts ultimatum för att släppa in ”grisen i säcken”? Om Stefan Löfven och regeringen lägger fram ett förslag (märk väl lägga fram ett förslag) om marknadshyror kommer vi att fälla regeringen. Vänstern håller ved de lovar. Dagdostar framstår som en stjärna för mig. En kvinna med ruter i.

Är det inte hela tiden vad de surrat om, ”feminism”. Nu får de själva smaka på deras frukter.

Blev äpplet alldeles för surt?

För mig handlar det mer om trovärdighet än om hyror.

Don´t play with fire

Bli först att kommentera

Den som har verktygslådan sitter säkert

Av , , Bli först att kommentera 9

Det verkar så det ser ut i de flesta fall, både inom kommuner, regioner och stat. Än en gång verkar S krångla sig fast vid makten och släpper sina gamla ideal (vilka de nu var?). Nu finns bara tomma löften och ett ihåligt skal kvar av dessa. ”Den svenska modellen” har nu fått sig rejäla törnar och av en regering bestående av S själva som i förgrunden driver igenom krav som egentligen går emot deras tidigare politiska syn (vilken det nu var?). Vad finns kvar av detta parti egentligen. Höger, vänster eller mitt? Vad har de sysslat med under alla tidigare år, både här i Vilhelmina och över lag i landet när de nu insett deras politiska inriktning varit fel.

Utan Centern som håller des(S)a under armarna verkar det vara ett mera vilset parti.

Gamla ledande socialdemokrater kallar deras tidigare trogna samarbetspartner som de väl behövt deras stöd under tidigare år för ”kommunister”. Vad ska det bli av detta vil(S)na parti? De har nu regerat i 7 år och knappt några (val)-löften har uppfyllts som främst Löfven gick ut med i valet 2014 har uppfyllts.

Vi ser nu i gamla bruksorter som exempelvis Surahammar där samarbetar nu både C och SD tillsammans med gamla borgerliga partier och ett Moderat kommunalråd.

Ordningen i Sverige har de inte klarat av trots deras löfte där också om fler poliser och återställd ordning har ingenting hänt förrän nu när de fått hjälp av både fransk polis och inte minst Amerikanska FBI.

Vad står S egentligen för idag, marknadskrafterna (?) och har de helt lämnat sina gamla ideal (vilka det nu var?), förutom att inkassera skatter av människor som försöker spara och stå på egna ben?

Vi kommer väl ihåg deras eget uttalande: En gri(S) är en gris än hur mycket man sminkar den. Verkar som det stämmer in bäst på dem själva.

F ö är grisen en klokt djur och jag har ingenting emot grisar.

Bli först att kommentera

Övertro på solceller i Sverige

Av , , 2 kommentarer 7

Ur tv-nyheterna igår visades ett inslag beträffande solceller, det var intill en mindre stad i södra Sverige och där man påstod de solceller man där monterat upp av en yta 32 ha (0,32 km2) skulle kunna försörja denna staden med el och skulle motsvara 1 % av Sveriges totala energiproduktion.

Räknar vi ytterligare och vi säger det skulle motsvara 50 % av Sveriges totala energiproduktion skulle en yta av 1600 ha, eller 16 km2 krävas. Detta är naturligtvis teoretiska siffror.

Några jämförbara siffror i storlek – km2 (kvadratkilometer) – kan nämnas Stockholm stad 188 km2. Hela kommunen 214 km2.

Vilhelmina kommuns yta är 8740 km2. Dividerat med 50 % solceller som teoretiskt beräknas täcka halva energiproduktionen skulle det bli ungefärligt 1/5 av den ytan.

Går vi tillbaka till S-holms kommuns yta 188 km2 skulle det alltså krävas 8,5 ggr så stort område för att täcka 50 % av den totala energiproduktion Sverige har.

Här har vi en rad problem som också måste tas i beaktning. Hur ser Sverige ut, var, när och hur lyser solen i olika områden i Sverige? Ett annat beaktande är var finns den största folkmängden i Sverige och var är Sverige tätbefolkats?

Det skulle knappt vara praktiskt användbart med solceller om vi räknar vilken yta de skulle uppta och där det eventuellt skulle finnas plats i norra Sverige, vilket man nu klämmer in vindkraften, skulle knappt några tomma ytor vara ”öppna landskap”. Tillika har vi minst tillgång till sol här i den norra delen. För svenska förhållanden kan knappast solceller vara en lösning på energitillskottet i några större drag. Som experiments försök och för att visa att det fungerar och att det går producera ström är det naturligtvis inte direkt bortkastade tankar. Men som en del av den totala lösningen, mycket tveksamt.

Går vi till andra länder, främst med ökenområden är det naturligtvis en mycket bättre lösning med solceller. Men vi kan ändå fråga oss varför har länder som Kina inte satsat mer på detta? Mindre byar ute i periferin som exempelvis Afrika kan det vara en bra lösning. Visst kan solceller fungera om man har tillräckligt med ytor man kan undvara. Då kommer vi till ett annat problem som präglar världen på många ställen, trångboddheten, att människor ryms knappt redan i en rad områden i världen samtidigt som de måste ha tillgång till ström.

Det kan finnas ett moment 22 i den energipolitik vi nu ser. Samtidigt som kärnkraften är under avveckling och som man försöker ersätta på annat sätt uppstår en rad andra problem. Städerna ska fortsätta utvecklas, ja hela länder ska omformas till att behöva mer energi och samtidigt ska vi behålla alla tillgängliga bekvämligheter, eller varför inte utöka dessa. Hur får man detta gå ihop? Tanken må vara god, men överensstämmer den med verkligheten på det sätt vi ändå beräknas leva under och i?

Du får gärna själv räkna och kontrollera. Jag lämnar det öppet för eventuella kommentarer.

2 kommentarer

Självförsörjande samhällen – döden för socialdemokratin.

Av , , Bli först att kommentera 5

Det är ju inte så socialdemokraterna gjort sig populära genom att människor skulle varit självförsörjande i högre grad. Det är främst genom våra stora industrier (om vi bara håller oss till Sverige) som de vunnit mark. Att samla folk/arbetskraft på dessa ställen. Därigenom har facken (främst LO) fått en sådan makt om vi kallar det det. Folk fick det bättre, ja det är så vi uppfattar det eller ser det, men vad är bekymret idag? Det är vår produktion som vi lider av, men samtidigt gett oss det vi kallar välfärd. Här kan vi naturligtvis inte peka ut enbart S utan de flesta har varit med på tåget.

Det är ju genom skatterna vi kunnat bygga upp landet och bygga upp alla bostäder där folket MÅSTE bo när de har arbete och arbetar. Det skiljer inte mycket i hur världen i övrigt har. Men visst har vi också skapat en rad problem som vi tror oss lösa på det sätt vi nu gör, jag menar om vi ser till G7. Tidigare presidenten i Amerika Trump var mindre intresserad av både EU, FN och G7. Han sa ju själv Amerika first. Om det blir bättre nu i världen återstår att se. Man sätter klimatmålet högre, men hur ska det gå till utan kärnkraft? Att istället ersätta energibehovet av vindkraft och sol verkar på långa vägar inte täcka världens behov av el.

Att nedskräpning av både hav och land går oss upp över öronen och är ett jätteproblem och här har vi inte minst plasten som nära nog finns kvar lika länge som kärnavfallet är ett vida problem som vi inte gör mycket åt. Tillika är snart alla haven dammsugna på fisk.

Nu säger man också att efterfrågan på virke ökat enormt och det skulle ligga på 150 % dyrare nu köpa en planka eller bygga ett hus i trä. Sågverken har inte lagt upp några speciella lager och det råder nu brist på virke. Skogen som vi säger vi har hur stor tillgång på som helst verkar inte riktigt sann som det nu utvecklats. Tillika skulle inte vi inte göra biobränsle också av den och även bygga vindkraftverken? Jag vet inte hur man tänker lösa alla dessa problemen, men Löfven kanske vet, eller Kristersson eller varför inte Åkesson?

Lööf kanske har svaret?

Bli först att kommentera

Region Västerbotten – 100 år efter i tiden

Av , , Bli först att kommentera 11

Man kunde tro året är 1921 inte 2021 som vi nu har. 1921 vid barnafödande hände det inte sällan man fick föda hemma. Vill säga kvinnor, idag kanske med synen på kön man förväntar sig att männen också ska föda? I vilket fall och bästa fall kunde en ambulerande sjuksyster/barnmorska hinna dit, vill säga för den som hade tillgång till telefon. I annat fall fick man skicka bud om det hanns.

Situationen som nu uppstått är närmast beklämmande när inga BB kan hållas öppna under sommaren. Öppna kan de vara men resan dit kan vara lång omkring 50 mil enkel väg till eller från (+ eller -). Jag lägger skulden helt på de styrande inom regionen eller de som ansvarar för detta. Just nu är det dessa i detta sammanhang som har ansvaret, i andra frågor rörande sjukdom m m kan det vara lika illa. Men vi koncentrerar oss nu på BB och den svårtillgängliga situation som uppstått.

Vi vet hur sjukvårdspersonalen slitit nu under coronan. Att man fått skjuta på sina ledigheter o s v. Då är det inte frågan om hur mycket de måste anstränga sig. När personal som ska se till att det fungerar nu inom den här frågan med tillgängliga BB inom rimliga avstånd verkar man lida av en form av sömnsjuka. Man ska givetvis ha full lön, inte arbeta över eller anstränga sig onödan. Jag är van med när något är rejält bråttom får man jobba över och lösa problemet tills det är klart. Här verkar de styrande som sköter detta fastnat med morgonrocken i ett dörrhandtag eller på annat sätt sölar och som de oftast är inkörda med. Det verkar ha blivit en trend inom Region Västerbotten bete sig som de vore drogade och inte fattar problemet. Nog måste dessa slökusar också kunna anstränga sig lite mer än vanligt.

Är det förslöade sossar här också?

Region Västerbotten måste vara den sämst skötta i hela landet. Absoluta bottenbetyg.

Bli först att kommentera

Nya friska krafter i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi behöver folk som kan dra upp byxorna själva, inte missanpassade som knappt kan ta vara på sig själva. Det finns de som inte ens orkar ta reda på en urdrucken cocacolaflaska. Kliver in i bilen som passagerare eller ej, men lämnar den tomma flaskan utanför bildörren och drar vidare. Vem beräknar man eventuellt skulle städa upp efter dem, mamma eller pappa? Mycket i Vilhelminas politik har gjort att vi fått människor som representerar en lägre klass, den lägsta, likt primater. Vilka kommer styra i samhället i framtiden, är det dessa slödder?

Det har krusats alltför länge på denna köpingen. Det är dags börja skärpa upp. Lite vardagshyfs skadar aldrig. Hur är det förresten med skolan i Vilhelmina? Sitter man fortfarande med ytterkläder och neddragen mössa inomhus? Finns någon skola kvar i Vilhelmina där man får utbildning, en som håller måttet i jämförelse för landet i övrigt?

Att bara skära ner och sedan slå sig för bröstet räcker inte.

Jag har hört någon fått nattligt besök i sitt garage, men råkade komma på dessa som sedan sprang utav bara fan. De hade parkerat sin Epa längre neråt vägen. Det skulle allt smaka med kokstryk för såna, kanske det skulle bli folk av dessa också. Men det kanske är alltför nedgånget i Vilhelmina beträffande detta. De styrande verkar tappat stinget upprätthålla ordningen i/på samhället. Det verkar bara gå i en riktning. Rakt utför.

Rensa luften lite skadar aldrig. Tycker man det hör man hemma mer på en soptipp.

Bli först att kommentera

S måna om företag?

Av , , Bli först att kommentera 9

Ser det inte ut på det viset lite varstans där S styr? Visst månar S om företagen det ger ju dessa en chans själva få in så många som möjligt i deras organisation (främst kommuner) så att de kan sitta (eller stå 🙂 och bestämma. Det är mera för att måna om sig själva deras intresse ligger i företagen. Vad ingår i den socialdemokratiska läran? Ja mycket av det vi ser som nu rasat samman och inte fungerar särskilt bra om vi ser med ögon till den utveckling som sker och skett. Det kan ha varit alldeles generöst inom vissa grenar eller hur man vill uttrycka det eller kalla det. Så länge folket kan få olika förmåner som i de flesta fall (om inte alltid?) är uppbyggda av skatteintäkter då ler folket och de flesta är nöjda. Inte alla givetvis, de som blodar med sina företag för att få det gå runt och inte minst de mindre ler inte särskilt glatt. Det som framgår i de flesta fall är att S (kan gälla även M) att man gynnar de stora svenska företagen. Varför har inte pappersbruken m fl någon skatt på elen? Inte undra på att det svenska gamla företagandet slagits ut. Vi vet hur det såg ut här i Vilhelmina fram till 60-talet. Bygden levde av alla småföretag, inkl småbönderna. Ska vi vara riktigt fula och skylla på någon var det under finansminister Sträng som de mindre företagandet helt lades i sank? Skattetrycket, för att (ursäkta) arbetarna skulle få det bättre kostade just detta. Nedläggning av Norrlands glesbygder.

Frågan är också om inte en övervägande del av landets glesbygdskommuner är överbefolkade, jag menar just i besättningen styra olika kommuner. Jag framhåller detta som det största problemet för de glest befolkade kommunerna. Det är en alldeles för stor administration i förhållande till folkmängd. Sedan får de styrande försöka framstå som hur duktiga och skickliga som helst, men jag tror häri ligger en stor del i sanningen.

Som pensionär kanske det saknar betydelse idag. Men återblick kan aldrig skada – någon.

Inspiration är viktig för människan. Den måste leva i ett ”friskt” samhälle.

Vilken nytta har man som enskild ha ett företagande av en kommuns Näringslivskontor? Är inte idén den bärande kraften och regelverket bestäms väl inte av respektive kommun? Detta anser jag är mer eller mindre bortkastade pengar och har en rent av  kostsam inrättning i en kommuns verksamhet. Betalar den ens sig själv? Mycket av det en kommuner bedriver är rent ut sagt rena slöseriet med en befolkning skattepengar. Kommuner ska inte vara förmyndare för människor som har en vilja klara sig själva.

Kommuner måste börja skala i sina egna verksamheter och den administration de har. Hela upplägget som det nu funkar verkar i stora drag förkastligt.

Det är ju meningen att så många som möjligt läser detta och att ifrågasätta olika saker finns inget förbud på. Varför skulle en kommun vara skyddad från att få kritik? Det verkar finnas ett dolt tabu att framföra kritik mot en kommun. Vad skulle dessa människor som arbetar där i olika befattningar ligga under för immunitet från kritik?

Vad beträffar Vilhelmina kommuns ”kassa” kan den knappast räknas till gigantisk som man lätt kan tro av de redovisningar som sker. En student med lite inblick i ekonomi skulle lätta klara av detta. Vi behöver ingen delegation till det. Flytta lite siffror hit och dit kan inte kräva någon exceptionell utbildning, möjligen där maffian styr.

När allting är bortrationaliserat, vad finns då kvar att administrera, bestämma och ta beslut över? Det hela börjar mer och mer verka enbart löjligt. Snart består kanske en kommun bara av löjliga (onyttiga) figurer.

Småpåvar sparkar man resolut i arslet bara sådär.

Vad väntar nu, dödstraff för en oppositionell som i diktaturer?

Bli först att kommentera

Varför vill ”alla” söka sig till Sverige?

Av , , Bli först att kommentera 16

Vi kan undra varför vi har en så hög grov kriminalitet i Sverige? Det har vi länge fått bevis på genom antalet dödade och som oftast hänger samman med knarkhandeln. Vill säga folk (om vi kan prata om det?) skaffar sig inkomster på annat sätt än genom arbete. Olika vinster kan vi inte säga de försörjer sig på. Det är uteslutande genom att ”jobba” på andra sidan lagen, det som andra människor blivit invanda följa i det svenska samhället.

Det gick under den tid det nästan var på frivillig basis man skulle skriva under sitt namn med tillägget ”på heder och samvete”. Vem fasen bryr sig om det idag, i alla fall de som har för avsikt att inte följa lagen, den som ”vanligt folk” beräknas följa. Vi har hamnat i ett land som tappat kontrollen över främst gängkriminaliteten. Här kan både människor med utländsk bakgrund ingå, men även ”svenskar”. Lagstiftningen har hamnat på efterkälken och det har i princip varit/är fritt fram härja inom de kriminella gängen. Åker man dit finns alltid en jurist till hands (man ska ha en enligt lagen) som försvarar en. Under tiden flödar pengarna på. Både för alla försvarare och rättsväsendet i stort. Det är oerhörda pengar bara det. Ingen vet heller riktigt om alla jurister/advokater är ”rena”. Jobbar man ständigt med grova brottslingar kanske det är lätt tappa kontrollen själv vilket också kan gälla hela den samhällsuppbyggnad vi lever i. Jag skulle tippa det finns en hel del korruption som inte kommer fram. Vi kan ta nästan ta i vilket sammanhang som helst. Sverige kanske inte är värst i det fallet, men inte heller något sällsynt oskyldigt land där det råder absolut rättvisa.

Lyssnar man till experter inom juridik eller de som har koll på landets lagstiftning är det inte en alldeles lätt match ändra i den så den skulle mer likna hur andra länder har. Hemlig avlyssning av misstänkta (som inte direkt gjort något brott) eller en provokation som gör att någon ramlar i fällan. Bjuda ut knark eller på annat sätt lura dit någon. Det är mycket vanligt i exempelvis Amerika. Det skulle inte fungera med den lagstiftning Sverige har, där brottsmisstänkta snarare har lagen på sin sida. Samma sak torde gälla i det länder som nu hjälpt oss med hemlig avlyssning m m. Skulle det vara lika lamt som i Sverige skulle länder av den typen gå under.

Regeringen verkar ha liknande inställning, när det gäller samla rö(S)ter. De ”förslavade” som inte har mycket välja på. En röst på S så får ni hjälp. Vem tror på det när man istället ger ut pengar till det svenska storkapitalet.

Vi kan också undra vilken ekonomisk politik Magdalena A (finansminister) står för. Vad är det som skiljer hennes och S från andras och vad är unikt med den? Är det att först medverka till arbete och sedan beskatta deras inkomster och att i slutändan är den som ger men sedan tar stora delar av den intjänade kakan?

Om någon vill kalla mig ”kommunist” så gärna det. Det finns även brister i vårt ekonomiska system, men kanske bättre än det rent gamla kommunistiska. Ibland undrar man vad S-politik står för. Den ”gamla goda tidens” med godtrodda människor  som inte hade något välja mellan? Ser vi till utvecklingen hur den blivit är det stadens kriminella som styr samhällsutvecklingen.

Lagstiftningen hänger inte med i den utveckling vi fått, eller vi medvetet försatt oss i. I detta kan mer än ett parti vara inblandat.

Bli först att kommentera

”Resurser till välfärden”

Av , , Bli först att kommentera 14

Det omtalade ISK -sparandet vill S höja skatten på. Motiveringen är ”mer resurser till välfärden”. Det är ett minst sagt konstigt sätt skaffa pengar just till detta. Samtidigt har man gett ut coronastöd till Sveriges största företag, däribland Volvo. Sedan delar dessa bolag ut miljonbonusar, sedan tidigare känner vi till deras fallskärmar som även kan innefatta GD:ar (inom stat) men även inom regioner (f d landsting) där miljonfallskärmar kan utgå.

Det gör man ingenting åt utan ger sig på sparare. Det är mycket lumpet av S både i den här frågan och många andra där man verkar slå ner på vad vi menar med ”vanligt folks” sparande för att istället gynna det svenska storkapitalet. Detta är ingen trovärdig politik av ett parti som kallar sig Arbetarparti (SAP).

Det finns pengar att hämta om man vågar göra mer radikala åtgärder. S är köpta av det svenska storkapitalen eller vice versa. Ingenting annat.

Bli först att kommentera