Rädda LSS – Assistans är frihet

LSS och den personliga assistansen är en rättighetsreform som ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra . Men denna frihetsreform håller nu på att nedmonteras av regeringen.
Regeringen har föreslagit en tillfällig lag ”ett nödstopp” som kommer att träda i kraft nu under våren 2018. Det kommer att bli ett stopp för de sk tvåårsomprövningarna för de som har statlig assistans. Men för alla de drygt 1200 personer som redan fått sin assistans indragen eller en kallelse till omprövning förändrar det inget.
Regeringen använder sig av begreppet ”väsentligt förändrade förhållanden” i förslaget. Detta kan i princip leda till omprövning av vilken orsak som helst, eftersom det inte finns några regler för vad detta innebär.
Regeringen hänvisar vidare till den pågående LSS-utredningen och att den ska föreslå en moderniserad lagstiftning med helhetssyn . Men det är inte möjligt med de direktiv som utredningen fått. Man skriver uttryckligen i direktiven att alla förslag som kommer måste vara billigare än idag och att alla eventuella förändringsförslag inom LSS ska bekostas av besparingar i assistansersättningen. Man skriver dessutom att mer besparingar inom assistansersättningen kan behöva ske på grund av ”statsfinansiella skäl”.
Ingen kan väl ha undgått inslaget från Kalla Fakta för någon vecka sedan och de bortförklaringar som ansvarigt statsråd Åsa Regnér gav i inslaget. Hennes svar saknade engagemang och insikt. Hon hänvisade i inslaget till siffror som det inte finns någon substans i. Hon säger i inslaget att regeringen inte har gjort några nedskärningar inom assistansen. Statsrådet skyller på de domar som kommit, vilket bara är undanflykter. Regeringen har haft och har alla möjligheter att förtydliga lagstiftningen och sluta upp med att ge instruktioner till Försäkringskassan som tydligt uttrycker att man ska bryta kostnadsutvecklingen på assistansen.
Regeringen fokuserar på fusket, igen. Fusk ska beivras men samtidigt visar inslaget i Kalla fakta att fusket i den omfattning som regeringen talar om inte har kunnat bevisas. Dessa besparingar kommer att leda till att barn som egentligen borde växa upp med sina familjer på sikt kan hamna i barnboenden. Föräldrar kommer inte att orka.
Liberalernas krav är solklara. Nedmontering av den personliga assistansen måste stoppas. Regeringen måste ge tilläggsdirektiv till LSS-utredningen som anger hur lagen kan förtydligas, moderniseras och komma fler till del. Nya direktiv ska ha fokus på goda levnadsvillkor, självständighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning – inte på minskade kostnader.
Regeringen sviker personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Det är skämmigt, och helt oacceptabelt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>