Åsele kommun mörkar för politiken.

Av , , 4 kommentarer 100

Lite information för er som bor i Åsele. Under januari och februari träffas politiker och tjänstemän och planerar inför budgetåret 2019. Vi sitter då tillsammans och se över vilka förutsättningar vi har för att klara de ekonomiska målen som fullmäktige har bestämt.

Den första träffen där kommunens verksamheter informerade om förutsättningarna var den 31 januari.

Den andra träffen där politiken skulle sätta upp fokusområden var i torsdags den 15 februari.

Budget dag två var till 98% en riktigt bra tillställning, vi satt i grupper och diskuterade olika verksamheter ur olika perspektiv. Innan jag fortsätter så vill jag lägga in mitt eget perspektiv på budgetarbetet.

Den 7 februari så skickade jag en fråga till kommunens tjänstemän via ekonomichefen. Jag vill försöka vara så tydlig som möjligt när jag ställer frågor så jag använder mig gärna av dokument/bilder.

budget_2

Bilden ovan är en skärmdump av Excel dokumentet jag skickade.

Som ni förstår så är den blå delen 2018, alltså denna delen av frågan som redan är beslutad av politiken och skall börja gälla från och med den 1 jan 2018.

Den gröna delen är uppgifter som ligger i en plan på tre år som också är beslutad av politiken.

Nu kommer det som jag tycker är intressant. Från kommunen säger man att det tar för mycket resurser att ta fram dessa uppgifter. Dessutom ifrågasätter kommunchefen vad jag skall ha uppgifterna till. Intressant fråga men är denne rätt person att fråga detta? Skall kommunens chefer få välja vilken information man vill lämna ut?

Om jag vänder på steken. Vi sitter en hel dag och diskuterar framtida besparingar i kommunen. Över tio miljoner skall sparas under 2019. Men kommunen kan inte lägga fram hur mycket personal man har, eller vad denna personal får kosta 2018!!?? Om kommunen inte vet hur mycket personal man har eller vad den får kosta. Hur ska kommunen kunna hålla den budget som är beslutat av fullmäktige?

 

Jag kan tycka att det är en relevant fråga om kommunen skall vara en funktionell organisation.

Lägg då till att vi har en investeringsbudget som blir ombudgeterad varje år men minst hälften. Fungerar kommunen som den ska?

Detta är nog den fjärde och sista gången jag försöker lyfta in ett helhetsperspektiv under ett budgetarbete. Vi måste vara medveten om att vi har kostnader och intäkter. Och framförallt personal som vi bör värna om.

Vi måste kräva att det finns ett system som möjliggör ekonomisk kontroll under året. Ett system som även håller kontroll på att det finns personal. Vi måste ha arbetsbeskrivningar och kompetens höjande åtgärder.

De sista 2% av budgetdag 2 blev först blodtryckshöjande. Men sen så ställer jag mig frågan, Varför bryr jag mig överhuvudtaget? Jo av samma anledning som jag gjorde enkäten om att jobba inom Åsele kommun. Jag vill att människor skall kunna leva och må bra i Åsele.

Ett kort tillägg med än tankeställare.

Eftersom jag har någorlunda koll på hur en dator fungerar så tog det mig ungefär 1,5 – 2 minuter att få fram den budgeterade kostnaden för sociala 2018. Men kommunen kunde inte, eller ville inte ta fram dessa siffror på 7 dagar. Vad beror detta på? Anledningen till att jag ställer dessa frågor som politiker är inte bara i syfte att få information. Informationen kanske jag redan har. Det handlar mycket om att säkerställa kvalitén på informationen.

Om jag som politiker inte får den information som jag vill ha. Vem kan anses vara ansvarig för de beslut som tas? Mörkar tjänstemän i Åsele för politikerna?

4 kommentarer