Polisens beslut om Prideparaden sänder signaler om att HBTQ+rörelsen inte får ta plats i samhället.

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag läser på Umeprides Facebooksida att polisen inte gett tillstånd för Prideparaden att gå på gatorna utan att demonstrationen måste hålla till på trottoaren! Om reglerna inte följs kan paraden komma att avbrytas.

En baxnar!

Det finns ingen grupp i samhället som mår så dåligt som HBTQ+ungdomar. Dels för att det är svårt att vara någon annan än vad som förväntas av en, men också för att risken att utsättas för våld är väldigt stor för ungdomarna

Själva tanken med Pride är att HBTQ+frågorna och HBTQ+personerna tar plats. Och att sudda ut den samhälleliga norm som vill osynliggöra så många människors liv och verklighet. Detta handlar om alla människors lika värde.

 

Att polisen i det läget väljer att låta Prideparaden gå på trottoaren får helt motsatt effekt.

Min uppmaning till polisen är: Gör om – gör rätt!

Och min uppmaning till dig är: Gå med i Prideparaden nu på lördag 1 oktober. Samling 12.00 i Döbelns park. Avgång 12.30.

 

Uppdatering kl. 15.30

 

Polisen meddelar nu att det varit en missuppfattning att paraden inte ska få gå på gatorna.

Det ska, vid behov, stängas av körfält.

Fortfarande finns inte synen att Prideparaden är en naturlig del av stadslivet och att den ska, i alla lägen, även om det endast är tre demonstranter, få ta plats på gatorna.

 

(V) garanterar vård efter behov.

Av , , Bli först att kommentera 2

Vård efter behov är inte en självklarhet längre!

När vi låter människor med lägre vårdbehov köpa sig förbi köer genom att betala för en försäkring som ger företräde,

och när vårdappar som Kry och liknande behandlar lättare sjukdomstillstånd som kanske läker ut av sig självt eller remitterar tillbaka patienten till den regionala sjukvården eftersom de inte har alla specialister som den offentliga primärvården har.

Då dränerar vi den offentliga sjukvården på stora summor pengar. Pengar som skulle gått till den offentliga vården där den lagstadgade principen om vård efter behov gäller.

Vänsterpartiet vill ge alla i Västerbotten rätt till en bra vård. Ingen ska kunna köpa sig företräde för vård och behandling.

 

Rösta på Vänsterpartiet i regionvalet!

 

Jonas Sjöstedt i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 1

Jonas Sjöstedt har varit på Universitetet idag.

Han kommer att tillbringa några timmar imorgon, lördag, på Rådhustorget, i valstugan.

-Inför Sverigepriser på elen!

Vänsterpartiet vill införa ett tak på hur mycket elen får kosta, Detta ska gälla för svenska el-abonnenter. Vid försäljning av svensk fossilfri el till andra länder kan elbolagen få ta ut de marknadspriser som finns idag.

Det finns ingen anledning för oss att acceptera att elbolagen gör jättevinster medan vanliga människors och elintensiva företags ekonomi kollapsar.

Det finns heller ingen anledning att ta från statens börs för att underlätta för vanliga människor och företag. Det är pengar som ska gå till välfärd. Inte till elbolagens vinster.

Rösta på Vänsterpartiet på söndag!

Höjda pensioner för alla med Vänsterpartiets politik.

Av , , Bli först att kommentera 1

Vänsterpartiet krävde höjd pension för att acceptera Magdalena Andersson som statsminister.

 

Vi har redan höjt pensionerna

Vänsterpartiet drev igenom det så kallade garantitillägget i förhandlingar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det ger de med lägst pensioner 1000 kronor och en miljon pensionärer i genomsnitt 750 kronor mer i månaden. Detta är ett nödvändigt första steg för att se till att de pensionärer som har det sämst ställt ska få en värdig tillvaro.

Det finns ett systemfel

Men de allt för låga pensionerna är inte bara ett problem för de som har det allra sämst ställt. Det är ett systemfel. Istället för de 60% av slutlönen som utlovades när det nuvarande pensionssystemet infördes har utfallet blivit mindre än 50%. I praktiken har alltså alla Sveriges pensionärer blivit helt beroende av sidoinkomster utöver sin pension för att få en dräglig levnadsstandard. Det är inte värdigt en modern välfärdsstat, och det är en punkt där Sverige ligger långt efter våra nordiska grannländer.

Vi vill höja pensionerna ytterligare

För att komma till rätta med detta föreslår Vänsterpartiet igen en kraftig höjning av pensionerna. Vårt förslag kommer att höja pensionerna med i genomsnitt 13,4% till år 2024. För en genomsnittlig pensionär med 12 600 kronor i månaden skulle våra två förslag sammantaget innebära en höjning av den disponibla inkomsten med 1606kr per månad.

Sammantaget skulle detta innebära att målet om 60% av slutlönen uppnås för majoriteten av landets pensionärer.

Vi vill höja pensionerna ännu mer när det är högkonjunktur.

Utöver detta vill vi införa en gaspedal i pensionssystemet, som motsvarighet till den broms som redan finns. Denna gaspedal skulle innebära att pensionerna höjs under de perioder då systemet har goda finanser. På sikt kommer detta att garantera en starkare utveckling av pensionerna än idag, där det enda möjliga utfallet av skiftande konjunkturer är negativt.

Rösta på Vänsterpartiet på söndag om du också tycker att pensionerna är för låga.

Rösta på (V) i regionvalet! 3 goda skäl.

Av , , Bli först att kommentera 1
  1. Vänsterpartiet sätter folkhälsan främst. Vi vill att hälso- och sjukvården ska hjälpa dig att hålla dig frisk. Inte bara behandla dig när du är sjuk. Vården ska vara förebyggande, jämlik och hållbar. Primärvården måste stärkas för att det ska vara möjligt. Det behövs fler allmänläkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra specialister på hälsocentralerna och sjukstugorna.
  2.  Vänsterpartiet satsar hellre på att förbättra anställningsvillkor och höja löner för de anställda än att vi ska använda oss av dyr hyrpersonal. Med en god arbetsmiljö kommer vi att kunna behålla våra nuvarande anställda och kunna locka fler att utbilda sig till vårdyrken.
  3. Vänsterpartiet vill ta bort marknadslösningarna inom vården. Det är fel att våra skattepengar försvinner som vinster istället för att användas i vård-verksamheterna.

Rösta på Vänsterpartiet på söndag!

Att sänka skatter och öka kostnader går inte ihop!

Av , , 4 kommentarer 1

Allianspartierna i Västerbotten vill lösa arbetssituationen för de anställda i Region Västerbotten samtidigt som ett eller flera partier vill sänka skatterna genom så kallade jobbskatteavdrag.

Jobbskatteavdragen, som ju är skattesänkningar, slår direkt på den kommunala och regionala budgeten. Staten beslutar om skattesänkningar som tas, inte från den egna börsen, utan från kommunernas och regionernas börsar. Det är ett ingrepp på kommunernas och regionernas beskattningsrätt men ännu viktigare: det ger MINSKADE INTÄKTER FÖR KOMMUNER OCH REGIONER.

Vi i Vänsterpartiet är ärliga när det gäller de förbättrade villkoren för de anställda. Det kommer att kosta pengar – inte bli billigare!

Det finns ingen annan lösning på situationen än att ge regionerna mer pengar till verksamheterna.

Vi menar att marknadslösningarna som dränerar regionerna på pengar måste bort. Vi ska inte ha privata alternativ där vinster plockas ut av vårdbolag

Vi menar att vi måste förbättra villkoren för de anställda så att hyrd vårdpersonal inte längre behövs.

Vi menar att endast regionala, offentliga vård-appar ska bekostas med skattemedel.

 

Då har vi en början för att klara arbetsvillkor för personal så att de anställda vill stanna och nyanställda komma till och då kan vi också jobba bort vårdköerna!

Kärnkraft och elpriser

Av , , Bli först att kommentera 3

Kärnkraft och elpriser diskuteras intensivt och de blåbruna partierna försöker slå fast att vi måste bygga ny kärnkraft. Det är helt fel!

Idag publicerar jag en lång men läsvärd tråd. Håll ut! Läsvärt!

 

Tyvärr fortsätter en del politiker och opinionsbildare sin desinformationskampanj kring de höga elpriserna. Trots att myndigheter och experter försöker förklara vad problemet är fortsätter de framhäva kärnkraften som någon slags magisk mirakelmedicin som kommer lösa all världens problem.
Så här såg den europeiska elmarknaden ut tidigare idag. Priserna kan skilja sig från timme till timme, men relationen mellan länder/elområden brukar vara ungefär densamma.
* Svensk el är som synes bland den billigaste i Europa. Det borde vara tydligt för alla att de höga priserna inte är ett svenskt problem utan något som påverkar hela Europa. I själva verket är det de höga priserna på fossila drivmedel i allmänhet och gas i synnerhet som driver upp priserna på hela marknaden, även i länder som knappt producerar fossil el överhuvudtaget.
* Sverige producerar mer el än vad vi gör av med. För nuvarande går 30% av vår produktion på export, och över tid är vi det EU-land som exporterar mest el. De som hävdar att de höga priserna beror på ”elbrist” är ute och cyklar. Det finns bevisligen el så det räcker och blir över.
Att bygga ut kärnkraft skulle ta runt 15 år, kräva stora statliga subventioner, och göra marginell effekt på elpriserna. Trots allt är det inte brister i produktion som orsakat de höga priserna från första början. Att bygga ut vindkraften skulle gå snabbare och kosta mindre, men inte heller det skulle ge en permanent prisminskning.
Eftersom de höga priserna beror på ett systemfel är den självklara åtgärden att ändra på systemet. Att subventionera elen (som vissa partier föreslår) skulle förvisso lätta på trycket på företag och hushåll, men skulle i praktiken innebära att vi använder skattemedel till att subventionera elbolagens rekordhöga vinster.
Vi måste acceptera de höga elpriserna för vad de är: ännu ett i raden av marknadsmisslyckanden. Borgerlighetens nostalgiska fokus på kärnkraft är en rökridå för att skydda marknadens övervinster. Vill vi på allvar ha rimliga och stabila priser på el behöver vi mindre marknad, inte mer kärnkraft.
Källor: Nord Pool, Svenska Kraftnät (SVK), Energiforsk.
I Tyskland förs samma diskussioner. Efter Sverige är Tyskland det land i Europa som exporterar mest el. Som elmarknaden ser ut driver situationen inte bara upp deras elpriser utan försvårar också deras ambition att göra sig av med icke-förnybar produktion.

Germany Wants Power-Market Overhaul to Dampen Soaring Prices
BLOOMBERG.COM
Germany Wants Power-Market Overhaul to Dampen Soaring Prices
I någon delning ifrågasätts det här inlägget med hänvisning till att SVK planerar att stänga av elen för vissa kunder.
Det är naturligtvis inte något SVK planerar att göra, däremot förbereder de sig för att behöva göra det om effektbrist skulle uppstå. Det är deras uppdrag, i år precis som alla tidigare år. Här har vi ännu ett exempel på hur desinformationskampanjer kan te sig.
SVK räknar då på ett worst case scenario med maximal efterfrågan, minimal produktion, och kraftigt begränsad möjlighet till import. Scenariot är osannolikt men kan inte helt uteslutas, och skulle innebära att SVK tillfälligt skulle behöva koppla bort konsumenter i området där effektbrist uppstår.
Det har aldrig hänt.
Inte heller har oljekraftverket i Karlshamn använts som reservkraft sedan 2012. Däremot har det körts på begäran av Polen, och i perioder som rent kommersiell produktion. Det är skandal att vi fortfarande har ett oljekraftverk i Sverige, men orsak-verkan-sambandet här är att det körs för att priserna är så höga att det är lönsamt, inte att priserna ökar p.g.a. att det är igång.
I en annan delning är det någon som menar att Frankrike har lägre pris.
Det beror lite på hur man ser det. I Frankrike är konsumentmarknaden reglerad, det är politikerna som bestämmer vad hushåll och företag betalar. Men leverantörerna måste fortfarande köpa till marknadspris, där Frankrike är bland de dyraste länderna i Europa (hälften av deras reaktorer står idag still). Det innebär att deras statliga elbolag går med konstant förlust, en förlust som måste täckas med skattemedel.
Det här gäller samtliga länder som subventionerar elen i konsumtionsledet på något sätt. Elen kostar fortfarande lika mycket, skillnaden är att de flyttar kostnaden från elräkningen till skattesedeln med allt det innebär. Subventioner kommer aldrig kunna lösa grundproblemet, att elmarknaden som den idag är utformad är fucked.
Ser i diverse delningar att problemet skylls på Tyskland och deras avveckling av kärnkraften. Riktigt så enkelt är det dock inte.
* När Tyskland stod inför beslutet att avveckla kärnkraften (vilket de påbörjade 2011) målade oppositionen upp ett skräckscenario om att de skulle bli beroende av rysk gas. Den skrämselpropagandan har hängt kvar trots att så aldrig blev fallet. Andelen gas i tysk elproduktion har varit i stort sätt oförändrad. Visst har de ett beroende, och visst är det ett problem, men det orsakades inte av avvecklingen.
* Tyskland är det land som exporterar näst mest el i Europa, bara Sverige har högre nettoexport. De exporterar mer el än innan de började avveckla kärnkraften.
* Energiewende, som den stora omställningen kallades, handlar inte enbart om att avveckla kärnkraft. De har även halverat kolkraften. Båda har ersatts med stora investeringar i förnybar energi. De har också arbetat med energieffektivisering, och på så sätt minskat efterfrågan av el.
* Tysklands stora utmaning när den ryska gasen stryps är de industrier som använder gasen direkt i produktion. Med begränsad tillgång till gas har de fått prioritera dessa industrier framför elproduktion, vilket i sin tur inneburit att de tvingats använda icke-förnybar energi för att täcka upp när ordinarie produktion inte räcker till. Det pågår också en diskussion om att skjuta upp avvecklingen av de återstående reaktorerna.
* Det pågår också en diskussion kring europeiska elmarknaden, på ungefär samma premisser som i mitt originalinlägg. Finansminister Robert Habeck menar att dagens system där högstbjudande sätter priset för alla köpare inte fungerar och efterfrågar att systemet görs om.
Blev tipsad om en sida som visar fler europeiska länder än de som ingår i Nord Pool (men också saknar några). Priserna är snittpriser för kommande dygn.
Länder utanför Nord Pool har alltså inte heller lägre priser, och om något utmärker sig Sverige med lägre priser. Dock visar den genomsnitt för länder som är uppdelade i elområden så skillnaden mellan södra och norra Sverige framgår inte.
Källan är ENTSO-E, en europeisk sammanslutning av kraftnätsleverantörer där bl.a. Svenska Kraftnät ingår. https://euenergy.live
En del betraktar kärnkraften som någon slags orubblig bastion, något som levererar stabil el i ur och skur oavsett vad. Begrepp som ”planerbar produktion” och ”baskraft” slängs in i debatten – som om ord i sig gör någon skillnad på elen vi får i ledningarna.
Sanningen är att inget kraftslag har 100% pålitlighet. Vindkraften påverkas av hur det blåser, vattenkraften tappar kapacitet om det varit dåligt med nederbörd en längre tid, och kärnkraftreaktorer behöver med jämna mellanrum stängas av av olika orsaker.
I kärnkraftnationen Frankrike står mer än hälften av reaktorerna stilla av olika orsaker, och ytterligare körs med dispens från annars gällande säkerhetsföreskrifter. En allt vanligare orsak till att reaktorer stängs av i södra Europa är att temperaturen i det vattendrag som används för kylning är för högt.
Samma sak har även drabbat Ringhals här i Sverige. Våra reaktorer är inte ”bättre och pålitligare” än andra runt om i världen; de har också sina brister, de har också sina risker, och de behöver med jämna mellanrum tas ur drift. Kärnkraften är inte de guld och gröna skogar som dess förespråkare gärna vill få det till.

Ringhals 4 ur drift under hösten
SVT.SE
Ringhals 4 ur drift under hösten

Ringhals 4 ur drift under hösten

Nu har t.o.m. EU vaknat. Ursula von der Leyen är EU-kommissionens ordförande. Enligt uppgift arbetar de dels på en kortsiktig nödlösning för att få ner priserna, dels en långsiktig reform av hur den europeiska elmarknaden fungerar.
Trots det fortsätter en del politiker och opinionsbildare att låtsas att elpriserna är ett svenskt problem som kan lösas i Sverige. Moderaterna, som normalt hyllar marknadskrafternas förträfflighet, gick nyligen ut med att de vill lägga 300 miljarder (!) av våra skattepengar på kärnkraft. Samtidigt sällar de sig allt oftast till motståendet mot vindkraft ute i kommunerna, trots att det är både billigare och går snabbare att bygga ut. När marknaden inte fungerar som de hoppas är bidragslinjen tydligen inte ett problem.
Att EU äntligen verkar agera ska dock inte hindra Sverige från att göra vad vi kan för att stabilisera våra elpriser på rimliga nivåer för både konsumenter och producenter.
Nu verkar även Magdalena Andersson (S) ha kommit in i matchen. Det hon föreslår, att räkna bort gaskraft när priserna sätts, är snarlikt det EU tittar på (se ovan kommentar). Förslaget är inte lika långtgående som det Vänsterpartiet föreslagit, att helt separera exportmarknaden från den inhemska marknaden, men skulle få en märkbar effekt på elpriserna.
Tyvärr har Socialdemokraterna samtidigt anslutit sig till kärnkraftpopulismen, antagligen för att de upplever att de håller på att förlora i den frågan.

Andersson (S): Elpriset måste frikopplas från gaspriset
SVT.SE
Andersson (S): Elpriset måste frikopplas från gaspriset

Kunskapscentrum för sexualbrottsutsatta

Av , , Bli först att kommentera 4

Centrum mot våld kan bli ett kunskapscentrum för sexualbrottsutsatta.

Vänsterpartiet vill bygga en ny mottagning för sexualbrottsutsatta, utsatta för hedersrelaterat våld och utsatta för våld i partnerrelationer.

Vi vill göra detta i det befintliga ”Centrum mot våld” där framför allt Umeå kommun har verksamhet idag.

Vi ser framför oss en mottagning där det är en dörr in till den hjälp våldsutsatta behöver. Det kan vara hjälp med kontakt med Arbetsförmedling, Skatteverket, Bostaden, Försäkringskassan eller andra aktörer i civilsamhället som kan bistå våldsutsatta. Men det ska även vara en dörr in till vård och behandling för de våldsbrottsutsatta. Vården ska till exempel kunna bestå av gruppsamtal med utbildade samtalsledare eller kanske psykoterapi för de svårast utsatta brottsoffren.

Alla pratar om att förhindra våld mot kvinnor.

Vänsterpartiet vill även hjälpa brottsoffren att läka de skador som uppkommit på grund av våldet.