Putinkra(m)are

Av , , 2 kommentarer 3

De blåbruna vill satsa på atomkraft.

Som ska ta kanske 15 år att färdigställa.

Till enorma priser.

Atomerna kan man tänka sig att köpa från Ryssland!

Så vill man satsa på ”miniatomkraftverk”. Som inte är större än 5-6 vindkraftverk.

Det skulle behövas minst 100 miniverk.

Kan moderaterna tänka sig ett sånt i Umeå?

Ett kärnkraftverk är enkelt att bomba sönder om det skulle bli krig.

3000 vindkraftverk skulle fortsätta att producera el.

Moderaterna är ena riktiga Putinkramare!

Deras ”energilinje” är ett stort farligt experiment.

2 kommentarer

Kärnkraftverk i Umeå enligt (m)?

Av , , Bli först att kommentera 2

Man tror inte att det är sant. Men nu vill de BLÅBRUNA bygga kärnkraftverk på fler ställen.

Blir det Umeå då umeåmoderater??

I en artikel i Svenska dagbladet säger man att det finns INGA ALTERNATIV!

Och påstår lögnaktigt att det är 2 partier som lagt ner kärnkraftverk i Sverige.

När det i verkligheten är EKONOMIN som inte kan konkurrera med vindkraft mm.

 

Men egentligen är det bra att dom nu lyfter energifrågan så högt inför valet.

För då kommer högerfrågorna INVANDRING och KRIMINALITET i bakgrunden!

För i energifrågan har de BLÅBRUNA  inte en chans att skaffa ny elkraft på 15 år!

Det är solen som ska ge oss energi!

Och den skapar inte sopor i 100000 år.

 

Bli först att kommentera

Välfärdens död=privatisering

Av , , Bli först att kommentera 5

I år är det 30 år sedan den moderatledda Bildtregeringen införde den svenska friskolereformen.

Det gick snabbt, utan att reformen egentligen utreddes och i det paket som klubbades fanns flera ingredienser som fick omvärlden att häpna.

Varken individens eller samhällets behov av utbildning skulle vara urvalsgrund. I stället skulle kötiden vara avgörande.

Det offentliga som stat, kommuner och landsting skulle inte längre vara beslutande organ. I stället fick privata företag ta över och bestämma var skolinvesteringar skulle ske.

Och inte minst, dessa privata skolföretag skulle få plocka ut obegränsat med pengar från svenskarnas skatteinbetalningar.

I tidningen Aktuellt i Politiken, skrev nyligen LO-utredaren Adnan Habibija en analys av vad regeringen Bildt krävde, eller snarare inte krävde, när friskolereformen infördes.

Reformen genomdrevs nämligen med ett minimum av utredningar, utan några ordentliga konsekvensbeskrivningar, varken före eller efter reformen.

Det var överraskande fjärran från traditionellt svenskt reformarbete, menade den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD i en häpen reaktion som de sände till regeringen Bildt,.

Sverige var ju känt för genomarbetade förslag med både analyser och uppföljningar.

OECD: Leder till bristande likvärdighet

OECD varnade också för att systemet skulle leda till större segregation och bristande likvärdighet. Borde inte dessa eventuella negativa konsekvenser åtminstone utredas?

Men nej, regeringen Bildt struntade blankt i OECD:s propå. OECD:s rapport till den svenska regeringen diariefördes inte ens och något svar gavs aldrig.

Bildtregeringens tystnad var logisk. Friskolereformen hade nämligen ingenting med undervisning eller lärande att göra, syftet var faktiskt inte heller att vare sig öka eller minska segregationen.

Friskolereformen var i stället en politisk reform för att föra över pengar från den skattefinansierade skolan till det privata näringslivet.

Svenska Arbetsgivareföreningen hade kraftfullt propagerat för en sådan förändring alltsedan 1970-talet. I takt med att den gemensamt finansierade välfärden ökade så ökade också nä-ringslivets hunger efter att lägga beslag på de pengar som pumpades in i välfärdssystemet.

Genom den moderatledda regeringen öppnades nu möjligheterna till ett gigantiskt penningregn av skattemedel över det privata näringslivet.

I dag har denna lukrativa bransch till stora delar tagits över av utländska riskkapitalbolag som köpt upp de svenska guldkalvarna, men i övrigt har inte mycket ändrats.

Är då skolan en isolerad händelse? Ett politiskt beslutat avsteg från den svenska traditionen att grundligt kartlägga konsekvenser av reformer och dessutom ett avsteg från principen om likabehandling av alla invånare?

Tyvärr inte.

Lööfs tvång privatiserar AF

Exakt samma frånvaro av förarbeten, kartläggningar och konsekvensbeskrivningar finns i den privatisering av Arbetsförmedlingen som Annie Lööf och Centern tvingade fram i januariavtalet.

Även här saknas grundläggande utredningsarbete och även här saknas politiska reaktioner och förändringar utifrån de kritiska forskningsanalyser som trots allt har gjorts.

Skälet är detsamma som när friskolesystemet infördes, nämligen att förslaget över huvud taget inte har som mål att förbättra verksamheten utan att föra över pengar till det privata näringslivet.

I denna de senaste decenniernas omdaning av svensk välfärd till att bli ett skattefinansierat system där syftet är penningöverföring i stället för verksamhet har Socialdemokraterna varit senfärdiga och deras insatser i flera fall felriktade.

Det var till exempel ett misstag att endast inrikta sig på skolan när privatiseringarna väl började diskuteras.

Välfärden påverkas av näringslivets vinster

Samma politiskt beslutade penningöverföring finns ju bakom all privatisering av skattefinansierad välfärd, till exempel av vård och omsorg.

Det har inte minst en rad skandaler inom äldreboenden visat, nu senast Attendoskandalen där vårdbiträdet Stine Christophersen slog larm om att företaget hade för låg bemanning för att klara smittskyddet under coronapandemins första våg. Hon visade att företaget rakt upp och ned ljög om smittskyddet i stället för att öka bemanningen.

Orsaken var uppenbar. Med ökad bemanning riskerade Attendo att behöva minska vinsten de skickade till företagets privata ägare.

Vi måste inse att svensk välfärd inte går att upprätthålla på en hög och jämn nivå för alla medborgare så länge den styrs av näringslivets jakt på vinster.

Denna vinstjakt fördärvar svensk skola, vård och omsorg och nu även arbetsförmedlingen.

I vår har Socialdemokraterna lovat en skarp proposition för att bryta friskolevansinnet.

Vi behöver en liknande proposition för vård och omsorg.

Och privatiseringen av Arbetsförmedlingen bör naturligtvis omedelbart avbrytas.

 

Källa: https://arbetet.se/2022/01/11/valfardens-dod-stavas-privatisering/

Bli först att kommentera

Moderaterna sabbar möjlig vindkraft

Av , , Bli först att kommentera 6

Moderaternas attacker på vindkraften är pinsamt cynisk och världsfrånvänd. När Moderaterna i Stockholms län nyligen sa nej till ytterligare en vindpark framträder hur allvarligt vindkraftsmotståndet är.

Sammantaget har partiet sagt nej till nästan 60 TWh ny elproduktion. Det motsvarar lite mindre än hälften av Sveriges totala elanvändning per år. Bland annat säger M nej till:

  • Det svensknorska företaget Njordr planer på Sveriges största havspark fem mil utanför Stockholms skärgård (så långt bort att de inte går att se utan kikare). Bara denna park hade producerat ungefär lika mycket som hela Forsmark.
  • Det svenska företaget Hexicons planer på en havsbaserad park utanför Bohuslän som skulle producera lika mycket som två Ringhals-reaktorer.
  • I Trelleborg har Moderaterna precis stoppat en park som hade producerat två tredjedelar av Skånes befintliga elproduktion.

Det tycks inte finnas gränser för hur motsägelsefull högerns energipolitik kan bli.

Man beskriver elpriset som ett av Sveriges största problem, samtidigt ratar man det snabbaste sättet att minska priset.

Man pratar sig varm om kärnkraften, men lägger inte ett öre för att bygga den.

Man säger sig förespråka en kostnadseffektiv klimatpolitik, men säger gång på gång nej till den billigaste energikällan – vindkraften. (Källa insändare AB)

Bli först att kommentera

Moderaternas nya lögn?

Av , , 1 kommentar 7

Kristersson lovade heligt att han inte skulle samarbete med SD.

Nu lovar han att SD inte skall ingå i en moderatledd regering!

Är det Kristerssons nya lögn??

 

https://twitter.com/inba68/status/1460265285508816896/photo/2

1 kommentar

Svara Ulf Kristersson!

Av , , Bli först att kommentera 4

Uppdrag granskning har ställt dessa frågor till Ulf Kristersson: Men han vägrar svara!

 

Du var ordförande för Adoptionscentrum 2003 när det kom uppgifter om oegentligheter kring adoptionerna från Chile på 70- och 80-talet – på vilket sätt utredde ni uppgifterna då?

• I programmet riktas det kritik mot att Adoptionscentrum kunde gjort betydligt mer för att utreda och vara transparenta angående kritiken och oron gällande adoptioner från Chile, redan 2004. Utifrån vad vi vet i dag – anser du fortfarande att Adoptionscentrum gjorde tillräckligt?

• Vilka talade ni med, som jobbat med Chile på den här tiden?

• Talade ni med några av de mödrar som nämns i utredningen, för att skapa er en egen bild?

• Hade ni kontakt med Ana Maria Olivares som skrivit rapporten?

• I er utredning kommer ni bland annat fram till att Adoptionscentrum inte ägnade sig åt uppsökande verksamhet. Vad byggde ni den informationen på för källor?

• Vid tiden som ordförande för Adoptionscentrum argumenterade du för att Sverige också måste kunna hämta barn från länder som är drabbade av inre oroligheter och korruption samt länder som saknar lagstiftning kring internationella adoptioner. Är detta din hållning också i dag?

• När du slutade som ordförande sa du att ”det finns frågor som den kommande styrelsen måste ta tag i, frågor som handlar om vår organisation och vårt förhållningssätt”. Vad menade du med det?

• 2003 kom det en statlig utredning, ”Adoption till vilket pris”, som ville ha mer krav och kontroller. Du uttryckte en stark oro för att detta skulle kunna innebära att antalet barn som kunde adopteras skulle minska drastiskt om samtliga förslag gick igenom. Hur ser du på detta i dag?

• Du var också kritisk till att Adoptionsorganisationer inte skulle få syssla med bistånd? Kan du i dag se några problem med att Adoptionscentrum också sysslade med bistånd?

• Du var den som kanske fick de allra tidigaste varningssignalerna till dig – vad är den stora skillnaden nu – varför kräver du en vitbok nu 17 år senare?

• Varför tror du att det har dröjt så länge innan den här frågan har prioriterats politiskt i Sverige?

• Vad behöver göras nu, enligt dig?

 

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/ulf-kristersson-vagrar-svara-pa-fragor-var-ansvarig-nar-larm-om-stulna-barn-avfardades-for-18-ar-sen

Bli först att kommentera

Det moderata förfallet fortsätter

Av , , Bli först att kommentera 9

Det moderata förfallet fortsätter. Tom Dagens Nyheters liberala ledarsida har fått nog. Nu är det ryggdunk och ursäkter för SD. Och Kristersson som bara för nåt år sedan absolut inte skulle ”samarbeta, samtala, samverka, samreagera med SD”

Moderaternas ÖPPNA DITT HJÄRTA visade sig bara vara för Sverigedemokrater! Snacka om SVEK!

 

https://www.dn.se/ledare/susanne-nystrom-forst-skulle-m-och-sd-bara-samarbeta-i-sakfragor-dar-de-tycker-lika-nu-pagar/

 

 

Bli först att kommentera

Bojkotta Israel

Av , , Bli först att kommentera 4

Varje millimeter av det palestinska livet kontrolleras av israeliska regeringens nycker, israeliska domstolars beslut och ytterst: israeliska militärmaktens vapen. Det blir ett våldsmaskineri som upprätthålls i allt. Med USA:s vapen och dollarstöd!

Från den dagliga förnedringen av palestinier vid vägspärrar till brutaliseringen också av det israeliska samhället när generation efter generation tvingas in i en militärtjänst som med våld ska upprätthålla systemet. Den starkes fred finns inte. Det blir aldrig fred. Inte i längden. Kriget börjar inte när den förtryckta slår tillbaka.”

När vi bojkottade Sydafrika så gick apartheid mot sitt slut. I 50 år har jag bojkottat Israeliska produkter. Om vi gör det tvingar vi till slut Israel att apartheidpolitiken där tar slut!

Av kartan ser vi hur Israel ockuperat Palestinska områden mer och mer. Tragiskt! Orättvist! Trots alla FN-beslut!

Bli först att kommentera

Lägga ner Bromma – bra

Av , , Bli först att kommentera 5

De som inte tänker på miljön är nu arga. De vill ha kvar en flygplats – Bromma – som kan ersättas av Arlanda!

De tänker bara på sin egen bekvämlighet.

Vi ska bygga snabbtåg.

Vi ska flyga mindre!

Om fler flyger på ARlanda blir snabbtågen billigare!

Så det blir ingen försämring!

Bara bättre för oss som vill åka vidare utomlands.

För det går inte att flyga utomlands från Bromma.

På Bromma kan man bygga nya bostäder o arbetsplatser istället!

Bli först att kommentera

Liberalerna på väg ut. Game over.

Av , , Bli först att kommentera 6

14-1 Med dessa siffror röstade L i Stockholm ner Sabunis förslag till samarbete med SD.

Sabuni sa just att SD ”läser av samhällsproblem på samma sätt som andra borgliga partier”. Herregud.

Sabuni skapar helt enkelt förutsättningen för att bli utslängd med avgångsvederlag.

Hon vet naturligtvis att alla dörrar är stängda och vilket liberalt självmord är enklare än att ”tänka nytt”.

Liberalerna har ingen roll i Svensk politik idag!

Game over.

Bli först att kommentera